Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI"— Sunum transkripti:

1 DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI
İBRAHİM ARAÇ DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ ANTALYA 2015

2 SUNUM İÇERİGİ Bütçe mevzuatı Bütçe nedir Bütçe hazırlama ilkeleri
Bütçe hazırlama süreci Bütçenin gruplar olarak belirlenmesi Bütçenin kullanılması Tasarruf planı

3 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGE MEVZUATINA GİRİŞ
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 209 Sayılı Kanun ve gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliği TKHK Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi Orta Vadeli Plan ( ) DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ (2016 yılı için 2015/03 sayılı genelge ve ekli bütçe hazırlama rehberi )

4 BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
İşletmelerin belirli bir dönemdeki, gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan resmi belgedir. ( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. )

5 TKHK na göre BÜTÇE NEDİR ?
Sağlık Tesislerinin mali yıl dönemine ait gelir ve gider gerçekleşmelerini yapacağını taahhüt ettiğini gösteren; Kurum Başkanı ile Sekreter ( Sekreter-Hastane Yöneticisi) arasındaki imzalı protokole/belgeye bütçe denir.

6 BÜTÇE İMZALANDIKTAN SONRA BİRLİĞİN BÜTÇEYE BAKIŞI
Bütçe; Sağlık Tesislerinin yıl boyunca nakit ve bütçe ödeneği olup olmadığına bakılmaksızın harcama yapması; çekmece veya dolapta unutulan fatura giderlerinin muhasebe kayıtlarına alınması; gelir gider gerçekleşme analizlerinin yapılmadan mali yıl sonunda nasıl olsa üst düzey görüşme ile Ek bütçe alabileceğini umduğu, görüşmelerde de hep ne hikmetse personel ve hizmet alımı maaşlarını ödeyemediklerini gösterir tablodur.

7 0RTA VADELİ MALİ PLAN (2016-2017-2018)

8 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGESİ
BÖLÜM-2 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGESİ

9 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Bütçede gelir-gider tahminleri; açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınmalıdır. (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4) Bütçelerde GİDERLERİN --- GELİRLERİ aşmaması esasına uyulmalıdır. YIL SONU TAHMİN ÖNGÖRÜLERİNE BAKILINCA : 250 SAĞLIK TESİSİ GELİRİ GİDERİNİ KARŞILIYOR 650 SAĞLIK TESİSİ GELİRİ GİDERİNİ KARŞILAMIYIR HATTA ZARAR EDENLERİN 23 TANESİ ADSM OLMASI TAHMİN EDİLİYOR.

10 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Bütçede yer alan GELİR-GİDER toplamları birbirine eşit olmalıdır. Bütçe gelir-gider kalemlerinde kuruş kullanılmamalıdır. 1 TL’den daha küçük rakam girilmemeli. 2016 yılı bütçe tahminleri döner sermaye analitik bütçe sistemine girildiğinde, sistem izleyen iki yılın bütçe tahminlerini otomatik olarak oluşturmaktadır. Sistem 2017 yılı için % 4,5, 2018 yılı için de % 5 GSYH büyüme oranları kullanacaktır.

11 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Sağlık tesislerinin bütçelerinden “Gider Bütçesi Dengeleme Payı” ayrılması uygulamasına yılında da devam edilecektir. Hastaneler % 5 ADSM VE ADS Hast. % 20

12 BÜTÇE HAZIRLAMADA YAPILAN HATALAR
Önce biz TKHK olarak Bütçe yaparken; Şeffaf, her kuruma eşit mesafede ve adil olmak durumunda olmalıyız. Birliklerimizin de geliri – gideri çok olacak, sınıf arkadaş, tanıdık, hemşerim, vb. hiçbir imtiyazda bulunamayız ve bulunmayın. Bütçe yaparken; gerçekleşmeyecek gelir, olmayacak gider, hayali yatırımlar, % 10 doğrudan temin limitleri uyanıklığı, yapılan bütçe kadar nakit akış gelecek beklentisi düşünülerek bütçe planlaması yapmayalım.. Çooooook sayıda örnk. çoğaltıla bilinir….

13 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Sağlık tesisleri ihtiyaçlarını öncelikli olarak sırasıyla; İl Özel İdare YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Genel Bütçe Döner sermaye kaynaklarından karşılanmalıdır. İHALE ONAY BELGESİ ALINIRKEN MUTLAKA GENEL BÜTÇE – DÖNER SERMAYE OLARAK İKİSİDE BELİRTİLMELİDİR.

14 BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ (GENELGE)
Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini, en geç tarihine kadar ABS girer, döner sermaye analitik bütçe sisteminde oluşturarak genel sekreterin uygunluk onayına sunmalıdır. Genel sekreter tarafından uygun görülen birlik konsolide bütçesi en geç tarihine kadar, TKHK gönderilir. TKHK tarafından, uygun görülen bütçe taslakları sekreterlik yöneticileri tarafından ıslak imza uygulanarak kargo/postayla veya elektronik imza ile imzalanarak EBYS’ den en geç tarihine kadar, TKHK onayına sunulur.

15 BÜTÇENİN GİDER GRUBULARI OLARAK BELİRLENMESİ
  YATIRIM GİDERLERİ Yatırımların (bina bakım-onarım, tıbbi cihaz, mefruşat, makine teçhizat vb.) finansmanı öncelikle, genel bütçe kaynaklarından karşılanacaktır. Yatırım bütçesi belirlenirken; özellikli hizmet genişlemesi (Palyatif Bakım, Yoğun Bakım, Organ Nakli, Kalp Damar Cerrahisi Merkezleri ve Anne Oteli, AMATEM, ÇAMATEM, ÇİM vb.), sağlık tesislerinin gelir-gider dengesi, borç ödeme kabiliyetleri, ertelenen yatırımlar, önceki yıllardaki gider gerçekleşmeleri dikkate alınmalıdır. GB yılında 6.1 kaleminin tenkis yapılabilir.

16 YATIRIMDA BÜTÇESİNDE YAPILAN HATALAR
YATIRIM GİDERLERİ Sağlık Tesislerimiz Maximum % 8 lik bütçe yapmak istemesi Yine bu Max. % 8 lik gider yapmak istemek için çaba sarf etmeleri TKHK nun bilgisi – taahhütü olmadan yatırım ihalesi yapılması Yatırım bütçesinin mali yıl başında belirlendikten sonra tekrar TKHK nun bütçe vermez düşüncesi ile artırma-eksilme yapılmaması ve devamlı artırılmaya çalışılması. Devamlı olarak % 10 luk doğrudan temin limitlerine riayet edeceğiz diye artırma talepleri ve ek bütçe taleplerinde bulunulması veya hiç ödeme yapmayacağı miktarı kalemlerinde ödeneklerin bekletilmesi

17 BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ (GENELGE)
TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUVAR GİDERLERİ Tıbbi malzeme, ilaç ve laboratuvar bütçesi yapılırken; Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme oranı (%4) veya TÜFE oranları (%6,5)dikkate alınmalıdır. Ayrıca 2015 yılında ve önceki yıllarda yapılan gider gerçekleşmeleri ile 2016 yılı ihtiyaçları ve stok durumları da göz önünde bulundurulmalıdır

18 TIBBİ İLAÇ ve MALZ HATALARI
TIBBİ MALZEME İLAÇ VE LABORATUVAR GİDERLERİ Bu yıl yapılan Kanser İlaçları protokolü gereği, gerekli çalışmalar yapılmadı ve istenen ek bütçelerin de ilaç giderleri için bir mazeret bulunmuş oldu. Kanser ilaçlarının gelir kar zarar analizi yapılması. Uzun süreli verilecek hizmetler için değil; anlık veya aylık yapılacak hizmetler için büyük alım ve yatırımlar yapılması ve atıl beklemesi Tasarruf tedbirleri uygulamasının yapılmadığı

19 BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ (GENELGE)
HİZMET ALIM GİDERLERİ : Hizmet alımları bütçesi belirlenirken, 2016 yılı Hükümet Programı asgari ücret artışı, hizmet genişlemesi, yeni personel istihdamı vb. durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Hizmet alımı ihalelerinin ve yıl içerisindeki giderlerin, mutlaka işin niteliğine uygun ilgili hizmet alımı kalemlerinden yapılmasına dikkat edilmelidir.

20 HİZMET ALIM BÜTÇESİ HATALARI
Hizmet alım personeli alınırken Hastane Yöneticisi Müdür haber verilmesi. Aynı zamanda TKHK kurumundan sağlık tesisi için işçi artışına izin alınması. Sağlık tesisi açılışı ve bütçesi tanımlanmadan işçi alımının yapılması. Bu yıl ki hizmet alımı giderlerinden aşağıda bir bütçeleme yapılması En çok aktarmaların hizmet kalemlerinden olduğunu ve yıl sonu personel maaş ödemesi yapamayacağınızı Hizmet alımları bütçesinde 2016 yılında aktarmaya izin verilmeyeceği düşünülmektedir.

21 BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ(GENELGE)
PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN: Maaş, Tazminat, Nöbet (Maaş artış oranı:% 6 - % 5) Sabit ve Döner Sermaye ödemeleri Geçici ve Sürekli görev Yolluğu Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri için mutlaka yeterli bütçe ödeneği olması gerekir. Yıl başında konulan Temel maaş Sosyal Güvenlik Primi ve Çalışma Ek karşılıkları

22 PERSONEL BÜTÇESİ HATALARI
Personel nöbet ve icaplardaki artışların değerlendirilmesi dikkate alınması ve gerekli düzenleyici ve önleyici tedbirler alınması. Personel kaleminde kalan ödeneğin yıl sonu (temel maaş hariç) aktarılacağı Mali yıl sonu gider gerçekleşmelerinin altında personel bütçe ödeneğinin konulmasını Personel sabit, performans, maaş, promosyon ödemelerinde ortaya çıkan sıkıntıların direk bizlere iletilmesi

23 BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ (GENELGE
KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ Tahsilatlarından % 1 oranında HAZİNE PAYININ, Tahsilatlarından % 5 oranında MERKEZ PAYININ, 2015 yılı tahmini gelir tahakkuklarının % 1 oranında da SHÇEK Gider için ek bütçe verilecekse kanuni yükümlülük konulmaması. Kanuni yükümlülüklerden yıl sonunda kalan ödeneğin aktarılmasına izin verilmesi.

24 BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ (GENELGE)
DİĞER İŞLETME GİDERLERİ Diğer işletme giderleri bütçesi belirlenirken; Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme (%4) veya TÜFE oranları (%6,5) dikkate alınmalıdır. Mesleki beceri eğitimi alan sağlık meslek lisesi ve üniversite öğrencileri için yapılacak giderler dikkat alınarak bütçe belirlenmelidir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ; araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gelir bütçelerinin %1’ini geçmeyecek şekilde bütçe konulmalıdır. YAKACAK; ELEKTRİK ; SU; AKARYAKIT;

25 İŞLETME BÜTÇESİ HATALARI
2 yıl önce yapılan Yeni sağlık tesisi açılışı veya taşınmalarında gider artışı ve azalışlarının artık sabit gider olarak oturmuş olması gerekir, ancak bütçe ve ek bütçe yaparken bu giderlerin yeni sürpriz bir gidermiş gibi bütçeleme zamanı sorun olarak görülmesi Acil yapılacak ödeme aktarmalarının hemen TDMS yansıtılmak istenmesi Elektrik, Mahkeme Ödemeleri vb. Tasarruf tedbirlerinin yapılmaması

26 İLK BÜTÇE GİRİŞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREÇİ
Sağlık tesisi bütçe girişi Sekreterlik onayı TKHK onayı Sekreterlik Islak imza veya elektronik imza TKHK Islak imza veya elektronik imza Bütçelerin Onayı ve Birliklere geri gönderilmesi Yıl sonu kapanışı ve bütçenin TDMS ye aktarılması

27 BÜTÇENİN KULLANILMASI
Birliklere nakit akışları; KAMU TAHAKKUK GELİRLERİ göz önüne alınarak Global bütçe kapsamında aylık olarak gönderilecektir. Döner sermaye gelirlerinden; maaş alan personel ödemeleri, Stajer öğrenciler, yeni hizmet binasına taşınan sağlık tesisi hizmet alımı personeli vb. giderler için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ödenek planlaması veya gönderimi yapılmaktadır.

28 BÜTÇENİN KULLANILMASI
İHALE ONAY BELGESİ: Amacımız: Ödeneksiz alım yapılmaması % 10 Doğrudan Temin Limitlerinin takibi Birlik muhasebe birimlerince ihale dosyasından REFERANS KOD kontrolleri yapıldıktan sonra ödemelerin yapılması gerekmektedir.

29 İHALE ONAY BELGESİ KULLANILMASINDAKİ YANLIŞ YAKLAŞIM
İhale onay belgesi alım işinin bir angarya iş olarak algılanması. Sağlık tesisi ile birlik merkezi arasındaki alımlardaki kopukluklar, ihale yapan başkası evrak hazırlayan başkası ihale evrak ve dosyaların sahiplenilmemesi İhale onay belgesi alımı sonrası silme sildirme işleminin fazla olması Girilen İhale onay belgesi sonuçlarının güncellenmemesi Bazı birliklerin sistemden ihale onay belgesi almaması % 10 doğrudan temin limit takibi yapılmaması geçtikten sonra limit artışı talebinde bulunulması EK .O.2 FORMU DİKKATSİZ DOLDURULUYOR. %10 DT limit artırılması için ek bütçe istenmesi ve aktarma yapılması

30 BÜTÇENİN KULLANILMASI
BÜTÇEDEN YAPILACAK TENKİSLER Kamu Hastaneleri Birliklerine (birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri) cari yıl içerisinde Genel Bütçe kaynaklarından gönderilecek her türlü taahhüt edilen ödenekler ile merkezi satın alma kapsamında alınan ve sağlık tesislerine gönderilen tıbbi cihazların bedelleri, mali yılı onaylı döner sermaye bütçesinin ilgili kalemlerinden TENKİS (düşülecek) edilecektir.

31 BÜTÇENİN KULLANILMASI
AKTARMALAR Bölüm içi aktarmalar, ABS den Genel Sekreterin E-Onayı ile yapılmaktadır. Birliklere bağlı sağlık tesislerinin bölümler arası aktarmaları, döner sermaye analitik bütçe sisteminden, Genel Sekreterin teklifi ve Kurum Başkanlığımızın E-Onayı ile yapılmaktadır.

32 BÜTÇENİN AKTARILMA ORANI
Şanlıurfa Karaköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - 0,52 0,94 Kayseri Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,77 0,85 Uşak Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,82 Samsun Asarcık İlçe Hastanesi 0,79 0,74 Yozgat Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,64 0,70 Denizli Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,58 0,69 Tunceli Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,73 0,68 Manisa Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,71 0,67 Bartın Kamu Hastane Birliği Merkezi Ankara 1.Bölge Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,62 0,61 Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 0,60 İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 0,59 Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi 0,80 İstanbul Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 0,57 Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi 0,66 0,56 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 1,00 7.760 0,55 Mardin Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,65 İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,53 Hatay Kamu Hastane Birliği Merkezi Erzincan Kamu Hastane Birliği Merkezi Muğla Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,45 2014 YILI BÖLÜMİÇİ AKTARMA SAYISI = BÖLÜMLER ARASI AKTARMA SAYISI =

33 BÜTÇENİN KULLANILMASI
SAĞLIK TESİSLERİ ARASI AKTARMA Genel sekreterlik EKSİLTME yapılacak sağlık tesisi ve ARTIRMA yapılacak sağlık tesisi hakkında AYRINTILI GEREKÇELERİ Kurum Başkanlığımıza resmi yazı ile göndererek talepte bulunur. Genel Sekreterlik / Kurumlar arası aktarma menüsünden eksiltilen ve artırılan tesislerin bütçe çıktıları alınarak Birlik tarafından Sekreterlik ıslak imza onayları yapılır.

34 2014 yılı SAĞLIK TESİSLERİ ARASI AKTARMA SAYILARI
ERZURUM KAMU HASTANE BİRLİĞİ E-Onaylı 50 İZMİR GÜNEY KAMU HASTANE BİRLİĞİ 44 ANKARA 2. BÖLGE (BİLKENT) KAMU HASTANE BİRLİĞİ 32 AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANE BİRLİĞİ 24 ÇANAKKALE KAMU HASTANE BİRLİĞİ KOCAELİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ 22 SAKARYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ 20 ADANA KAMU HASTANE BİRLİĞİ 18 GİRESUN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAMSUN KAMU HASTANE BİRLİĞİ ÇORUM KAMU HASTANE BİRLİĞİ 16 İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANE BİRLİĞİ OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ DİYARBAKIR KAMU HASTANE BİRLİĞİ 15 2014 YILI SAĞLIK TESİSİ ARASI AKTARMA SAYISI = 620

35 AKTARMA İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIMIZ
TKHK tarafından aktarmalarda hoşgörülü, bir daha olmaz düşüncesi ve bir an önce işleyişin devamı ve hizmetin aksatılmaması. Aktarmalar da çoook ayrıntılı ve açıklayıcı gerekçelerin olmaması Aktarma sistemden yapıldıktan hemen sonra birlik veya hastanenin tel. iletişime geçmesi Günlük bir aktarmanın hemen yansıma ve tekrar yapılmak istenmesi Sağlık tesisleri arası aktarmalarda ayrıntılı gerekçelerin olmasını özellikle istiyorum sadece tesis belirtin BÜTÇE KALEMLERİ YAZMAYIN Aktarma ekranına yapılan yeni bir düzenlemenin ne işe yaradığının kimse tarafından sorgulanmaması Aktarma yansımalarının bir gün sonra sistemde yansımasına M1 ve ABS gerçekleşmeden bakılması

36 (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)
EK BÜTÇE (Genelge) Sağlık tesislerinin Ek Bütçe talepleri Gelir Artışları kadar olmalıdır… Ek bütçe yapılırken TKHK gelen konsolide çıktıları gelir - gider bütçe kısımlarının birbirine eşit olması gerekir. Ek bütçede sadece ihtiyaç olan kalemler için talep edilmeli. Ek Bütçe Taleplerinde Kaynağın Gösterilmesi Zorunludur. (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)

37 BİRLİK EK BÜTÇE ANALİZ TABLOSU
EK BÜTÇE MİKTARLARI ANALİZ 10 - SAĞLIK TESİSİNİN TALEP ETTİĞİ EK BÜTÇE MİKTARINI GİRİN E L L E GİRİŞ YAPINIZ. YIL SONU TAHMİNİ TAHAKKUK GELİRLERİNE GÖRE VERİLEBİLECEK EK BÜTÇE MİKTARI YIL SONU TAHMİNİ GİDERLERİNE GÖRE VERİLEBİLECEK EK BÜTÇE MİKTARI 13- TESİSE EK BÜTÇE VERİLMESİ SONRASI FİNANSAL DURUM EK BÜTÇE AÇIKLAMA 6.000 GEREKÇELERİ AYRINTILI BELİRTELİM.??? ONKLILOJİ İLAÇLARI YIL SONU TAHMİNİ GİDERİDE BÜTÇEYE SIĞACAK GİBİ FAZLA EK BÜTÇEYAZMIŞSIN. GELİR ARTIŞI GİDER ARTŞI OLMAYACAK BÜTÇEYE SIĞIYOR YIL SONU OLACAK GİBİ 1500 E KADAR ALINABİLİR KARNE ETKİSİ YOK UYGUN GELİR YOK GİDERE GÖRE ANCAK FAZLA GİDER DE OLABİLİR. 2-3 MİLYON GİDER FAZLASI DA ÇIKABİLİR 91.369 GEREK YOK 1.200 GELİR VE GİDER ARTIŞI İÇİN UYGUN 400 GİDER ARTIŞI İÇİN MAX 25 GİDERDE DURACAK GÖRÜLÜYOR. GELİR YOKJ 21 MİLYON -2.854 GELİR YOK ANCAK GİDER İÇİN SANKİ YETMEYECEK GİBİ EK BÜTÇE VERİLEBİLİR.

38 EK BÜTÇE YAPIMINDAKİ HATALARIMIZ
Birliklerin sağlık tesislerine Ek bütçe talep ederken inceleme ve analiz yapmaması Birliklere gönderilen Ek bütçe analiz formunun gerçek dışı rakamlar şekilde doldurulması ve yıl sonu gelir gider tahmini tutarsızlıkları Birliklerin bağlı sağlık tesislerinin tahmini yıl sonu gelir ve gider gerçekleşmelerinin ne kadar olduğunu bilememeleri İstenen ek bütçenin % 10 DT için olmaması İstenen ek bütçenin verimlilik karne kriterleri için olmaması

39 EK BÜTÇE YAPIMINDAKİ HATALARIMIZ
Ek bütçe onay sürecinin çok uzun ve her an geri dönebilir olduğunun bilinmesi Birlik tarafından bir gün önce kargoya verilen bütçenin üst makamlarca sorgulatılması ve imza için nüfuz kullanılması. Her yıl sonu gelir olsun veya olmasın ek bütçe alırız, alabiliriz algısından vazgeçilmelidir GELİRİNİZ KADAR GİDER YAPILMALI veya VERİLEN BÜTÇEYE SIĞILMASI Kurum tarafından bütçesine sığmayacağı görülen ve ek bütçe girmesi önerilen ancak ST. istenmeyen bütçenin 1 hafta sonra ihtiyaç olarak ek bütçe talebinde bulunması.

40 2014 YILI EK BÜTÇE YAPAN BİRLİK VE SAĞLIK TESİSİLERİ
EK BÜTÇE SAYISI TESİS SAYISI KONYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ 27 24 MANİSA KAMU HASTANE BİRLİĞİ 20 BALIKESİR KAMU HASTANE BİRLİĞİ 19 21 TRABZON KAMU HASTANE BİRLİĞİ 17 14 ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ 16 AYDIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ 15 13 ARALIK 107 KASIM 71 EKİM 278 EYLÜL 6 AĞUSTOS 3 TEMMUZ 2 HAZİRAN 98 MAYIS NİSAN MART 1 ŞUBAT YILDA 4. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS İzmir Güney Kamu Hastane Birliği Merkezi 4 Konya Ereğli Devlet Hastanesi YILDA 3. ve 2. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI 3. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI 20 2. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI 96

41 TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN
Birlik düzeyinde hazırlanan; Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planları Mutlaka Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi gerekir. (2015 /03Nolu Genelge) Yatırım giderleri İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderleri Personel Giderleri Diğer İşletme Giderleri İSTEDİĞİMİZ; ÖNCE YILLIK YAPILACAK BİR PLAN DAHA SONRA GERÇEKLEŞTİKÇE İYİ UYGULMALAR HAKKINDA BİZE ve ABS BİLGİ FORMUNA VERİ GİRİŞİ YAPILMASI… Elektrik, Su, Telefon, Malzeme, İlaç, Personel, Yatırım, Hizmet ne olursa olsun..

42 TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN
Konsolide bütçeye geçeli elle tutulur bir tasarruf kayıtlarımızın olmaması Birliklerimizin örnek yaptıkları uygulamaları paylaşmamaları Yapılan iyi yöndeki tasarruf çalışmalarının somut olarak yıllık ödenek cinsinden hesaplamasının yapılamaması veya yapılmaması Yapılan yıllık plan ile yıl sonu gerçekleşme karşılaştırmalarının yapılmaması Örnek uygulamaları bizimle paylaşın ve sistemden reklamınızı yapalım

43 SONUÇ OLARAK ; öneri ve görüşlerimiz
GENELGENİN EN AZ İKİ KEZ OKUNMASI.. Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre bütçe yapılım. Birliklerde görüşeceğimiz kişiler mali başkanlar veya bütçe uzmanları olsun hiçbir hastane müdürü bizi aramasın veya sizler bizlere onları yönlendirmeyin önce siz görüşün daha sonra ikna edemez iseniz biz görüşelim. Hastane açılış kapanış devir birleşme işlemleri mutlaka yıl sonunda yapılsın eğer yapılamıyorsa en az bir ay öncesinden iletişime geçelim ve Eylül ayından sonra mutlaka olmasın !!!!

44 SONUÇ OLARAK ; Her türlü yardımcı olabileceğimiz iş ve işlemler kimi ilgilendiriyorsa mutlaka o birim çalışanı veya sorumlusu aransın bütçe konusu muhasebeye, muhasebe sayman istifası bütçeye para gönderme vb. değişik birimlere sorulmasın. Ek bütçe, her hangi bir yansıma ,aktarma ihale onay işlemleri için Kurum başkanı veya yardımcıları aranmasın değişik makam ve yerlerden şifa beklenmesin.

45 SONUÇ OLARAK yaptığımız işlemleri
Ek bütçe veya ilk bütçe yaparken hastane müdürü böyle istiyor Biz yıllardır hep böyle yapıyoruz, benden öncede böyle yapılmış Ben yeni uzman oldum, izindeydim önceki ayrıldı. Bu seferlik böyle olsa olmaz mı, böyle oluverse ne olur Bütçelerimizi Mevzuata/ Genelge hükümlerine göre değil de; taklidi yıllara sari süre gelen bildiğimiz alışkanlıklarımıza göre bütçe çalışması yapmayalım.

46 teşekkürler DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ
İbrahim ARAÇ Birim Sorm Bircan GÜL Aktarma Metin KARACA İlk Bütçe Ahmet BABACAN İlk Bütçe Mehmet DEMİRHAN Ek Bütçe Onur AKBABA Ek Bütçe


"DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları