Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Dünden Bugüne Aile Eğitimi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Dünden Bugüne Aile Eğitimi 1."— Sunum transkripti:

1 ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Dünden Bugüne Aile Eğitimi 1

2 Konular Giriş Aile eğitiminin gelişimi –Gelenek öncesi dönem –Geleneksel dönem –Modern dönem –Modern dönem sonrası Toplumsal gelişimler ve aile eğitimi Yetişkin eğitimi

3 Giriş 16. yy –İnsanın doğası Comenius: –İnsan iyi olarak dünyaya gelir Locke: –Boş levha –Eğitimin amacı çocuğa iyi bir çevrede, iyi deneyimler kazandırmaktır.

4 Giriş Rousseau: –Eğitim, doğaya uygun bir şekilde yapılmalıdır. İnsanın doğuştan getirdiği özellikler Çocuk çevre ile etkileşim sonucu gelişir. Çocukluk, yetişkinliği belirler. Toplum düzeni – yetişkinlik Erken eğitim

5 Aile eğitiminin gelişimi Aile eğitiminin tarihsel gelişimi aile ve çocuğa bakışın da tarihidir. Hiç eğitim almayan aileler Yoğun aile desteği alan aileler Teknolojik gelişmeler

6 Aile eğitiminin gelişimi Gelenek öncesi dönem: –Aile eğitiminden bahsedilemez. –Koruma, bakım, yetiştirme –Toplumsal kuralların öğretilmesi –Aileler ve din adamları

7 Aile eğitiminin gelişimi Geleneksel dönem: 16. yy –Erken eğitim –Annelik rolü 17. – 18. yy –Puriten inanış

8 Aile eğitiminin gelişimi Modern dönem: –19. – 20. yy –Kentleşme –Kurumlar –Bilimsel çalışmalar Freud Stanley Hall Watson Dewey

9 Aile eğitiminin gelişimi Modern dönem sonrası –20. yy – 21. yy: –Yaşam boyu eğitim –Eğitimin ulaşılabilirliğiAile eğitimi –Fırsat eşitliği Aile terapisi Çoklu eğitim modelleri Eğitimde yaratıcılık

10 Aile eğitiminin gelişimi Amerika: –1887 – kamu politikaları –Kırsal kesim odaklı –Ev ekonomisi –Yemek hazırlama Dikiş –20. yy –Bahçecilik –Ev konserveciliği –Besin bilgisi

11 Aile eğitiminin gelişimi 1912: Children’s Bureau (Çocuk Bürosu) –Yeni doğan ölümleri –Doğum oranları –Yetimhaneler –Çocuk mahkemeleri –Yenidoğan – çocuk bakımı

12 Aile eğitiminin gelişimi Sağlıklı yetişkinlik Ev ekonomisi Çocuk gelişimi İletişim becerileri –Sosyal ekoloji –Aile çalışmaları –Aile yaşam eğitimi –Aile bilimi

13 Aile eğitiminin gelişimi 1930’lar –Alfred Adler –2. Dünya Savaşı Kadınların iş gücüne katılımı Eş kaybı Travmalar

14 Aile eğitiminin gelişimi The Family Development Demonstration Grant Aile Kalkınma Yardım Uygulaması –Ekonomik bağımsızlığı olmayan aileler –Ailelerin yaşam becerilerin arttırma –Çocuk yetiştirme –Çocuk eğitimi –Bütçe planlama –İş bulma

15 Aile eğitiminin gelişimi Family Health and Literacy Aile Sağlığı ve Okur – Yazarlığı Programı –Sağlık ile ilgili bilgiler –Çocuk sahibi genç aileler –Okur – yazarlık dersleri

16 Aile eğitiminin gelişimi Health and Family Life Education Sağlık ve Aile Yaşam Eğitimi –Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak –Obezite –HIV –Ergen gebeliği –Şiddet –İntihar –Madde kötüye kullanımı

17 Aile eğitiminin gelişimi NuParent Ebeveyn Eğitimi Programı –Çocuk ve ebeveyn eğitimi –Çocuk Bürosu programı –0 – 5 yaş arası çocuğu olan aileler –Öğretici Bölüm –Ortak Ebeveyn – Çocuk Aktiviteleri Bölümü –Sosyal Destek Bölümü Ev ziyaretleri – NuParent kulübü

18 Aile eğitiminin gelişimi AVANCE Anne – Çocuk Programı –Risk altındaki grupları güçlendirmek –0 – 3 yaş –Çocukların okula hazırlanması –Düşük gelirli İspanyol aileler –2 yıl süresiyle eğitim

19 Aile eğitiminin gelişimi Systematic Training for Effective Parenting Healthy Steps Sistematik Etkin Ebeveyn Eğitim Programı –Aile içi iletişim –Stres yönetimi –Problem davranışların azaltılması Sağlıklı Adımlar –0 – 3 yaş –Çocuk gelişiminde tıbbi uygulamalar –Ailelere ve uzmanlara bilgi sağlamak –Ev ziyaretleri / Grup toplantıları

20 Aile eğitiminin gelişimi Avrupa Fransa – 1929 1940 – Paris Ana – Babalar okulu Almanya – Aile Eğitimi ve İşbirliği Projesi –Ücretli –Ailelere, çocuk yetiştirmede destek –Şiddeti sonlandırma –Aile içi iletişim

21 Aile eğitiminin gelişimi Almanya – Aile ve Komşuluk Programı –Eğitim düzeyi düşük aileler –Dezavantajlı gruplar –Göçmen aileler –Kurumlar arası işbirliği Avusturya – Çocuk Dostluğu Programı –Aileleri, çocukların temel hakları konusunda bilgilendirmek –Kitap okumayı teşvik etmek –Çocuk merkezli politikalar –Çocuk eğitimi konusunda bilgilendirme

22 Aile eğitiminin gelişimi Almanya – Aile Merkezleri –Bütün aileyi destekleyen okul öncesi kurumlar –Çocuk eğitimi –Erken eğitim –Aile kurma –Aile danışmanlığı Almanya – Çok Nesilli Evler Programı –Geniş aile prensibi –Farklı yaş gruplarının bir araya getirilmesi –“Her yaştan insanın başka birine sunacağı birçok şey vardır.”

23 Aile eğitiminin gelişimi Çek Cumhuriyeti – Ebeveyn – Çocuk Programı –0 – 1 yaş arası bebeği olan aileler –Aileleri bir araya getirme –Oyun –Ev uygulamaları ile ilgili bilgilendirme Almanya – Güçlü Ebeveynler – Güçlü Çocuklar Programı –Standart ebeveyn kursu –Ailelerin sorumlulukları –Çocuk eğitimi

24 Aile eğitiminin gelişimi Türkiye Halk Mektepleri Millet Mektepleri Temel eğitim Halk Dershaneleri Okuma – yazma Halk Evleri Yaşam becerileri Ali Okulları

25 Aile eğitiminin gelişimi 1922 – Halk Mektepleri –Okuma – yazma –Temel eğitim 1925 – Halk Dershaneleri –Okuma – yazma 1926 – Halkı Okutma Mektepleri Genelgesi –Birinci aşama: Okuma - yazma –İkinci aşama: Temel yaşam becerileri

26 Aile eğitiminin gelişimi 1928 – Millet Mektepleri –Okuma – yazma –Yurttaşlık –Dört işlem –Ölçüler –Sağlık –Çocuk bakımı –Kazalar –Çevre temizliği

27 Aile eğitiminin gelişimi 1930 – Halk Okuma Odaları –Okuma alışkanlığı –Sürdürme 1932 – Halkevleri –Okuma – yazma 1959 – Er Okuma – Yazma okulu 1971 – Fonksiyonel Okuma – Yazma –Tarım / Hayvancılık –Ev ekonomisi

28 Aile eğitiminin gelişimi 1981 – Okuma – Yazma Seferberliği –Ulusal kalkınma –Sanayileşme –Tarımda modernleşme –Ulusal birlik 1992 – Yetişkin Eğitimi Okur Yazarlık Projesi –Doğu ve Güney Doğu Anadolu

29 Aile eğitiminin gelişimi 1982 – 1991 – Erken Destek Projesi –Çiğdem Kağıtçıbaşı –Düşük gelirli aileler –Çok yönlü çocuk gelişimi –Bilişsel gelişim 1993 – AÇEV –Anne – Çocuk Eğitim Programı –Anne destek programı –Kadın üreme sağlığı –Aile planlaması –Zihinsel eğitim programı

30 Aile eğitiminin gelişimi AÇEV –Anne destek programı –Baba destek programı –Anne – baba olmak seminerleri –Aile mektupları 1989 – Ana – Baba Okulu –Çocuğun gelişim özellikleri ve eğitimi –İletişim –Cinsel eğitim –Okul, çocukta uyum ver davranış bozuklukları

31 Aile eğitiminin gelişimi 1998 – Evlilik Okulu –Evliliğe aday gençler 1995 – Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı –Kadın hakları –Kadınlar için okur – yazarlık 1999 – Anne ve Çocuk Sağlığı Eğitim Seminerleri –Genel iletişim –Çocuk yetiştirme –Sağlık

32 Toplumsal gelişmeler Tüm ailelere eğitim –Gönüllülük –İhtiyaç –Dezavantajlı gruplar –Fırsat eşitliği

33 Yetişkin eğitimi Öncelikle okur – yazarlık Meslek edindirme Yaşam koşullarını iyileştirme Programdan sağlanacak fayda Beklenti ve sorumlulukların açıklanması

34 Kişisel gelişim yolları Psikolojik ve akademik rehberlik Uygulamaların izlenmesi Program etkilerinin değerlendirilmesi

35 Andragoji –Knowles –Öğrenmeye hazır olma – yönelme –Öğrenme gereksinimi –Nitelikli öğrenme ortamı –Amaç birliği –Planlama ve uygulama sorumluluğu –Etkin katılım –Deneyimler –Amaca yönelme

36 Öz denetimsel öğrenme –Bilgi işlemleme kuramı –Bireyin kendi öğrenmesini anlaması, kavraması –Biliş bilgisi: Öğrenmedeki bilişsel süreçlerin farkında olma –Öğretenin rolü Eğitim programının değerlendirilmesi

37 TEŞEKKÜRLER… Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ 37


"ANNE – BABA EĞITIMI Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Dünden Bugüne Aile Eğitimi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları