Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beim Präsens wird an den Verbstamm die Zeitendung -yor und die Personalendung angehängt. Da die Personalendung zur Präsensbildung benutzt wird, kann im.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beim Präsens wird an den Verbstamm die Zeitendung -yor und die Personalendung angehängt. Da die Personalendung zur Präsensbildung benutzt wird, kann im."— Sunum transkripti:

1

2 Beim Präsens wird an den Verbstamm die Zeitendung -yor und die Personalendung angehängt. Da die Personalendung zur Präsensbildung benutzt wird, kann im türkischen Satz das Personalpronomen als Subjekt wegfallen. Wenn der Verbstamm auf Konsonant auslautet, wird ein Bindevokal nach der großen Vokalharmonie eingeschoben. Gel-mek, git-mek, oku-mak, sev-mek, yaz-mak, ver-mek, al-mak, çal ış-mak, ögren-mek, otur-mak, yemek ye-mek, gül-mek, … (mek, mak ist die Infinitivendung) Das Präsens (Gegenwart)

3 Şimdiki Zaman (Präsens) Verb- stamm + ı i yor u ü Personal suffix + Yap ıyorum Yap ı yor sun Yap ı yor Yap ı yor uz Yap ı yor sunuz Yap ı yor lar um sun - uz sunuz lar

4 a,ı ı e,i i Geliyorum Geliyorsun Geliyor Geliyoruz Geliyorsunuz Geliyorlar o,u u ö,ü ü Alıyorum Alıyorsun Alıyor Alıyoruz Alıyorsunuz Alıyorlar Kırıyorum Kırıyorsun Kırıyor Kırıyoruz Kırıyorsunuz Kırıyorlar İçiyorum İçiyorsun İçiyor İçiyoruz İçiyorsunuz İçiyorlar Bindevokale werden nach der Großenvokalharmonie angehängt Almak (nehmen, kaufen) İçmek (trinken) Kırmak (brechen)

5 Sor Sor u yor um Sor Sor u yor sun Sor Sor u yor Sor Sor u uz Sor Sor u yor sunuz Sor Sor u yor lar Duyuyorum Duyuyorsun Duyuyor Duyuyoruz Duyuyorsunuz Duyuyorlar Görüyorum Görüyorsun Görüyor Görüyoruz Görüyorsunuz Görüyorlar Sürüyorum Sürüyorsun Sürüyor Sürüyoruz Sürüyorsunuz Sürüyorlar Örnekler (Beispiele)

6 Sesli harfle biterse. Wenn der Verbstamm mit einem Vokal endet. Oku(mak) Yürü(mek)(laufen, gehen Yürü yor um Yürü yor sun Yürü yor Yürü yor uz Yürü yor sunuz Yürü yor lar Oku yor um Oku yor sun Oku yor Oku yor uz Oku yor sunuz Oku yor lar

7 Şimdiki zamanın olumsuz hali Verneinung (mi, mı, mu, mü) Verb stamm + mı mi mu mü ++ um sun - uz sunuz lar gelmiyorum Gel mi yor sunGel mi yor Gel mi yor sunuzGel mi yor larGel mi yor uz

8 Şimdiki zamanın soru hali Fragestellung (mi, mı, mu, mü) Verb stamm + mı mi mu mü ++ um sun - uz sunuz lar gel i yormu Geliyor muyum?Geliyor mu ? Geliyor musunuz ? Geliyorlar mı mı ?Geliyor muyuz ? iIUÜiIUÜ sun ?

9 Regel:Wenn der Verbstamm auf a oder e endet, dann wird a zu ı und e zu i Eğer fiilin kökü a veya e seslileriyle bitiyorsa : a, ı ya e, i ye dönüşür. Başla(mak) Başlı yorum Başlı yorsun Başlı yor Başlı yoruz Başlı yorsunuz Başlı yorlar İste(mek) İsti yorum İsti yorsun İsti yor İsti yoruz İsti yorsunuz İsti yorlar dinle-mek, ye-mek, anla-mak,de-mek, bekle-mek, ara-mak Ausnahme: oyna-mak (oynuyorum)


"Beim Präsens wird an den Verbstamm die Zeitendung -yor und die Personalendung angehängt. Da die Personalendung zur Präsensbildung benutzt wird, kann im." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları