Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI BÜTÇE MEVZUATI ANTALYA 2015 1 İBRAHİM ARAÇ DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI BÜTÇE MEVZUATI ANTALYA 2015 1 İBRAHİM ARAÇ DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI BÜTÇE MEVZUATI ANTALYA 2015 1 İBRAHİM ARAÇ DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ

2 SUNUM İ ÇER İ G İ 2  Bütçe mevzuatı  Bütçe nedir  Bütçe hazırlama ilkeleri  Bütçe hazırlama süreci  Bütçenin gruplar olarak belirlenmesi  Bütçenin kullanılması  Tasarruf planı

3 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGE MEVZUATINA GİRİŞ 1.663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2.Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 3.209 Sayılı Kanun ve gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliği 4.TKHK Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi 5.Orta Vadeli Plan (2016-2017-2018) 6.DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ (2016 yılı için 2015/03 sayılı genelge ve ekli bütçe hazırlama rehberi ) 3

4 BÜTÇE NEDİR ? ( ) BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. ) Bütçe; İşletmelerin belirli bir dönemdeki, gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan resmi belgedir. 4 ( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. )

5 TKHK na göre BÜTÇE NEDİR ? Sağlık Tesislerinin mali yıl dönemine ait gelir ve gider gerçekleşmelerini yapacağını taahhüt ettiğini gösteren; Kurum Başkanı ile Sekreter ( Sekreter-Hastane Yöneticisi) arasındaki imzalı protokole/belgeye bütçe denir. 5

6 BÜTÇE İMZALANDIKTAN SONRA BİRLİĞİN BÜTÇEYE BAKIŞI Bütçe; Bütçe; Sağlık Tesislerinin yıl boyunca nakit ve bütçe ödeneği olup olmadığına bakılmaksızın harcama yapması; çekmece veya dolapta unutulan fatura giderlerinin muhasebe kayıtlarına alınması; gelir gider gerçekleşme analizlerinin yapılmadan mali yıl sonunda nasıl olsa üst düzey görüşme ile Ek bütçe alabileceğini umduğu, görüşmelerde de hep ne hikmetse personel ve hizmet alımı maaşlarını ödeyemediklerini gösterir tablodur. 6

7 0RTA VADEL İ MAL İ PLAN (2016-2017-2018) 7

8 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGES İ BÖLÜM-2 8

9 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE) (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4)  Bütçede gelir-gider tahminleri; açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınmalıdır. (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4) G İ DERLER İ N --- GEL İ RLER İ  Bütçelerde G İ DERLER İ N --- GEL İ RLER İ aşmaması esasına uyulmalıdır. YIL SONU TAHMİN ÖNGÖRÜLERİNE BAKILINCA :  250 SAĞLIK TESİSİ GELİRİ GİDERİNİ KARŞILIYOR  650 SAĞLIK TESİSİ GELİRİ GİDERİNİ KARŞILAMIYIR  HATTA ZARAR EDENLERİN 23 TANESİ ADSM OLMASI TAHMİN EDİLİYOR. 9

10 GEL İ R-G İ DER  Bütçede yer alan GEL İ R-G İ DER toplamları birbirine eşit olmalıdır.  Bütçe gelir-gider kalemlerinde kuruş kullanılmamalıdır. 1 TL’den daha küçük rakam girilmemeli.  2016 yılı bütçe tahminleri döner sermaye analitik bütçe sistemine girildi ğ inde, sistem izleyen iki yılın bütçe tahminlerini otomatik olarak oluşturmaktadır. 2017 yılı için % 4,52018 yılı için de % 5 GSYH büyüme oranları  Sistem 2017 yılı için % 4,5, 2018 yılı için de % 5 GSYH büyüme oranları kullanacaktır. 10 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)

11  Sağlık tesislerinin bütçelerinden “Gider Bütçesi Dengeleme Payı” ayrılması uygulamasına 2016 yılında da devam edilecektir.  Hastaneler % 5  ADSM VE ADS Hast. % 20 11 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)

12 BÜTÇE HAZIRLAMADA YAPILAN HATALAR 12  Önce biz TKHK olarak Bütçe yaparken; Şeffaf, her kuruma eşit mesafede ve adil olmak durumunda olmalıyız.  Birliklerimizin de geliri – gideri çok olacak, sınıf arkadaş, tanıdık, hemşerim, vb. hiçbir imtiyazda bulunamayız ve bulunmayın.  Bütçe yaparken; gerçekleşmeyecek gelir, olmayacak gider, hayali yatırımlar, % 10 doğrudan temin limitleri uyanıklığı, yapılan bütçe kadar nakit akış gelecek beklentisi düşünülerek bütçe planlaması yapmayalım.. Çooooook sayıda örnk. çoğaltıla bilinir….

13  Sağlık tesisleri ihtiyaçlarını öncelikli olarak sırasıyla;  İl Özel İdare  YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)  Genel Bütçe  Döner sermaye kaynaklarından karşılanmalıdır. 13 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE) İ HALE ONAY BELGES İ ALINIRKEN MUTLAKA GENEL BÜTÇE – DÖNER SERMAYE OLARAK İ K İ S İ DE BEL İ RT İ LMEL İ D İ R.

14  Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini, en geç 19.11.2015 tarihine kadar ABS girer, döner sermaye analitik bütçe sisteminde oluşturarak genel sekreterin uygunluk onayına sunmalıdır.  Genel sekreter tarafından uygun görülen birlik konsolide bütçesi en geç 25.11.2015 tarihine kadar, TKHK gönderilir.  TKHK tarafından, uygun görülen bütçe taslakları sekreterlik yöneticileri tarafından ıslak imza uygulanarak kargo/postayla veya elektronik imza ile imzalanarak EBYS’ den en geç 30.11.2015 tarihine kadar, TKHK onayına sunulur. 14 BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREC İ (GENELGE) BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREC İ (GENELGE)

15 YATIRIM GİDERLERİ 1. YATIRIM GİDERLERİ genel bütçe  Yatırımların (bina bakım-onarım, tıbbi cihaz, mefruşat, makine teçhizat vb.) finansmanı öncelikle, genel bütçe kaynaklarından karşılanacaktır. özellikli hizmet genişlemesi  Yatırım bütçesi belirlenirken; özellikli hizmet genişlemesi (Palyatif Bakım, Yoğun Bakım, Organ Nakli, Kalp Damar Cerrahisi Merkezleri ve Anne Oteli, AMATEM, ÇAMATEM, ÇİM vb.), sağlık tesislerinin gelir-gider dengesi, borç ödeme kabiliyetleri, ertelenen yatırımlar, önceki yıllardaki gider gerçekleşmeleri dikkate alınmalıdır. BÜTÇENİN GİDER GRUBULARI OLARAK BELİRLENMESİ 15 GB. 2016 yılında 6.1 kaleminin tenkis yapılabilir.

16 YATIRIM GİDERLERİ 1. YATIRIM GİDERLERİ  Sağlık Tesislerimiz Maximum % 8 lik bütçe yapmak istemesi  Yine bu Max. % 8 lik gider yapmak istemek için çaba sarf etmeleri  TKHK nun bilgisi – taahhütü olmadan yatırım ihalesi yapılması  Yatırım bütçesinin mali yıl başında belirlendikten sonra tekrar TKHK nun bütçe vermez düşüncesi ile artırma-eksilme yapılmaması ve devamlı artırılmaya çalışılması.  Devamlı olarak % 10 luk doğrudan temin limitlerine riayet edeceğiz diye artırma talepleri ve ek bütçe taleplerinde bulunulması veya hiç ödeme yapmayacağı miktarı kalemlerinde ödeneklerin bekletilmesi YATIRIMDA BÜTÇES İ NDE YAPILAN HATALAR 16

17 TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUVAR GİDERLERİ büyüme TÜFE gider gerçekleşmeleristok durumları  Tıbbi malzeme, ilaç ve laboratuvar bütçesi yapılırken; Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme oranı (%4) veya TÜFE oranları (%6,5)dikkate alınmalıdır. Ayrıca 2015 yılında ve önceki yıllarda yapılan gider gerçekleşmeleri ile 2016 yılı ihtiyaçları ve stok durumları da göz önünde bulundurulmalıdır (GENELGE) BÜTÇE BEL İ RLEME SÜREC İ (GENELGE) 17

18 TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUVAR GİDERLERİ  Bu yıl yapılan Kanser İlaçları protokolü gereği, gerekli çalışmalar yapılmadı ve istenen ek bütçelerin de ilaç giderleri için bir mazeret bulunmuş oldu.  Kanser ilaçlarının gelir kar zarar analizi yapılması.  Uzun süreli verilecek hizmetler için değil; anlık veya aylık yapılacak hizmetler için büyük alım ve yatırımlar yapılması ve atıl beklemesi  Tasarruf tedbirleri uygulamasının yapılmadığı TIBB İ İ LAÇ ve MALZ HATALARI 18

19 HİZMET ALIM GİDERLERİ : Hükümet Programı asgari ücret artışı  Hizmet alımları bütçesi belirlenirken, 2016 yılı Hükümet Programı asgari ücret artışı, hizmet genişlemesi, yeni personel istihdamı vb. durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.  Hizmet alımı ihalelerinin ve yıl içerisindeki giderlerin, mutlaka işin niteliğine uygun ilgili hizmet alımı kalemlerinden yapılmasına dikkat edilmelidir. (GENELGE) BÜTÇE BEL İ RLEME SÜREC İ (GENELGE) 19

20  Hizmet alım personeli alınırken Hastane Yöneticisi Müdür haber verilmesi.  Aynı zamanda TKHK kurumundan sağlık tesisi için işçi artışına izin alınması.  Sağlık tesisi açılışı ve bütçesi tanımlanmadan işçi alımının yapılması.  Bu yıl ki hizmet alımı giderlerinden aşağıda bir bütçeleme yapılması  En çok aktarmaların hizmet kalemlerinden olduğunu ve yıl sonu personel maaş ödemesi yapamayacağınızı  Hizmet alımları bütçesinde 2016 yılında aktarmaya izin verilmeyeceği düşünülmektedir. H İ ZMET ALIM BÜTÇES İ HATALARI 20

21 BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ (GENELGE) 21 PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN:  Maaş, Tazminat, Nöbet (Maaş artış oranı:% 6 - % 5)  Sabit ve Döner Sermaye ödemeleri  Geçici ve Sürekli görev Yolluğu  Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri  Sağlık Primi Ödemeleri  SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri için mutlaka yeterli bütçe ödeneği olması gerekir. Yıl başında konulan Temel maaş Sosyal Güvenlik Primi ve Çalışma Ek karşılıkları

22 PERSONEL BÜTÇES İ HATALARI 22  Personel nöbet ve icaplardaki artışların değerlendirilmesi dikkate alınması ve gerekli düzenleyici ve önleyici tedbirler alınması.  Personel kaleminde kalan ödeneğin yıl sonu (temel maaş hariç) aktarılacağı  Mali yıl sonu gider gerçekleşmelerinin altında personel bütçe ödeneğinin konulmasını  Personel sabit, performans, maaş, promosyon ödemelerinde ortaya çıkan sıkıntıların direk bizlere iletilmesi

23 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ  Tahsilatlarından % 1 oranında HAZİNE PAYININ,  Tahsilatlarından % 5 oranında MERKEZ PAYININ,  2015 yılı tahmini gelir tahakkuklarının % 1 oranında da SHÇEK (GENELGE BÜTÇE BEL İ RLEME SÜREC İ (GENELGE 23  Gider için ek bütçe verilecekse kanuni yükümlülük konulmaması.  Kanuni yükümlülüklerden yıl sonunda kalan ödeneğin aktarılmasına izin verilmesi.

24 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ büyümeTÜFE  Diğer işletme giderleri bütçesi belirlenirken; Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme (%4) veya TÜFE oranları (%6,5) dikkate alınmalıdır.  Mesleki beceri eğitimi alan sağlık meslek lisesi ve üniversite öğrencileri için yapılacak giderler dikkat alınarak bütçe belirlenmelidir.  Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ; araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gelir bütçelerinin %1’ini geçmeyecek şekilde bütçe konulmalıdır.  YAKACAK; ELEKTRİK ; SU; AKARYAKIT; 24 (GENELGE) BÜTÇE BEL İ RLEME SÜREC İ (GENELGE)

25  2 yıl önce yapılan Yeni sağlık tesisi açılışı veya taşınmalarında gider artışı ve azalışlarının artık sabit gider olarak oturmuş olması gerekir, ancak bütçe ve ek bütçe yaparken bu giderlerin yeni sürpriz bir gidermiş gibi bütçeleme zamanı sorun olarak görülmesi Elektrik, Mahkeme Ödemeleri  Acil yapılacak ödeme aktarmalarının hemen TDMS yansıtılmak istenmesi Elektrik, Mahkeme Ödemeleri vb.  Tasarruf tedbirlerinin yapılmaması 25 İ ŞLETME BÜTÇES İ HATALARI

26  Sağlık tesisi bütçe girişi  Sekreterlik onayı  TKHK onayı  Sekreterlik Islak imza veya elektronik imza  TKHK Islak imza veya elektronik imza  Bütçelerin Onayı ve Birliklere geri gönderilmesi  Yıl sonu kapanışı ve bütçenin TDMS ye aktarılması İ LK BÜTÇE G İ R İ Ş İ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREÇ İ 26

27 BÜTÇEN İ N KULLANILMASI aylık  Birliklere nakit akışları; KAMU TAHAKKUK GELİRLERİ göz önüne alınarak Global bütçe kapsamında aylık olarak gönderilecektir. Döner sermaye gelirlerinden;  maaş alan personel ödemeleri,  Stajer öğrenciler,  yeni hizmet binasına taşınan sağlık tesisi hizmet alımı personeli  yeni hizmet binasına taşınan sağlık tesisi hizmet alımı personeli vb. giderler için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ödenek planlaması veya gönderimi yapılmaktadır. 27

28 BÜTÇENİN KULLANILMASI İHALE ONAY BELGESİ: Amacımız:  Ödeneksiz alım yapılmaması  % 10 Doğrudan Temin Limitlerinin takibi REFERANS KOD  Birlik muhasebe birimlerince ihale dosyasından REFERANS KOD kontrolleri yapıldıktan sonra ödemelerin yapılması gerekmektedir. 28

29 29 İ HALE ONAY BELGES İ KULLANILMASINDAK İ YANLIŞ YAKLAŞIM  İhale onay belgesi alım işinin bir angarya iş olarak algılanması.  Sağlık tesisi ile birlik merkezi arasındaki alımlardaki kopukluklar, ihale yapan başkası evrak hazırlayan başkası ihale evrak ve dosyaların sahiplenilmemesi  İhale onay belgesi alımı sonrası silme sildirme işleminin fazla olması  Girilen İhale onay belgesi sonuçlarının güncellenmemesi  Bazı birliklerin sistemden ihale onay belgesi almaması  % 10 doğrudan temin limit takibi yapılmaması geçtikten sonra limit artışı talebinde bulunulması EK.O.2 FORMU DİKKATSİZ DOLDURULUYOR.  %10 DT limit artırılması için ek bütçe istenmesi ve aktarma yapılması

30 BÜTÇEN İ N KULLANILMASI BÜTÇEDEN YAPILACAK TENKİSLER  Kamu Hastaneleri Birliklerine (birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri) cari yıl içerisinde Genel Bütçe kaynaklarından gönderilecek her türlü taahhüt edilen ödenekler ile merkezi satın alma kapsamında alınan ve sağlık tesislerine gönderilen tıbbi cihazların bedelleri, mali yılı onaylı döner sermaye bütçesinin ilgili kalemlerinden TENKİS (düşülecek) edilecektir. 30

31 BÜTÇEN İ N KULLANILMASI AKTARMALAR  Bölüm içi aktarmalar, ABS den Genel Sekreterin E-Onayı ile yapılmaktadır.  Birliklere bağlı sağlık tesislerinin bölümler arası aktarmaları, döner sermaye analitik bütçe sisteminden, Genel Sekreterin teklifi ve Kurum Başkanlığımızın E-Onayı ile yapılmaktadır. 31

32 BÜTÇEN İ N AKTARILMA ORANI 32 Şanlıurfa Karaköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 3.000.000 - 2.809.984 3.000.000 1.554.014 0,52 1.445.986 0,94 Kayseri Kamu Hastane Birliği Merkezi 3.250.000 1.000.000 3.608.724 4.250.000 3.272.761 0,77 977.239 0,85 Uşak Kamu Hastane Birliği Merkezi 1.200.123 1.000.000 1.803.506 2.200.123 1.797.304 0,82 402.819 0,82 Samsun Asarcık İlçe Hastanesi 2.342.113 1.010.000 2.492.667 3.352.113 2.652.854 0,79 699.259 0,74 Yozgat Kamu Hastane Birliği Merkezi 1.351.125 500.000 1.295.189 1.851.125 1.191.479 0,64 659.646 0,70 Denizli Kamu Hastane Birliği Merkezi 4.000.000 - 2.740.073 4.000.000 2.317.523 0,58 1.682.477 0,69 Tunceli Kamu Hastane Birliği Merkezi 580.123 - 394.295 580.123 425.650 0,73 154.473 0,68 Manisa Kamu Hastane Birliği Merkezi 4.000.000 - 2.682.363 4.000.000 2.845.931 0,71 1.154.069 0,67 Bartın Kamu Hastane Birliği Merkezi 2.200.000 - 1.465.355 2.200.000 1.486.293 0,68 713.707 0,67 Ankara 1.Bölge Kamu Hastane Birliği Merkezi 4.387.618 - 2.661.200 4.387.618 2.731.381 0,62 1.656.237 0,61 Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 7.132.652 - 4.261.900 7.132.652 4.378.246 0,61 2.754.406 0,60 İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 13.000.000 - 7.644.000 13.000.000 9.258.925 0,71 3.741.075 0,59 Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi 6.000.000 3.580.000 5.545.997 9.580.000 7.684.241 0,80 1.895.759 0,58 İstanbul Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 10.000.000 - 5.676.495 10.000.000 6.656.628 0,67 3.343.372 0,57 Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi 2.800.000 - 1.558.380 2.800.000 1.836.654 0,66 963.346 0,56 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 3.050.000- 690.000 1.308.827 2.360.000 2.352.240 1,00 7.760 0,55 Mardin Kamu Hastane Birliği Merkezi 2.330.805 - 1.279.269 2.330.805 1.505.433 0,65 825.372 0,55 İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birliği Merkezi 8.500.000 3.000.000 6.090.234 11.500.000 7.149.428 0,62 4.350.572 0,53 Hatay Kamu Hastane Birliği Merkezi 3.500.000 - 1.818.151 3.500.000 2.776.248 0,79 723.752 0,52 Erzincan Kamu Hastane Birliği Merkezi 1.350.000 700.000 1.062.203 2.050.000 1.304.066 0,64 745.934 0,52 Muğla Kamu Hastane Birliği Merkezi 3.800.121 - 1.963.108 3.800.121 1.720.617 0,45 2.079.504 0,52

33 BÜTÇEN İ N KULLANILMASI SAĞLIK TESİSLERİ ARASI AKTARMA AYRINTILI GEREKÇELERİ  Genel sekreterlik EKSİLTME yapılacak sağlık tesisi ve ARTIRMA yapılacak sağlık tesisi hakkında AYRINTILI GEREKÇELERİ Kurum Başkanlığımıza resmi yazı ile göndererek talepte bulunur.  Genel Sekreterlik / Kurumlar arası aktarma menüsünden eksiltilen ve artırılan tesislerin bütçe çıktıları alınarak Birlik tarafından Sekreterlik ıslak imza onayları yapılır. 33

34 2014 yılı SAĞLIK TESİSLERİ ARASI AKTARMA SAYILARI 34 ERZURUM KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 50 İZMİR GÜNEY KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 44 ANKARA 2. BÖLGE (BİLKENT) KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 32 AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 24 ÇANAKKALE KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 24 KOCAELİ KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 22 SAKARYA KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 20 ADANA KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 18 GİRESUN KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 18 SAMSUN KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 18 ÇORUM KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 16 İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 16 OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 16 DİYARBAKIR KAMU HASTANE BİRLİĞİE-Onaylı 15

35  TKHK tarafından aktarmalarda hoşgörülü, bir daha olmaz düşüncesi ve bir an önce işleyişin devamı ve hizmetin aksatılmaması.  Aktarmalar da çoook ayrıntılı ve açıklayıcı gerekçelerin olmaması  Aktarma sistemden yapıldıktan hemen sonra birlik veya hastanenin tel. iletişime geçmesi  Günlük bir aktarmanın hemen yansıma ve tekrar yapılmak istenmesi  Sağlık tesisleri arası aktarmalarda ayrıntılı gerekçelerin olmasını özellikle istiyorum sadece tesis belirtin BÜTÇE KALEMLERİ YAZMAYIN  Aktarma ekranına yapılan yeni bir düzenlemenin ne işe yaradığının kimse tarafından sorgulanmaması  Aktarma yansımalarının bir gün sonra sistemde yansımasına M1 ve ABS gerçekleşmeden bakılması 35 AKTARMA İ ŞLEMLER İ NDEK İ HATALARIMIZ

36 EK BÜTÇE (Genelge)  Sağlık tesislerinin Ek Bütçe talepleri Gelir Artışları kadar olmalıdır…  Ek bütçe yapılırken TKHK gelen konsolide çıktıları gelir - gider bütçe kısımlarının birbirine eşit olması gerekir.  Ek bütçede sadece ihtiyaç olan kalemler için talep edilmeli.  Ek Bütçe Taleplerinde Kaynağın Gösterilmesi Zorunludur. (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6) 36

37 B İ RL İ K EK BÜTÇE ANAL İ Z TABLOSU 37 EK BÜTÇE M İ KTARLARIANAL İ Z 10 - SA Ğ LIK TES İ S İ N İ N TALEP ETT İĞİ EK BÜTÇE M İ KTARINI G İ R İ N E L L E G İ R İ Ş YAPINIZ. 11- 2015 YIL SONU TAHM İ N İ TAHAKKUK GEL İ RLER İ NE GÖRE VER İ LEB İ LECEK EK BÜTÇE M İ KTARI 12- 2015 YIL SONU TAHM İ N İ G İ DERLER İ NE GÖRE VER İ LEB İ LECEK EK BÜTÇE M İ KTARI 13- TES İ SE EK BÜTÇE VER İ LMES İ SONRASI F İ NANSAL DURUM EK BÜTÇEAÇIKLAMA 6.000.000-6.500.0006.000.000-625.000 6.000 GEREKÇELER İ AYRINTILI BEL İ RTEL İ M.??? 8.000.0001.371.985-6.777.75212.252.745 1500-8000 ONKLILOJ İ İ LAÇLARI YIL SONU TAHM İ N İ G İ DER İ DE BÜTÇEYE SI Ğ ACAK G İ B İ FAZLA EK BÜTÇEYAZMIŞSIN. GEL İ R ARTIŞI G İ DER ARTŞI OLMAYACAK BÜTÇEYE SI Ğ IYOR YIL SONU 39500 OLACAK G İ B İ 0-3.216.183-5.000.000-450.000 0 1500 E KADAR ALINAB İ L İ R KARNE ETK İ S İ YOK 6.000.000-314.9066.000.000-5.350.000 6.000 UYGUN GEL İ R YOK G İ DERE GÖRE ANCAK FAZLA G İ DER DE OLAB İ L İ R. 2-3 M İ LYON G İ DER FAZLASI DA ÇIKAB İ L İ R 091.369-520.000169.000 0GEREK YOK 1.200.0001.662.1351.199.195-676.235 1.200 GEL İ R VE G İ DER ARTIŞI İ Ç İ N UYGUN 4.250.0001.687.6834.207.000-1.399.150 400 G İ DER ARTIŞI İ Ç İ N MAX 25 G İ DERDE DURACAK GÖRÜLÜYOR. GEL İ R YOKJ 21 M İ LYON 0-937.162-2.854-205.539 0 GEL İ R YOK ANCAK G İ DER İ Ç İ N 300-400 SANK İ YETMEYECEK G İ B İ EK BÜTÇE VER İ LEB İ L İ R.

38 EK BÜTÇE YAPIMINDAK İ HATALARIMIZ  Birliklerin sağlık tesislerine Ek bütçe talep ederken inceleme ve analiz yapmaması  Birliklere gönderilen Ek bütçe analiz formunun gerçek dışı rakamlar şekilde doldurulması ve yıl sonu gelir gider tahmini tutarsızlıkları  Birliklerin bağlı sağlık tesislerinin tahmini yıl sonu gelir ve gider gerçekleşmelerinin ne kadar olduğunu bilememeleri  İstenen ek bütçenin % 10 DT için olmaması  İstenen ek bütçenin verimlilik karne kriterleri için olmaması 38

39 EK BÜTÇE YAPIMINDAK İ HATALARIMIZ  Ek bütçe onay sürecinin çok uzun ve her an geri dönebilir olduğunun bilinmesi  Birlik tarafından bir gün önce kargoya verilen bütçenin üst makamlarca sorgulatılması ve imza için nüfuz kullanılması. GELİRİNİZ KADAR GİDER YAPILMALI veya VERİLEN BÜTÇEYE SIĞILMASI  Her yıl sonu gelir olsun veya olmasın ek bütçe alırız, alabiliriz algısından vazgeçilmelidir GELİRİNİZ KADAR GİDER YAPILMALI veya VERİLEN BÜTÇEYE SIĞILMASI  Kurum tarafından bütçesine sığmayacağı görülen ve ek bütçe girmesi önerilen ancak ST. istenmeyen bütçenin 1 hafta sonra ihtiyaç olarak ek bütçe talebinde bulunması. 39

40 2014 YILI EK BÜTÇE YAPAN BİRLİK VE SAĞLIK TESİSİLERİ 40BİRLİK EK BÜTÇE SAYISI TESİS SAYISI KONYA KAMU HASTANE B İ RL İĞİ 27 24 MAN İ SA KAMU HASTANE B İ RL İĞİ 24 20 BALIKES İ R KAMU HASTANE B İ RL İĞİ 19 21 TRABZON KAMU HASTANE B İ RL İĞİ 17 14 ŞANLIURFA KAMU HASTANE B İ RL İĞİ 16 17 AYDIN KAMU HASTANE B İ RL İĞİ 15 13 YILDA 4. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS İzmir Güney Kamu Hastane Birliği Merkezi 4 Konya Ereğli Devlet Hastanesi4 YILDA 3. ve 2. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI 3. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI 20 2. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI 96 ARALIK107 KASIM71 EK İ M 278 EYLÜL6 A Ğ USTOS 3 TEMMUZ2 HAZ İ RAN 98 MAYIS2 N İ SAN 2 MART1 ŞUBAT1

41 TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN Birlik düzeyinde hazırlanan;  Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planları Mutlaka Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi gerekir. (2015 /03Nolu Genelge) a)Yatırım giderleri b)İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderleri c)Personel Giderleri d)Diğer İşletme Giderleri İSTEDİĞİMİZ; ÖNCE YILLIK YAPILACAK BİR PLAN DAHA SONRA GERÇEKLEŞTİKÇE İYİ UYGULMALAR HAKKINDA BİZE ve ABS BİLGİ FORMUNA VERİ GİRİŞİ YAPILMASI… Elektrik, Su, Telefon, Malzeme, İlaç, Personel, Yatırım, Hizmet ne olursa olsun.. 41

42 TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN  Konsolide bütçeye geçeli elle tutulur bir tasarruf kayıtlarımızın olmaması  Birliklerimizin örnek yaptıkları uygulamaları paylaşmamaları  Yapılan iyi yöndeki tasarruf çalışmalarının somut olarak yıllık ödenek cinsinden hesaplamasının yapılamaması veya yapılmaması  Yapılan yıllık plan ile yıl sonu gerçekleşme karşılaştırmalarının yapılmaması  Örnek uygulamaları bizimle paylaşın ve sistemden reklamınızı yapalım 42

43 SONUÇ OLARAK ; öneri ve görüşlerimiz 1. GENELGENİN EN AZ İKİ KEZ OKUNMASI.. 2. Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre bütçe yapılım. 3. Birliklerde görüşeceğimiz kişiler mali başkanlar veya bütçe uzmanları olsun hiçbir hastane müdürü bizi aramasın veya sizler bizlere onları yönlendirmeyin önce siz görüşün daha sonra ikna edemez iseniz biz görüşelim. Eylül ayından sonra mutlaka olmasın !!!! 4. Hastane açılış kapanış devir birleşme işlemleri mutlaka yıl sonunda yapılsın eğer yapılamıyorsa en az bir ay öncesinden iletişime geçelim ve Eylül ayından sonra mutlaka olmasın !!!!

44 SONUÇ OLARAK ; 5. Her türlü yardımcı olabileceğimiz iş ve işlemler kimi ilgilendiriyorsa mutlaka o birim çalışanı veya sorumlusu aransın bütçe konusu muhasebeye, muhasebe sayman istifası bütçeye para gönderme vb. değişik birimlere sorulmasın. 6. Ek bütçe, her hangi bir yansıma,aktarma ihale onay işlemleri için Kurum başkanı veya yardımcıları aranmasın değişik makam ve yerlerden şifa beklenmesin.

45  Bütçelerimizi Mevzuata/ Genelge hükümlerine göre değil de; taklidi yıllara sari süre gelen bildiğimiz alışkanlıklarımıza göre bütçe çalışması yapmayalım. SONUÇ OLARAK yaptı ğ ımız işlemleri 7.Ek bütçe veya ilk bütçe yaparken hastane müdürü böyle istiyor 8. Biz yıllardır hep böyle yapıyoruz, benden öncede böyle yapılmış 9.Ben yeni uzman oldum, izindeydim önceki ayrıldı. 10.Bu seferlik böyle olsa olmaz mı, böyle oluverse ne olur 45

46 DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ İbrahim ARAÇ Birim Sorm.705 14 01 Bircan GÜLAktarma705 14 00 Metin KARACAİlk Bütçe705 14 04 Ahmet BABACANİlk Bütçe705 14 02 Mehmet DEMİRHANEk Bütçe705 14 04 Onur AKBABAEk Bütçe705 14 03 e-mail : tkhkdonerbutce@gmail.com DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ İbrahim ARAÇ Birim Sorm.705 14 01 Bircan GÜLAktarma705 14 00 Metin KARACAİlk Bütçe705 14 04 Ahmet BABACANİlk Bütçe705 14 02 Mehmet DEMİRHANEk Bütçe705 14 04 Onur AKBABAEk Bütçe705 14 03 e-mail : tkhkdonerbutce@gmail.com 46


"DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI BÜTÇE MEVZUATI ANTALYA 2015 1 İBRAHİM ARAÇ DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları