Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ KARİYER UFUKLARI New ways.    Research reveals that career choice is one of the most important criteria for a happy and successful life. Nevertheless.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ KARİYER UFUKLARI New ways.    Research reveals that career choice is one of the most important criteria for a happy and successful life. Nevertheless."— Sunum transkripti:

1 YENİ KARİYER UFUKLARI New ways

2

3   Research reveals that career choice is one of the most important criteria for a happy and successful life. Nevertheless while when we choose our career, we tend to do or think of the things we hear from our families, friends.

4  And also personal tests can direct us to the ordinary professions to which we are familiar with such as doctor, teacher, lawyer etc. New profeesions have started to emerge and significant demand have occured for new professions. So It is now high time to start to think out of routine!

5

6  Computer is the tool which we use mostly in our life in online social world. In this period, both in our country and in the world the demand for computer engineers and software developers is increasing rapidly. Computer Engineering

7  It is very popular just because rapid development in communication systems, mobile phones and satellite systems. For this reason they have higher chance of being employed. Electronics and Communications Engineering

8  EU PROJECT EXPERTS Spoken too much in the admission process to the European Union over the years, Turkey will need experts in this field. EU experts will see a lot more interest than in past years.

9  Medical and Health Sciences The popularity of doctors and nursing is unabated. In particular, plastic surgery, physical therapy, oncology, nutrition and psychiatry expertise can make a good future.

10  Law Law experts who are well at EU, international law, foreign languages and ICT will be needed both in privete body and publicbody. Also the lawyers specialise in ICT and Communication will also be on demand.

11  Advertising and Public Relations Each day new TV channel is emerging and thanks to this each day this sector needs youngsters. Especially e-trade and internet media is getting much more popular so Advertising and Public Relations star is shining.

12  Particularly the financial sector, Customer Relationship Management and all sectors having sales department need Data Analysts. Data Analyst

13

14  Our world is constantly changing and adapting to new technologies and people face many problems and negative experiences and for eliminating the negative effects sectors need psychologist. Especially schools need psycologist a lot. Psychology

15  The company will need during crisis times business continuity plans and programs prepared by experts. Business continuity professionals

16  The demand for these professionals who analyse the Cyber customers and determine over decide companies' websites and online sales strategies increasing rapidly. Electronic commerce experts

17   Sosyal ağların gelişmesiyle birlikte şirketlerin gündemine oturan sosyal medya yöneticileri, sosyal ağlar üzerinden eleman bulmaktan şirket reklamını yapmaya kadar pek çok alanda çalışıyor. Sadece şirketler değil siyasi partiler için de olmazsa olmaz bir ihtiyaç.Çünkü siyasi partiler her türlü iletişimi ve algıyı sosyal medya ile daha kolay sağlıyorlar.  Sitting on the agenda of the company with the development of social networks and social media managers find elements making up the company through social networks from running ads in many areas.It is an undeniable need not only for companies but also for political parties because they create the perception via social media. Sosyal medya yöneticisi/ stratejisti: İnternet Gazeteciliği

18   İnternet ile ortaya çıkan okuyuculara haber iletmedir. ” İnternet Gazeteciliği ilk bakışta kolay gibi gözüken fakat oldukça sabır isteyen bir iştir. Sürekli gündemi takip etmeniz gerekir. Günümüzde masa başında sadece internet haber sitelerinde editörlük yapan yüzlerce internet habercisi vardır.  It is simlpy transmitting news to the reader is associated with the Internet. Internet journalism seems simple at first glance but it is a business that demands quite patience. You need to follow the agenda regularly. Today, there are hundreds of web messengers at the desk who just edit the Internet news sites İnternet Gazeteciliği

19   Yöneticilerin kişisel ya da kurumsal ihtiyaçlarını çözüme ulaştıran siber konsiyerjler ulaşım, vize ve evrak temini gibi problemleri çözüyor.  Resolving personal or corporate needs of managers cyber concierges solve problems, such as visa transportation and document supply. cyber concierges siber konsiyerj

20   Web sitelerindeki kullanıcı alışkanlıklarına yönelik bilgileri sınıflandıran bu uzmanlar, kullanıcı profilleri ve olası tercihleri hakkında istatistikler hazırlıyor.  Experts classify this information for user behavior on web sites, preparing statistics on user profiles and preferences possible. User experience analyst Kullanıcı deneyimi analisti:

21   Kişisel ilgi alanları, şirketler, kamu kuruluşları hatta web siteleri için araştırma yapıp blog içerikleri hazırlayan bu meslek dalı özellikle gençler arasında oldukça popüler.  This profession is especially popular among young people who o research to prepare block websites content Blogger:

22   Web sitelerinin tüm içeriğinden sorumlu olan içerik yöneticileri, siteye gelen kullanıcı sayısını da artırmaktan sorumlu.  Content managers who are responsible for all content of websites are responsible for increasing the number of users entering the site. Content managers İçerik yöneticileri

23   İnternet’te artık her gün izlemeye alıştığımız haber içerikli videoları hazırlayan bu gazeteciler, online medya alanındaki en parlak branşlardan biri olarak gösteriliyor.  Internet journalists who prepare the video content that we are used to viewing every day is cited as one of the brightest in the online media industry. Video journalists Video gazetecileri

24   Okul ile veliler arasındaki iletişimi sağlıyor. Fütüristler daha ileriki zamanlarda profesyonel velilik teriminin hayatımıza gireceğini öngörüyorlar. Çok çalışan, çocuklarının eğitimine ve okuluna yeteri kadar vakit ayıramayan veliler için ücretli velilik yapacak bir meslek grubu.Bu kişiler, aileleri yerine okula gidip toplantılara katılacak,öğretmenleriyle görüşecek ve başarısını takip ederek önerilerde bulunacak.  They enable communication between parents and school. Futurists see that professional guardianship term will come into our lives in the near future. It is professional group for hard-working parents who can not take time to do enough in school for children's education and guardianship. School - home relations professionals Okul – ev ilişkileri uzmanları

25   Küresel iklim değişiklikleri sonucu olarak çevre felaketleri ve kaynakların tükenmekte olması yeşil mesleklere olan talebi arttırıyor. Firmalar çevreye verdikleri zararı en aza indirmeye çalışıyorlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanıp, karbon salınımlarını azaltıyor, daha çevreci ürünler üretiyorlar.  Climate change and disasters as a result of this increase demand for the greens jobs. Companies are trying to minimize the damage they cause to the environment, using renewable energy sources, reducing carbon emissions, produce more environmentally friendly products. Yeşil İşler - Green Jobs

26   Hangi enerji türünün ne kadar kar getireceğini hesaplayan çevre ekonomistleri, günümüzde şirketlerin olmazsa olmazlar listesinde.  Yenilenebilir Enerji Uzmanlığı, Rüzgar Enerji Uzmanlığı en bilinen ve en popüler enerji dalı.  Economists who calculate which kind of energy will bring how much profit today are indispensable in the list of companies.  Renewable Energy Expertise, Wind Energy Expertise are just some of the examples in this area. Environmental economists Çevre Ekonomistleri

27   Çevresel felaketlere karşı ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda çalışmalar yapan bu meslek dalı, çağımızın en stresli işleri arasında gösteriliyor.  This profession who work on what measures should be taken against environmental disasters is shown among the most stressful jobs in our time. Environmental restoration expert Çevre yenileme uzmanı

28   Şirketlerin çevre politikaları ve sosyal sorumluluk planlarını yürütürerek, çevreye duyarlı ürünlerin satış ve pazarlamasını yapar.  They conduct sales and marketing of environmentally friendly products of the companies carrying out the social responsibility of environmental policies. Green Marketing Consultants Yeşil Pazarlama Danışmanları:

29   Organik Tarım Mühendisleri, Yeşil Turizm Uzmanı, Organik Kozmetik Uzmanlığı, Ekolojik Yaşam Danışmanlığı önümüzdeki yıllarda parlayacak yeşil işler arasında yer alıyor.  Organic Agricultural Engineers, Green Tourism Specialist, Organic Cosmetics Specialist, Ecological Life Consulting are among green jobs which will shine in the coming years.

30   Kamu kuruluşları ve özel şirketlerin atıklarının nasıl geri dönüştürüleceğine yönelik çalışmalar yapıyorlar.  Public institutions and private companies are doing studies on how to recycle the waste Recycling coordinators Geri dönüşüm koordinatörleri:

31   Enerji alım satımı yapan enerji brokerları oldukça iyi kazanan meslek gruplarından.  Energy brokers engaged in energy trading are among fairly good winning professional groups. Energy Brokers Enerji Brokerları

32   Her türlü araç için yakıt sistemi geliştirme ve kurulumundan sorumlu  They are responsible for fuel systems for all types of vehicles responsible for the development and installation. Fuel engineers Yakıt mühendisleri:

33   Özellikle çöplüklerde oluşan gazları kontrol altında tutan bu mühendisler en yeni yeşil işlerden biri olarak gösteriliyor.  Especially those who control the gases formed in the dumpster engineers are cited as one of the new green jobs. Gas gathering system operators: Gaz toplama sistemi operatörleri:

34   TEŞEKKÜRLER  Thanks


"YENİ KARİYER UFUKLARI New ways.    Research reveals that career choice is one of the most important criteria for a happy and successful life. Nevertheless." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları