Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders 8 Temel Analiz Hüseyin İlker Erçen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders 8 Temel Analiz Hüseyin İlker Erçen"— Sunum transkripti:

1 Ders 8 Temel Analiz Hüseyin İlker Erçen
Yatırım Analizi Ders 8 Temel Analiz Hüseyin İlker Erçen

2 Temel Analiz Temel Analiz nedir? Ekonomik Analiz Sektör Analizi
Firma Analizi

3 Ekonomik Analiz Ekonomik Analiz nedir? Ekonomik Analiz nasıl yapılır?

4 Global Ekonomi Ulusal Ekonomi nedir? Global Ekonomi
Global Ekonomi üzerindeki etkisi nedir? Global Ekonomi

5 Ulusal Ekonomi Ulusal Ekonomide bakılması gereken başlıca makroekonomik göstergeler: Gayri Safi Milli Hasıla Bütçe Açığı İstihdam Döviz Kuru Enflasyon Döviz Rezervi Faiz Oranı

6 Ulusal Ekonomi Kaynak sorunu olan ülkelerde bakılması gereken göstergeler: Cari İşlem Dengesi Doğrudan yabancı yatırımlar

7 Gayri Safi Milli Hasıla
Nedir? Ulusal Ekonomiyi Nasıl Etkiler? Ulusal Ekonomi hakkında nasıl bir mesaj verir?

8 Enflasyon Nedir? Ulusal Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Ulusal Ekonomi hakkında nasıl bir mesaj verir?

9 İstihdam Nedir? Ulusal Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Ulusal Ekonomi hakkında nasıl bir mesaj verir?

10 Faiz Oranı Nedir? Ulusal Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Ulusal Ekonomi hakkında nasıl bir mesaj verir?

11 Bütçe Açığı Nedir? Ulusal Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Ulusal Ekonomi hakkında nasıl bir mesaj verir?

12 Ödemeler Bilançosu Nedir? Ulusal Ekonomiyi Nasıl Etkiler?
Ulusal Ekonomi hakkında nasıl bir mesaj verir?

13 Diğer Göstergeler ve Raporlar
Ülke Riski Politik Risk İzlenmesi Gereken Diğer Ekonomik Göstergeler

14 Ülke Riski Standard and Poors ve Moody’s gibi dereceleme kuruluşlarının raporları IMF ve Dünya Bankası Raporları Avrupa Birliği Ekonomik Raporları

15 Politik Risk Politik İstikrar Seçim Dönemleri
Hükümetlerin Gücü ve Kararlılığı Politik ve Bürokratik Kadro

16 İzlenmesi Gereken Diğer Ekonomik Göstergeler
Aylık Enflasyon Maliye Politikası Beklenen Enflasyon Para Politikası İç ve Dış Borç Toplanan Vergiler Devletin Borç Faizleri İhracat ve İthalat rakamları Borçlanma Fiazleri Turizm Gelirleri Borçların Vadeleri Dışarıdan Kredi Bulma Olanakları

17 Ekonomik Faaliyet Çevrimleri
Öncü göstergeler Destekleyici göstergeler (Dönüşüm göstergeler) Gecikmeli göstergeler

18 Öncü Göstergeler Menkul kıymet borsası endeksleri
Fabrika ve ekipman yapım anlaşmaları veya siparişleri Yeni işyerlerinin açılması Duyarlı fiyatlardaki değişimler Yeni inşaat ruhsatları Satıcıların performansları Sanayide işçi çıkarma oranları İşçilerin ortalama haftalık çalışma saatleri Tüketim malları için yeni talepler Stoklardaki değişim

19 Destekleyici Göstergeler
Tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısındaki artış Sanayi üretim endeksleri Sanayi ve ticari satışlar

20 Gecikmeli Göstergeler
Sanayi ve ticaretteki stoklar Birim üretimdeki işçi maliyetindeki değişimler Ticaret ve sanayi borçlarındaki değişimler Tüketici borçlarının gelirlerine oranı Banka faiz oranlarındaki değişim

21 Sektör Analizi Sektör Hayat Eğrileri Sektör Analiz Planı

22 Sektör Hayat Eğrileri Oluşma Büyüme Genişleme Olgunluk Gerileme

23 Sektör Analiz Planı Sektörün tanımı Sektörün büyümesi Sektörel rekabet

24 Firma Analizi Firma İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler
Finansal Analiz

25 Firma İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler
Firmanın Geçmişi ve Bugünü ile İlgili Bilgier Bulunduğu Sektördeki Yeri Şirketin Pazardaki Durumu

26 Firmanın Geçmişi ve Bugünü ile İlgili Bilgier
Kuruluş tarihi Şirketin fabrikalarının yerleri, üretim kapasiteleri ve kapasite kullanım oranları Kurucuları Şirket yönetimi Şirketin kendini yenilemek için patent, satın alma veya araştırma gibi konulara yönelip yönelmediği İlk ortaklık yapısı Hisse senetlerinin tür ve özellikleri Ürettiği ürün ve servisler Pazarlama Stratejisi ve dağıtım kanalları Geçmişteki Pazar payı Halka açılma tarihi Şirket hakkında basında yer alan haber ve yorumlar Halka açılma oranı Çeşitli medyalara verdiği reklamlar En büyük ortaklar Şirketin diğer yatırımları ve mensup olduğu grup

27 Bulunduğu Sektördeki Yeri
Sektördeki firma sayısı Şirketlerin Pazar payı Ürettiği ürün ve hizmetlerin diğer şirketlerin ürün ve hizmetlerinden farkları Bulunduğu sektöre göre firma büyüklüğü Diğer firmalara göre ortaklık yapısı Bulunduğu sektördeki diğer firmaların hisse senetlerinin performansları.

28 Şirketin Pazardaki Durumu
Dolar bazında hisse senedi fiyatları Menkul değerlerin piyasadaki durum ve ihraç miktarları Hisse senedinin ortalama işlem hacmi Tarihi hisse senedi getirilerinin ortalaması ve standart sapması Yabancı yatırımcılar tarafından talep edilip edilmediği Şirketin dönemsel olarak etkilenip, etkilenmediği Büyük spekülatörler tarafından ilgi duyulup duyulmadığı Şirketin mali tabloları Temettü dağıtım oranları, yöntemleri ile bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları Şirketin betası

29 Finansal Analiz Finansal Tablolar Analizi Yatay Analiz Trend Analizi
Dikey Analiz Oran Analizi


"Ders 8 Temel Analiz Hüseyin İlker Erçen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları