Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANDIK KURULU EĞİTİM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANDIK KURULU EĞİTİM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 SANDIK KURULU EĞİTİM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ
26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SANDIK KURULU EĞİTİM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ HAZIRLAYAN: YASİN BALTACI

2 EĞİTİM SEMİNERİ İÇERİĞİ
SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER SEÇİM KURULUNDAN TORBANIN TESLİM ALINMASI SANDIK ALANININ DÜZENLENMESİ SEÇİM GÜNÜ YAPILACAK İŞLEMLER SANDIK KURULUNUN OLUŞUMU ZARF ve PUSULALARIN MÜHÜRLENMESİ SANDIĞIN MÜHÜRLENMESİ OY VERME İŞLEMİ SAYIM DÖKÜM İŞLEMİ SEÇİM EVRAKLARININ SEÇİM KURULUNA TESLİMİ

3 SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER
SEÇİM MALZEMELERİNİN KONULDUĞU TORBANIN SEÇİM KURULUNDAN TESLİM ALINMASI

4 TORBANIN İÇİNDE BULUNANLAR
Sandık kurulu mührü 2 Adet “EVET” Mührü 2 Adet sandık seçmen listesi 1 paket İstanbul(1) bölge birleşik oy pusulası Seçmen sayısı kadar oy zarfı Onaylı tutanak defteri 10 nüsha Sandık sonuç tutanağı ( Örnek:86) 4 nüsha sayım döküm cetveli ( Örnek:85 ) Çalışma tutanağı (Örnek 4) 135 Sayılı Genelge

5 TORBANIN İÇİNDE BULUNANLAR
Kapalı oy verme yerine asılacak Örnek:19 Sandık alanına asılacak Örnek:20 2 Adet Kapalı oy verme yerine asılacak Aday listesi örneği (Örnek 44) Sandık numarası etiketi Yön levhaları Istampa Istampa mürekkebi ( Bina sorumlusundan alınacak) 3 Adet tükenmez kalem Mum, ip, mühürleme kartonu, boş A4

6 SEÇİM GÜNÜNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER (31 Ekim 2015 Cumartesi )
SANDIK ÇEVRESİNİN OY VERME İŞLEMİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ

7 SANDIK ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ
SAAT 15:00’E KADAR GÖREVLİ OLDUĞUNUZ OKULA GİDİNİZ OKULUN BİNA SORUMLUSUNU BULARAK GÖREVLİ OLDUĞUNUZ SANDIĞIN KURULACAĞI YERİ ÖĞRENİNİZ SANDIĞIN KONULACAĞI YERDE FİZİKİ ŞARTLAR TESPİT EDİLİR. OY VERME SERBESTLİĞİNİ VE GİZLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE 2 ADET OY KABİNİNİ KURUNUZ. HER KABİNİN İÇİNE BİR MASA KOYUNUZ. YÖN LEVHALARININ BİNA SORUMLUSU TARAFINDAN SEÇMENLERİN GÖREBİLECEĞİ YERLERE KOYULUP KOYULMADIĞINA BAKINIZ. TUTANAK DEFTERİNİN İLK SAYFASINI BİNA SORUMLUSUNA İMZALATINIZ

8 2.SEÇİM GÜNÜ YAPILACAK İŞLEMLER
Sabah 07:00’de sandık alanında hazır bulunmak Hazır bulunan sandık kurulu üyelerinin kimlik Tespiti yapıldıktan sonra birer birer And içmesi Hazır bulunan sandık kurulu önünde içi boş olan Oy sandığının kapağı kapatılarak mühürlenmesi

9 SANDIK KURULU OLUŞUMU Sandık kurulunda görevli olanların isimleri Çalışma Tutanağında (Örnek 4) yazılmıştır. Çalışma tutanağında ismi olmayan kişiler görev yapamaz Siyasi partiler adına görevlilerden Asıl Üye görev yapabilir, asıl üye gelmediyse yedek üye ismi bildirilmişse bu kişi görev yapabilir. Yedek üye sıfatıyla da olsa Çalışma Tutanağında ismi yoksa hiç kimse bir siyasi parti adına sandıkta görev alamaz. Görev alsa dahi ücret alamaz Sandık Kurulu görevli sayısı 4 kişinin altına düşmesi halinde, Sandık Seçmen Listesinde ismi yazılı seçmenlerden görevlendirmek kaydıyla görevli sayısı 4’e tamamlanır. Görevlendirilen bu kişi SEÇMEN ÜYE olarak Çalışma Tutanağına eklenir. Görevlendireceğiz SEÇMEN ÜYE bir siyasi parti adına başka bir sandıkta görevli olabilir. Görevlendirme yapmadan önce İlçe Seçim Kurulunu arayarak görev sorgulaması yaptırınız. Bu kişilerin başka bir sandıkta görevi varsa ÜCRET ALAMAZLAR

10 OY PUSULALARININ SAYILMASI VE MÜHÜRLENMESİ
ÖRNEKLER Sandık kurulu önünde size verilen oy pusulası paketi dikkatlice açılır. Oy Pusulası paketinin üzerinde 390 Adet yazsa da, bu pusulalar sandık kurulunun önünde 2 defa sayılır. Sayım esnasında pusulaları 50’ şerli şekilde gruplayarak saymanız hata yapma oranınızı azaltacaktır. Sayılan oy pusulalarının arka yüzü sandık kurulu mührü ile mühürlenir. Mühürleme esnasında diğer oy pusulasına mürekkep bulaşmaması için gerekli özen gösterilir.

11 OY ZARFLARININ SAYILMASI VE MÜHÜRLENMESİ
Oy Zarfı paketinin üzerinde zarf sayısı yazsa da , bu zarflar sandık kurulunun önünde 2 defa sayılır. Sayım esnasında zarfları 50’ şerli şekilde gruplayarak saymanız hata yapma oranınızı azaltacaktır. Sayılan oy zarflarının arka yüzü sandık kurulu mührü ile mühürlenir. Mühürleme esnasında diğer oy zarflarına mürekkep bulaşmaması için gerekli özen gösterilir.

12 2.SEÇİM GÜNÜ YAPILACAK İŞLEMLER
Sandık seçmen listesinin bir nüshasını seçmenlerin görebileceği bir yere asılması (ipli olan asılacak) Örnek 19’ un Kapalı oy verme kabinin içine asılması Örnek 20’nin seçmenlerin görebileceği yerlere asılması Sandık yerini gösteren işaret levhalarının asılması ya da asılan levhaların tekrar kontrol edilmesi Aday listesi örneğinin (Örnek 44) kapalı oy verme Kabinine asılması

13 OY VERME İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE;
Oy pusulalarının sayısından Oy pusulalarının arka yüzünü mühürlediğinizden Oy zarflarının sayısından Oy zarflarının arka yüzünü mühürlediğinizden Diğer matbu evrakları yerlerine astığınızdan EMİN OLUNUZ!

14 PRATİK BİLGİLER Oy zarflarını 50’ şerli gruplar halinde ayırırsanız
Oy Kullandırma işleminin devamı sırasında. Oy Kullanan Seçmen sayısı ile zarf sayısı kıyası yapılarak kendinizi Teyit etmiş olursunuz. Örnek Sabah 350 Adet oy zarfını 50’ şerli gruplar halinde 7 paket zarf grubu yaptınız. Saat 11:00 gibi oy kullanan seçmen sayısını 110 olarak saydınız. Kalan zarf sayıda 240 ise. Oy kullandırma işleminde hata yapmamışsınız demektir.

15 OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI

16 OY VERME İŞLEMİNDE KİMLİK TESPİTİ
Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarasını taşıyan; 1- Nüfus Cüzdanı, 2- Resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, 3- Pasaport, 4- Evlenme cüzdanı, 5- Sürücü belgesi, 6- Avukatlık kimlik belgesi, 7- Üzerinde T.C. Kimlik numarası olmayan resimli ve resmi kimlik belgesi ibraz eden seçmen nüfus müdürlüklerinden verilmiş nüfus kayıt örneğini de ibraz etmesi şarttır.

17 OY VERME İŞLEMİNDE İZLENECEK YOL
1-Seçmen, kabul edilen kimlik belgelerinden birini varsa seçmen bilgi kağıdını başkana vererek kimliğini ispat eder. 2-Görevli üye tarafından seçmenin adı T.C Kimlik numarası Kontrol edilerek sandık seçmen listesinde bulunur. 3- Seçmene bir adet seçim kurulu ve sandık kurulu mührünü taşıyan birleşik oy pusulası ile üzerinde Yüksek seçim kurulu filigranı bulunan seçim kurulu ve sandık kurulu mührünü taşıyan bir adet zarf verilerek boş olan bir oy kabinine yönlendirilir.

18 4- Seçmenin oyunun geçerli olması için oy vermek istediği siyasi parti ya da bağımsız aday için ayrılmış alandaki dairenin içine EVET ya da TERCİH mührünü basması gerektiği, birden fazla siyasi parti ya da bağımsız adaya oy vermesi halinde, EVET ya da TERCİH mührünün oy verdiği siyasi parti ya da bağımsız aday için ayrılmış alanının dışına taşarak başka bir adaya ait ayrılmış alana taşması halinde, pusula üzerinde başka bir yere imza ya da işaret koyması durumunda oyunun geçersiz sayılacağı, Örnek 20’de yazan uyarıları dikkate alması gerektiği hususları açıklanır.

19 5- Oy verme kabininden çıkan seçmen oyunu sandığa atar ve sandık seçmen listesinde isminin karşısında ki imza sütununa imza cetveli vasıtasıyla imza atar. İmza atmayı bilmeyen seçmen Sol elinin baş parmağını basar.Sol elinin baş parmağı olmayan seçmen başka bir parmağını basar ve sandık görevlisi hangi seçmenin hangi parmağı bastığı listenin imza bölümüne yazılır. Hiç parmağı olmayan seçmenin ismi yazılır ve başkan tarafından imzalanır.

20 OY VERME İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Seçmenleri oy kullandırmadan önce sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğundan emin olunuz. Seçmenin kontrolünü T.C. Kimlik Numarasını eşleştirerek kontrol ediniz. Kişiye has olan T.C. Kimlik Numarasıdır Aynı Ad ve Soyada Sahip binlerce kişi olabilir Oy kullanan seçmenleri sandık seçmen listesinde kendinize özel bir işaret ile işaretlemeniz oy kullanan seçmenleri sayarken size kolaylık sağlayacaktır.

21 ENGELLİLERİN OY KULLANMASI
MADDE 32- Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez(298/93-2). Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.

22 OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİN OY KULLANMASI
Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, adaylara nasıl oy verileceğini açıklar. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine giremez; oy kullanma sırasında yardım edemez.

23 OY KULLANMADA ÖNCELİK Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını verirler. Engellilere yardım edenler ile yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilebilir (298/90).

24 OY VERME İŞLEMİNİN SONLANDIRILMASI

25 OY VERME İŞLEMİNİN SONLANDIRILMASI
Oy verme süresinin sonunda, kurul başkanı bunu yüksek sesle ilan eder ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Oy verme süresinin sonunda, oy kullanmak üzere sırada bekleyen seçmen varsa sandık başkanı tarafından sırada bekleyen seçmenlerin kimlik belgeleri toplanır. Bu işlem ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine işlenir. Sandık seçmen listesinde kayıtlı bütün seçmenlerin saat 17:00’den önce oylarını kullanmış olmaları halinde bile sandık zamanından önce açılmayacaktır.

26 SAYIM ve DÖKÜM İŞLEMİ Sandık seçmen listesinden oy kullanan seçmen sayısı sayılır. (müsvette kağıda not alınır) Kullanılmayarak artan oy pusulası sayılır, artan oy pusulası sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı toplanarak. Sandık kurulunuza teslim edilen oy pusulası toplamına eşit olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayarak artan oy pusulaları paket haline getirilerek mühürlenir ve üzerine “Kullanılmayarak Artan Oy Pusulası ….. Adet “ yazılır. Bu işlem tutanak defterine işlenir.

27 SAYIM ve DÖKÜM İŞLEMİ Kullanılmayarak artan zarf sayılır, artan zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı toplanarak. Sandık kurulunuza teslim edilen zarf toplamına eşit olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayarak artan oy zarflar paket haline getirilerek mühürlenir ve üzerine “Kullanılmayarak Artan Zarf …… Adet “ yazılır. Bu işlem tutanak defterine işlenir.

28 + = + = OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI ARTAN OY PUSULASI SAYISI
KURULA TESLİM EDİLEN OY PUSULASI SAYISI OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI + ARTAN ZARF SAYISI = KURULA TESLİM EDİLEN ZARF SAYISI

29 SANDIĞIN AÇILMASI Sandıktan çıkan zarflar sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. ZARFLARIN GEÇERLİ OLUP OLMAMASIN KONTROL EDİLMESİ (135 / M.41) a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan b) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Filigranı olmayan c) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü olmayan d) Tamamı yırtılmış olan e) İlçe seçim kurulu mührü ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, Parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan Zarflar geçersiz sayılır. Ancak; Zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel bir İşaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmaması halinde, Bu zarflar geçerli sayılır

30 Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı tutanağın ilgili yerine işlenir. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek üzerine “GEÇERSİZ ZARFLAR ….. ADET” yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz.(M.41 Sayfa 22========= M.46/6) Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmenden az ise zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısı olarak kabul edilir.

31 Zarf Sayısı Oy Kullanan Seçmen sayısından fazla ise
Eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarflardan düşüm yapılır. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı, tutanak defterine işlenir. Örnek: Sandıktan çıkan zarf sayısı =201 Geçerli zarf sayısı =198 Geçersiz zarf sayısı =3 Oy Kullanan seçmen sayısı =200 Sandıktan çıkan zarf sayısı – Oy kullanan seçmen sayısı =Düşüm Yapılacak Zarf Sayısı = Düşüm yapılacak zarf sayısı(1) <= Geçersiz zarf sayısı(3) ise ; eşitlik düşüm yapılacak zarfla sağlanır. İmha etmeye gerek yoktur.

32 Sandıktan çıkan zarf sayısı =201 Geçerli zarf sayısı =200
Örnek: Sandıktan çıkan zarf sayısı =201 Geçerli zarf sayısı =200 Geçersiz zarf sayısı =1 Oy Kullanan seçmen sayısı =199 Sandıktan çıkan zarf sayısı – Oy kullanan seçmen sayısı =Düşüm Yapılacak Zarf Sayısı = Düşüm yapılacak zarf sayısı(2) > Geçersiz zarf sayısı(1) ise ; Eşitliği sağlamak için 2 adet zarf düşümü yapılacaktır. Bunun 1 adeti geçersiz olan Zarflardan karşılandığından kalan 1 adet oy zarfı geçerli zarflar arasından rastgele seçilerek imha edilir. Düşüm yapılacak zarf sayısı(2) – Geçersiz zarf sayısı (1) = 1 adet 1 Adet Oy Zarfı İmha edilir.

33 ZARFLARIN AÇILMASI Sandık kurulu başkanı, oy sayım ve dökümünün düzenini sağlarken; a) Bir üyeyi sandıktaki zarfları kendisine vermek, b) İki üyeyi okunan oy pusulalarını sayım döküm cetveline işlemek, c) Bir üyeyi okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerinde düzenli bir şekilde yerleştirmek ve korumak üzere görevlendirir.

34 ZARFLARIN AÇILMASI ZARFI AÇARKEN GEÇERSİZ SAYILACAK OY ZARFLARI;
İçinden oy pusulası çıkmayan zarflar ( üzerine GEÇERSİZ-Boş Zarf) (Örnek 86’da 11 numaralı alana yazılacak ) İçinden oy pusulası dışında herhangi bir şey çıkarsa (Örn:Seçmen bilgi Kağıdı, el broşürü, başka herhangi bir madde) ( Madde 44 ) (Örnek 86’da 13 numaralı alana yazılacak ) HESABA KATILMAYAN OY ZARFLARININ PAKETLENİP MÜHÜRLENMESİ Türü Adet Örnek 86 hane No Geçersiz Zarf Sayısı 10 (10) Boş Oy Zarfı 1 (11) Başka bir madde çıkan zarf sayısı (13) Hesaba Katılmayan Zarf Sayısı 12 (14) Varsa , GEÇERSİZ ZARFLAR(saklanan)’ ın paket ve mührü açılmadan üzerine Zarfı açarken geçersiz sayılan oy zarfları konarak ikici bir paketleme yapılarak mühürlenir. Paketin üzerine “HESABA KATILMAYAN ZARFLAR ……..ADET” yazılır

35 GEÇERSİZ OY PUSULALARI (Bu pusulalar zarfın içine tekrar konacak);
Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Zarfın içinden farklı bir bölgeye ait oy pusulası çıkarsa (İptal-Farklı oy pusulası) Arkasında sandık kurulu mührü olmayan, Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış olan, Birden fazla siyasi parti ya da bağımsız adaya oy verilmiş ise Üzerinde adaylara verilen oy işareti dışında herhangi bir çizik, şekil, yazı bulunan Kurulun iptal edilmesine karar verdiği oy pusulaları tekrar zarfın içine konur İptal edilen oy pusulaları sayılarak paketlenir,mühürlenir. Üzerine “GEÇERSİZ OY PUSULASI ……. ADET” yazılır.

36 GEÇERLİ OY PUSULASI ve ZARFLAR
Geçerli oy pusulaları paketlenip mühürlenerek üzerine “Geçerli Oy Pusulaları …… Adet” Yazılır. Geçerli Oy Pusulası sayısı Sandık Sonuç Tutanağı(Örnek 86) na yazılır. Geçerli oy zarfları paketlenip mühürlenerek üzerine “Geçerli Oy Zarfları ……. Adet” Yazılır.

37 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Oy pusulasının geçerli olup olmadığı kontrol edilmeden sayım döküm Cetveline kesinlikle işaretleme yaptırmayın.

38 SAYIM DÖKÜM CETVELİNİN DOLDURULMASI (Örnek 85)
Sandık Başkanı tarafından geçerli bir oy pusulasındaki oy alan siyasi parti adı ya da bağımsız adayın ismini söyler. Sayım döküm cetvelini tutan üyeler ismi okunan siyasi parti ya da bağımsız adayın isminin bulunduğu alandaki oy sayısını işaretleme yaparak bir arttırır. Sayım Döküm Cetveli 2 nüsha olarak tutulur ( 2 Üye Tutacak)

39 SONUÇ TUTANAĞININ DOLDURULMASI (Örnek 86)
Sayım döküm cetveli iki üye tarafından tutulduğundan, sandık sonuç Tutanağına adayın aldığı oyu yazmadan, İki sayım döküm cetvelindeki siyasi parti ve bağımsız adayların aldıkları oylar karşılaştırılır. Adayların aldıkları oylar sayım döküm cetvellerinde bir birinden Farklıysa. Oylar tekrar sayılır. Eğer hata yoksa sayım döküm cetvelindeki sonuçlar sandık sonuç tutanağındaki siyasi parti ya da bağımsız aday için ayrılan alana yazılır.

40 Oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy pusulası ve geçersiz oy pusulası
Sayısı, sonuç tutanağında ilgili yerlere yazılır.

41

42

43

44 1 Tane Oy Torbasına konulacak ( ÖRNEK 100 NOLU ZARFIN İÇİNDE
Sandık Sonuç Tutanağı( Örnek 86) her sayfası mühürlü en az 8 nüsha düzenlenir. 1 Tane Oy Torbasına konulacak ( ÖRNEK 100 NOLU ZARFIN İÇİNDE 1 Tane Sandık alanına ASILACAK 1 Tane Seçim Kuruluna teslim edilecek Telli Dosyaya Konulacak (ÖRNEK 200 ) 1’er Tane Kurulun Siyasi parti üyelerine

45 MÜHÜRLÜ SEÇİM TORBASINA KONACAKLAR
Paketlenip mühürlenmiş ve üzerine türü yazılmış şekilde; Geçerli Oy Zarfları, Artan Oy Zarfları Geçerli Oy Pusulaları, Artan Oy Pusulaları Geçersiz Oy Pusulaları Hesaba katılmayan Oy Zarfları Seçim Torbasına Girecek Evrak Zarfı İçerisinde ( ÖRNEK 100 ) Sandık seçmen listesi, imzasız olan ( Sınıfın kapısına asılmış olan ) 1 Adet Sandık Sonuç Tutanağı (Örnek 86) her sayfası mühürlü ve kurul üyelerince imzalı ( 3 Sayfa ) 1 Adet Sayım Döküm Cetveli (Örnek 85) her sayfası mühürlü ve kurul üyelerince imzalı Kullanılmayan Yedek Sayım Döküm Cetvelleri Artan Matbu Evraklar İçine konan malzemelerden sonra torbanın ağzı bağlanarak mühürlenir, diğer evraklarla birlikte SEÇİM KURULU’ na teslim edilir

46 SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLECEKLER
Mühürlü Oy Torbası Telli Dosya İçinde bulunan her şeffaf dosyaya sırasıyla konan Torba teslim tutanağı ( Örnek 88 ) 1 Adet Sandık sonuç tutanağı (Örnek 86) 1 Adet Sayım Döküm Cetveli (Örnek 85) İmzalı sandık seçmen listesi Çalışma tutanağı, tutanak defteri

47 SEÇİM KURULUNA TESLİM EDİLECEKLER
Kilitli Poşet İçinde Sandık Kurulu Mührü 2 Adet EVET Mührü Istampa 5 Adet Tükenmez Kalem

48 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
SANDIK ALANINDA HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM


"SANDIK KURULU EĞİTİM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları