Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 Milletvekili Genel Seçimi Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 Milletvekili Genel Seçimi Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi 2015"— Sunum transkripti:

1 2015 Milletvekili Genel Seçimi Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi 2015
Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

2 «Sandıklara da el uzatabilirler; yolsuzluk düzeninin kara vicdanlılarına bir daha geleceğimizi çalamayacaklarını göstermeliyiz!» Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

3 Partimizin yurt dışı sandık kurulu üyeleri ve gözlemcilerine; oy verme öncesi, oy verme sırası ve bitimindeki görevleri ile ilgili yetkinlik kazandırmak. AMAÇ

4 Öğrenim Hedefleri Oy kullanma öncesindeki önemli konuları sayabilmek.
Oy verme sırasındaki sorumlulukları sıralayabilmek. Oy verme bitimindeki önemli konuları sayabilmek. 1 2 3

5 Yurt Dışında Oy Kullanılmasıyla İlgili Genel Bilgiler

6

7

8

9

10 Yurt dışı Temsilciliklerde oy verme ne zaman başlar?
Oy verme işlemi, 8 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında YSK’nın belirlediği günlerde, O ülkenin yerel saatine göre saat 10.00’da başlar ve 19.00’da biter. Yurt dışı Temsilciliklerde oy verme ne zaman başlar?

11 Gümrüklerde oy verme işlemi;
Gümrük Kapılarındaki Sandıklarda, 8 Mayıs 2015 – 7 Haziran 2015 arasında YSK’nın o çevreler için belirleyeceği saatlerde başlar ve biter. Gümrüklerde oy verme işlemi;

12 Yurt Dışı Seçimi İçin Kurulacak Kurullar Nelerdir?
Yurt Dışı Sandık Kurulu Saklama ve Ulaştırma Kurulu Sayım-Döküm Kurulları

13 I. BÖLÜM OY KULLANMA ÖNCESİNDE ÖNEMLİ KONULAR

14 Yurt Dışı Temsilciliği
İLETİŞİM ZİNCİRİ’ndeki sorumluların iletişim bilgilerini seçim öncesinde mutlaka alalım! Yurt Dışı Temsilciliği Gözlemci Sandık Kurulu Üyesi

15 SEÇİM GÜNÜ… Saat: 09.00 Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyelerimiz, gözlemcilerimiz görev yapacakları sandıkların başına varmış olmalılar. Saat 09.00 Yurt Dışı Sandık Kurulu Başkanı, içinde oy verme araçlarının bulunduğu torbayı mühürlü biçimde sandık başına getirmek zorunda.

16 Yurt Dışı Sandık Kurulunun Oluşturulması:
Oy kullanma başlamadan 1 saat önce yani 09.00’da Sandık Kurulu oluşturulur. Bu kurul, bir başkan ve bir kamu görevlisi ile son milletvekili seçiminde en çok oy alan 3 partinin (CHP, AKP, MHP) belirleyeceği birer üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

17 Sandık Kurulu Üyelerinden gelmeyen olursa ne yapılacak?
Gelmeyen üye yerine, aynı partinin gönderdiği yedek üye geçer. Ancak 5 kişi toplanamazsa da 1 başkan ve 2 üyenin toplanmasıyla kurul kurulmuş olur ve çalışmaya başlar. Diğer üyelerin tamamlanması beklenmez. Sandık Kurulu Üyelerinden gelmeyen olursa ne yapılacak?

18 Sandık Kurulu, yedek üyelerden de tamamlanamaz ve 3 kişinin altına düşerse ne olacak?
Bu durum tutanağa geçirilir ve eksiklikler orada bulunan seçme yeterliğine sahip, okur-yazar olanlar arasından başkanın seçeceği kimselerle doldurulur. DİKKAT: Böyle bir durumda gözlemcimiz, mutlaka sandık kuruluna başvurmalı ve kurulda asıl üye olma imkanını kullanmalıdır.

19 Oy verme süresi bir günden fazla olan temsilciliklerde asıl ve yedek üyelerimizin dönüşümlü olarak görev yapabilmeleri mümkündür.

20 Gözlemci (Müşahit) Siyasi partilerin oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkililerine "gözlemci" veya "müşahit" denir. Gözlemci, sandık kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler. Gerekirse şikayet ve itiraz haklarını kullanır. Seçim gününden önce, Partimiz tarafından onaylı «Gözlemci Belgesi»nin gözlemciye verilmesi çok ÖNEMLİDİR!

21 Yurt Dışı Sandık Kurulu oluşturulduktan sonra, kurul üyeleri sırayla yeminlerini ederler.
Yemin etme… Mühürlü seçim torbası açılır. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu mühürlü zarflara, Yurt Dışı Sandık Kurulu mührü basılır. Oy pusulalarının arkasına da Yurt Dışı Sandık Kurulu Mührü basılır. Görevler…

22 Seçim günü görev yapacağımız yeri tanıyalım:
Sandığın çevresindeki 15 metre yarıçaplı alandır. Sandık Çevresi Sandık kurulu başkanı tarafından şartlar dikkate alınarak belirlenen ve tutanağa geçirilen alandır. Sandık Alanı

23 Yurt içi seçimlerinden farklı olarak;
Sandık başında; Elektrik ve internet bağlantısı olan bir bilgisayar bulunacaktır. Bu bilgisayar ile, oy kullanan seçmenin oy kullandığına dair bilgi Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü’e işlenir.

24 D İ K K A T ! Sandık Kurulu Üyemiz, kimlik tespiti ve imza süreçlerini yakından takip edebilmek için Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü girişlerinin başında durmalıdır!

25 Sandık Çevresinde Kimler Bulunabilir?
Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri Gözlemciler(Müşahitler) Milletvekilleri O sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler Adaylar Resmi bina sorumluları Çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçleri

26 Görevimiz süresince herhangi bir usulsüzlükle karşılaşırsak ne yapacağız?

27

28 Usulsüzlüklere karşı;
Şikayet İtiraz Muhalefet Şerhi Usulsüzlüklere karşı;

29 ŞİKAYET Sandık kurulunun her türlü iş ve işlemlerine karşı sandık kuruluna karşı şikayet yoluna gidilebilir. Şikayet dilekçesi iki nüsha halinde doldurulur. Bir tanesi alındı belgesiyle alınacak ve yapılan şikayetin sandık kurulu tutanak defterine işlenmesi sağlanacaktır. Sandık kurulu, şikayeti üyelerin oy çokluğu ile karara bağlar. Oy eşitliği halinde başkanın oy kullandığı tarafın görüşü geçerli olur.

30 Şikayete yetkili kişiler
Seçmenler Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları ya da yetkili kıldıkları kişiler Gözlemciler Adaylar

31 Gözlemcimiz; Sandık başında herhangi bir aksaklıkla karşılaşırsa, mutlaka ŞİKAYET dilekçesini , 2 nüsha halinde doldurup, birini, alındı belgesini alarak Sandık Kurulu’na vermelidir. Bu şikayetin sonucunu sandık tutanak defterine işleterek, Sandık Kurulu kararının bir örneğini almalıdır. Ret kararı çıkarsa, kararın örneğini partimizin yurt dışı temsilciliğine iletmelidir.

32 D İ K K A T ! Sandık kurullarının sonuç tutanaklarını imzalamasından sonra şikayet başvurusu yapılamaz. Bu nedenle, gözlemcilerimizin, sandık kurullarına özellikle işlemlerin yapıldığı esnada şikayet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

33 Sandık başı işlemlerini bu dikkatle izleyelim!
Ve usulsüzlük yapıldığını hissettiğimiz her konuda ŞİKAYET hakkımızı kullanalım.

34 Sandık Kurulu üyemiz gözlemcimizin görevini de üstlenecek. Ama nasıl?
Gözlemcimiz gelmezse? Karşılaştığı usulsüzlüklerle ilgili Sandık Kurulu Başkanı’nı uyaracak. Konuyla ilgili Sandık Kurulu’nun tutanak defterine işlediği karara katılmıyorsa, karara mutlaka muhalefet şerhi koyacak.

35 E-mail: yurtdisi@ysk.gov.tr
İTİRAZ Sandık kurulu şikayeti reddederse yurt dışı ilçe seçim kuruluna itiraz yoluna başvurulabilir. Şikayetin reddi halinde, hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na yönelik itiraz dilekçesini doldurup Sandık Kurulu aracılığıyla verelim. Sonraki aşamalar partimiz tarafından Türkiye’de takip edilecektir. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Tel : Fax :

36 Elimizdeki ŞİKAYET ve İTİRAZ dilekçelerine birlikte göz atalım…

37 TUTANAK DEFTERİ ÖRNEĞİ…

38 II. BÖLÜM OY VERME SIRASINDAKİ SORUMLULUKLAR

39 Oy verme işlemi ne zaman başlar ?
O ülkenin yerel saatine göre saat 10.00’da başlar ve 19.00’da biter. Oy vermeye saatinde başlanıp başlanmadığı ve saatinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı tutanak altına alınmalıdır.

40 Sandık Kurulu Üyemiz ve Gözlemcimiz(Müşahidimiz) Nasıl Oy Kullanacak?
Müşahidimiz, önce görevli olduğu sandıktaki ‘oy kullanma öncesi’ yapılacak işlemleri izlemeli; ardından, oy vereceği sandıkta oyunu kullanıp derhal görevli olduğu sandığa geri dönmelidir. Sandık kurulu asıl üyeleri, görevli oldukları sandıkta oy kullanırlar. Sandık kurulu yedek üyesi olup, asılın gelmemesi nedeniyle sandık kurulunda görev alanlar ise kayıtlı oldukları kendi sandıklarında oy kullanırlar.

41 Kimler Oy Kullanabilir?
Yanında, «T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaportunu» getirenler oy kullanabilirler. Kimliğinde veya pasaportunda T.C. kimlik numarası olmayanlar, ancak «Kimlik numarasının yer aldığı temsilcilik (büyükelçilik, başkonsolosluk) tarafından onaylı Nüfus Kayıt Örneği»nin veya «T.C kimlik numarasının yer aldığı ek bir kimlik belgesinin» ibrazı halinde oy kullanabilirler.

42 Gözlemci ve Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri
Seçmenleri, kabine cep telefonu veya elektronik eşyalarla girmemeleri için uyaralım!

43 Sandık Kurulu Başkanı tarafından «Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü» üzerinden kişinin T.C kimlik numarası girilerek seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise daha önce oy kullanıp kullanmadığı sorgulanır ! D İ K K A T ! «Seçmen kütüğünde ismi bulunmayan» veya «oy kullandı» bilgisi işaretli bulunan vatandaşlara oy kullandırılmaz !

44 Gözlemci ve Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri
Engelliler, akrabaları ya da başka bir seçmen yardımıyla oylarını kullanırlar. Ancak; bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık başkanı da sadece bir kişiye kapalı oy verme yerinde yardımcı olabilir. Aksi durumda mutlaka ŞİKAYET hakkımızı kullanalım!

45 Gözlemci ve Sandık Kurulu Üyesinin Oy Verme Sırasında Görevleri
Sandık kurulu üyemiz, başkanın, Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi’nde kişinin oy kullandığını işaretleyip işaretlemediğini kontrol eder! Okuma yazma bilmeyen seçmen talep ederse Sandık Kurulu Başkanı kurulun huzurunda gerekli açıklamada bulunabilir. Ancak seçmenle birlikte oy verme kabinine giremeyeceğini unutmayalım!

46 D İ K K A T ! Sandık Kurulu Üyemiz, zihinsel engelli seçmenlere oy kullandırıldığını tespit ettiğinde; gözlemcimizi konuyla ilgili şikayette bulunması için uyarmalı, gözlemci yoksa sandık kurulu üyesi olarak kurula konuyla ilgili karar aldırmalıdır.

47 Saat: 19.00 Oy verme işleminin biteceği saat geldiğinde hala seçmen varsa ne olacaktır? Bu kişiler sandık başkanı tarafından sayılır, kimlikleri tespit edilir ve sıra ile oyları kullandırılır. Oy verme bitiş saatinden sonra sandık başına gelen seçmen oy kullanamaz. Aksi durumda şikayet yoluna başvurulmalı ve bu durumun tutanak defterine geçirilmesi sağlanmalıdır.

48 III. BÖLÜM OY VERME BİTİMİNDEN SONRAKİ ÖNEMLİ KONULAR

49 Saat: 19.00 Oy kullanma bitiminin ilanı
Seçmenlerin tümü oy kullanmış olsa dahi oy verme işleminin sona erme saati 19.00’dan önce sandıklar açılamaz.

50 Sandık açılmadan önce;
Sandık seçmen listesi kontrol edilerek kaç kişinin oy vermiş olduğu sayılır. Toplam sayı, Zarf Sayım Tutanağı’na geçirilir. Kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve oy kullanan seçmen sayısı toplanır. İlk teslim alınan pusula ve zarf sayısıyla tutup tutmadığı denetlenir.

51 Sandık açılmadan önce;
Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar, üzerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir. Sayıları Zarf Sayım Tutanağı’na geçirilir. Sandık kurulu başkanı tarafından, ertesi gün kullanılmak ve Komisyona teslim edilmek üzere "TERCİH" veya "EVET" mühürleri mühür kesesine konulur. Birden fazla gün oy kullanılacak yerlerde sandık kurulları, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri tespit edilir.

52 Kullanılmayan Oy Pusulaları ve Zarflar;
Oy verme süresinin son günü kullanılmayarak artan zarflar ile oy pusulaları üzerlerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir ve torbanın alt kısmına konularak, bir boğum oluşturacak şekilde bağlanır. Bir sonraki gün oy verme devam edecek ise artan zarflar ve oy pusulaları ile mühürler kesinlikle bu torbaya konulmaz Kullanılmayan Oy Pusulaları ve Zarflar;

53 Zarf Sayım Tutanağı

54 Hazırlıklar tamamlanıp, uygun ortam oluşturulduktan sonra
SANDIK AÇILIR…

55 Sandıktan çıkan zarflar;
Oy sandığı açıldıktan sonra zarflar, sandık kurulu tarafından iki defa sayılır. Eğer iki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak son sayımın sonucuna göre işlem yapılır ve kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy veren seçmen sayısıyla karşılaştırılarak sayıların birbirini tutup tutmadığı denetlenir ve sonuç Zarf Sayım Tutanağına geçirilir. Oy kullananların sayısı oy zarflarının sayısına eşit olmadığı takdirde bu husus nedeni de açıklanarak aynı tutanağa yazılır.

56 D İ K K A T ! Yurt dışında kullanılacak oyların sayım ve dökümü Türkiye’de Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılacağından kesinlikle zarflar açılmayacak ve oy sayımı yapılmayacaktır.

57 Sandıktan çıkan zarflar;
Bütün bu işlemler tutanak defterine de geçirilerek sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir. Sandık kurulunca düzenlenen tutanağın aslı ile seçmen cetvelinin aslı sandıktan çıkan zarflarla birlikte kurula ait torbaya konulur ve ağzı kapatılarak mühürlenir. Oy verme süresinin son günü ise, kurula ait torbanın boğumdan sonraki üst kısmına konulur ve ağzı kapatılarak mühürlenir.

58 ÖNEMLİ NOT: Sandık kurulu başkanı ile ad çekmeyle belirlenen bir kurul üyesi, sandık numarası yazılı ağzı mühürlü oy torbasını «Sandık Kurulunca Komisyona Teslim Edilecek Malzemeyi Gösterir Tutanağı» düzenleyerek en kısa zamanda Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu’na teslim eder. Sandık kurulu üyemiz, adı kurada çıkmasa dahi, bu süreci sonuna kadar yakından izlemelidir.

59 Oy verme günü birden fazla olan temsilciliklerde;
Her oy verme günü sonunda tüm bu işlemler TEKRARLANIR ! Oy verme süresinin son günü "TERCİH" veya "EVET" mühürleri ile sandık kurulu mührü mühür kesesine konularak, kesenin ağzı kapatılır. Bu mühür kesesi Komisyona ayrıca teslim edilir.

60 Birden fazla gün oy kullanılacak yerlerde;
Ertesi gün, komisyona teslim edilen birleşik oy pusulaları ve zarflar öncelikle kullanılır, bunlar bitmeden yeni paketler açılmaz. Günlük oy verme süresi içinde oy sandığının dolması halinde, dolu sandık oy verme yerinde seçmenlerin görebileceği bir şekilde muhafaza edilir ve oy verme işlemlerine yeni seçim sandığının boş olduğu, orada bulunan sandık kurulu üyeleriyle müşahitler önünde tespit edilerek sandığın kapağını kapatmak ve kapağı mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık kurulu mührü ile mühürlemek suretiyle ikinci sandık ile devam edilir.

61 Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu nedir?
Temsilciliklerde oyları saklamak, ağzı mühürlü oy torbalarını İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli kuruldur. Her dış temsilcilikte; o yer misyon şefi veya en kıdemlisinin başkanlığında, o temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ile son milletvekili seçiminde en çok oy alan üç (3)̧ partinin belirleyeceği birer üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

62 Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu nedir?
Siyasi partiler üye bildirmez ise eksiklik kamu görevlileri arasından seçilecek üye ile doldurulur. Oy verme süresi bir günden fazla olan temsilciliklerde, asıl ve yedek komisyon üyelerimiz, dönüşümlü olarak görev yapabileceklerdir.

63 Saklama ve Ulaştırma Kurulunun Görevleri
YSK ve İlçe Seçim Kurulu tarafından temsilciliklere gönderilecek her türlü seçim malzemesini teslim almak ve sandık kurullarına verilmek üzere temsilciliğin uygun bir yerinde muhafazasını sağlamak. Her oy verme günü başında, sandıklarda elektrik ve internet bağlantısı olan bilgisayarı kullanıma hazır bulundurmak. Her oy verme gününün başında o gün kullanılacak ; Oy torbalarını, Oy pusulalarını, «TERCİH» veya «EVET» mühürleri ile sandık kurulu mührünün bulunduğu mühür kesesini, Kırtasiye malzemelerini, tutanak karşılığı sandık kurullarına teslim etmek.

64 Saklama ve Ulaştırma Kurulunun Görevleri
Sandık kurullarınca her oy verme günü sonunda getirilen mühürlü torbaları tutanak karşılığı muhafaza edilmek üzere teslim almak Sandık kurullarınca şikâyet üzerine verilen kararlara karşı yapılacak itirazları İlçe Seçim Kuruluna derhal ulaştırmak Oy verme süresinin bitiminde oy torbalarını, Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna en seri vasıtayla tutanak ile birlikte göndermek ve tutanağın bir suretinin ilgili temsilcilikte saklanmasını sağlamak. Oy verme süresinin sonunda, yedek oy pusulası ve zarflardan artanların İlçe Seçim Kuruluna göndermek görevlerini yürütür.

65 Torbaların Korunması ve Tutanakların Saklanması
Komisyon başkanı, sandık kurulu başkanlarının getirecekleri oy torbalarını teslim almak üzere bir yetkili bulundurmak zorundadır. Sandık Kurulu Üyemiz, kurada adı çıkmasa da bu teslim sürecinin sonuna kadar yakından izlemelidir. Oy torbaları temsilciliklerde, kapısında en az 3 farklı kilidi olan, Komisyonun izni olmadan girip çıkılamayan özel güvenlikli bir odada muhafaza edilecektir.

66 Torbaların Korunması ve Tutanakların Saklanması
Anahtarlardan biri Komisyon başkanında diğer ikisi kura ile belirlenecek şekilde siyasi partili Komisyon üyelerinde bulunacaktır. Komisyon üyemiz, her oy verme günü süre bitiminde, o güne ait oy torbalarının muhafaza edileceği yerde hazır bulunmak zorundadır. Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulunun tüm üyeleri, bir araya gelmeden saklama odası açılamaz! Torbalarla birlikte teslim alınan tutanak örnekleri Komisyon başkanı tarafından ayrı bir dosyaya konularak onun sorumluluğunda kilitli bir yerde muhafaza edilir.

67 Komisyon Üyeleri, 24 saat esasına göre görev yapacaklarından asıl ve yedek kurul üyelerimiz dönüşümlü olarak görev yapabilirler. D İ K K A T ! Temsilciliklerimizde oy kullanma süresince komisyona teslim edilen oy torbaları YSK’nın 203 No’lu Genelgesine göre düzenlenerek Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslarla İlçe Seçim Kuruluna gönderilir ve teslim edilir.

68 «Siyaset heyecan, inanmışlık, kararlılık işidir
«Siyaset heyecan, inanmışlık, kararlılık işidir. Heyecanınızı asla kaybetmeyin!» Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

69 UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN!


"2015 Milletvekili Genel Seçimi Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları