Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Planlama ve Strateji: Hayata Vizyon Katmak Bölüm 5 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 5 - 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Planlama ve Strateji: Hayata Vizyon Katmak Bölüm 5 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 5 - 1."— Sunum transkripti:

1 Planlama ve Strateji: Hayata Vizyon Katmak Bölüm 5 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 5 - 1

2 Bölüm 5: Planlama ve Strateji 1.İnsanlar Gelecek İçin Nasıl Plan Yapar? 2.Organizasyonlarda Planlama Nasıldır? 3.Belirsiz Zamanlarda Nasıl Plan Yaparsınız? 4.Misyon Nedir? Neden Önemlidir? 5.Strateji Nedir? 6.Stratejik Planlama Sürecinde Hangi İhtiyaçlar Dikkate Alınmalıdır? 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? 8.Planlama ve Stratejide İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir? 9.Etkin Stratejik Planlamayı Desteklemek İçin Ne Yapabiliriz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 5 - 2

3 1.İnsanlar Gelecek İçin Nasıl Plan Yapar? İnsanlar gelecek hakkında farklı şekillerde düşünürler. Örneğin; –Sonuçlara odaklı –Aksiyon Odaklı –Yön veya anlamlı vizyon odaklı İnsanlar amaçları olan varlıklardır  yüce bir amaç, misyon ve vizyon tanımlamaya çalışırlar. Bunlara stratejiler, amaçlar ve aksiyonlar neticesinde ulaşırlar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş Planlama  Bir amaca veya hayal edilen gelecekteki bir duruma ulaşmak amacıyla bilişsel, yaratıcı ve davranışsal süreçler sonucunda geliştirilen bir dizi davranış. 5 - 3

4 1.İnsanlar Gelecek İçin Nasıl Plan Yapar? TipTanım Amaç Odaklı Planlama Var olan durumdan açıkça tanımlanmış bir son duruma erişebilmek için kararlaştırılmış hareket ve adımlardır. İleriye doğru planlama (amaca ulaşacak adımlar tasarlamak), geriye doğru planlama (amaçtan yola çıkarak şu anki duruma varan adımları tasarlama) veya her iki şekilde de olabilir. Yön Odaklı Planlama Spesifik amaçlardan çok “ilgi alanı” (genel bir aktivite alanı) veya “yön”ün (tercih edilen değer ve aktiviteler) belirlenmesi. Aksiyon Odaklı Planlama Kişinin dikkatini elindeki göreve yönlendirmesi. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İnsanların Gelecek Hakkında Nasıl Düşündüklerini ve Plan Yaptıklarını Keşfetmek 5 - 4

5 1.İnsanlar Gelecek İçin Nasıl Plan Yapar? 1.Planlamayı tanımlayın ve sürecin neden hem rasyonel hem de yaratıcı bir süreç olduğunu açıklayın. 2.İleriye dönük plan yaparken hangi yaklaşımı kullanmaya meyillisiniz? Daha çok amaçlara mı, vizyona mı yoksa şu anki aktivitelere mi odaklanıyorsunuz? 3.Planlamaya yaklaşımınız okuldaki, işteki ve sosyal yaşamınızdaki başarınızı nasıl etkiliyor? 4.Sıralanan şeylerden hangisi hakkında daha çok şey öğrenmeniz ve pratik yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Amaçlar belirlemek, sizin için anlamlı olan bir gelecek tasarlamak veya okul veya iş aktivitelerine dahil olurken işin akışına katılacağınız yollar bulmak. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 5

6 2.Organizasyonlarda Planlama Nasıldır? Amaç belirleme sıklıkla organizasyonlarda plan yapmanın yolu gibi görünür  ANCAK herkes amaç odaklı değildir. Amaç belirlemeye fazla güvenmek, kısa vadeli amaçlara çok fazla önem vermekle sonuçlanabilir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Planlar: Ölçüm ve Amaçlardan Daha Fazlası Organizasyon planlarını değiştirmek hem rasyonel, hem yaratıcı bir süreç olabilir. Bu süreç misyon ve hedefi, amaçlar ve aktivitelerle birleştirmelidir. 5 - 6

7 2.Organizasyonlarda Planlama Nasıldır? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Organizasyonlarda Kullanılan Plan Çeşitleri 5 - 7 Kısa Vadeli PlanTipik olarak 1 yıl veya daha kısa periyotlar için yaratılır ve kesin bir bitiş noktası vardır. Uzun Vadeli PlanGenellikle üç veya daha fazla yıl için tasarlanır, bitiş noktası her zaman kesin değildir. Karmaşık olabilir ve değerli kaynakların kullanımını gerektirebilir. Tek Kullanımlık Plan Tek bir duruma özgüdür ve bir defa kullanılır. Sabit PlanTekrar eden ve devamlı aktiviteler için tasarlanır.

8 2.Organizasyonlarda Planlama Nasıldır? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Organizasyonlarda Kullanılan Plan Çeşitleri 5 - 8 Operasyonel planAmaçlara nasıl ulaşılacağı ile ilgili detaylı bir ana çerçeve. Stratejik planBir işletme için misyona dayalı, stratejik amaçları dile getiren ve sentezleyen geniş kapsamlı planlardır. Finansal planOrganizasyonun aktivitelerini destekleyecek finansal kaynakların teminiyle ilgili yapılan plandır. Durumsal planBaşarısızlık ihtimaline karşı ya da krize cevaben yapılan “yedek” plandır. Proje PlanıBir veya daha çok insan tarafından yapılan belli iş projeleri için spesifik aksiyon, zaman çerçeveleri, roller, sorumluluklar, amaçlar ve çıktıları içeren plandır.

9 2.Organizasyonlarda Planlama Nasıldır? 1.Üyesi olduğunuz bir spor takımı, kulübü veya komitesini düşünün. Bu grup gelecek için nasıl plan yapıyor? Grubunuzun ne yaptığını geçtiğimiz kısımdaki bilgileri gözden geçirerek anlatın. Siz ve diğer üyeler planlama sürecini geliştirmek için neler yapabilir? 2.Üniversiteden sonraki hayatınıza ilişkin planınızı düşünmek için erken sayılmaz …şu anda üniversiteden (yüksek lisanstan) sonraki hayatınıza dair hangi kısa vadeli planlarınız var? Uzun vadeli planlarınız neler? 3.Planınızın umduğunuz gibi gitmediği bir zamanı düşünün. Nasıl tepki gösterdiniz? Ne yapmıştınız? Durumsal bir planınız var mıydı? Planınız işe yaramış mıydı? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 9

10 3.Belirsiz Zamanlarda Nasıl Plan Yaparsınız? Planların dinamik olmalarını ve değişime adapte olmalarını sağlamak için: 1.Misyon ve vizyon arasında açık bir bağlantı olmalıdır 2.Planlar, somut ve bireysel olarak planlanmış bir çok alt amaç içermelidir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Değişebilir Planlar Yaratmak: Modüler Yaklaşım Amaçlar  çabanın yönelik olduğu hedef, amaç. (SMART) Alt Amaçlar  büyük amaçlara ulaşmaya yardımcı olmaları için yaratılmış amaçlar. Mihenk taşları  Bir amaç ya da alt amacın gelişmesinin anlaşılmasına yardımcı olan işaret. Aksiyon Adımları  alt amaç veya amaca ulaşmayı destekleyen bireysel aksiyonlardır. Amaçlar  çabanın yönelik olduğu hedef, amaç. (SMART) Alt Amaçlar  büyük amaçlara ulaşmaya yardımcı olmaları için yaratılmış amaçlar. Mihenk taşları  Bir amaç ya da alt amacın gelişmesinin anlaşılmasına yardımcı olan işaret. Aksiyon Adımları  alt amaç veya amaca ulaşmayı destekleyen bireysel aksiyonlardır. 5 - 10

11 3.Belirsiz Zamanlarda Nasıl Plan Yaparsınız? Senaryo Planı  Belli bir durum için insanların “ya olursa” senaryolarını tasarladıkları ve birçok farklı ihtimali planladığı dinamik ve sistemli bir süreçtir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Senaryo Planı 5 - 11

12 3.Belirsiz Zamanlarda Nasıl Plan Yaparsınız? 1.Günümüz dünyasında ve iş ortamında plan yapmayı ve planları değiştirmeyi öğrenmek neden önemlidir? Deneyimlerinizden örnekler verin. 2.Üniversiteden sonra çalışmayı düşündüğünüz veya ilginizi çeken bir sektörü araştırın. Son beş yıl içerisinde, liderlerin planlarını değiştirmelerine neden olacak sektördeki veya çevredeki değişiklikler nelerdir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 12

13 4.Misyon Nedir? Neden Önemlidir? Misyon Beyanı  Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve ne için var olduğunu anlatır. –Rekabet avantajını anlatır  bir organizasyonu diğerlerinden olumlu anlamda ayıran herhangi bir şey. –Çalışanların birleşmelerini sağlayacak şekilde çalışmaları için bir anlam yaratır. Misyon Beyanı  Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve ne için var olduğunu anlatır. –Rekabet avantajını anlatır  bir organizasyonu diğerlerinden olumlu anlamda ayıran herhangi bir şey. –Çalışanların birleşmelerini sağlayacak şekilde çalışmaları için bir anlam yaratır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş Vizyon  Bir organizasyonun ne olmak istediğinin –gelecekteki kimliğinin- tarifidir. Misyonun başarılmasıyla gerçekleştirilebilir. –Sıklıkla vizyon beyanı olarak anılır. Vizyon  Bir organizasyonun ne olmak istediğinin –gelecekteki kimliğinin- tarifidir. Misyonun başarılmasıyla gerçekleştirilebilir. –Sıklıkla vizyon beyanı olarak anılır. 5 - 13

14 4.Misyon Nedir? Neden Önemlidir? Organizasyonun misyonunun, temel amacının ve onu rakiplerinden farklı yapan şeyin açık olması, seçimleri, –Daha kolay, –Daha mantıklı kılar ve –Seçimlerin başarıyı beraberinde getirmesi mümkün olur. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Misyonun Açıklığı Daha İyi Seçimleri Beraberinde Getirir 5 - 14 Kaynak: Motor Sales Big Brothers Big Sisters Mission and Vision Statements; Toyota Motor Sales mission and Vision Statements.

15 4.Misyon Nedir? Neden Önemlidir? Başarılı bir vizyon… Açık, zorunlu ve erişilebilirdir. Hem özlemi çekilir, hem de ilham verir. Organizasyonun henüz erişmediği, fakat doğru planlama ve stratejiyle erişebileceği gelecektir. Çalışanlar ve müşteriler vizyondan benzer şekilde ilham alabilirler. Başarılı bir vizyon… Açık, zorunlu ve erişilebilirdir. Hem özlemi çekilir, hem de ilham verir. Organizasyonun henüz erişmediği, fakat doğru planlama ve stratejiyle erişebileceği gelecektir. Çalışanlar ve müşteriler vizyondan benzer şekilde ilham alabilirler. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Vizyon: Bizim Büyük Düşümüz Organizasyonun vizyon ve misyonunu kim belirler? –Küçük, girişimsel kuruluşlar  kurucuları –Daha büyük organizasyonlar  en üst seviyedeki liderler –Liderliğin ve İK’nın desteğiyle bazen çalışanlar süreci doğrudan etkileyebilir. 5 - 15

16 4.Misyon Nedir? Neden Önemlidir? 1.Üniversitenizin misyon beyanına bakın. Kurum hakkında ne anlatıyor? Üniversitenizi tam olarak ifade ettiğini düşünüyor musunuz? 2.Bazı üniversite yöneticilerinin kullandığı bir taktik, iş pazarı için kendi misyon beyanlarını yazmaktır. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı içeren bir misyon beyanı yazın. İşe bu büyük soruları cevaplayarak başlayabilirsiniz: Kimsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Hayatta ve işte amacınız ne? 3.Takdir ettiğiniz bir şirketi seçin. Belki sıklıkla alışveriş yaptığınız ya da ürünlerini almayı hayal ettiğiniz bir şirket. Sizce bu şirketin rekabet avantajları neler? Bu şirketi gerçekten rekabet avantajları nedeniyle mi çekici buluyorsunuz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 16

17 5.Strateji Nedir? Strateji (tarihi)  liderliği, liderin doğrudan ulaşabileceği yerin ötesine taşımak. Strateji Yaratmak: –Güncel gerçekliği, zorlayıcı varsayımları, çoklu perspektiften olayları ve alternatifleri değerlendirmek –Risk almak; zorlayıcı varsayımları kabul etmek her zaman güvenli alanı terk etmek demektir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 5 - 17

18 5.Strateji Nedir? Strateji organizasyona misyonunu gerçekleştirmesi ve vizyonunu hayata geçirmesi için yardımcı olur. Çoğu strateji karmaşıktır. –Büyük ve çok uluslu işletmeler için  karmaşıklık katlanarak artar. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Strateji misyon, vizyon, amaçlar ve aksiyonları birbirine bağlar 5 - 18 MisyonVizyon Uzun Vadeli Stratejik Amaçlar Kısa Vadeli Amaçlar ve Alt Amaçlar Taktikler ve Aksiyonlar Stratejinin Unsurları

19 5.Strateji Nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Strateji Türleri: Kurumsal Stratejiler 5 - 19 Kurumsal StratejiOdak BüyümeYeni pazarlara girme ve/veya pazar payını arttırma  işi büyütme, birleşme ya da satın alma veya ortaklıklar. İstikrarVar olan pazar pozisyonunu sürdürme TasarrufŞirket karını arttırırken veya devam ettirirken, tehditlerden uzak duracak şekilde savunmacı bir tavır. TasfiyeBelli bir bölümün tasfiye edilmesi veya iflas etmek.

20 5.Strateji Nedir? Tanım  Diğer şirketlerle, satın alma, birleşme veya devralma yoluyla birleşmek – aynı endüstride, esas işi destekleyen endüstride veya tamamen farklı iş sahalarındaki satın almaları içerebilir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Satın Alma Stratejisi Ortak Girişim Stratejisi Tanım  İki veya daha fazla şirket arasında aktivitelere birlikte girişmek ve riski paylaşmak için yapılan resmi anlaşma. 5 - 20

21 5.Strateji Nedir? İşin belirli bir bölümünü, markasını, ürününü veya servisini başarılı olarak kalması veya başarılı olması için desteklemek. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Strateji Türleri: İş Stratejileri 5 - 21 İş StratejisiOdak FarklılaşmaEşsiz ürünler, servisler veya özellikler sunma. Maliyet LiderliğiBir ürün veya servisin fiyatında maliyet anlamda en rekabetçi (en düşük fiyat) olma NişBir pazarın belirli bir segmentine veya belirli bir talebe yönelik olma. Dikey Entegrasyonİşi tedarik ağı boyunca yaparak maliyet tasarrufu ve verimlilik elde etmeye çalışmak

22 5.Strateji Nedir? Fonksiyonel Stratejiler  organizasyonun amacını gerçekleştirmesine yardımcı olacak departman stratejileri Fonksiyonlar  insan kaynakları, finans, pazarlama, satış, teknoloji, risk yönetimi ve hukuk servisi. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Strateji Türleri: Fonksiyonel Stratejiler 5 - 22

23 5.Strateji Nedir? 1.Televizyonda, internette veya dergide reklamını gördüğünüz bir ürünü düşünün. Sizce bu şirket ne tür bir iş stratejisine sahip? 2.Internet üzerinden iyi tanıdığınız bir şirkete göz atın. İş stratejileri ve fonksiyonel stratejileri neler? 3.Aynı şirket için, bu stratejileri misyon ve vizyonuyla karşılaştırın. Uyumlular mı? Hangi anlamda? Eğer değilse, neden olduğunu açıklayın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 23

24 6.Stratejik Planlama Sürecinde Hangi İhtiyaçlar Dikkate Alınmalıdır? Stratejik Planlama  organizasyonun iç ve dış çevresini sınama ve şirkete misyonunu gerçekleştirme ve vizyonu doğrultusunda ilerleme hakkında yardımcı olacak ana hedefleri belirleme süreci. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş Şu tip sorular sorulur: 1.Şirketin hem içinde, hem de pazarda durumu ne? 2.Şirketin misyonuna ulaşmasını sağlayacak amaçlar nelerdir? 3.Şirket amaçlarına ulaşmak için hangi aktivite ve görevlere dahil olmalı? Şu tip sorular sorulur: 1.Şirketin hem içinde, hem de pazarda durumu ne? 2.Şirketin misyonuna ulaşmasını sağlayacak amaçlar nelerdir? 3.Şirket amaçlarına ulaşmak için hangi aktivite ve görevlere dahil olmalı? 5 - 24

25 6.Stratejik Planlama Sürecinde Hangi İhtiyaçlar Dikkate Alınmalıdır? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Çevreyi Tarama 5 - 25 Ekonomik Çevre Sosyo-kültürel Çevre Hukuki ve Vergisel Çevre Politik ÇevreTeknolojik Çevre Doğal Çevre Sektör Çevresi Çevreyi Tarama  Organizasyonu etkileme potansiyeline sahip sosyal ve doğal koşulları değerlendirme süreci.

26 6.Stratejik Planlama Sürecinde Hangi İhtiyaçlar Dikkate Alınmalıdır? Sektör  Aynı veya benzer ürün ve servislerini üreten şirketlerin oluşturduğu kolektif grup. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Sektör Çevresi Michael Porter, Beç Güç Modeli 1.Sektörde rekabetçi davranış. 2.Sektöre yeni girenlerin tehdidi. 3.İkamelerin tehdidi 4.Tedarikçilerin pazarlık gücü 5.Müşterilerin pazarlık gücü 6.Opsiyonel: Tamamlayıcılar Michael Porter, Beç Güç Modeli 1.Sektörde rekabetçi davranış. 2.Sektöre yeni girenlerin tehdidi. 3.İkamelerin tehdidi 4.Tedarikçilerin pazarlık gücü 5.Müşterilerin pazarlık gücü 6.Opsiyonel: Tamamlayıcılar 5 - 26

27 6.Stratejik Planlama Sürecinde Hangi İhtiyaçlar Dikkate Alınmalıdır? Paydaş  Organizasyonun içinde veya dışında yer alan, organizasyonların hareketlerinden etkilenme potansiyeline sahip birleşenlerdir. –Kilit Paydaşlar  önemli etli veya önem. –Birincil Paydaşlar  organizasyonların aktivitelerinden doğrudan etkilenirler. –İkincil Paydaşlar  organizasyonların aktivitelerinden dolaylı olarak etkilenirler. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Paydaş Analizi 5 - 27

28 6.Stratejik Planlama Sürecinde Hangi İhtiyaçlar Dikkate Alınmalıdır? 1.Sizce bir organizasyon hangi sıklıkla stratejik plan geliştirmeli? Organizasyonun stratejilerini değiştirmesine ne sebep olabilir? 2.Ait olduğunuz bir organizasyonu düşünün (okul, iş, sosyal, spor). Bu grubun bir stratejik planı var mı? Bu planı kim geliştirdi? Kimler bu planın farkında, kimler değil? Planın geliştirilmesi ve yayılması, organizasyonu nasıl etkiledi? 3.Hayatınızdaki önemli bir kararı düşünün. Kararlarınızdan etkilenen kişi veya grupların paydaş haritasını çıkarın. Onları “anahtar”, “birincil” ve “ikincil” olarak işaretleyin. Bu haritanın, paydaş yönetiminize nasıl yardımcı olacağını tartışın. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 28

29 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? Stratejik Planlama Süreci Birbirini takip eden adımlar olarak düşünülebilir. Bilginin elde edilip bir sonraki adımda kullanılabilmesi için her adım tamamlanmalıdır. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 5 - 29

30 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? Misyon ve Vizyon  Stratejilerin uygulanması sürecinde zor ve heyecanlı mücadelede çalışanların da bu sürece dahil olması için kritiktir. Geçerli stratejik amaçlar  Amaçlara ulaşıldı mı? Ulaşılamadıysa, neden? Günümüz iş ortamında bu amaçlar hala önemli mi? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Birinci Adım: Misyon, Vizyon, Amaçlar ve Stratejileri Gözden Geçirmek ve Değerlendirmek 1.Hangi stratejiler kullanılıyor? 2.Geçmişte bu stratejileri neden seçmiştik? 3.Hangi stratejiler bize ölçülebilir başarı getiriyor? 4.Hangileri işe yaramıyor? 5.Bu stratejileri kullanmaya devam etmeli mi? 1.Hangi stratejiler kullanılıyor? 2.Geçmişte bu stratejileri neden seçmiştik? 3.Hangi stratejiler bize ölçülebilir başarı getiriyor? 4.Hangileri işe yaramıyor? 5.Bu stratejileri kullanmaya devam etmeli mi? 5 - 30

31 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İkinci ve Üçüncü Adım: İç ve Dış Analizler 5 - 31 SWOT Analizi  Stratejik misyonun ve vizyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan ve güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditleri sınayan bir tekniktir.

32 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? BCG Matrisi  Bir iş biriminin, ürünün, servisin, markanın ya da ürün portföyünün pazar payı ve pazar büyümesi anlamındaki performansını gösterir. –Pazar Payı  Bir ürün, servis veya işin yüzde olarak pazar payı. –Pazar Büyüme Oranı  Bir ürün veya servisin pazarındaki büyüme. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Dördüncü Adım: Şirket Stratejileri 5 - 32

33 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? Planların uygulama disiplini şu özelliklere sahip liderler gerektirir: 1.İş ortamı hakkında varsayımlar yapabilen. 2.Örgütsel yeteneği değerlendirebilen. 3.Stratejilerle operasyonu birbirine bağlayabilen 4.İnsanların gayretlerini koordine edebilen 5.Çıktılara dayalı kesin bir ödül sistemi yaratabilen 6.Zorlu ve değişen durumlar için mekanizmalar geliştirebilen. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Beşinci ve Altıncı Adımlar: Stratejilerin Uygulanması ve Değerlendirilmesi Stratejilerin değerlendirilmesi doğrusal bir süreç olmalı –Şirket birkaç tane mutlaka kazanılması gereken savaşa odaklanmalıdır.  önemli amaçların gerçekleştirilmesi için inisiyatif, program ve projeler gerekir. Source: Tom Malnight Stratejilerin değerlendirilmesi doğrusal bir süreç olmalı –Şirket birkaç tane mutlaka kazanılması gereken savaşa odaklanmalıdır.  önemli amaçların gerçekleştirilmesi için inisiyatif, program ve projeler gerekir. Source: Tom Malnight 5 - 33

34 7.Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları Nedir? 1.Kampüste küçük bir iş geliştireceğinizi düşünerek stratejik planlama sürecinin her bir adımının nasıl kullanılabileceğini tartışın. 2.İş aramaya başlamadan önce kullanmanız gereken bir araç da SWOT’tur. Kendiniz için bir SWOT analizi gerçekleştirin. Güçlü ve zayıf yönlerinizi, fırsatlar ve tehditleri değerlendirirken samimi olun. Zayıflıklarınızı azaltıp tehditleri engellerken, güçlü yönlerinizi ve fırsatları nasıl aktif hale getirirsiniz? 3.Müşteri olarak düzenli olarak ilişkide olduğunuz bir şirketi düşünün (Örneğin restaurant veya giyim mağazası). Size göre işletmenin mutlaka kazanması gereken savaşlar hangileri? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 34

35 8.Planlama ve Stratejide İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir? Stratejilerde İK’nın Rolü: –Doğru insanın doğru işte olduğundan emin olmak –Ve bu insanların organizasyonun misyon, vizyon ve stratejilerine yardım etmelerine katkıda bulunmaları için gerekli desteğe sahip olmaları Nasıl?  İşe alma, seçme, başarı planlaması ve iş gücü büyümesi veya küçülmesiyle ilgili tüm planların etkin şekilde yönetilmesiyle. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Giriş 5 - 35

36 8.Planlama ve Stratejide İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir? Tanım  Kalifiye adaylar için işi çekici hale getirme süreci. İK Envanteri  Organizasyon içindeki insanların, yetenekleri, eğitim ihtiyaçları, kariyer planları ve çalışanlar hakkındaki diğer bilgilerin korunmasını sağlayan iç sistem Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Çalışanları İşe Almak Doğru Çalışanı Seçmek Seçim  Bir grup kalifiye aday arasından kimin seçileceğine karar vermek. Kriter  eğitim, deneyim süresi, deneyimin işle ilgisi, adayın örgüt kültürüne uyumu vb. 5 - 36

37 8.Planlama ve Stratejide İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir? Başarı Planı  Yönetim pozisyonlarının aniden boşalması durumunda, bu pozisyonların nasıl doldurulacağına dair plan. –İşgücünün boyutunu ve şeklini, organizasyon stratejisini destekleyecek şekilde ayarlamak Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Başarı Planlaması 5 - 37

38 8.Planlama ve Stratejide İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir? Büyüme Dönemi  güçlü işe alma dönemleri şunlara bağlıdır: –Organizasyonun her seviyesindeki yöneticiyle sürekli iletişim ve –Güçlü işe alma yöntemleri. Büyüme Dönemi  güçlü işe alma dönemleri şunlara bağlıdır: –Organizasyonun her seviyesindeki yöneticiyle sürekli iletişim ve –Güçlü işe alma yöntemleri. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall İşgücü Büyümesi ve Küçülmesi Küçülme Dönemi: –Geçici Olarak İşten Çıkarma  Koşullar uygun olduğunda tekrar işe alımın gerçekleşeceğini belirten terim. –İşten Çıkarma  şirket kurallarına uymadığı için bir kişinin işten çıkarılması, performansının düşük olması, işletme değeri norm ve kültürüyle uyuşamaması. Küçülme Dönemi: –Geçici Olarak İşten Çıkarma  Koşullar uygun olduğunda tekrar işe alımın gerçekleşeceğini belirten terim. –İşten Çıkarma  şirket kurallarına uymadığı için bir kişinin işten çıkarılması, performansının düşük olması, işletme değeri norm ve kültürüyle uyuşamaması. 5 - 38

39 8.Planlama ve Stratejide İnsan Kaynaklarının Rolü Nedir? 1.Dahil olduğunuz (okulda, işte veya sosyal kulüplerde) bir seçilme sürecini tarif edin. Seçilme süreci stratejik miydi? Ne anlamda? Organizasyonun misyon, vizyon ve stratejik amaçlarına bağlı mıydı? Eğer evetse, ne şekilde? 2.Bir spor takımı, müzik grubu ya da sosyal kulüp gibi dahil olduğunuz bir organizasyonu düşünün. Burada üyeler ayrıldıklarında onların yerinin doldurulmasına ilişkin bir başarı planı var mıydı? Planın özellikleri neydi? Plan etkin miydi? 3.İşten kovulan veya geçici olarak uzaklaştırılan birini tanıyor musunuz? Bu nasıl yapılmıştı? Bunun kişi üzerindeki etkisi neydi? Bir çalışanın işten atılmasını veya uzaklaştırılmasını nasıl değerlendirirsiniz? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 39

40 9.Etkin Stratejik Planlamayı Desteklemek İçin Ne Yapabiliriz? Ham bilginin alınması, bilginin zihinsel olarak organize edilerek bir model veya detaylı projeye dönüştürülmesi süreci. Durumsal Farkındalığın Temel Yönü  önemli örüntülerin çabuk şekilde tanımlanması, bunların karar verme sürecine dahil edilmesi ve buna uygun davranılması. Sistem düşüncesiyle birlikte  etkin liderlik için vazgeçilmezdir. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Şekil (Örüntü) Tanıma Kişisel Vizyonun Geliştirilmesi Yaşam Planı  kişisel misyon (hayattaki amacınızın ne olduğunu inanmanız) ve vizyon (kendiniz için idealleriniz) –Hayallerimiz kişisel vizyon ve kendimize ait algımızı besler. –Yaşam planını gerçekleştirirken umut ve öz aidiyet anahtar unsurlardır. 5 - 40

41 9.Etkin Stratejik Planlamayı Desteklemek İçin Ne Yapabiliriz? 1.Üniversitedeyken, kişisel vizyonunuzu yaratmak sizin için neden önemli? Bir kariyer seçerken veya kendinize uygun bir organizasyon bulurken, bu size nasıl yardımcı olabilir? 2.Hayatınızda yer alan hangi şahıs size geleceğiniz için yardım edebilir? Kişisel vizyonunuzla ilgili size ne tavsiye verebilirler? 3.Örüntü tanımlama pratiği yapmak için, arkadaş grubunuzu düşünün. Aralarınızdaki benzerlikler ve farklılıklar neler? Sizin grubunuz kampustaki diğer gruplardan hangi yönüyle ayrılıyor? Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall En Popüler>> Tartışma Soruları 5 - 41

42 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Printed in the United States of America. Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 5 - 42


"Planlama ve Strateji: Hayata Vizyon Katmak Bölüm 5 Copyright ©2010 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 5 - 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları