Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dersin Adı: Çalışma İlişkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dersin Adı: Çalışma İlişkileri"— Sunum transkripti:

1 Dersin Adı: Çalışma İlişkileri
Konu: Ders İçeriği Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Şuayyip Çalış SAÜ| İnsan Kaynakları Yönetimi

2 E-mail: scalis@sakarya.edu.tr
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuayyip Çalış Tel: (Gönderdiğiniz tüm lerde Ad Soyad ve Okul No bilgilerinizi eklemeyi unutmayınız) Oda: A Blok 219 Görüşme Saatleri: Salı:

3 Haftalara Göre Konular
1. Hafta: Çalışma İlişkileri: Temel Kavramlar ve Etkileyen Unsurlar Çİ-1B; Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi Eİ-1B 2. Hafta: İngiliz Sanayi Devrimi TT-6B; Çalışma İlişkileri: Sanayi Devrimi’nden 1945’e Kadar ÇİT-2B, Çalışma İlişkilerinin Türkiye’deki ve Dünya’daki Tarihsel Gelişimi Çİ-2B 3. Hafta: Endüstri İlişkilerinin Teorik Çerçevesi Eİ-2B 4. Hafta: İşçi Sınıfı ve İşçi Sendikaları Eİ-3B; Sendikacılığın Tarihsel Gelişim Süreci S-3B; Sendikal Örgütlenme ModelleriS-5B 5. Hafta: Yönetim ve İşveren Sendikaları Eİ-4B 6. Hafta: Devlet ve Endüstri İlişkilerindeki Rolü Eİ-5B 7. Hafta: Vize Haftası 8. Hafta: Toplu Pazarlık Eİ-6B; Toplu Pazarlık ve Toplu İş Sözleşmesi Çİ-7B, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Çİ-8B 9. Hafta: Dünyada Çalışma İlişkileri: 1945 Yılından Günümüze Kadar ÇİT-3B; Dünyada Sendikacılık S-8B 10. Hafta: Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri ÇİT-4B; Türkiye’de Tek Parti Döneminde Çalışma İlişkileri: ÇİT-5B 11. Hafta: Türkiye’de Çalışma İlişkilerinde Kurumsallaşma: ÇİT-7B 12. Hafta: Çalışma İlişkilerinde Esneklik ve Kuralsızlaşma: ÇİT-8B 13. Hafta: Endüstri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler Eİ-8B 14. Hafta: Genel Değerlendirme Eİ: Endüstri İlişkileri Kitabı, Çİ: Çalışma İlişkileri Kitabı, ÇİT: Çalışma İlişkileri Tarihi Kitabı S: Sendikacılık Kitabı, TT: Teknoloji Tarihi

4 Kaynaklar Kağnıcıoğlu, Deniz (2012) Çalışma İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Makal, Ahmet (2012) Çalışma İlişkileri Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Uçkan, Banu (2013) Sendikacılık, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Uçkan, Banu ve Çalış Şuayyip (2012) Endüstri İlişkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Türkcan, Ergun (2011 ) Teknoloji Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

5 Ödev http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18641
İşgücü İstatistikleri - Haziran 2015 ve Tablolar İŞÇİ VE SENDİKA ÜYE SAYILARI 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ÜYE SAYILARI TOPLU İŞ SÖZLESMELERİ ( ) GREV VE LOKAVT UYGULAMALARI ( ) ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ (2014) İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları, 2013 ve Tablolar A3 sayfasına dikey olarak sığacak şekilde yukarıda yer alan web sayfalarındaki verilerden en az 10 farklı veriyi içerecek şekilde infografik hazırlayınız. İllerle ilgili veriler Google Map üzerinde gösterilecek ve A3’e ekran görüntüsü olarak aktarılacaktır. A3 Formatında dikey renkli çıktı olarak teslim edilecektir. Teslim tarihi 10 Aralık 2015 Perşembe 1. ve 2. Öğretim 11 Aralık 2015 Cuma Karma Öğretim

6 Notlandırma 1. Kısa Sınav : 2,5 2. Kısa Sınav : 2,5 Ödev : 5 Ara Sınav : 40 Final : 50


"Dersin Adı: Çalışma İlişkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları