Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 COLUMNA VERTEBRALIS THORAX Prof.Dr.Yalçın KIRICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 COLUMNA VERTEBRALIS THORAX Prof.Dr.Yalçın KIRICI."— Sunum transkripti:

1 1 COLUMNA VERTEBRALIS THORAX Prof.Dr.Yalçın KIRICI

2 COLUMNA VERTEBRALIS Columna vertebralis = 26 kemik (33 vertebra) Hareketli vertebra sayısı = 24 (hareketsiz olan = 9) Discus intervertebralis sayısı = 23 (C1-C2 YOK!!!) Uzunluğu yeişkin erkekte 70 cm, kadında 60 cm. Columna certebralis’in içindeki kanala, canalis vertebralis denir. İçinde medulla spinalis ve zarları bulunur. Medulla spinalis (omur ilik) kanalın 2/3’nü doldurur

3 COLUMNA VERTEBRALIS COLUMNA VERTEBRALIS’İN 4 TANE KAVSİ VARDIR 1. SERVİKAL KAVİS: C1 – T2 arası 2. TORAKAL KAVİS: T2 – T12 arası 3. LUMBAL KAVİS: T12 – L5 arası 4. SAKRAL KAVİS: L5 – Koksiks ucu TORAKAL ve SAKRAL kavisler, PRİMER kavislerdir. SERVİKAL ve LUMBAL kavisler, SEKONDER kavislerdir. Servikal kavis, ilk 3 ayda (başı tutma) Lumbal kavis 12-15 ay arası (yürüme) gelişir ATLAS (C1) T2 T12 L5 KOKSİKS UCU

4 4 Servikal vertebraların en karakteristik özellikleri foramen transversarium’larıdır. Bu deliklerden a.v. vertebralis geçer Processus spinosus’ları çatallıdır (C7 hariç) 1,2 ve 7. atipiktir Tuberculum caroticum; C6’dadır (ACC kompresyonu) SERVİKALVERTEBRALAR 127 = Yüz Yirmi Yedi = 3Y ÇATAL

5 5 Sulcus arteriae vertebralis (bazen canalis arteriae vertebralis) bu kemiktedir ATLAS; C1 Processus spinosus’u en uzun servikal vertebradır (bu nedenle vertebra prominens adı ile bilinir. Baş fleksiyon yaptığında ilk palpe edilen ps) Processus spinosus’u çatalsız TEK!!! servikal vertebradır A. vertebralis, bir tek bu vertebranın foramen transversarium’undan geçmez. Sadece v. vertebralis geçer (bu nedenle foramen’leri KÜÇÜKTÜR). VERTEBRA PROMINENS; C7

6 6 TORAKAL VERTEBRALAR En karakteristik özellikleri; corpus’larında ve processus transversus’larında kaburga başları için bulunan eklem yüzleridir T1; gövdesinde en fazla eklem yüzü bulunan torakal vertebradır (1.5 eklem yüzü) T9; en az eklem yüzü (üst yarım)

7 7 LUMBAL VERTEBRALAR Processus mammillaris ve processus accessorius bu vertebralara özgü çıkıntılardır (T12’de de var olmasına rağmen)

8 8 Dura mater spinalis Arachnoidea mater spinalis Spatium subarachnoideum Spatium epidurale Spatium subdurale Filum terminale Ganglion spinale’ler Cauda equina CANALIS SACRALIS’DE BULUNAN YAPILAR Lig.denticulatum Conus medullaris Pia mater YOK!!! CANALIS SACRALIS OS SACRUM Crista sacralis mediana

9  OS HYOIDEUM; hiçbir kemikle eklem yapmayan bu kemik, elle boğulan kişilerde genellikle kırılır. ; postmenapozal kadınlarda görülür ve en yaygın torakal vertebralardadır.  Vertebral osteoporoz; postmenapozal kadınlarda görülür ve en yaygın torakal vertebralardadır. COLUMNA VERTEBRALIS

10  Kyphosis; torakal kaviste aşırı artış olmasıdır. Toraks’ın anteroposterior çapı artar. Adolesan kifozis, en yaygın şeklidir.  Dowager kifozisi, yaşlı kadınlarda osteoporoz’a bağlı, torakal vertebralardaki kama şeklindeki kırıklar sonucu olur.  Lordosis; lumbal kavsin aşırı olmasıdır. Gebeliğin ileri dönemlerinde fizyolojik olarak görülür.  Scoliosis; columna vertebralis’in en yaygın kavis bozukluğudur. Torakal, lumbal veya torakolumbal birleşmede olan anormal lateral kavislerdir. Torakal bölgedekiler genellikle sağa doğru konveks, lumbal bölgedekiler ise sola doğru konvekstir. %70- 80’i idiyopatiktir. Pubertedeki kızlarda en çok görülen columna vertebralis deformitesidir.

11 COLUMNA VERTEBRALIS

12 KAUDAL ANESTEZİ Hiatus sacralis’ten epidural boşluğa anestezik madde verilme işlemidir. Bu uygulamada cornu sacrale’ler önemli anatomik işarettir.

13 Columna vertebralis’in kırıkları, çıkıkları ve kırıklı-çıkıkları genellikle ani ve şiddetli hiperfleksiyonda (otomobil kazalarındaki gibi) olur. Yaralanmaların 2/3’ü torakolumbal bölgede meydana gelir. En yaygın kırık tipi, bir yada daha fazla sayıda vertebra gövdesinin kırığı ile karakterize kama şeklindeki. kompresyon kırıklarıdır. Vertebra kırığı şüphesi varsa, columna vertebralis ekstensiyonda tutulmalıdır. Fleksiyonda tutulursa medulla spinalis yaralanabilir. Kırık olgularının en sık görüldüğü torakal vertebralar, ve ’dir. vertebralar, T11 ve T12’dir. T4 ve T5 vertebraların kırıklarında T4 ve T5 vertebraların kırıklarında aorta yaralanabilir. thoracica yaralanabilir. COLUMNA VERTEBRALIS

14  Jefferson kırığı; servikal bölgeye gelen şiddetli bir vertikal darbe sonucu (baş üstü düşmeler) atlas’ın arkusunda meydana gelen parçalı kırıktır.  Hangman kırığı; axis’in bilateral olarak pediküllerinden olan arkus kırığıdır. Genellikle otomobil kazalarında olan hiperekstensiyon sonucu meydana gelir. Hangman kırığı

15 15 12 çift kaburga var. İlk 7 çifti sternum’la eklem yapar. 8-10, 7’ye tutunarak (indirekt) eklem yapar. 11 ve 12. kaburga, serbest kaburgadır. TORAKS-KABURGALAR ARCUS COSTALIS’İ, 7-10. KABURGALAR YAPAR 7. KABURGA, KSİFOSTERNAL EKLEME TUTUNUR ANGULUS INFRASTERNALIS, 7. KABURGALAR ARASINDAKİ AÇIDIR

16 STERNUM - COSTAE  Sternum kırıklarının büyük bölümü corpus sterni’dedir (özellikle orta bölümünde).  Kaburgaların en zayıf yeri, angulus costae’nin hemen önüdür. Orta sırayı oluşturan kaburgalar (5-8) kırıkları en sık görülen kaburgalardır


"1 COLUMNA VERTEBRALIS THORAX Prof.Dr.Yalçın KIRICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları