Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpatıp aynısı de ğ ildir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpatıp aynısı de ğ ildir."— Sunum transkripti:

1

2  Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpatıp aynısı de ğ ildir.

3  Kar tanelerinin çok sayıda kristal çe ş idi olmasına ra ğ men hepsi altı kö ş elidir.

4  Kar tanelerinin genellikle çapları 2-4 mm,a ğ ırlıkları ise 0,005 gramdır

5  Kar taneleri,olu ş maya ba ş ladı ğ ı zaman ki sıcaklı ğ a ve neme göre ş ekil alır.

6  Nadiren yakla ş ık -2 derecede kar taneleri simetrik üçgen ş eklinde olur.

7  Kar tanelerinin ço ğ u çıplak gözle düzensiz görülür.Ama resimlerinde ş eklin çe ş itlili ğ i nedeniyle mükemmele yakın görülebilir.

8  İ nce ve düz ş ekilli kar taneleri 0 derece ile -3 derece arasında olu ş ur.

9  -3 derece ile -8 derece arasında kristaller i ğ ne, içi bo ş sütunlar veya prizmalar(uzun ince kalem) ş eklinde olu ş ur.

10

11  AYLİN DURGUT  ELGİZ KARAMIK  TUĞÇE KÖSE


" Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpatıp aynısı de ğ ildir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları