Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR KAHRAMAN DOĞUYOR."— Sunum transkripti:

1 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2 ATATÜRK’ÜN AİLESİ 1881 yılında Selanik’te doğdu.
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir.  Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır.  Milis subaylığı, evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün 5 kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

3 M.KEMAL ÇOCUKLUĞUNDA BALKANLARIN DURUMU
SELANİK Rumeli’de dönemin önemli liman ve ticaret şehirleri (Manastır, Üsküp, Belgrad, İstanbul vb.) ile bağlantısı olan Rum, Sırp, Bulgar, Ermeni, Yahudi gibi milletlerin bir arada yaşadığı bir şehir FRANSIZ İHTİLALİ 19.yüzyıla kadar devam eden huzur ve istikrar ortamı Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmiştir. YENİ DÜŞÜNCE AKIMLARI Osmanlıcılık: Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içindeki tüm milletler bir ‘’Osmanlılık’’ duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmelidir. Böylece devlet içindeki değişik milletlerin ayaklanmaları önlenmiş olacaktır. İslamcılık: Bu akıma göre, devletin parçalanmasını engellemek için Müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir. Türkçülük: Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı yönetimine hakim olan düşünce akımıdır. Batıcılık: Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.

4 M.KEMAL OKULDA SELANİK Mahalle Mektebi Şemsi Efendi İlkokulu
Mülkiye Rüştiyesi Askeri Rüştiyesi MANASTIR Askerî İdadisi İSTANBUL Harp Okulu Harp Akademisi M.KEMAL OKULDA

5 Sofya Askeri Ataşeliği
CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL Şam’a atanması 1905 31 Mart olayı 1909 Trablusgarp Savaşı 1911 Sofya Askeri Ataşeliği Çanakkale Savaşı Kafkasya Cephesi Suriye cephesi 5. Ordu emrindeki 30. Süvari Alayına atandı. Vatan ve Hürriyet Derneğini kurdu. 1907'de Manastır 3. Ordu Komutanlığında görevlendirildi. İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı 31 Mart Ayaklanmasını bastırmak ve düzeni sağlamak amacıyla hazırlanan Hareket Ordusu’nda kurmay yüzbaşı olarak Mahmut Şevket Paşa ile birlikte görev yaptı. İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine kaçak yollarla Trablusgarp'a gitti. Mustafa Kemal, Enver Paşa Derne ve Tobruk'ta başarılı savunma savaşları yaptı. Bundan dolayı Mustafa Kemal binbaşılığa terfi ettirildi. Mustafa Kemal 1913 yılında Sofya Askeri Ataşeliği’ne atandı. Mart 1914'te yarbaylığa yükseldi. Askeri yönden tanınmasını sağlayan, I. Dünya Savaşı'ndaki savaşlar olmuştur. Mustafa Kemal ve emrindeki tümen, Anafartalar ve Arıburnu'nda düşmanı ağır bir yenilgiye uğrattı. Ruslara karşı mücadele verilen Kafkasya cephesinde 16.Kolordu komutanı olarak görevini sürdürdü. Burada Ruslar karşısında dağınık halde olan birlikleri bir araya getirerek Rusların elinden Muş ve Bitlis’i geri almayı başardı. 7. ordu komutanlığına atandı. Alman komutan ile anlaşmadığı için istifa etmiş İstanbul’a dönmüştür.1918 yılında 7.ordunun da bağlı olduğu Yıldırım Orduları Grubuna komutan olarak atanmış, burada Arap ve İngiliz kuvvetlerini durdurmayı başarmıştır.

6 DÖRT ŞEHİR VE MUSTAFA KEMAL
SELANİK MANASTIR İSTANBUL SOFYA Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çok etkilenen bir bölge Büyük devletlerin nüfuz alanları Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına da merkezlik yapmıştır. M.Kemal burada İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. Bir müddet sonra M.Kemal cemiyetten ayrıldı. * Bitola * Mustafa Kemal Askeri idadide vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı. *M.Kemal’in tarih bilinci Mehmet Tevfik Bey’in rolü büyüktür. *Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı. * 1897 Türk-Yunan Savaşı etkiledi M.Kemal’in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır. Daha sonraki yıllarda görevi gereği burada ikamet etmiştir. İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi, ayrıca Avrupa’daki gelişmeleri de yakından takip edebilmiştir. 27 Ekim 1913'te Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti

7 İnsan ve Millet Sevgisi
Vatanseverliği Yöneticiliği İleri Görüşlülüğü Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi Sanatseverliği İnsan ve Millet Sevgisi Eğitimciliği Çok Yönlülüğü Gerçeği Arama Gücü İdealistliği ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ


"BİR KAHRAMAN DOĞUYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları