Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Faturalandırma ve Ödeme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Faturalandırma ve Ödeme"— Sunum transkripti:

1 Faturalandırma ve Ödeme
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Faturalandırma ve Ödeme Dr.Önder Güngör

2 MEDULA Medula Sistemi mevzuatı Sistemine K U R U M gereği
istenilen bilgiler (istisnalar hariç) MEDULA Sistemine girilmesi Zorunludur. MEDULA sistemine girilmesi ZORUNLUDUR.

3 MEDULA Medula Sistemi Web Servisleri Kullanım Kılavuzu
Kurumca yayımlanmaktadır. SHS’ ler MEDULA entegrasyonunu bu servise göre yapacakladır.

4 MEDULA Medula Sistemi Ulusal Kayıt Formları MEDULA sistemine girilmesi
girilmesi zorunludur. MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgelerini

5 Medula Sistemi Provizyon Önizin alma işlemi niteliğindedir.
Diğer kontroller SHS ‘lerce yapılmaya devam edilecektir.

6 5510 Sayılı Kanun Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları MADDE 67- Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra); biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur.(1

7 Her ayın İLK fatura dönemi SON günleri

8 Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi
SHS’ler Her ayın başı ile sonu arasında hizmet verdikleri kişiler için Hem kendi sitemlerinden basılı olarak Hem de MEDULA üzerinden her ay için elektronik tek bir fatura düzenlenecektir. E-fatura’ ya geçildiği zaman e-fatura düzenlenecek veya fatura elektronik ortama aktarılacaktır.

9 İçinde dönem sonlandırılmasına
Medula Sistemi Herhangi bir nedenle döneminde faturalandırılamayan bir sağlık hizmeti Sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle Faturalandırılması gereken dönemi takip eden 2 AY İçinde dönem sonlandırılmasına dahil edilir.

10 trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetlerine ilişkin faturalar için dönem sonlandırma süresi dikkate alınmaz.

11 vefat eden hastaların tedavi bedelleri
Kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı MEDULA’dan Kuruma manuel fatura edilecektir. Fatura edilemeyen Provizyon alma süresi içerisinde vefat eden hastaların tedavi bedelleri

12 ayrı ayrı ayrı ve tek bir grup manuel

13 Sağık Bakanlığı Götürü Bedel

14 Sağık Bakanlığı Götürü Bedel

15 Sağık Bakanlığı Götürü Bedel

16 Sağık Bakanlığı Götürü Bedel

17 Özel SHS aylık İnceleniyor.

18 Özel SHS aylık İnceleniyor.

19 Kurum tarafından örneklenmeden
Her Hasta için AYRI AYRI Faturalandırlır. TRAFİK KAZASI İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI ADLİ VAKA Kurum tarafından örneklenmeden İncelenir.

20 AYRI tek bir grup VE Kemik iliği, Kök hücre nakilleri,
Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi, Hiperbarik oksijen tedavileri, Tüp bebek tedavileri, Plazmaferez tedavileri, Allogreftlerin kullanıldığı tedaviler, Yüz protezleri, Palyatif bakım tedavisi Ağız ve diş tedavileri ile ilgili olarak; damak yarığı protezi, yeni doğanda preoperatif aparey, velum uzantılı konuşma apareyi, geçici opturatörler, basit çene defektlerinin protetik tedavileri, komplike çene defektlerinin protetik tedavileri, AYRI VE tek bir grup

21 Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi ülke SGIM ayrı ayrı

22 MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında
Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerden daha sonra yapılan sorgulama sonucu müstahak olmadığı tespit edilenlere ait faturalar Hizmet Sunumu Genel Müdürlügü tarafından tutanakla doğrulanması halinde ayrı tek grup halinde manuel

23 Yerleşim yeri dışı ambulans ücretleri her hasta için ayrı ayrı

24 Yerleşim Yeri nedir? Sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller

25 ayrı ayrı 3713 Sayılı Kanunun her hasta için Üçüncü fıkrası
21 inci maddesinin Üçüncü fıkrası hükümleri gereği tedavi yardımından yararlananlara ait işlemlerin faturaları her hasta için ayrı ayrı

26 Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol hükümlerinde faturalama ile ilgili hükümler saklıdır.

27 fatura eki belgeler nelerdir?

28 100% 5% SAKLANACAK. GÖNDERİLECEK. FATURA EKİ BELGELER SHS’DE
FATURA EKİ BELGELER KURUMA GÖNDERİLECEK. Kurum tarafından talep edildiğinde ibraz edilebilecek şekilde.

29 medula’ya gönderilecektir.
Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak “incelemeye Esas Fatura Eki Belgeler Listesi” yer alan belgeler, elektronik olarak düzenlenerek ve/veya elektronik ortama aktarılarak medula’ya gönderilecektir.

30 Elektronik olarak gönderilecek belgelerin
ayrıca basılı olarak gönderilip gönderilmeyeceği Kurumca belirlenecektir.

31 (2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının fatura eki belgeleri;
Ayakta tedaviler için uzmanlık dalı bazında ayrılmış olarak, Yatarak tedaviler için uzmanlık dalı bazında ayrılmış olarak, SUT’un maddesinde ayrı fatura edileceği belirtilen işlemler her bir işlem başlığı altında ayrılmış olarak, ayrı klasörlerde tasnif edilerek düzenlenmiş olmalıdır. (3) Kuruma MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen hizmet detay belgesi ayrıca basılı olarak gönderilmeyecektir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları için fatura eki belgelerin hangilerinin getirileceği konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol hükümleri saklıdır.

32 Sağlık Kurumları için fatura eki belgeler

33 fatura üst yazısı icmal listesi hizmet detay belgesi diğer belgeler
Başhekim imzalı Sağlık kurumunun adı, Sağlık kurumu kodu, Sağlık kurumu adresi, Fatura dönemi, Hasta sayısı (uzmanlık dalı bazında ve toplam), Teslim edilecek klasör sayısı, Fatura tutarı (uzmanlık dalı bazında ve toplam), Sağlık kurumunun banka şube ve hesap numarası icmal listesi hizmet detay belgesi diğer belgeler

34 fatura üst yazısı icmal listesi hizmet detay belgesi diğer belgeler
Sıra no (Bir branş için birden fazla icaml listesi varsa sıra no’lar ardışık olmalı) Hasta adı soyadı ve telefon ve/veya adres bilgileri (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler hariç) Hasta bazında hizmet tutarı, Listedeki tüm hastalara verilen hizmet tutar toplamı, fatura üst yazısı icmal listesi hizmet detay belgesi diğer belgeler

35 Hastane Sistemini Kullanan SHS
MEDULA Hastane Sistemini Kullanan SHS fatura üst yazısı Hizmet detay belgesi fatura tesliminde ünitelere teslim edilmeyecektir. Ancak Kurum tarafından talep edilmesi halinde, hizmet detay belgesinin çıktısı ilgili hekimler ve başhekimlikçe onaylı olarak teslim edilecektir. Hizmet detay belgesindeki epikriz bölümü, yatarak tedavilerde ve cerrahi işlemlerin yapıldığı tüm sağlık hizmetleri için elektronik ortamda düzenlenecektir. icmal listesi hizmet detay belgesi diğer belgeler

36 Hastane Sistemini Kullanmayan SHS
MEDULA Hastane Sistemini Kullanmayan SHS Ya da Manuel fatura üst yazısı icmal listesi Hastanın adı soyadı, telefon numarası, T.C Kimlik Numarası, Provizyon no/MEDULA takip no, Muayene tarihi, İlgili hekimin bilgileri, Hasta yatış ve çıkış günleri, Hastaya konulan tanı, ICD-10 kodu ve uygulanan tedavi, İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi vb.) SUT kodu, tarihi, adı, adedi, tutarı, Tıbbi malzemelerin adları, adetleri, birim fiyatları, SUT’ta yer alanların SUT kodları, Küresel Ürün No (Barkod), Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçların, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları ve tutarı, (parenteral ilaçlar için hizmet detay belgesinde hastaya verilen dozlar (mg, ıu, ml vb) belirtilecek ancak fiyat ve tutarlar kutu/adet üzerinden fatura edilecektir.) Kullanılan kan ve kan bileşenleri, miktarları ve ünite numaraları, Epikriz notu, hizmet detay belgesi diğer belgeler

37 fatura üst yazısı icmal listesi hizmet detay belgesi diğer belgeler
Hastanın adı soyadı, telefon numarası, T.C Kimlik Numarası, Provizyon no/MEDULA takip no, Muayene tarihi, İlgili hekimin bilgileri, Hasta yatış ve çıkış günleri, Hastaya konulan tanı, ICD-10 kodu ve uygulanan tedavi, İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi vb.) SUT kodu, tarihi, adı, adedi, tutarı, Tıbbi malzemelerin adları, adetleri, birim fiyatları, SUT’ta yer alanların SUT kodları, Küresel Ürün No (Barkod), Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçların, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları ve tutarı, (parenteral ilaçlar için hizmet detay belgesinde hastaya verilen dozlar (mg, ıu, ml vb) belirtilecek ancak fiyat ve tutarlar kutu/adet üzerinden fatura edilecektir.) Kullanılan kan ve kan bileşenleri, miktarları ve ünite numaraları, Epikriz notu, hizmet detay belgesi diğer belgeler

38 Diğer belgeler? fatura üst yazısı icmal listesi hizmet detay belgesi

39 sisteminden kaynaklanan
1 MEDULA sisteminden kaynaklanan MÜSTAHAKLIK sorgulaması yapılmadan işlemleri yürütülen ve Kurumca kabul edilen nedenlerle ve daha sonrasında sağlık kurumunca yapılan sorgulama sonucu müstahak olmadığı tespit edilen kişiler için işlemleri yürütmeye esas belge

40 2 sevk belgesi Sevkle başvuran hastalar için

41 3 adli vaka iş kazası meslek hastalığı
hastane polisi veya ilgili kolluk kuvvetinden konuyla ilgili sağlanacak belge, tutanak, ifade tutanağı, adli rapor gibi bulunabilen her türlü belgeler ile iş kazalarında varsa iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kâğıdı meslek hastalığı

42 4 MOR ve TURUNCU REÇETE KÜPÜRLERİ

43 5 talep yazısı Yatan hastalar için
toplam ilaç ve tıbbi malzeme tutarının belirtildiği, hastane yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşesi basılmış 5 talep yazısı

44 6 SUT ve eki listelerde Kurumun yapacağı sözleşmelerde
Yayımladığı genelgelerde ayrıca ekleneceği belirtilen belgeler

45 Takip numarası alınmamış vefat eden hastalar için Kurumdan alınan tedavi tarihlerinde müstehak olduklarını belirten belge ve ölüm belgesi, 7

46 8 Diş Şeması AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde, tüm işlemler, hizmet detay belgesindeki diş şeması üzerinde işaretlenecektir

47 9 Taahhütname AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Diş protezi işlemlerinde (sabit ve hareketli protezlerde) fatura tarihinden önce Kuruma onaylatılan diş müstahaklık belgesi veya elektronik ortamda gönderilen taahütname

48 10 Operasyon bilgileri Operasyona ait film
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ 10 Ağız ve diş cerrahisi işlemlerinde Operasyon bilgileri Operasyona ait film

49 11 radyolojik teşhis filmi AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Gömülü diş çekimi (mukoza-kemik retansiyonlu), Gömülü kanin-premolar çekimi 11 Kök ucu rezeksiyonu işlemlerinde radyolojik teşhis filmi

50 12 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
radyolojik teşhis ve sonuç kontrol filmi (dijital, periapikal, panoromik vb. hangisi kullanıldı ise), Kanal tedavisi Gangren Periapikal lezyonlu dişlere uygulanan kanal tedavilerinde

51 13 e-rapor ORTODONTiK tedavilerde AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
sağlık kurulu raporu veya e-rapor ORTODONTiK tedavilerde

52 Hemodiyaliz tedavilerinde
Tüm tetkiklerin, tetkiki yapan ilgili uzman hekim tarafından onaylanmış sonuçlarını ve hizmet alımı ile yaptırılmış tetkiklere ait ücretlerin ödendiğini gösterir faturaların fotokopileri ve hasta listesi

53 Hemodiyaliz tedavilerinde
Hemodiyaliz tedavisi süresince her fatura dönemine ait, her seansın tarihinin, seansların başlayış ve bitiş saatleri ile hastaların hemodiyalize alındığı cihazların seri numaralarının, her bir seans sonrasında alınan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekim ya da sorumlu hekim ve hemodiyaliz hemşiresinin imzasının ve hasta imzasının ya da parmak izinin (eğer alınamıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakınının imzasının) yer aldığı belge/belgeler,

54 rehabilitasyon tedavisi
süresince her fatura dönemine ait, her seansın tarihinin, seansların başlayış ve bitiş saatleri ile her bir seans sonrasında alınan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekimin imzasının ve hasta imzasının ya da parmak izinin (eğer alınamıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakının imzasının) yer aldığı belge/belgeler. hiperbarik oksijen tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi

55 allogreft ödemeleri 1) Amerikan Doku Bankası Derneği (AmericanAssociation Of TissueBanks (AATB)) ve/veya Avrupa Doku Bankası Derneği (EuropeanAssociation Of TissueBanks (EATB)) tarafından verilen belgenin yer alması gerekmektedir. 2) Vericinin uygun bir biçimde tanımlanmış ve bağışlanan materyalin izlenebilirliğinin sağlanması için verici bilgileri ve bağışlanmış doku ve hücrelere ait benzeri olmayan tanımlayıcı kodu ( Donör ID) içeren yapışkan etiketin bir adedinin yer alması gerekmektedir. Yapışkan etiketin üzerinde ürünün; a) Etiket adı, b) Üretici doku bankasının adı, c) Son kullanma tarihi, ç) Benzeri olmayan tanımlayıcı kodu (Donör ID), yer almalıdır. 3) Her bir ürün için doku ve/veya hücreden kaynaklı komplikasyonlara ait sağlık hizmeti bedellerinin karşılanacağını gösteren sigorta poliçesinin onaylı bir suretinin yer alması gerekmektedir. 4) Her bir ürün için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen “İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu” nun yer aldığı ürün listesinin onaylı bir suretinin yer alması gerekmektedir.

56

57 #teşekkürler


"Faturalandırma ve Ödeme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları