Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak. Akış  Yaygın / Kronik ağrı yakınması sık görülür  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak. Akış  Yaygın / Kronik ağrı yakınması sık görülür  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji."— Sunum transkripti:

1 Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak

2 Akış  Yaygın / Kronik ağrı yakınması sık görülür  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji sendromu  Ayırıcı tanıya yaklaşım

3 Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklar  Konektif doku hastalıkları SLE RA Sjögren sendromu Polimiyozit/dermatomiyozit vb  Tanı? Klinik? Laboratuvar

4 Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklar 2  Polimiyaljiya romatika  Spondilartritler Ankilozan spondilit Enteropatik artritler vb Tanı? Klinik? Laboratuvar?

5 Diğer Romatizmal Hastalıklar  Jeneralize Osteoartrit  Tanı? Klinik?

6 Diğer Nedenler  Gut ve diğer metabolik artropatiler  Hipermobilite sendromları  Tanı

7 Metabolik Kemik Hastalıkları  Osteomalazi  Osteoporoz?  Paget hastalığı  Tanı?

8 Diğer Sistemik Hastalıklar  Enfeksiyöz artritler Lyme hastalığı HİV ile ilişkili sendromlar Viral hepatit Akut romatizmal ateş Enfeksiyöz mononükleoz  Tanı?

9 Endokrin Sistem Hastalıkları  Tiroid hastalıkları Hipotiroidi  Primer hiperparatiroidi  Cushing sendromu  Tanı?

10 Nörolojik Hastalıklar  Polinöropati DM  Miyopati  Multipl skleroz  Diğer Nörodejeneratif Hastalıklar  Parkinson Hastalığı

11 Sistemik Hastalıklar  Neoplazmalar  Statin miyopatisi  Psikyatrik hastalıklar Depresyon  Uyku bozuklukları  Diğer

12 Kas Romatizmaları Fibromiyalji  Kronik ağrı  Yaygın ağrı  Hassas nokta  Semptom Şiddeti Somatik yakınmalar: yorgunluk, uyku sorunu, bilişsel bozukluk, depresyon vb.

13 Fibromiyalji Sendromu  OA sonra 2. sıklıkta bildirilen romatizmal hastalıktır  Sıklıkla diğer romatizmal hastalıklarla birlikte bulunur  SLE (%25), RA (%25), Sjögren (%50), hepatit C (%16), AS, OA vb. ile birlikte bulunur ve ağırlaştırır ⇒ Fibromiyalji eksklüzyon tanısı değildir

14 Fibromiyaljinin Ayırıcı Tanısında Laboratuvar  Başlangıçta temel kan testleri kıstlı tutulmalıdır  Tam kan sayımı  Eritrosit sedimentasyon hızı  Biyokimya ve tiroid fonksiyon testleri  Fibromiyalji hastalarında normal

15 Fibromiyalji Sendromu – RA, Sjögren Sendromu ve SLE  G eneralize artralji, miyalji ve yorgunluk ön plandadır  Fibromiyalji gibi genç-orta yaş kadınları etkiler  RA’da multipl eklem şişliği  SLE’da yüzde kızarma ve multisistem enflamasyon özel bulgulardır

16 Ayırıcı Tanıda Anamnez ve Fiziksel Muayene  Fibromiyaljiyi bağ dokusu hastalıklarından ayırmakta yeterlidir  Rutin olarak serolojik testler önerilmez  ANA and RF sağlıklı kişilerde ve başka hastalıklarda da (+) olabilir  Fibromiyaljide %10-15 ANA (+)  Sağlıklı kadınlarda %5-10 ANA düşük titrede (+)  ANA’nın tanı değeri SLE bulguları yoksa düşük  Ayırıcı tanıda daha spesifik serolojik testler, anti-DNA antikor testi gibi bulunmaktadır

17 Fibromiyalji Benzeri Tablolar – Ayırıcı Tanı  SLE  RA  Polimiyaljiya romatika  Jeneralize OA  Fibromiyalji

18 Fibromiyalji Sendromu– Polimiyaljia Romatika FibromiyaljiPolimiyalji Başlangıç Yaşı30-5570-80 Cinsiyet K:E9:12:1 Sedimentasyon%5%80-93 Prevalans%2-4%0,7 Prednizon yanıtı ≤ 20 mg/gün %0Tama yakın

19 Fonksiyonel Somatik Sendromlar Santral Aşırı Duyarlık Sendromları  LMS: Fibromiyalji  Gastroenteroloji: İrritabl kolon sendromu  Jinekoloji: Kronik pelvik ağrı  Kardiyoloji: Atipik göğüs ağrısı  Nöroloji: Gerilim başağrısı  Dişhekimliği: Atipik yüz ağrısı

20 Fonksiyonel Somatik Sendromlar  Kadınlarda daha yaygın  Kronik  Etiyopatogenez?  Tanı testlerinin yararlığı az  Tartışmalı  Anlamlı stres bağlantısı/ Duygusal bozukluk  Konvansiyonel tedavi sıklıkla başarısız  Tedavi memnuniyetsizliğ

21 Yaygın Ağrıda Klinik Değerlendirme  Ağrı değerlendirmesi  Yaş  Cinsiyet  Semptom süresi ve başlangıç  Lokalizasyon  Artıran/ Azaltan Faktörler  Tedavi yanıtı  Kırmızı Bayraklar

22 Sorgulamada Kırmızı Bayraklar  Travma  Ateş  Zayıflama  Şişlik vbg. Kırık Enfeksiyon Malinite! Enflamasyon

23 Olgu  48 yaşında kadın  6 aydır/ yaygın ağrı  Sabah 1 saati aşan tutukluk ve yorgunluk  Travma yok  Ateş, zayıflama, eklemlerde şişme yok

24 Diğer Yakınmalar  Baş ağrısı  Karın ağrısı  Gece sık uyanma  Ellerde uyuşma  Yürürken çabuk yorulma  Depresyon

25 Fibromiyalji Sendromunda Fizik Muayene 1234512345

26 Fibromiyalji Sendromunda Hassas Noktaların Muayenesi

27 FS Tanısı  1.  2.

28 FS Tanısı  1. Üç ayı aşan süreli  Yaygın ağrı  2. Hassas noktalarda ağrı saptanması:  11/18  Semptom şiddeti skoru

29 FM Tedavisi Prensipleri? ????????

30 FM Tedavisi: Kombine Tedavi  Bilgilendirme  Egzersiz  Antidepresan Duloksetin  MT (Analjezikler, Nöropatik ağrı ajanları)  Fizik Tedavi

31 Fibromiyalji Sendromunun Tedavisinde Egzersiz: 1. Germe 2. Yüzme 3. Gevşeme

32 Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı  Polimiyaljia Romatika ?  Osteomalasi ?  Hipotiroidi ?  Metastatik kemik hastalığı ?

33 Temel Tanı Testleri Laboratuvar  TKS  Sedimentasyon hızı ve/veya CRP  Protein elektroforezi  Serum kreatinin ve elektrolitler (kalsiyum & fosfor)  Karaciğer fonksiyon testleri & kreatin kinaz  TSH  TİT Görüntüleme Göğüs radyografisi

34 Şüphe Durumunda Yapılacak Testler Laboratuvar  25 OH Vitamin D  Demir  Kortizsol (serbest/total)  İmunolojik testler (ANA, romatoid faktör, kompleman…)  Ürik asit  Viral seroloji (HİV, hepatit B/C, Lyme hastalığı,..)  Diğer

35 Diğer Diagnostik Testler  Tanısal (KİS) ultrason  Abdominal ultrason  Elektrofizyolojik testler  Radyografi: El, Sİ eklem, omurga…  İskelet sintigrafisi  CT, MRİ, kas biyopsisi  DXA

36 Sorular-Katkılar

37 Yorgunluk Nedenleri  Tiroid Hastalıkları  Anemi  D Vitamini eksikliği  B12 Vitamini eksikliği  Magneziyum eksikliği  Sistemik Hastalıklar: Enfeksiyon, kalp yetmezliği  Kronik (postviral) yorgunluk (fatig)sendromu


"Yaygın Ağrının Ayırıcı Tanısı Dr Ülkü Akarırmak. Akış  Yaygın / Kronik ağrı yakınması sık görülür  Ayırıcı tanıya giren uzun bir liste vardır  Fibromiyalji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları