Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKETLERDE KURULUŞ, SERMAYE ARTIRIM, SERMAYE AZALTIM İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 12.DERS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKETLERDE KURULUŞ, SERMAYE ARTIRIM, SERMAYE AZALTIM İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 12.DERS."— Sunum transkripti:

1 ŞİRKETLERDE KURULUŞ, SERMAYE ARTIRIM, SERMAYE AZALTIM İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 12.DERS

2 Öncelikle anasözleşme hazırlanır. Anasözleşmede bulunması gerekli hususlar: 1) Ortakların isim soyisimleri, ikâmetgahları 2) Şirket türü (Kollektif, Komandit, Ltd. vs) 3) Şirketin ticaret ünvanı ve merkezi. 4) Faaliyet konusu (yapılacak iş). 5) Şirket sermayesi, her ortağın sermaye payı, sermayeye ilişkin ödeme planı. 6) Şirketi temsile yetkili olanların isim soy isimleri. 7) Kar/zarar dağıtım esasları (ihtiyari)

3 Anasözleşme; 1) Notere tasdik ettirilir (Tasdik aşaması) 2) Ticaret siciline tescil ettirilir (Tescil aşaması) 3) Ticaret sicil gazetesinde yayımlanır (İlan aşaması) Bu işlemlerden sonra şirket tüzel kişiliğini kazanır.

4 1- Sermaye İşlemleri a) Sermaye taahhüdü b) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi (kısmen veya tamamen) - Nakdi ödeme - Ayni ödeme - İşletmenin devri 2- Kuruluş Giderleri

5 1- Sermaye İşlemleri: Ortakların sermaye taahhütleri “501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI”nın borcuna, “500 SERMAYE HESABI”nın alacağına kaydedilir. Ortaklar taahhütlerini yerine getirdikleri zaman ise “501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI” alacaklandırılır. Dönem sonunda hesap kapanmamış ise bilançonun pasifindeki öz kaynaklar kısmında (-) olarak yer alır. 2- Kuruluş Giderleri: Kuruluş giderleri, “770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI”na veya “262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI”na borç kaydedilir.

6 Bay “A” ve Bay “B” birlikte şirket kurma kararı almış ve hukuki işlemlerini yerine getirmişlerdir. Şirketin toplam sermayesi TL olup, Ortak “A”nın sermaye payı % 60, Ortak “B”nin payı ise % 40’tır. Ortaklar sermaye taahhütlerinin tamamını nakit olarak yerine getirmişlerdir. Kuruluş işlemleri için 40 TL’si KDV olmak üzere toplam 500 TL tutarında harcama yapılmıştır. Harcamalar ortak “A” tarafından ödenmiştir. Kuruluş için yapılan harcamalar ileriki bir tarihte ortak “A” ya şirket kasasından ödenmiştir. Kuruluş işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız ve kuruluş bilançosunu düzenleyiniz.

7 --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: Ortakların Sermaye Taahhütleri a) Sermaye Taahhüdü b) Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi --/--/ KASA HESABI Ortakların Sermaye Taahhütlerini Nakit Olarak Yerine Getirmeleri

8 AKTİF “X” İŞLETMESİNİN --/--/20-- TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF 100 KASA HESABI SERMAYE HESABI AKTİF TOPLAM: PASİF TOPLAM: c) Kuruluş Giderlerinin Tahakkuku ve Ödenmesi --/--/ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI İNDİRİLECEK KDV HESABI ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: 500 Kuruluş Giderlerinin Tahakkuku --/--/ KASA HESABI 500 Kuruluş Giderinin Ortak “A”ya Ödenmesi

9 Bay “A” ve Bay “B” birlikte şirket kurma kararı almış ve hukuki işlemlerini yerine getirmişlerdir. Şirketin toplam sermayesi TL olup, ortakların sermaye payları eşittir. Ortak “A” sermaye taahhüdünün TL’lik kısmını kendisine ait bir binek otomobili şirkete devretmek suretiyle yerine getirmiştir. Ortak “B” ise sermaye taahhüdünün yarısını nakit olarak yerine getirmiştir. Kuruluş işlemleri için 100 TL’si KDV olmak üzere toplam TL tutarında harcama yapılmıştır. Harcamalar ortak “B” tarafından ödenmiştir. Kuruluş için yapılan harcama tutarı daha sonra ortak “B”nin sermaye borcundan düşülmüştür. Kuruluş işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız ve kuruluş bilançosunu düzenleyiniz.

10 --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: Ortakların Sermaye Taahhütleri a) Sermaye Taahhüdü b) Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi --/--/ TAŞITLAR HESABI KASA HESABI Ortakların Sermaye Taahhütlerini Kısmen Yerine Getirmeleri

11 AKTİF “X” İŞLETMESİNİN --/--/20-- TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF 100 KASA HESABI ÖDENMİŞ SERMAYE TAŞITLAR HESABI SERMAYE HESABI (-) ÖD. SERMAYE HESABI AKTİF TOPLAM: PASİF TOPLAM: c) Kuruluş Giderlerinin Tahakkuku ve Ödenmesi --/--/ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI İNDİRİLECEK KDV HESABI ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak B: ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak B: Kuruluş Giderlerinin Tahakkuku --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak B: Kuruluş Giderinin Ortak “B”nin Sermaye Taahhüt Borcundan Düşülmesi

12 12 Ortak “A” sermaye taahhüt borcuna karşılık kendisine ait bir işletmesini devretmiştir (Bilançodaki değerler aynen devredilmiştir). Devredilen işletmenin bilançosu aşağıdaki gibidir. Örnek 2’deki diğer veriler aynıdır. 12 AKTİFPASİF Kasa2.000Satıcılar1.000 Alıcılar1.000Borç Senetleri1.500 Ticari Mallar3.000Sermaye7.500 Taşıtlar5.000 Birikmiş Amortismanlar(-)1.000 AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Bay “A”nın Devrettiği İşletmesinin Bilançosu Kuruluş işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız ve kuruluş bilançosunu düzenleyiniz.

13 b) Ortak A’nın Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmesi --/--/ KASA HESABI ALICILAR HESABI TİCARİ MALLAR HESABI TAŞITLAR HESABI (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI SATICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HESABI (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortakların Sermaye Taahhütlerini Kısmen Yerine Getirmeleri

14 AKTİF “X” İŞLETMESİNİN --/--/20-- TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF 100 KASA HESABI SATICILAR HESABI ALICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI SERMAYE HESABI TAŞITLAR HESABI (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE H (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H AKTİF TOPLAM: PASİF TOPLAM:

15 15 Ortak “A” sermaye taahhüt borcuna karşılık kendisine ait bir işletmesini devretmiştir (Devir koşulları: Ticari Mallar: TL, Taşıtlar: TL ile devredilecektir). Devredilen işletmenin bilançosu aşağıdaki gibidir. Örnek 2’deki diğer veriler aynıdır. 15 AKTİFPASİF Kasa2.000Satıcılar1.000 Alıcılar1.000Borç Senetleri1.500 Ticari Mallar3.000Sermaye7.500 Taşıtlar5.000 Birikmiş Amortismanlar1.000 AKTİF TOPLAMI10.000PASİF TOPLAMI Bay “A”nın Devrettiği İşletmesinin Bilançosu Kuruluş işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız ve kuruluş bilançosunu düzenleyiniz.

16 b) Ortak A’nın Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmesi --/--/ KASA HESABI ALICILAR HESABI TİCARİ MALLAR HESABI TAŞITLAR HESABI (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI SATICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HESABI (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortakların Sermaye Taahhütlerini Kısmen Yerine Getirmeleri

17 17 AKTİF “X” İŞLETMESİNİN --/--/20-- TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF 100 KASA HESABI SATICILAR HESABI ALICILAR HESABI BORÇ SENETLERİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI SERMAYE HESABI TAŞITLAR HESABI (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE H (-) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H AKTİF TOPLAM: PASİF TOPLAM:

18 Şirketler; kuruluştaki sermayenin eksik tespit edilmesi, enflasyon, iş kapasitesinin artması, yanlış yatırımlar sonucu sermayenin yetersiz hale gelmesi vb. nedenlerden dolayı sermaye artırımına gidebilirler. Sermaye Artırımı Yolları: 1) Mevcut ortakların sermayelerini artırması. 2) Yeni ortak alınması a) Borca karşılık ortak alma b) Primsiz (şerefiyesiz) ortak alma c) Primli (şerefiyeli) ortak alma 3) Ortakların kar paylarının sermayeye eklenmesi. 4) Başka şirketle birleşme.

19 Örnek: Bay “A” ve ortağı Bay “B” sermaye yetersizliği nedeni ile mevcut sermayelerini TL arttırmaya karar vermişler ve hukuki işlemleri yerine getirmişlerdir. Ortakların sermaye artırım taahhütleri eşittir. Sermaye artırımı ile ilgili tüm yasal işlemler tamamlanmıştır.Ortaklar sermaye artırım taahhütlerinin tamamını nakden yerine getirmişlerdir. Mevcut Ortakların Sermayelerini Artırması --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: Ortakların Sermaye Artırım Taahhütleri a) Sermaye Artırım Taahhüdü b) Sermaye Artırım Taahhüdünün Yerine Getirilmesi --/--/ KASA HESABI Ortakların Sermaye Artırım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri

20 Örnek: “X” şirketinin Bay “D”ye TL senetli borcu vardır. Şirket bu borcu ödeyemediğinden Bay “D”ye ortaklık teklif etmiş, Bay “D” bu teklifi kabul etmiştir. Sermaye artırımı ile ilgili tüm yasal işlemler tamamlanmıştır. Yeni Ortak Alınması (Borca karşılık ortak alma) --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak D: SERMAYE HESABI Ortak D: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak D: Ortak “D”nin Sermaye Artırım Taahhüdü a) Sermaye Taahhüdü b) Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi --/--/ BORÇ SENETLERİ HESABI Ortak “D”nin Taahhüdünü Alacağından Vazgeçerek Yerine Getirmesi

21 Örnek: “X” şirketinin ortakları Bay “C” yi ortak olarak almaya karar vermiştir. Bay “C”nin sermaye taahhüdü TL’dir. Sermaye artırımı ile ilgili tüm yasal işlemler tamamlanmıştır. Bay “C”, sermaye taahhüdüne karşılık olarak şirkete TL nakit ödeme yapmıştır. Yeni Ortak Alınması (Primsiz (şerefiyesiz) ortak alma) --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak C: SERMAYE HESABI Ortak C: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak C: Ortak “C”nin Sermaye Artırım Taahhüdü a) Sermaye Taahhüdü b) Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi --/--/ KASA HESABI Ortak “C”nin Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmesi

22 Örnek: “X” şirketinin ortakları Bay “C” yi ortak olarak almaya karar vermiştir. Bay “C”nin sermaye taahhüdü TL olmakla beraber, şirket kendisinden TL talep etmiştir. Sermaye artırımı ile ilgili tüm yasal işlemler tamamlanmıştır. Bay “C”, sermaye taahhüdüne karşılık olarak şirkete TL nakit ödeme yapmıştır. Yeni Ortak Alınması (Primli (şerefiyeli) ortak alma) --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak C: SERMAYE HESABI Ortak C: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak C: ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Mevcut Ortaklar Ortak “C”nin Sermaye Artırım Taahhüdü a) Sermaye Taahhüdü b) Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi --/--/ KASA HESABI Ortak “C”nin Sermaye Taahhüdünü ve Şerefiyeyi Nakden Karşılaması

23 Örnek: “X” şirketinin 2009 yılı karı TL’dir. Ortakların (Ortak A ve Ortak “B”) kar-zarar payları eşittir. Ancak, ortaklar karın çekilmeyip şirketteki sermaye paylarına eklenmesine karar vermişlerdir. Sermaye artırımı ile ilgili tüm yasal işlemler tamamlanmıştır. Ortakların Kar Paylarının Sermayeye Eklenmesi --/--/ GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: Ortak B: Yılı Karının Ortakların Cari Hesaplarına Devri a) Geçmiş Yıl Karının Dağıtımı

24 --/--/ (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: (-) ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: Ortakların Sermaye Arttırma Taahhütleri b) Sermaye Taahhüdü --/--/20-- Ortakların Artırılan Sermaye Paylarının 2009 Yılı Karından Karşılanması c) Sermaye Artırım Taahhüdünün Yerine Getirilmesi 331 ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: Ortak B: 3.000

25 Şirketlerin sermayeleri; kuruluştaki sermayenin fazla gelmesi, ortakların ayrılması, şirketin zarar etmesi vb. nedenlerden dolayı azaltılabilir. Sermaye Azaltım Yolları: 1) Mevcut Ortakların Sermayelerini Azaltması. 2) Ortaklardan Birinin Ortaklıktan Çıkması/Çıkarılması

26 Örnek 1: “X” şirketinin sermayesi TL’dir ve şirketin iki ortağının sermaye payları eşittir. Ortaklar aldıkları kararla sermayeyi her biri 750 TL olmak üzere TL azaltmaya karar vermişler ve kanuni işlemleri yerine getirmişlerdir. Şirket ortaklara sermaye artırımından doğan borcunu nakit olarak ödemiştir. Mevcut Ortakların Sermaye Paylarını Azaltması --/--/ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: Ortak B: 750 Azaltılan Sermaye Paylarının Ortakların Cari Hesaplarına Devri a) Sermayenin Azaltılması b) Sermaye Azaltımından Doğan Borcun Ortaklara Ödenmesi --/--/ ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: Ortak B: KASA HESABI Azaltılan Sermaye Paylarının Ortaklara Ödenmesi

27 “X” Şirketi’nin 2009 yılı zararı TL’dir. Ortakların (Bay “A” ve Bay “B” sermaye payları eşittir. Ortaklar dönem zararının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına karar vermişler ve gerekli yasal işlemleri tamamlamışlardır. ÖRNEK 2 --/--/ ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI Ortak A: Ortak B: (-) GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI Dönem Zararının Ortakların Cari Hesaplarına Devri a) Geçmiş Yıl Zararının Dağıtılması

28 --/--/ SERMAYE HESABI Ortak A: Ortak B: ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: Ortak B: Azaltılan Sermaye Paylarının Ortakların Cari Hesaplarına Devri b) Sermayenin Azaltılması ÖRNEK 2- DEVAMI c) Ortakların Zarar Paylarının Azaltılan Sermaye Payları İle Karşılanması --/--/ ORTAKLARA BORÇLAR HESABI Ortak A: Ortak B: Ortakların Zarar Paylarının Azaltılan Sermaye Payları İle Karşılanması 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI Ortak A: Ortak B: 1.500

29 Örnek 1: “X” şirketi ortaklarından Bay A, TL sermaye payını alarak şirketten ayrılmak üzere diğer ortaklarla anlaşmıştır. Bay “A”ya sermaye payı nakit olarak ödenerek ortaklıktan çıkarılmıştır. Ortaklıktan Çıkarma --/--/ SERMAYE HESABI Ortak A: DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Bay A: Şirketin Ayrılan Ortağının Sermaye Payının Cari Hesabına Devri a) Sermayenin Azaltılması b) Bay “A”ya Sermaye Payının Ödenmesi --/--/ DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Bay A: KASA HESABI Şirketten Ayrılan Ortağa Sermaye Payının Ödenmesi

30 “X” şirketi ortaklarından Bay “A”nın sermaye payı TL’dir. Bu ortak, diğer ortaklarla anlaşarak şirketten TL almak suretiyle şirketten ayrılmıştır. Gerekli yasal işlemler yerine getirilmiş ve ayrılan ortağa ödenmesi kararlaştırılan tutar kasadan ödenmiştir. ÖRNEK 2 --/--/ SERMAYE HESABI Ortak A: DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Bay A: Şirketin Ayrılan Ortağının Sermaye Payının Cari Hesabına Devri a) Sermayenin Azaltılması b) Bay “A”ya Sermaye Payının Ödenmesi --/--/ DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI Bay A: ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI Mevcut Ortaklar 100 KASA HESABI Şirketten Ayrılan Ortağa Sermaye Payının Ödenmesi


"ŞİRKETLERDE KURULUŞ, SERMAYE ARTIRIM, SERMAYE AZALTIM İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 12.DERS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları