Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mücahid SERÇEK Türk Edebiyatı Öğrt. FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 12 DERSİ CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI KONU BAŞLIKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mücahid SERÇEK Türk Edebiyatı Öğrt. FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 12 DERSİ CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI KONU BAŞLIKLARI."— Sunum transkripti:

1 Mücahid SERÇEK Türk Edebiyatı Öğrt. FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 12 DERSİ CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI KONU BAŞLIKLARI

2 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 170+ Sanatçı 200 Eser Özeti (roman-tiyatro) 1500 Eser-Yazar-Tür Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

3 I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU A-Cumhuriyetin ilanı öncesi ve sonrasında gerçekle ş tirilen siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel ş artlar 1. Kurtulu ş Sava ş ı ve Cumhuriyetin İ lanı 2. Atatürk İ lke ve İ nkılâpları 3. Ankara’nın ba ş kent olması. 4. Türk Tarih Kurumunun kurulması 5. Türk Dil Kurumunun kurulması ve dilin sadele ş tirilmesi. 6. Matbaa alanındaki geli ş meler. Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

4 7. Cumhuriyetten sonra Anadolu’ya yayılan e ğ itim kurumları ve bu kurumlardan mezun olan aydın ve sanatçılar. 8. Halkevlerinin açılması. 9. Milli Ş ef Dönemi (1938-1950) 10. Köy Enstitülerinin kurulu ş u.(1940) 11. II. Dünya Sava ş ı (1939 – 1945 ) ve ortaya çıkardı ğ ı sosyal ekonomik bunalımlar. 12. Çok Partili Hayata Geçi ş : Demokrat Parti’nin kurulu ş u, Celal Bayar ve Adnan Menderes’in liderli ğ i (1946) 13. Kore Sava ş ı ve Türkiye’nin 18 Ş ubat 1952’de NATO üyesi olması Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

5 14. 27 Mayıs 1960 Darbesi 15. Kıbrıs Federe Türk Devletinin Kurulu ş u (1975 ) 16. 12 Eylül 1980 Darbesi 17. 28 Ş ubat 1997 Post-Modern Darbe Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

6 B-Batı’dan gelen edebi etkiler (20.asır akımları) - Fütürizm(Gelecekçilik) - Sürrealizm(Gerçeküstücülük) - Egzistansiyalizm(Varolu ş çuluk) - Sezgicilik …. C-Edebiyatımızın kendi içinde tekrara dü ş mesi, yenili ğ ini yitirmesi nedeniyle duyulan de ğ i ş im ihtiyacı Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

7 II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER Deneme Makale Gezi (Seyahat) Yazısı Anı (Hatıra) Fıkra Günlük Röportaj Sohbet Deneme Makale Gezi (Seyahat) Yazısı Anı (Hatıra) Fıkra Günlük Röportaj Sohbet Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

8 ÖĞRETİCİ METİN YAZARLARI Mehmet Kaplan Nihat Sami Banarlı Nurullah Ataç Falih Rıfkı Atay Suut Kemal Yetkin Cemil Meriç İ smail Habip Sevük Sabahattin Eyübo ğ lu Salah Birsel Haldun Taner Bedri Rahmi Eyübo ğ lu Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

9 Önemli Eserler Ş ehir Mektupları- Ahmet Rasim Bize Göre -Ahmet Ha ş im Diyorlar ki - Ru ş en E ş ref Ünaydın Be ş Ş ehir - Ahmet Hamdi Tanpınar Çankaya -Falih Rıfkı Atay Zeytinda ğ ı -Falih Rıfkı Atay E ğ il Da ğ lar – Yahya Kemal Beyatlı Mor Salkımlı Ev - Halide Edip Adıvar Türk’ün Ate ş le İ mtihanı - Halide Edip Adıvar Bu Ülke - Cemil Meriç Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

10 Gençlerle Ba ş ba ş a – Ali Fuat Ba ş gil E ş ref Saat – Ş evket Rado Benim Küçük Dostlarım -Halide Nusret Zorlutuna Bo ğ aziçi Mehtapları - Abdülhak Ş inasi Hisar Bo ğ aziçi Ş ıngır Mıngır – Salah Birsel Türkçenin Sırları – Nihad Sami Banarlı Çöle İ nen Nur - Necip Fazıl Kısakürek Nuhun Gemisi - Ya ş ar Kemal Yanan Ormanlarda Elli Gün - Ya ş ar Kemal Allah’ın Askerleri – Ya ş ar Kemal Sarı Defterdekiler – Ya ş ar Kemal Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

11

12 III. ÜN İ TE: CUMHUR İ YET DÖNEM İ NDE CO Ş KU VE HEYECANI D İ LE GET İ REN MET İ NLER ( Şİİ R) Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

13 1- SAF (ÖZ) ŞİİR Gizemcilik ( Mistisizm) Sezgicilik ( İ ntüisyonizm) Sembolizm SANATÇILAR Necip Fazıl Kısakürek Cahit Sıtkı Tarancı Ahmet Muhip Dıranas Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal Beyatlı Ahmet Ha ş im Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

14 YED İ ME Ş ALEC İ LER Sabri Esat Siyavu ş gil Ziya Osman Saba Vasfi Mahir Kocatürk Cevdet Kudret Solok Muammer Lütfi Bah ş i Ya ş ar Nabi Nayır Kenan Hulusi Koray Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

15

16 B İ R ADIN KALMALI / Ahmet Hamdi TANPINAR … sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam ve ben seni sevdi ğ im zaman bu ş ehre ya ğ murlar ya ğ dı yani ben seni sevdi ğ im zaman ayrılık kur ş un kadar a ğ ır gülü ş ün kadar felaketiydi ya ş amanın yine de bir adın kalmalı geriye bütün kırılmı ş ş eylerin nihayetinde aynaların ardında sır yalnızlı ğ ın pe ş inde kuvvet evet nihayet bir adın kalmalı geriye bir de o kahreden gurbet beni affet Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç … Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

17 2- SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR (1920-1940) Toplumcu Gerçekçilik (Sosyal Realizm) Fütürizm (Gelecekçilik) Nazım Hikmet Ercüment Behzad Lav Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

18 KEREM G İ B İ … Ben diyorum ki ona: — Kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karan- -lıklar aydın- -lı ğ a… … NAZIM H İ KMET RAN Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

19 3- MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR BE Ş HECEC İ LER Faruk Nafiz Çamlıbel Enis Behiç Koryürek Orhan Seyfi Orhon Halit Fahri Ozansoy Yusuf Ziya Ortaç BE Ş HECEC İ LER Faruk Nafiz Çamlıbel Enis Behiç Koryürek Orhan Seyfi Orhon Halit Fahri Ozansoy Yusuf Ziya Ortaç Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

20 Kemalettin Kamu Arif Nihat Asya Ahmet Kutsi Tecer Zeki Ömer Defne Orhan Ş aik Gökyay Behçet Kemal Ça ğ lar Halide Nusret Zorlutuna Ömer Bedrettin U ş aklı Necmettin Halil Onan Bekir Sıtkı Erdo ğ an H. Nihal Atsız Niyazi Yıldırım Gençosmano ğ lu Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

21 ÇOBAN ÇE Ş MES İ Derinden derine ırmaklar a ğ lar, Uzaktan uza ğ a çoban çe ş mesi, Ey suyun sesinden anlayan ba ğ lar, Ne söyler su da ğ a çoban çe ş mesi. … Faruk Nafiz Çamlıbel VEDA Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? … Orhan Seyfi Orhun İ R Ş AD Sevgilim güvenme güzelli ğ ine Senin de saçların tarumar olur Aldanma talihin pembe rengine Hayatın uzun bir intizar olur. … Sevgilim senin de geçer zamanın Ne ş öhretin kalır, ne hüsn-ü ânın Böyledir kanunu kahpe dünyanın Dört mevsim içinde bir bahar olur! … Kemalettin Kamu FET İ H MAR Ş I … Delikanlım, i ş aret aldı ğ ın gün atandan Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan! Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan.... Sen ki burçlara bayrak olacak kuma ş tasın; Fatihin İ stanbul’u fethetti ğ i ya ş tasın.! … Arif Nihat Asya Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

22 SEVMEK Sevmek... Delicesine, deliler gibi sevmek! Ku ş uçar gibi sevmek, gök gürler gibi sevmek. Bir çocuk inancıyla inanarak, kanarak Ve bir günahkâr fani azabıyla yanarak, Hep onu arayarak baharda, yazda, kı ş ta; Nihayet "Büyük Sır”a ula ş mak bir bakı ş ta. O bakı ş ta okumak a ş kın büyük adını, Hep o büyük bakı ş ta bulmak var olmanın tadını. Sevmek: Hasta anneyi, altın ba ş lı yavruyu, Baharı, yıldızları, gö ğ ü, güne ş i, suyu... Yürekten kopan ince bir ahı, sever gibi, Sevmek... Topra ğ ı sever, Allah’ı sever gibi! H.N.Zorlutuna MALAZG İ RT MAR Ş I Aylardan A ğ ustos, günlerden Cuma Gün do ğ madan evvel iklîm-i Rum`a Bozkurtlar ordusu geçti hücuma Yeni bir ş evk ile gürledi gökler Ya Allah...Bismillah... Allahuekber Önde yalın kılıç Türkmen Ba ş bu ğ u Ardında O ğ uz`un ellibin tu ğ u Andırır Altay`dan kopan bir çı ğ ı Budur, Peygamberin övdü ğ ü Türkler... Ya Allah...Bismillah... Allahuekber … N.Y. GENÇOSMANO Ğ LU BU VATAN K İ M İ N Bu vatan topra ğ ın kara ba ğ rında Sırada ğ lar gibi duranlarındır, Bir tarih boyunca onun u ğ runda Kendini tarihe verenlerindir. … Ardına bakmadan yollara dü ş en, Ş im ş ek olup çakan, sel olup co ş an, Huduttan hududa yol bulup ko ş an, Cepheden cepheyi soranlarındır. … Orhan Ş aik Gökyay KI Ş LADA BAHAR Kara gözlüm, efkârlanma gül gayri İ bibikler, öter ötmez ordayım Mektubunda diyorsun ki: 'Gel Gayri' Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım Ah çekerim resmine her bakı ş ta Bir mahzunluk var o boyun bükü ş te Emin ol ki, her sigara yakı ş ta Sanki, duman tüter tütmez ordayım … Bekir Sıtkı Erdo ğ an Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

23

24 4- GARİP AKIMI Orhan Veli Kanık Oktay Rifat Horozcu Melih Cevdet Anday Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

25 İ STANBUL'U D İ NL İ YORUM İ stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; Yava ş yava ş sallanıyor Yapraklar, a ğ açlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, Sucuların hiç durmayan çıngırakları İ stanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. … Orhan Veli Kanık ANLATAMIYORUM (mono romantico) A ğ lasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda; Dokunabilir misiniz, Gözya ş larıma, ellerinizle? Bilmezdim ş arkıların bu kadar güzel, Kelimelerinse kifayetsiz oldu ğ unu Bu derde dü ş meden önce. … Orhan Veli Kanık KARIMA / Oktay Rıfat Horozcu Sofalar seninle serin Odalar seninle ferah Günüm ne ş eyle uzun Yata ğ ında kalktı ğ ım sabah Elmanın yarısı sen yarısı ben Günümüz gecemiz evimiz barkımız bir Mutluluk bir çimendir bastı ğ ın yerde biter Yalnızlık gitti ğ in yoldan gelir TREN SES İ Garibim; Ne bir güzel var avutacak gönlümü; Bu ş ehirde, Ne de bir tanıdık çehre; Bir tren sesi duymaya göreyim İ ki gözüm, İ ki çe ş me. Orhan Veli Kanık Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

26 5- TOPLUMCU ŞİİR ZEVK VE ANLAYIŞINI ÖN PLANA ÇIKARANLAR (1940–1960) Rıfat Ilgaz Ahmet Arif Cahit Irgat Enver Gökçe A. Kadir Suat Ta ş er Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

27 AK Ş AM ERKEN İ NER MAHPUSHANEYE Ak ş am erken iner mahpushaneye Ejderha olsa kâr etmez. Ne kavgada ustalı ğ ın, Ne de çatal yürek civan olu ş un, Kâr etmez, inceden içine dolan, Alıp götüren hasrete. Ak ş am erken iner mahpushaneye. İ ner, yedi kol demiri, Yedi kapıya. Birden, a ğ lamaklı olur bahçe Kar ş ıda duvar dibinde. Üç dal gece sefâsı, Üç kök hercai menek ş e... … Ahmet Arif AL İŞİ M Kasna ğ ından fırlayan kayı ş a Kaptırdın mı kolunu Ali ş im! Daha dün ö ğ le paydosundan önce Zilelinin gitti ayakları, Yazıldı onun da raporu: “ihmalden!” Gidenler gitti Ali ş im, Bo ş kaldı ceketin sa ğ kolu... Hadi köyüne döndün diyelim, Tek elle sabanı kavrasan bile Sarı öküz gün görmü ş tür, Anlar i ş in iç yüzünü! Üzülme Ali ş im, sabana geçmezse hükmün A ğ anın davarlarına geçer... Kim görecek kepenek altında eksi ğ ini Kapılanırsın bo ğ az toklu ğ una. Varsın duvarda asılı kalsın ba ğ laman Beklesin mızrabını. Sa ğ yanın yastık ister Ali ş im Sol yanın sevdi ğ ini. Kızlarda emektar sazın gibi Çifte kol ister saracak! Rıfat Ilgaz Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

28 6- GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR A- 1940’LI YILLAR Fazıl Hüsnü Da ğ larca Behçet Necatigil Cahit Külebi Asaf Halet Çelebi Özdemir Asaf Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

29 SEVG İ LERDE Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız Sizi yanlı ş tanıdı. Bitmeyen i ş ler yüzünden (Siz böyle olsun istemezdiniz) Bir bakı ş bile yeterken anlatmaya her ş eyi Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldı Siz geni ş zamanlar umuyordunuz Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların tela ş larda bu kadar çabuk Geçece ğ i aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde Açan çiçekler vardı, Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz Yahut vakit olmadı BEHÇET NECAT İ G İ L H İ KÂYE Senin dudakların pembe Ellerin beyaz, Al tut ellerimi bebek Tut biraz! Benim do ğ du ğ um köylerde Ceviz a ğ açları yoktu, Ben bu yüzden serinli ğ e hasretim Ok ş a biraz! … Benim do ğ du ğ um köylerde Ş imal rüzgârları eserdi, Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır Öp biraz! Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin! Benim do ğ du ğ um köyler de güzeldi, Sen de anlat do ğ du ğ un yerleri, Anlat biraz! CAH İ T KÜLEB İ Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

30 YALNIZLIK PAYLA Ş ILMAZ Yalnızlık, ya ş amda bir an, Hep yeniden ba ş layan… Dı ş ından anla ş ılmaz. Ya da kocaman bir yalan, Kovdukça kovalayan… Payla ş ılmaz. Bir dü ş ün'de beni sana ayıran Yalnızlık payla ş ılmaz Payla ş ılsa yalnızlık olmaz. ÖZDEM İ R ASAF İ BRAH İ M ibrâhim içimdeki putları devir elindeki baltayla kırılan putların yerine yenilerini koyan kim güne ş buzdan evimi yıktı koca buzlar dü ş tü putların boyunları kırıldı ibrâhim güne ş i evime sokan kim asma bahçelerinde dola ş an güzelleri buhtunnasır put yaptı ben ki zamansız bahçeleri kucakladım güzeller bende kaldı ibrâhim gönlümü put sanıp kıran kim ASAF HALET ÇELEB İ Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

31 B) 1950’li Yıllar Maviciler (Mavi Hareketi) Attilâ İ lhan Ahmet Oktay C) 1960 Sonrası İ slamî Duyarlılık Cahit Zarifo ğ lu Erdem Bayazıt Hilmi Yavuz Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

32 BEN SANA MECBURUM Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Ben sana mecburum bilemezsin İ çimi seninle ısıtıyorum A ğ açlar sonbahara hazırlanıyor Bu ş ehir o eski İ stanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor Sokak lambaları birden yanıyor Kaldırımlarda ya ğ mur kokusu Ben sana mecburum sen yoksun Fatihte yoksul bir gramafon çalıyor Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor Durup kö ş e ba ş ında deliksiz dinlesem Sana kullanılmamı ş bir gök getirsem Haftalar ellerimde ufalanıyor Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem Ben sana mecburum sen yoksun ATT İ LA İ LHAN ÜÇÜNCÜ Ş AHSIN Şİİ R İ Gözlerin gözlerime de ğ ince Felaketim olurdu, a ğ lardım Beni sevmiyordun, bilirdim Bir sevdi ğ in vardı, duyardım Çöp gibi bir o ğ lan, ipince Hayırsızın biriydi fikrimce Ne vakit kar ş ımda görsem Öldürece ğ imden korkardım Felaketim olurdu, a ğ lardım … Ak ş amlar bir roman gibi biterdi Jezabel kan içinde yatardı Limandan bir gemi giderdi Sen kalkıp ona giderdin Benzin mum gibi giderdin Sabaha kadar kalırdın Hayırsızın biriydi fikrimce Güldü mü cenazeye benzerdi Hele seni kollarına aldı mı Felaketim olurdu, a ğ lardım ATT İ LA İ LHAN Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

33 BULMAK Bir an kayboldun gibi. Ya ş adım kıyameti Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti Yeniden su yürüdü dalıma yapra ğ ıma Bir bakı ş ın can verdi kurumu ş topra ğ ıma Çiçe ğ e durdu kalbim içtim parmaklarından Göz çe ş mem suya erdi sevda kaynaklarından Bir aydınlık denizin sonsuz derinli ğ inde Yüzüyorum gözünün ye ş il serinli ğ inde Bir ı ş ık bir kelebek biraz çiçek biraz ku ş Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmu ş Solu ğ um bir ku ş gibi uçuyor ellerine Kapılıp gidiyorum saçının sellerine Gözlerinden gö ğ üme sayısız yıldız akar Bir gülü ş ün içimde binlerce lamba yakar Bir kurtulu ş tur o an ça ğ rılsa senin adın Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymi ş gibi Yüzüme kar ya ğ ıyor sanki elinmi ş gibi Sensiz geçen zamanı belli ya ş amamı ş ım Sensizlik bir kuyuymu ş onu a ş amamı ş ım Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden İş te yeni bir dünya peygamber sözlerinden Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm Ölümsüzlü ğ ü tattık bize ne yapsın ölüm ERDEM BAYAZIT Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

34 H İ SARCILAR Mehmet Çınarlı Mustafa Necati Karaer Gültekin Sâmano ğ lu İ lhan Geçer Munis Faik Ozansoy H İ SARCILAR Mehmet Çınarlı Mustafa Necati Karaer Gültekin Sâmano ğ lu İ lhan Geçer Munis Faik Ozansoy Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

35 GÜLÜM Saçlar a ğ ardı; sanma ki ya ş lanmı ş ız gülüm Vallahi neyse sendeki ho ş lanmı ş ız gülüm Yıllar geçtikçe gönül uslanır sanıp Dü ş mü ş büyük hatalara aldanmı ş ız gülüm Gel a ğ zı süt kokanlara yakla ş ma zevki yok Onlar gibiyken a ş kı oyun sanmı ş ız gülüm MEHMET ÇINARLI HER Ş EYDE SEN VARSIN Bir karanfil, bir yâsemin, bir ıtır; Bir yaprak üstünde parlayan damla, Velhâsıl, her ş iir seni anlatır. İ çim burkulur da o eski gamla, Dudaklarım titrer, gözlerim dolar; Ruha kur ş un gibi çöken ak ş amla. GÜLTEK İ N SAMANO Ğ LU HÜZZAM BESTE Ş arkılar anlatırdı maceramızı Ş arkılarla güler a ğ lardık ş arkılarla Çiçekler denizler gök kıskanırdı Bahçeler ayak sesimizden tanırdı Dü ş erdik yollara ku ş lar gibi baharla Ş imdi o günlerden yüre ğ inde iz var mı? “Anlat bana ey sevgili a ş kın bu kadar mı”? … İ LHAN GEÇER YOLLARDA … A ş tım dumanlı da ğ ları, engin denizleri, Cennet misali yurdumu gezdim adım adım, Â ş ık çoban çocuklarının saz benizleri, Mahzun yavuklular... Sizi gördüm ve a ğ ladım. Yollarda anladım neye inler kaval sesi, Rüzgâr niçin susar, neden ıssız bu yaylalar? Hepsinde bir garipli ğ in üzgün dü ş üncesi, Hepsinde ayrılıkları söyler terane var. MUN İ S FA İ K OZANSOY Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

36 7- İKİNCİ YENİ ŞİİRİ Turgut Uyar Cemal Süreya İ lhan Berk Ece Ayhan Ülkü Tamer Edip Cansever Sezai KARAKOÇ Turgut Uyar Cemal Süreya İ lhan Berk Ece Ayhan Ülkü Tamer Edip Cansever Sezai KARAKOÇ Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

37

38 GÜL Gülün tam ortasında a ğ lıyorum Her ak ş am sokak ortasında öldükçe Önümü arkamı bilmiyorum Azaldı ğ ını duyup duyup karanlıkta Beni ayakta tutan gözlerinin Ellerini alıyorum sabaha kadar seviyorum Ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz İ stasyonda tiren oluyor biraz Ben bazan istasyonu bulamayan bir adamım Gülü alıyorum yüzüme sürüyorum Her nasılsa soka ğ a dü ş mü ş kolumu kanadımı kırıyorum Bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene CEMAL SÜREYA MONA ROZA I-A Ş K VE Ç İ LELER Mona Roza, siyah güller, ak güller Geyvenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık ku ş merhamet ister Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Roza siyah güller, ak güller … Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza Henüz dinlemedin benden türküler Benim a ş kım sı ğ maz öyle her saza En güzel ş arkıyı bir kur ş un söyler Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza … Ya ğ murlardan sonra büyürmü ş ba ş ak Meyvalar sabırla olgunla ş ırmı ş Bir gün gözlerimin ta içine bak Anlarsın ölüler niçin ya ş armı ş Ya ğ murlardan sonra büyürmü ş ba ş ak … Sezai Karakoç Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

39 BAKI Ş SIZ B İ R KED İ KARA gelir dalgın bir cambaz. geç saatlerin denizinden. üfler lambayı. uzanır a ğ ladı ğ ım yanıma. danyal yalvaç için. a ş a ğ ıda bir kör kadın. hısım. sayıklar bir dilde bilmedi ğ im. gö ğ sünde a ğ ır bir kelebek. içinde kırık çekmeceler. içer içki üzünç teyze tavanarasında. i ş ler gergef. insancıl okullardan kovgun. geçer sokaktan bakı ş sız bir kedi kara., çuvalında yeni ölmü ş bir çocuk. kanatları sı ğ mamı ş. ba ğ ırır eskici dede. bir korsan gemisi! girmi ş körfeze. ECE AYHAN Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

40 8- İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR (1960 - 1980) İ smet Özel Ataol Behramo ğ lu Süreyya Berfe Refik Durba ş Can Yücel Nihat Behram Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

41 Yerin seni çekti ğ i kadar a ğ ırsın Kanatların çırpındı ğ ı kadar hafif.. Kalbinin attı ğ ı kadar canlısın Gözlerinin uza ğ ı gördü ğ ü kadar genç... Sevdiklerin kadar iyisin Nefret ettiklerin kadar kötü.. Ne renk olursa olsun ka ş ın gözün Kar ş ındakinin gördü ğ üdür rengin.. Ya ş adıklarını kâr sayma: Ya ş adı ğ ın kadar yakınsın sonuna Ne kadar ya ş arsan ya ş a, Sevdi ğ in kadardır ömrün.. Gülebildi ğ in kadar mutlusun Üzülme bil ki a ğ ladı ğ ın kadar güleceksin Sakın bitti sanma her ş eyi, Sevdi ğ in kadar sevileceksin. … CAN YÜCEL Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

42 Ey kalbim ey suları usul usul yükselen gizli deniz içimiz damar damar parçalansa da dı ş ımız lâl gibi sessiz İ smet ÖZEL EVET İ SYAN … Ben merd-i meydan yani topra ğ ın ve kanın gürzü güllerin bin yıllık mezarı bendedir yukardan bakarım efendilerin pusatlarına insanların bütün sabahlarını merak ederim gök hırpalanmaktadır merakımdan ıtır kokan benim yumruklarımdır benim kavgamdır o, a ş k diye tanınan. … İ smet ÖZEL Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

43 9- 1980 SONRASI ŞİİR 1980 Sonrası Türk Ş iirinde Akımlar 1- Gelenekselci Ş iir 2- Anlatımcı Ş iir 3- Mistik Metafizikçi Ş iir 4-Toplumcu Gerçekçi Ş iir ve “Yenibütün” 5- İ mgeci Ş iir 6- Yeni Garipçi Ş iir 7- Folklorik veya Mitolojik Ş iir 8- Beatnik-Marjinal Ş iir Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

44 Haydar Ergülen Hüseyin Atlansoy Nurullah Genç Ali Akba ş Ahmet Telli Ümit Ya ş ar O ğ uzcan Bahattin Karakoç Ş ükrü Sunay Akın Lale Müldür Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

45 Enis Batur Sedat Umran Küçük İ skender Adnan Özer Seyhan Erözçelik Enver Ercan Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

46 KOPARDIN Bir hicran çölüne bıraktın beni Kalbine girdi ğ im yolu kopardın Yaydın üzerime yalan gölgeni Adını andı ğ ı dili kopardın İ çimden bo ş lu ğ a savruldu külün Hüznün ate ş iyle yandı kakülün Yıllardır ruhumda öten bülbülün Her seher kondu ğ u dalı kopardın … NURULLAH GENÇ BEN İ UNUTMA Bir gün gelir de unuturmu ş insan En sevdi ğ i hatıraları bile Bari sen her gece yorgun sesiyle Saat on ikiyi vurdu ğ u zaman Beni unutma Çünkü ben her gece o saatlerde Seni ya ş ar ve seni dü ş ünürüm Hayal içinde peri ş an yürürüm Sen de karanlı ğ ın sustu ğ u yerde Beni unutma … ÜM İ T YA Ş AR O Ğ UZCAN IHLAMURLAR Ç İ ÇEK AÇTI Ğ I ZAMAN I Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü Kar ya ğ mı ş da ğ lara, bozulmamı ş örtüsü Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü Gözlerimi kama ş tırsa da gelece ğ im sana Ş imdilik ba ğ layıcı bir takvim sorma bana -Ihlamurlar çiçek açtı ğ ı zaman … BAHATT İ N KARAKOÇ DEST İ NA dün gece sen uyurken ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara dün gece sen uyurken yüre ğ im bir yıldız gibi ba ğ landı sana i ş te bu yüzden sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana : DEST İ NA Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

47

48 10- CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ Â ş ık Veysel Ş atıro ğ lu  ş ık Murat Çobano ğ lu Abdurrahim Karakoç  ş ık Mahzuni Ş erif Ne ş et Erta ş  ş ık Ş eref Ta ş lıova  ş ık Feymani  ş ık Maksudî (Osman Da ğ lı) Ozan Arif (Arif Ş irin)  ş ık Ali İ zzet Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

49 KARA TOPRAK Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sâdık yârim kara topraktır Beyhude dolandım bo ş a yoruldum Benim sâdık yârim kara topraktır … Â Ş IK VEYSEL M İ HR İ BAN Sarı saçlarına deli gönlümü Ba ğ lamı ş ım, çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban … ABDURRAH İ M KARAKOÇ B İ LMEM A Ğ LASAM MI? Mevlam gül diyerek iki göz vermi ş Bilmem a ğ lasam mı a ğ lamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem ça ğ lasam mı ça ğ lamasam mı … Â Ş IK MAHZUN İ Ş ER İ F GÖNÜL DA Ğ I Gönül Da ğ ı ya ğ mur ya ğ mur boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy, yar oy,..yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli … NE Ş ET ERTA Ş Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

50 IV. ÜNİTE CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

51 1-MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ESERLER Halide Edip Adıvar Mithat Cemal Kuntay Memduh Ş evket Esendal Re ş at Nuri Güntekin Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Refik Halit Karay Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

52 Önemli Romanlar Yaban - Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Ankara – Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Sodom ve Gomore – Y. Kadri Karaosmano ğ lu Bir Sürgün -Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Hüküm Gecesi - Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Nur Baba – Yakup Kadri Karaosmano ğ lu Panorama I-II - Yakup Kadri Karaosmano ğ lu İ stanbul’un Bir Yüzü - Refik Halit Karay Çete - Refik Halit Karay Ago Pa ş a’nın Hatıratı - Refik Halit Karay Sürgün - Refik Halit Karay Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

53 Memleket Hikâyeleri - Refik Halit Karay Gurbet Hikâyeleri - Refik Halit Karay Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay Bir Kadın Dü ş manı - Re ş at Nuri Güntekin Yaprak Dökümü – Re ş at Nuri Güntekin Dudaktan Kalbe - Re ş at Nuri Güntekin Acımak - Re ş at Nuri Güntekin Çalıku ş u – Re ş at Nuri Güntekin Damga – Re ş at Nuri Güntekin Tanrı Da ğ ı Ziyafeti – Re ş at Nuri Güntekin Miskinler Tekkesi – Re ş at Nuri Güntekin Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

54 Ak ş am Güne ş i - Re ş at Nuri Güntekin Ye ş il Gece - Re ş at Nuri Güntekin Handan – Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar Ate ş ten Gömlek – Halide Edip Adıvar Da ğ a Çıkan Kurt - Halide Edip Adıvar Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar Üç İ stanbul - Mithat Cemal Kuntay Aya ş lı ve Kiracıları -Memduh Ş evket Esendal Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

55

56 2- TOPLUMCU GERÇEKÇİ ESERLER Ya ş ar Kemal Sabahattin Ali Kemal Tahir Orhan Kemal Samim Kocagöz Sadri Ertem Abbas Sayar Fakir Baykurt Talip Apaydın Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

57 Kemal Bilba ş ar Mahmut Makal Dursun Akçam Aziz Nesin İ lhan Tarus Faik Baysal Orhan Hançerlio ğ lu Muzaffer İ zgü Ş evket Süreyya Aydemir Orhan Duru Halikarnas Balıkçısı Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

58 Önemli Romanlar İ nce Memed – Ya ş ar Kemal Da ğ ın Öte Yüzü 1- Ortadirek – Ya ş ar Kemal Da ğ ın Öte Yüzü 2- Yer Demir Gök Bakır - Ya ş ar Kemal Da ğ ın Öte Yüzü 3- Ölmez Otu – Ya ş ar Kemal Binbo ğ alar Efsanesi – Ya ş ar Kemal Üç Anadolu Efsanesi – Ya ş ar Kemal A ğ rıda ğ ı Efsanesi - Ya ş ar Kemal Teneke – Ya ş ar Kemal Sarı Sıcak- Ya ş ar Kemal Kimsecik –1 Ya ğ murcuk Ku ş u – Ya ş ar Kemal Kimsecik –2 Kale Kapısı - Ya ş ar Kemal Kimsecik – 3 Kanın Sesi – Ya ş ar Kemal Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

59 Bir Ada Hikâyesi 1- Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana Bir Ada Hikâyesi 2- Karıncanın Su İ çti ğ i - Ya ş ar Kemal Bir Ada Hikâyesi 3- Tanyeri Horozları - Ya ş ar Kemal Bir Ada Hikâyesi 4-Çıplak Deniz Çıplak Ada-Ya ş arKemal Al Gözüm Seyreyle Salih– Ya ş ar Kemal Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali İ çimizdeki Ş eytan – Sabahattin Ali Yorgun Sava ş çı - Kemal Tahir Kurt Kanunu – Kemal Tahir Devlet Ana – Kemal Tahir Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

60 Esir Ş ehrin İ nsanları – Kemal Tahir Bir Mülkiyet Kalesi – Kemal Tahir Yedi Çınar Yaylası - Kemal Tahir Kemal Tahir’in Di ğ er Eserleri: Sa ğ ırdere, Rahmet Yolları Kesti, Köyün Kamburu, Büyük Mal, Yol Ayrımı. Eskici ve O ğ ulları (Eskici Dükkanı) Orhan Kemal 72. Ko ğ u ş - Orhan Kemal Hanımın Çiftli ğ i - Orhan Kemal Kaçak - Orhan Kemal Murtaza – Orhan Kemal Baba Evi – Orhan Kemal Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

61 Ekmek Kavgası - Orhan Kemal Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal Orhan Kemal’in Di ğ er Eserleri : Tersine Dünya, Evlerden Biri, Kötü Yol, Devlet Ku ş u, Yalancı Dünya, El Kızı, Müfetti ş ler Müfetti ş i, Üçkâ ğ ıtçı (Müfetti ş ler Müfetti ş i 2), Bir Filiz Vardı, Sokakların Çocu ğ u, Sokaklardan Bir Kız, Suçlu, Arkada ş Islıkları, Dünya Evi, Kanlı Topraklar, Gurbet Ku ş ları, Vukuat Var. Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

62 Kalpaklılar – Samim Kocagöz Doludizgin - Samim Kocagöz Onbinlerin Dönü ş ü - Samim Kocagöz Çıkrıklar Durunca –Sadri Ertem Bacayı İ ndir Bacayı Kaldır - Sadri Ertem Yılkı Atı – Abbas Sayar Yılanların Öcü– Fakir Baykurt Kaplumba ğ alar – Fakir Baykurt Tırpan – Fakir Baykurt Keklik- Fakir Baykurt Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

63 Amerikan Sargısı - Fakir Baykurt Sarı Traktör – Talip Apaydın Yarbükü – Talip Apaydın Yoz Davar - Talip Apaydın Ortakçılar - Talip Apaydın Tütün Yorgunu - Talip Apaydın Ba ş ka Olur A ğ aların Dü ğ ünü – Kemal Bilba ş ar Cemo - Kemal Bilba ş ar Kanlıdere'nin Kurtları- Dursun Akçam Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

64 Ya ş ar Ne Ya ş ar Ne Ya ş amaz – Aziz Nesin Zübük – Aziz Nesin Drina’da Son Gün – Faik Baysal 7. Gün - Orhan Hançerlio ğ lu Suyu Arayan Adam – Ş evket Sürayya Aydemir Toprak Uyanırsa - Ş evket Sürayya Aydemir Aganta Burina Burinata –Halikarnas Balıkçısı Tütün Zamanı (Zeli ş ) – Necati Cumalı Sarı Yazma - Rıfat Ilgaz Karatma Geceleri - Rıfat Ilgaz Halime Kaptan -Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel - Rıfat Ilgaz Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

65 3-BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER Peyami Safa Ahmet Hamdi Tanpınar Tarık Bu ğ ra Mustafa Kutlu Samiha Ayverdi Abdülhak Ş inasi Hisar Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

66 Önemli Romanlar Dokuzuncu Hariciye Ko ğ u ş u - Peyami Safa Fatih-Harbiye – Peyami Safa Sözde Kızlar– Peyami Safa Mah ş er - Peyami Safa Matmazel Noraliya’nın Koltu ğ u -Peyami Safa Bir Ak ş amdı - Peyami Safa Bir Tereddütün Romanı - Peyami Safa Biz İ nsanlar – Peyami Safa Yalnızız - Peyami Safa Cumba’dan Rumba’ya - Peyami Safa Küçük A ğ a – Tarık Bu ğ ra Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

67 Küçük A ğ a Ankara’da – Tarık Bu ğ ra Ya ğ mur Beklerken - Tarık Bu ğ ra Firavun İ manı - Tarık Bu ğ ra Osmancık - Tarık Bu ğ ra İ bi ş ’in Rüyası - Tarık Bu ğ ra Saatleri Ayarlama Enstitüsü – A. Hamdi Tanpınar Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin Dı ş ındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar Mahur Beste - Ahmet Hamdi Tanpınar Abdullah Efendi’nin Rüyaları – A. Hamdi Tanpınar Aynadaki Yalan – Necip Fazıl Kısakürek İ brahim Efendi Kona ğ ı – Samiha Ayverdi Fahim Bey ve Biz - Abdülhak Ş inasi Hisar Çamlıca’daki Eni ş temiz - Abdülhak Ş inasi Hisar Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

68 4- MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Modernizm Postmodernizm Sait Faik Abasıyanık Orhan Pamuk O ğ uz Atay Yusuf Atılgan Nezihe Meriç Füruzan Adalet A ğ ao ğ lu Bilge Karasu Ferit Edgü Vüs’at O. Bener Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

69 Rasim Özdenören Latife Tekin Ay ş e Kulin Buket Uzuner İ nci Aral Selim İ leri Leyla Erbil Pınar Kür Elif Ş afak Ayla Kutlu Sevinç Çokum Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

70 Önemli Romanlar Kayıp Aranıyor – Sait Faik Abasıyanık Cevdet Bey ve O ğ ulları-Orhan Pamuk Sessiz Ev -Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı - Orhan Pamuk Beyaz Kale - Orhan Pamuk Yeni Hayat - Orhan Pamuk Bir Bilim Adamının Romanı - O ğ uz Atay Tutunamayanlar - O ğ uz Atay Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan Aylak Adam – Yusuf Atılgan Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

71 47’liler – Füruzan Ölmeye Yatmak - Adalet A ğ ao ğ lu Fikrimin İ nce Gülü - Adalet A ğ ao ğ lu Bir Dü ğ ün Gecesi - Adalet A ğ ao ğ lu Yaz Sonu - Adalet A ğ ao ğ lu O (Hakkari’de Bir Mevsim) – Ferit Edgü Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı - Ferit Edgü Buzul Ça ğ ının Virüsü - Vüs'at O. Bener Gül Yeti ş tiren Adam – Rasim Özdenören Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin Sevdalinka – Ay ş e Kulin Füreya – Ay ş e Kulin Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

72 Uzun Beyaz Bulut -Gelibolu - Buket Uzuner Kumral Ada Mavi Tuna - Buket Uzuner Ölü Erkek Ku ş lar - İ nci Aral Yeni Yalan Zamanlar/Ye ş il - İ nci Aral Ta ş ve Ten - İ nci Aral Hayal ve Istırap - Selim İ leri Destan Gönüller – Selim İ leri Karanlı ğ ın Günü - Leyla Erbil İ skender – Elif Ş afak A ş k – Elif Ş afak Bizim Diyar – Sevinç Çokum Hilal Görününce – Sevinç Çokum Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

73

74 B- GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER A.Turan Oflazo ğ lu Haldun Taner Güngör Dilmen Cevat Fehmi Ba ş kut Orhan Asena Recep Bilginer Cahit Atay Refik Erduran Turgut Özakman Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

75 Önemli Romanlar Keziban -A. Turan Oflazo ğ lu Allah’ın Dedi ğ i Olur - A. Turan Oflazo ğ lu Deli İ brahim - A. Turan Oflazo ğ lu Sokrates Savunuyor - A. Turan Oflazo ğ lu IV. Murat-A. Turan Oflazo ğ lu Güzellik ile A ş k - A. Turan Oflazo ğ lu Kösem Sultan - A. Turan Oflazo ğ lu Ke ş anlı Ali Destanı - Haldun Taner Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

76 E ş e ğ in Gölgesi - Haldun Taner Midas’ın Kulakları – Güngör Dilmen Ben Anadolu – Güngör Dilmen Buzlar Çözülmeden – Cevat Fehmi Ba ş kut Harputta Bir Amerikalı - Cevat Fehmi Ba ş kut Tohum ve Toprak - Orhan Asena Hürrem Sultan – Orhan Asena Ya Devlet Ba ş a Ya Kuzgun Le ş e - Orhan Asena Atçalı Kel Mehmet - Orhan Asena Yıldız Yargılanması- Orhan Asena İ syancılar – Recep Bilginer Sultan Gelin – Cahit Atay Karaların Memetleri- Cahit Atay Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

77 Cengiz Han’ın Bisikleti - Refik Erduran Sarıpınar 1914 – Turgut Özakman Bo ş Be ş ik – Necati Cumalı Susuz Yaz - Necati Cumalı Derya Gülü – Necati Cumalı Nalınlar - Necati Cumalı Toros Canavarı – Aziz Nesin Bir Adam Yaratmak – Necip Fazıl Kısakürek Tohum – Necip Fazıl Kısakürek Para – Necip Fazıl Kısakürek Reis Bey- Necip Fazıl Kısakürek Kö ş eba ş ı – Ahmet Kutsi Tecer Mücahid Serçek FMEAL Ed. Ö ğ rt.

78

79

80 Mücahid Serçek Ed. Ö ğ rt. FMEAL Ö Ğ ÜT Okulda, anladıkça ba ş aracaksın. Ya ş amda, ba ş ardıkça anlayacaksın. Gelecek mutlu-mutsuz, inanmasan da; Gözlerin ya ş ardıkça anlayacaksın. ÖZDEM İ R ASAF


"Mücahid SERÇEK Türk Edebiyatı Öğrt. FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 12 DERSİ CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI KONU BAŞLIKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları