Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslararası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 4: Karşılaştırmalı Üstünlüğün Kaynakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslararası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 4: Karşılaştırmalı Üstünlüğün Kaynakları."— Sunum transkripti:

1 Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslararası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 4: Karşılaştırmalı Üstünlüğün Kaynakları

2 Nispi Fiyat Farklılıklarının Nedenleri  Rikardo’ya göre karşılaştırmalı üstünlükler emek verimlilik farklarına dayanır. Bu fark da teknolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ama bunun nedenini açıklamamıştır.  1920 ve 30’larda İsveçli 2 iktisatçı Eli Heckscher ve Bertil Ohlin, Rikardo’nun eksik bıraktığı 2 soruya işaret etmişlerdir: Carbaugh, Chap. 4 2

3 Nispi Fiyat Farklılıklarının Nedenleri  1) Karşılaştırmalı Üstünlüğü Ne Belirlemektedir?  2) Uluslararası ticaret, ticarete taraf ülkedeki farklı üretim faktörlerinin gelirlerini (gelir dağılımı) nasıl etkilemektedir? Carbaugh, Chap. 4 3

4 4 Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher-Ohlin)  Karşılaştırmalı üstünlük ülkeler arası arz koşullarındaki farklılıklarla açıklanır, özellikle kaynak donatımında  Ülkelerde nispi olarak fazla / bol (ucuz) bulunan girdilerin kullanıldığı mallar ihraç edilirken, nispi olarak az / kıt (pahalı) bulunan girdilerin kullanıldığı mallar ithal edilir. Nispi /Göreli fiyatlar neden farklıdır?

5 Carbaugh, Chap. 4 5 Faktör donatımı teorisi: varsayımlar  Zevk ve tercihler bütün ülkelerde aynıdır (talep aynı / aynı farksızlık eğrileri)  Girdilerin nitelikleri bütün ülkelerde aynıdır.  Bütün ülkeler aynı teknoloji seviyesindedir. Nispi / Göreli fiyatlar neden farklıdır?

6 Carbaugh, Chap. 4 6 Faktör donatımı teorisi  Teoriye göre ülkeler arasında nispi fiyatların farklı olmasının nedenleri:  1) Ülkeler farklı faktör girdileri donatımlarına sahiptirler  2) Farklı malların üretiminde kullanılan faktör yoğunlukları farklıdır Nispi / Göreli fiyatlar neden farklıdır?

7 Carbaugh, Chap. 4 7 Faktör donatımı teorisi  Teori, talep koşullarının (toplumsal farksızlık eğrisi) bütün ülkeler için aynı olduğunu varsayar.  Ticaretle birlikte, sermaye zengin ülkeler sermaye yoğun mallar, emek zengin ülkeler emek yoğun mallar ihraç eder.  Uzmanlaşma, malların fiyatları her ülkede eşitlenene dek devam eder. Nispi / Göreli fiyatlar neden farklıdır?

8 Carbaugh, Chap. 4 8 Faktör donatımı teorisine göre karşılaştırmalı üstünlük Faktör donatımı modeli Otarşi denge Buğday (toprak yoğun) Otomobil (sermaye yoğun) Fransa’nın üretim imkanları eğrisi Almanya’nın üretim imkanları eğrisi

9 Carbaugh, Chap. 4 9 Faktör donatımı teorisine göre karşılaştırmalı üstünlük Faktör donatımı modeli Ticaret sonrası denge Buğday (toprak yoğun) Otomobil (sermaye yoğun) Fransa’nın üretim imkanları eğrisi Almanya’nın üretim imkanları eğrisi

10 Carbaugh, Chap. 4 10 Faktör donatımı teorisi: uygulama  Faktör fiyatlarının eşitlenmesi  Her ülkede üretimde pahalı olan yerine ucuz faktörlerin yoğun olarak kullanımı faktör fiyatlarının eşitlenmesine yol açar (faktörler endüstriler arası mobil ise)  Gelir dağılımı  Ticaret durumunda farklı faktörlere talep değiştikçe ülke içindeki gelir dağılımı da değişir  Faktör donatımı teorisinin testi (Leontief Paradoksu)  1947de Leontief teoriyi ABD için test etti ve ABD’nin emek yoğun mallar ihraç ettiğini sermaye yoğun mallar ithal ettiğin buldu. Faktör donatımı teorisi

11 Carbaugh, Chap. 4 11 Ticaret eşitsizliği artırır mı?  Ticaret teorisine göre nitelikli işgücü zengin ülkeler niteliksiz işgücü yoğun mallar ithal eder.  Nitelikli/niteliksiz işgücü denge ücret oranı uluslararası ticaret, teknolojik değişim, göç ve eğitimden etkilenir.  Çalışmalar ticaretin diğer değişkenlerle karşılaştırıldığında ücret eşitsizliğine etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir; eğitim ücret eşitsizliğini gidermenin en iyi yoludur. Gelir dağılımı

12 Carbaugh, Chap. 4 12 Ölçek ekonomileri & uzmanlaşma  Ölçek ekonomileri uzmanlaşmayı teşvik eder, çünkü üretim arttıkça çıkıt başı maliyet azalır.  Ticaret ürünler için geniş pazarlar imkanı sağlar, böylelikle yüksek üretim seviyeleri mümkün hale gelir. Teorinin gerçeğe yaklaştırılması

13 Carbaugh, Chap. 4 13 Ticaretin temeli olarak ölçek ekonomileri Ölçek ekonomiler Fiyat (dolar) Otomobil (bin)

14 Carbaugh, Chap. 4 14 Azalan maliyetler altında ticaret & uzmanlaşma Ölçek ekonomileri Bilgisayar Çelik (ton) ABD Güney Kore

15 Carbaugh, Chap. 4 15 Ölçek ekonomileri & uzmanlaşma  Ölçek ekonomileri durumunda ülkelerin üretim olanakları eğrisi dışbükey biçimindedir.  Ticaret öncesi ülkelerin A ve B noktalarında olduklarını varsayalım. Bu durumda noktaların mutlak eğimlerine bakarak G.Kore’nin çelikte, ABD’nin bilgisayarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiplerdir.  Bu durumda ülkeler, tam uzmanlaşma yoluyla ticaretten kazanç sağlayabilirler. Güney kore C noktasında, ABD D noktasında üretim yapar. Teorinin gerçeğe yaklaştırılması

16 Carbaugh, Chap. 4 16 Teorinin diğer boyutları  Örtüşen talep  Endüstri içi ticaret  Üretim döngüleri  Dinamik karşılaştırmalı üstünlük – endüstriyel politika Teoriyi gerçeğe yaklaştırmak

17 Carbaugh, Chap. 4 17 Örtüşen Talep  Talep koşulları ve uluslararası ticaretin yönünü Staffan Linder ele almıştır.  Linder’e göre faktör donatımı teorisi birincil malların ticaretini açıklamaktadır sanayi ürünlerini değil.  Sanayi ürünleri ticaretini belirleyen talep koşullarıdır. Talebi de (zevk ve tercihler) gelir seviyesi belirler. Teoriyi gerçeğe yaklaştırmak

18 Örtüşen Talep  Yüksek kişi başı gelire sahip ülkeler yüksek nitelikte sanayi ürünü talep ederken, düşük kişi başı gelire sahip ülkeler düşük nitelikte mallar talep eder.  Zengin sanayi ülkeleri diğer sanayi ülkeleri ile ticaret yaparken yoksul ülkeler diğer yoksul ülkelerle ticaret yapmaktadır.  Ülke içindeki eşitsiz gelir sağılımı nedeniyle, yoksul ülkelerdeki zenginler sanayi ülkeleriyle, zengin ülkelerdeki yoksullar yoksul ülkelerle ticaret yapar. Carbaugh, Chap. 4 18

19 Endüstriiçi ticaret  Genellikle bir endüstriye ait ürünleri hem alınıp hem satılmaktadır.  Homojen ve farklılaştırılmış ürünler için geçerlidir.  Homojen ürünler için neden ulaşım maliyetleri ve mevsimdir.  Daha ziyade farklılaştırılmış ürünler için geçerlidir.  Carbaugh, Chap. 4 19

20 Endüstriiçi ticaret  Sanayi bir ülkede genellikle çoğunluğun tercihlerine yönelik üretim yaparken azınlığın talebi dikkate alınmaz.  Endüstri içi ticaret yoluyla her ülkede tüketim seçenekleri ve her ülkede aynı sınıf sanayiciler arası rekabetin derecesi artmaktadır. Carbaugh, Chap. 4 20

21 Endüstriiçi ticaret  Bir ülke bir ürünün belli stillerinde ya da aşamalarında uzmanlaşmış olabilir, diğer ülkeler de diğer stil veya aşamalarında.  Endüstrilerarası ticaretin aksine, endüstriiçi ticaret karşılaştırmalı üstünlüklerle değil ürün farklılaştırması ve ölçek ekonomileri ile açıklanır. Carbaugh, Chap. 4 21

22 Ürün döngüleri  Teknolojik yenilikler yeni üretim yöntemleri, yeni mal üretimi ya da ürün geliştirilmesi biçiminde gerçekleşebilir. Bu faktörler karşılaştırmalı üstünlük ve ticaretin yönünü değiştirir.  Bu teori, teknolojik yeniliğin sanayi ürünleri ticaretinde ana belirleyici olduğunu ileri sürmektedir. Carbaugh, Chap. 4 22

23 Ürün döngüleri  1) Teknolojik yenilikle bir sanayi ürünü ana ülkede piyasa sürülür  2) Ürünün ihracatına başlanır  3) Üretimin yerinin ihraç edilen ülkeye kaydırılması gerçekleşir. (maliyet avanytajı)  4) İthalatçı ülkeye ürünün nasıl üretildiğini öğrenir (Bilgi,uzun dönemde serbest maldır)  5) Malın ilk ihracatçı ülkesi ithalatçı konumuna gelir Carbaugh, Chap. 4 23

24 Dinamik Karşılaştırmalı Üstünlük- sanayi Politikaları  Ar-ge, düşük faizli krediler, eğitim, anti tröst yasalar, vergi teşvikleri, ticari koruma gibi uygulamalarla zaman içerisinde bir ürünün karşılaştırmalı üstünlüğü el değiştirebilir. Carbaugh, Chap. 4 24

25 Carbaugh, Chap. 4 25 Ticarety & çevre  Çevresel düzenleme siyasal bir değiş tokuşa yol açabilir  Artan maliyetler düzenlenen endüstrinin karşılaştırmalı üstünlüğünü azaltabilir  Kamusal sağlık ve çevre faydası artar  Çevre kirliliğine yol açan endüstrilerin regülasyonların olmadığı yoksul ülkelere kayması  Araştırmalar yatırım yerinin belirlenmesinde çevresel kuralların etkisinin zayıf olduğunu ortaya koymaktadır  Kirleten öder ilkesi: kirliliği azaltmanın yollarını bulmayı teşvik eder Teoriyi gerçeğe yaklaştırmak

26 Carbaugh, Chap. 4 26 Kirlilikle ilgili düzenlemelerin ticaret etkisi Ticaret & çevre Dolar Çelik (ton) ABD Güney Kore

27 Carbaugh, Chap. 4 27 Artan maliyetler altında ticaret Ulaşım maliyetleri Sıfır ulaşım maliyetleri ABD Kanada Oto fiyat Bin $ Otomobil

28 Carbaugh, Chap. 4 28 Artan maliyetler altında serbest ticaret Ulaşım maliyetleri Otomobil başına $2000 ulaşım maliyeti ABD Kanada Oto fiyat Bin $ Otomobil

29 Carbaugh, Chap. 4 29 Spesifik faktör teorisi  Sektörler arası bazı faktörler mobil değildir, bu durumda kısa dönemde ticaretin gelir dağılımına etkisi farklı olur  Tercihlere bağlı olarak işçilerin durumu iyi de olabilir kötü deIndicates  İhracat endüstrisinde kullanılan faktörlerin sahipleri ticaretten kazançlı çıkarken ithalata rakip endüstrilerde kullanılan faktörlerin sahipleri dezavantajlı çıkar Teoriyi gerçeğe yaklaştırmak

30 Carbaugh, Chap. 4 30 Nispi fiyatlar ve spesifik faktör modeli Teoriyi gerçeğe yaklaştırmak Ücret,$ ABD bilgisayar ve çelik sanayi Bilgisayarda kullanılan emek Çelikte kullanılan emek Toplam işgücü (30 işçi )


"Copyright ©2004, South-Western College Publishing Uluslararası İktisat By Robert J. Carbaugh 9th Edition Bölüm 4: Karşılaştırmalı Üstünlüğün Kaynakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları