Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hüseyin YILDIRIM – Bilgisayar Mühendisi EYLÜL - 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hüseyin YILDIRIM – Bilgisayar Mühendisi EYLÜL - 2015."— Sunum transkripti:

1 Hüseyin YILDIRIM – Bilgisayar Mühendisi EYLÜL - 2015

2 İÇERİK 1.Kuruluş ve Görev 2.Yasal Dayanak 3.Kapsam 4.Belbis Sistem Mimarisi 5.Kullanılan Teknolojiler 6.Sistem Özellikleri 7.Sistemdeki Modüller 8.Yapılan Çalışmalar

3 Kuruluş ve Görev Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş olup, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 5’nci maddesinde sayılmıştır.

4 Yasal Dayanak Türkiye Belediyeler Birliği tüzüğünde mevcut olan; “Belediyelerde ‘e-Belediye’, ‘Kent Bilgi Sistemi’ vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.” hükmü çerçevesinde üyesi olan belediyelerin bilişim konusundaki ihtiyaçlarına kısa, orta ve uzun vadede ortak çözümler üretmeye çalışmak.

5 Kapsam Belediyelerin; İşleyişlerinin analiz ve tasarımlarının yapılması, İş akışlarının çıkarılması, Temel uygulama yazılımlarının veri tabanı standartlarının oluşturulması, Belediyeler için temel uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, Eğitimlerinin sağlanması, Merkezi kurumlardan bilgi almalarının sağlanması.

6 Kapsam Belediyelere bilişim konusunda; Mevcut hukuki yapının değerlendirilmesi, hukuksal ve yasal değişikliklere ilişkin alt yapı desteğinin sağlanması, Danışmanlık, lisans vb. ihtiyaçlarının toplu olarak temini yönünde çözümler üretilmesi, Birbiriyle ve diğer kurumlarla işbirliği oluşturmalarına yardımcı olunması, Standartlar oluşturulması, e-Devlet kapısı için e-Belediye entegrasyon çalışmalarına yardımcı olunması.

7 E-belediye uygulamaları temel olarak 2 sistemden oluşmaktadır; Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

8 Web Tabanlı ve Merkezi bir Belediyecilik (Bulut) uygulamasıdır. Belediyelerin merkezi bir uygulama ile bilgilerini etkili bir şekilde yönetmesi ve hizmetlerini hızlı sunabilmesi hedeflenmiştir.

9 Kullanım Hedefi NÜFUS ARALIĞI BELEDİYE SAYISI HEDEF BELEDİYE 2016201720182019 0 - 2.000775102010 2.001 - 5.00046810252240 5.001 - 10.0001688102030 10.001 - 20.000141810 20 20.001 - 50.000201215 30 50.001 - 100.00011115510 100.001 - 500.00017815310 500.001 - 750.000140000 750.000 ve üstü60000 Büyükşehir Belediyesi300000 TOPLAM1.394358095150

10 Hedef Kullanım Sonucu Kamu Yararı

11 Proje Ekibi Proje Koordinatörü ( 2 Kişi–İdari ve Teknik ) Sistem / Güvenlik Yöneticisi ( 1 Kişi ) Veri Tabanı Tasarım/Yöneticisi ( 1 Kişi ) Analiz/Tasarımcı ( 2 Kişi ) Yazılım Geliştirici ( 9 Kişi ) Grafiker ( 1 Kişi ) Test ( 2 Kişi ) Eğitmen ( 2 Kişi ) Yardım Masası ( 2 Kişi )

12 BELBİS Sistem Mimarisi Kullanıcılar Browser İnternet Web Sunucusu Uygulama Sunucusu Veri Tabanı Sunucusu Yedekleme Web Hizmeti Belediyeler (VPN Bağlantısı) e-Devlet

13 Sistem Özellikleri Merkezi yapı, Web Tabanlı, Platform bağımsız, Açık Kaynak Kodlu, çok katmanlı, Ücretsiz İşletim Sistemi (Linux Debian), Sybase veritabanı kullanılan fakat veritabanı bağımsız çalışabilen bir yapıda oluşturuldu, Veri güvenliği için ISO standardı, Diğer kurumlar ile bağlantı ( Mernis, Tapu, Gelir İdaresi vb. )

14 Rol Bazlı Yetkilendirme Rol : Tahsilatçı(Veznedar), Su Tahakkukçusu, Personelci vb. gibi iş bazlı tanımlanmış görevler. Belediye Kullanıcıları (Roller) Giriş işlemi (Kullanıcı, Şifre) Uygulama Modülleri (Yetki bazlı) Modül ve Mali Yıl seçimi (Kullanıcı, Belediye, Mali Yıl, Modül) Seçilen Modül Menüsü (Yetki Bazlı) Uygulama Sayfası seçimi (Kullanıcı, Belediye, Mali Yıl, Sayfa) Seçilen Uygulama Sayfası (Yetki Bazlı) Uygulama işlemleri (Yetki bazlı) Bütçe, Muhasebe, Taşınır, Evrak, İşçi Maaş, Memur Maaş, Personel, Güvenlik, Gelir {Emlak, Su, İlan-Reklam, ÇTV, Eğlence, Tahakkuk, Tahsilat} İnternet E-Belediye Veri Tabanı VPN Bağlantı

15 Yazılım Geliştirme Metodu Yazılımlar belediye birimlerine ve organizasyonuna göre modüller şeklinde tasarlanıyor, Modüller bir araya geldiğinde Yerel Yönetim Bilgi Sisteminin bütününü oluşacak, Belediyenin birimleri ortak bir bilgi havuzu üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler ve ortak bir veri tabanı kullanacaklar, Sistemde mükellef ve taşınmazlara ait işlemler "Tek Sicil" esasına göre yerine getirilecek, Sistem Takbis, Soybis, Nvi, Esbis gibi sistemlerle entegre olarak çalışacak.

16 Yazılım Geliştirme Sürecinde Uygulanan Standartlar Java coding and naming standarts Database design standarts – Veritabanı tasarımı SVN – Paralel kod geliştirme JQWicket 0.8 SpringSecurity & WicketAuth... JIRA (Issue & Project Tracking Software)

17 Kullanılan Teknolojiler  Web Framework Wicket 1.5.8  ORM Hibernate 3.6.10  Spring 3.1  Logging slf4j-1.6.2  BIRT 3.7.2  Glassfish  Operating System : Linux Debian  Rule engine; drools 5.3.1  Database : Sybase ASA 12  Sybase Power Desinger 15

18 Sistemdeki Modüller BÜTÇE - MUHASEBE GELEN-GİDEN EVRAK GELİR TAŞINIR YAZI İŞLERİ İŞÇİ - MEMUR PERSONEL - MAAŞ BAŞKANLIK 2015 yılı Eylül ayı itibariyle bitirilen ve Belediyelerimizin canlı ortamda kullanımına açılan modüller; EVLENDİRME RUHSAT SOSYAL YARDIM BEYAZ MASA

19 Modüllerin Genel Özellikleri ; Sosyal Yardımlaşma, Beyaz Masa, Gelen-Giden Evrak, Yazı İşleri ve Evlendirme Modülleri bağımsız olarak kullanıma açılabilir, Taşınır, Gelir, Personel(Özlük ve Maaş), … gibi modüller de Muhasebe Modülü ile entegre çalışmaktadır.

20 KURUM ENTEGRASYONLARI KEP MAKS DTVT MERSİS TAKBİS UAPS MERNİS Kimlik Paylaşım Sistemi Ulusal Adres Paylaşım Sistemi Tapu Kayıt Bilgi Sistemi Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Mekansal Adres Kayıt Sistemi Kayıtlı Elektronik Posta www.turkiye.gov.tr e-Devlet Kapısı www.turkiye.gov.tr e-Devlet Kapısı

21  40 belediyeye kullanıcı hesabı açılmış olup 32 belediyenin gerçek verilerinin sisteme girilmesi ve kullanmak istedikleri modüller için protokoller yapılmıştır.  Belediyelerimizin kullanımına sunulmak için e-belediye sistemi ile entegre çalışalacak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi kapsamında pilot belediyelerimiz olan Ardahan, Elazığ, Talas ve Gölbaşı belediyeleri ile çalışmalar başlamış olup, coğrafi bilgi sistemlerinin e-belediye ile entegrasyonu üzerinde çalışılmaktadır. Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

22 Kent Bilgi Sistemi Protokolü 17 Temmuz 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi” hakkında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

23 TEŞEKKÜRLER


"Hüseyin YILDIRIM – Bilgisayar Mühendisi EYLÜL - 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları