Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özlem Keçim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özlem Keçim."— Sunum transkripti:

1 Özlem Keçim

2 II.Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Bütünleşmesi Fikri
Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak. Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. Marshall Yardımlarının etkin biçimde dağıtımını sağlamak. II.Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

3 Avrupa Birliği Süreci Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951)
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Avrupa Topluluğu (1965) Avrupa Birliği (1991- Maastricht Anlaşması)

4 Kurucu Üyeler Fransa Almanya Lüksemburg Hollanda Belçika İtalya

5 Avrupa Birliği Genişleme Süreci
Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981) Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

6 Beşinci Genişleme İspanya (1996) Altıncı Genişleme Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya (2004) Yedinci Genişleme Romanya, Bulgaristan (2007)

7 Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
Danimarka Yunanistan İspanya Portekiz İsveç Avusturya Finlandiya Çek Cumhuriyeti Macaristan Malta Polonya Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksemburg İngiltere İrlanda Letonya Litvanya Slovakya Slovenya Bulgaristan

8 Avrupa Birliği Genişleme Süreci
Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Cumhuriyeti

9

10 AB’nin Kurumları (Organları)

11 1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Bakanlar Konseyi
Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay

12 2.Danışma Organları Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi

13 Avrupa Yatırım Bankası
3.Diğer Organlar Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Merkez Bankası

14 1- Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
AB’nin genel politikalarını belirlemek için toplanır. Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst yetkililer tarafından çözümlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır. 2- Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Topluluğun yasama ve karar alma organıdır. Her üye devletin bakan düzeyinde temsilcilerinden oluşur. Gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar katılır.

15 3- Avrupa Komisyonu: Topluluğun yürütme organıdır. Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. Görev süresi 5 yıldır ve 20 üyeden oluşur. 4- Avrupa Parlamentosu: Bütçeyi hazırlar, ombudsmanı tayin eder. Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

16 Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar.
5 - Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar. Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. 6- Sayıştay AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

17 AB’nin Danışma Organları
1- Ekonomik ve Sosyal Komite - İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. - Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır. 2- Bölgeler Komitesi - Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji, telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

18 AB’nin Diğer Organları
1- Avrupa Yatırım Bankası - Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kar amacı gütmez. - Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar. 2- Avrupa Merkez Bankası - AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. - EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.


"Özlem Keçim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları