Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR VE BEKLENEN DAVRANIŞLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR VE BEKLENEN DAVRANIŞLAR"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR VE BEKLENEN DAVRANIŞLAR

2 Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları

3 Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri

4 Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları,

5 Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri

6 Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri

7 Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,

8

9 Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları

10 Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

11

12 Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları

13 Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri

14 Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

15 İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları

16 İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri

17 Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları

18 Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları

19 Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları

20 Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir.

21 Öğrencilerin Ödüllendirilmesi
Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletişim aracıyla  Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

22 Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
*70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, * 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, * Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. *Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

23 ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNE DİKKAT ETMELİ
Gençler arkadaşlarının psikolojik baskılarına maruz kalıyorlar. Gencin kız ya da erkek arkadaşı yoksa, "Aaaa, senin niye yok? Yoksa seni kimse beğenmiyor mu?" deniliyor. Genç de beğenilen bir kişi olduğunu ispatlamak için birisiyle arkadaşlık etmeye kendisini mecbur biliyor. Oysa ölçüsüz, sınırsız ve sırf duygusallığın yönlendirdiği arkadaşlıklar, gençlikte yüksek idealleri yok edip başarıyı engelliyor.

24 arkadaşlıkların sınırlarını iyi çizmeli
Özellikle kız-erkek arkadaşlığının nerede başlayıp nerede biteceğini bilmek büyük önem arz eder. Duygusallığın egemen olduğu gençlik çağında, yapılacak çoğu davranışların kişileri pişmanlıkla yüz yüze getirdiği inkar edilemez. Bu yüzden aklın yönlendirmelerine her zamandan çok gençlik çağında ihtiyaç vardır. Çünkü, "Gençlik akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez."

25 "Kişi beynine hangi alanda zevk almayı öğretirse beyin ona göre çalışır." Kişi beynine yüksek ideallerden zevk almayı öğretirse aklına, iradesine ve duygularına hakim olmayı bilir. Bu tip gençler hem başarıyı hem de mutluluğu birlikte yakalarlar. Prof. Nevzat Tarhan

26 Disiplin cezaları Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

27 Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; Kınama cezası için 10,
Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; Kınama cezası için 10, Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, Okul değiştirme cezası için 40, Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir.

28 Öğrenmek "Sizin en hayırlınız Kuranı-Kerimi öğrenen ve öğreteninizdir." demiş Efendimiz. İşte en büyük rehber Efendimizin bu güzel sözünü yerine getirebilme fırsatı vardır İmam Hatiplinin.

29 ÇARŞAMBA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ


"ÖĞRENCİLERİN UYACAKLARI KURALLAR VE BEKLENEN DAVRANIŞLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları