Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Das Perfekt I. ÖN BİLGİLER Bu dersimizde das Perfekt konusunu inceleyeceğiz. Almancada 2 ayrı -dili geçmiş zaman vardır. Perfekt; Geçmişte yapılıp bitmiş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Das Perfekt I. ÖN BİLGİLER Bu dersimizde das Perfekt konusunu inceleyeceğiz. Almancada 2 ayrı -dili geçmiş zaman vardır. Perfekt; Geçmişte yapılıp bitmiş"— Sunum transkripti:

1

2 Das Perfekt I. ÖN BİLGİLER Bu dersimizde das Perfekt konusunu inceleyeceğiz. Almancada 2 ayrı -dili geçmiş zaman vardır. Perfekt; Geçmişte yapılıp bitmiş olan eylemleri anlatır. Präteritum; genellikle yazı dilinde kullanılır, deyimlerde kullanılır, masallarda, roman veya hikayelerde çok kullanılır, Perfekt ise konuşma dilinde kullanılır, roman, hikaye gibi eserlerde kullanılmaz

3 Das Perfekt YARDIMCI FİİL Perfektin yapılmasında iki yardımcı fiil kullanılır, bunlar; HABEN(sahip olmak) ve SEIN(olmak) filleridir. Bu filler yardımcı fiil olarak kullanıldıklarında bir anlam ifade etmezler. Perfekt yapılırken bu fiillerin şimdiki zamana göre (Präsens) çekimleri kullanılır. Şimdi bu fiillerin şimdiki zamana göre çekimlerini verelim.

4 HABEN VE SEİN ÇEKİMLEMELERİ ŞAHISLAR habensein ichhabebin du hastbist er/sie/eshatist wirhabensind ihrhabtseid siehabensind Siehabensind

5 CÜMLE DİZİLİMİ ÖZNE + YARDIMCI FİİL + DİĞER ÖĞELER + geli ESAS FİİL Ich bin gekommen. Du hast geschlafen. Wir haben gegessen.

6 KURAL Madem ki Perfektte özneden sonra yardımcı fiil kullanacağız ve karşımızda haben ve sein olmak üzere iki tane yardımcı fiil var, bu durumda haben mi kullanacağız yoksa sein mi? Haben veya sein yardımcı fiilerinden hangisini seçeceğiz? Neye göre seçeceğiz? Bu sorulara cevabımız şudur: Perfektte hangi yardımcı fiili kullanılacağımızı esas fiile bakarak belirleriz. Bazı fiillerle haben kullanılır, bazılarıyla sein kullanılır. Hangi yardımcı fiili kullanacağımıza, kuracağımız cümlenin esas fiiline bakarak karar veririz. Genel olarak Perfektte en çok kullanılan yardımcı fiil haben dir. Özellikle düzensiz olan bazı fiillerle ise sein kullanılır. Hangi fiillerle sein, hangi fiillerle haben kullanacağımızı aşağıda yer alan fiil listesinde görebilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi, Almanca grameri yoğun ezber gerektiren bir yapıya sahiptir, dolayısıyla hangi fiillerle haben, hangi fiillerle sein kullanıldığını da ezberlemeniz gerekmekte. Burada küçük bir gruplama yapmak gerekirse; hal veya hareket değişimi (örneğin yukarıdan aşağı inmek, çıkmak, sağdan sola gitmek, ya da düz zeminde herhangi bir yöne ilerlemek gibi) anlam veren fiillerle sein kulanılır.

7

8 ÖRNEK CÜMLELER VIEL SPASS!

9 Örnekler 1. Ich habe Musik gehört. / Müzik dinledim. 2. Wir haben ferngesehen./ Televizyon izledik. 3. Er hat Fußball gespielt./ O futbol oynadı. 4. Du hast ein Buch gelesen./ Sen kitap okudun. 5. Sie (f) hat einen Film gesehen./ O bir film izledi. 6. Sie (pl) haben Tischtennis gespielt./Onlar masa tenisi oynadı. 7. Habt ihr Hausaufgaben gemacht?/Ödevlerinizi yaptınız mı?

10 Fiilleri nasıl geçmiş zaman takısıyla kullanacağız?

11 DÜZENLİ FİİLLER Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali: ge- fiilkökü -t örnek: spielen gespielt machen gemacht hören gehört

12 Hadi bakalım bu filleri geçmiş zaman şekline getirelim. habenkaufen spielentanzen sagensparen schauenfaulenzen machenplaudern

13 Cevaplar gehabtgekauft gespieltgetanzt gesagtgespart geschautgefaulenzt gemachtgeplaudert

14 BAZI DÜZENSİZ FİİLLERİN PARTIZIP PERFEKTİ sehen gesehenschreiben geschrieben lesen gelesenfernsehen ferngesehen schlafen geschlafen essen gegessen trinken getrunkenvergessen vergessen verlieren verloren besichtigen besichtigt Ezberlemekten başka çaremiz yok

15 NOT: Ayrılabilir Fiiller Ayrılabilir fiilleri geçmiş zamana göre çekimlerken öneklerini ayırarak fiil kökünün başına –ge takısını getiririz. Örnek: fernsehen ( televizyon izlemek)– ferngesehen anrufen( telefonla aramak)- angerufen

16 Düzensiz Fiillere örnek cümleler 1. Ich bin einkaufen gegangen.(gehen)/Alış veriş gittim. 2. Sie (sg) ist zu Haus geblieben.(bleiben)/ O evde kaldı. 3. Wir sind nach London gefahren.(fahren)/Londraya gittik. 4. Die Kinder ins Kino gegangen.(gehen)/Çocuklar sinemaya gitti. 5. Ihr seid bis 9.00 Uhr geblieben.(schlafen)/9a kadar kaldınız. 6. Paul ist nach Spanien geflogen.(fliegen)/Paul İspanyaya uçtu. 7. Gestern nachmittag ist er geschwommen. (schwimmen)/O dün öğleden sonra yüzdü.

17 Artık Almancadaki –dili geçmiş zaman olan PERFEKTi biliyoruz. Bundan sonrası sizin fiilleri ve 3. hallerini ezberlemenize kalmış!!!


"Das Perfekt I. ÖN BİLGİLER Bu dersimizde das Perfekt konusunu inceleyeceğiz. Almancada 2 ayrı -dili geçmiş zaman vardır. Perfekt; Geçmişte yapılıp bitmiş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları