Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2 Kısa süreli belleğin kapasitesi çok düşüktür. Ortalama 7 Bittir. Bilgiler burada 2 ila 400 mili saniye arasında tutulabilirler. Uzun süreli belleğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2 Kısa süreli belleğin kapasitesi çok düşüktür. Ortalama 7 Bittir. Bilgiler burada 2 ila 400 mili saniye arasında tutulabilirler. Uzun süreli belleğin."— Sunum transkripti:

1

2 1

3 2 Kısa süreli belleğin kapasitesi çok düşüktür. Ortalama 7 Bittir. Bilgiler burada 2 ila 400 mili saniye arasında tutulabilirler. Uzun süreli belleğin kapasitesi ise sınırsızdır, bilgiler burada ömür boyu tutulabilirler.

4 3 Kısa süreli belleğin kapasitesini düşüren ve bu nedenle etkili ve verimli çalışmayı engelleyen en temel etmenler kaygı, stres ve paniktir.

5 SUNU TASARIM SELİM BELEN4

6 5 Stres Nedir?  Organizmanın kendisi üzeride yapılan taleplere spesifik olmayan tepkiler.  Stres aşırı yorgunluk, hastalıklar (fiziksel veya psikolojik, kalp krizi ve kazalara neden olabilir.

7 6 STRES  Kişisel özellikler ile çevresel taleplerin etkileşimi sunucu herhangi bir uyaranın (içsel veya dışsal) üstesinden gelinemez olarak algılanışı  Kişisel kaynakların çevresel talepleri karşılama oranı

8 7 STRES…. İYİ STRES KÖTÜ STRES Performansı artırır Fiziksel, mental ve ruhsal problemler Harekete geçirir Kaçma Enerji sağlar Motivasyonu düşürür Konsantrasyonu artırır Etkililiği azaltır

9 8 Stres Belirtilerini Tanıyalım  Genel sinirlilik  Kalp atışında artış  Ellerde titreme & terleme  Uykusuzluk  Baş ağrısı  Hazımsızlık  Uyku ve yemede düzensizlik  Depresyon  Kaygı

10 9 Sınav kaygısı okul ve eğitim psikolojisinin en önemli konularından birisidir ve özellikle yabancı literatürde pek çok bilgi birikimi ve araştırma zenginliğine sahiptir. Sınav kaygısı okul ve eğitim psikolojisinin en önemli konularından birisidir ve özellikle yabancı literatürde pek çok bilgi birikimi ve araştırma zenginliğine sahiptir. Dünyada sınav kaygısı ile ilgili araştırmaların geçmişi yaklaşık 45 yıl geriye gitmektedir. Ülkemizde ise bu konudaki araştırmalar 70’li yıllarda başlamıştır ve sınav kaygısı ve akademik başarı, sınav kaygısı, tedavi ve baş etme becerileri, grup çalışmalarının sınav kaygısı üzerine etkileri ile ile ilgili birçok nitelikli çalışma yapılmıştır. Dünyada sınav kaygısı ile ilgili araştırmaların geçmişi yaklaşık 45 yıl geriye gitmektedir. Ülkemizde ise bu konudaki araştırmalar 70’li yıllarda başlamıştır ve sınav kaygısı ve akademik başarı, sınav kaygısı, tedavi ve baş etme becerileri, grup çalışmalarının sınav kaygısı üzerine etkileri ile ile ilgili birçok nitelikli çalışma yapılmıştır.

11 10 Baltaş ve arkadaşlarının 1986 yılında yaptığı bir araştırmada Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin kaygı düzeylerinin genel cerrahi bölümünde ameliyat olmayı bekleyen hastaların kaygı düzeyi ile karşılaştırdığında sınava hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Baltaş ve arkadaşlarının 1986 yılında yaptığı bir araştırmada Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin kaygı düzeylerinin genel cerrahi bölümünde ameliyat olmayı bekleyen hastaların kaygı düzeyi ile karşılaştırdığında sınava hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

12 SUNU TASARIM SELİM BELEN11  Sınav kaygısı; toplumumuzun büyük bir bölümünü ilgilendirmektedir. Sadece ÖSS ve OKS sınavına her yıl giren öğrenci sayısının 3 milyon olduğunu dünürsek bu durum, çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  Her öğrencinin ortalama 4 kişilik bir ailesi olduğunu düşünürsek bu rakam 12 milyonu bulmaktadır. 12 MİLYON İNSANIN KORKUSU: SINAV KAYGISI

13 12 SINAV KAYGISI NEDİR?

14 13 SINAV KAYGISI NEDİR?  Kaygı, herhangi bir stresli durumda yaşanan doğal bir duygudur ve yaşamın doğal bir parçasıdır.  Öğrenciler için sınava girmek stres dolu ve kaygı yaratan bir yaşantıdır.  Her öğrenci, sınava bağlı olarak, kaygının etkilerini değişik şekillerde yaşar ve hisseder.

15 14 SINAV KAYGISININ NEDENLERİ NELERDİR?

16 SUNU TASARIM SELİM BELEN15 SINAV KAYGISININ NEDENLERİ 1 . Zamanı iyi kullanmama  · Kötü çalışma alışkanlıkları  Belli bir programa bağlı kalmadan gelişigüzel ders çalışmayı alışkanlık haline getirme sonucunda bireyde güven eksikliği oluşur.  · Beklenti düzeyi Bireyin kapasitesine uygun olmayan hedeflere yönelmesi kaygı düzeyini yükseltir. Gerçeğin farkında olmayan birey beklentilerini ayarlayamaz, kendini harekete geçirmede yetersiz kalır. Bireyin kapasitesine uygun olmayan hedeflere yönelmesi kaygı düzeyini yükseltir. Gerçeğin farkında olmayan birey beklentilerini ayarlayamaz, kendini harekete geçirmede yetersiz kalır.  · Mükemmeliyetçi yaklaşım Her şeyin en iyi, en mükemmel olmasını isteme bireyin yaptığını beğenmemesi hali aşırı kaygıya yol açar. Her şeyin en iyi, en mükemmel olmasını isteme bireyin yaptığını beğenmemesi hali aşırı kaygıya yol açar.

17 16 SINAV KAYGISININ NEDENLERİ 2  · Görev ve sorumlulukları erteleme Görevleri zamanında yerine getirmeme, sorumluluktan kaçma, işleri sonraki zamanlara erteleme, sınav zamanı yaklaştığında aşırı kaygıya yol açar.  · Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu vs. Bireyin başaramama korkusunu hissetmesi kaygı düzeyinin yükselmesine yol açar. Bu korkunun da arkasında özgüven eksikliği vardır.  Ailenin yoğun baskısı; Bazı ana-babalar kendilerinin ulaşamadıkları eğitimsel bazı hedeflere çocuklarının ulaşmasını isterler. Küçük yaştan itibaren çocuklarını rekabetçi ve hırslı olmaya yöneltirler. Bu yanlış tutum çocuğun kendisini değersiz hissetmesine yol açar.

18 17 SINAV KAYGISININ ÖĞRENCİYE ETKİLERİ NELERDİR?

19 18 SINAV KAYGISININ ETKİLERİ  Öğrenilen bilgiler transfer edilemez,  Okuduğunu anlama ve düşünceleri organize etmede zorluk yaşanır, organize etmede zorluk yaşanır,  Dikkatte bir daralma ve azalma olur, dikkat sınavın içeriğine değil sınavın dikkat sınavın içeriğine değil sınavın kendisine bağlı olarak yaşananlara kendisine bağlı olarak yaşananlara odaklanır, odaklanır,

20 19 SINAV KAYGISININ ETKİLERİ  Zihinsel beceriler zayıflar, bilgilerin hatırlanmasını engeller, hatırlanmasını engeller,  Enerji tükenir ve israf edilmiş olur, olur,  Fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. çıkmasına neden olur.

21 SUNU TASARIM SELİM BELEN20  Yapıcı kaygı yaşanmalı  Kaygı ile, kimseden öneri almadan, görmezden gelerek kurtulmaya çalışanlar olduğu gibi, yaşadığı çaresizlik nedeniyle, her türlü çözüm önerisine gözü kapalı inananlar da bulunuyor.  Ancak kaygının nasıl bir duygu olduğu, nasıl göründüğü, belirtileri, işlevi ve ne yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanın yararlarını göz ardı etmeyenler kaygının engelleyici özellikleri ile daha kolay baş ediyor, kaygıyı gerektiği kadar yaşamayı ve bundan yararlanmayı öğreniyor.

22 SUNU TASARIM SELİM BELEN21  Başarılı olabilmek için yeterince yapıcı kaygı yaşanması gerekli. Yeterince kaygı taşımayan kişiler, tıpkı yüksek düzeyde kaygı durumunda olduğu gibi eylemsiz kalarak zaman içinde hedeflerinden uzaklaşır ve başarı şansını kaybeder. Belli bir düzeyde görülen yapıcı kaygı, kişinin isteklerini elde edebilmesi için gerekli olan enerjiyi ve hareketi sağlar.  Böylece metabolizma hızlanır ve özellikle, fazladan enerji gerektiren yeni bir duruma uyum gösterebilmenin yolu açılır. Bu nedenle kaygı tümüyle ortadan kaldırılmamalı, belli bir düzeyde tutulmalı. Kaygı çok düştüğünde ya da yükseldiğinde, normal ruhsal ve bedensel işleyişin düzeni bozulur. Yüksek kaygı genellikle "yıkıcı" kaygı olarak yaşanır ve bireyi olumsuz etkiler.

23 SUNU TASARIM SELİM BELEN22 BİR ÖRNEK;

24 SUNU TASARIM SELİM BELEN23  Ahmet niye geride kaldı? Ahmet başarı düzeyi yüksek, yüzde 90'lık bilgi birikimi olan bir aday. Fakat sınavda ve sınav öncesinde, sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanıyor.  "Başaramazsam, rezil olurum",  "Derece yapmalıyım.  Yapamazsam değersiz ve başarısız biriyim",  "Eğer kazanamazsam anne/ babam beni gebertir“ Sınav yaklaştıkça bedensel belirtilerde artış, uyku bozukluğu gibi şikâyetler çoğalabilir. Sınav anında kaygının yıkıcı etkisi maksimum noktaya ulaşır ve yüksek potansiyeli olan Ahmet düşük bir performans gösterebildiği için 195 dakikalık sınavı çok sıkıntılı geçirir. Potansiyelinin yüzde 40'ını kullanamaz ve başarısı da yüzde 50 oranındadır. Dolayısıyla beklenilen başarıyı gösteremez.

25 SUNU TASARIM SELİM BELEN24 Ali ise; sınava hazırlanırken ve sınav anında hissettiği gerginlik, heyecan ve kaygısının, önem verdiği durumlarda yaşanması gereken bir duygu olduğunun farkında. Kendisine: Ali ise; sınava hazırlanırken ve sınav anında hissettiği gerginlik, heyecan ve kaygısının, önem verdiği durumlarda yaşanması gereken bir duygu olduğunun farkında. Kendisine:  "Sınavın sonucunda neler olacağına dikkatimi vermem yerine, sınava ve sorulara dikkatimi verirsem başarımı artırırım",  "Başarılı olup olmamak benim elimde",  "Dikkatimi sorulara verirsem, bilgimi de en iyi şekilde kullanırım",  "Zamanımı ve dikkatimi ekonomik kullanmalıyım. Dikkatimi başka bir şeyin çelmesine izin vermemeliyim",  "Her soruyu doğru olarak yapamayabilirim. Yapamadığım soruya daha fazla zaman ayırmaktansa diğer sorulara dikkatimi vermeliyim" diyen Ali, yüzde 70'lik potansiyelini en iyi şekilde sınavda kullanır ve kendinden daha iyi bilgi düzeyi olanların önüne geçerek, başarılı olur. diyen Ali, yüzde 70'lik potansiyelini en iyi şekilde sınavda kullanır ve kendinden daha iyi bilgi düzeyi olanların önüne geçerek, başarılı olur. Eğer Ahmet sınav kaygısıyla baş etme eğitimini alırsa, baş etme becerisi gelişir ve sınavdaki yıkıcı etkisini ortadan kaldırabilir. Eğer Ahmet sınav kaygısıyla baş etme eğitimini alırsa, baş etme becerisi gelişir ve sınavdaki yıkıcı etkisini ortadan kaldırabilir.

26 SUNU TASARIM SELİM BELEN25 BİR ÖĞRENCİ DE SINAV KAYGISI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ? BELİRTİLERİ NELERDİR?

27 SUNU TASARIM SELİM BELEN26 SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ  Kalp atışlarında hızlanma ve artış, çarpıntı artış, çarpıntı  Hızlı nefes alıp-verme  Gerginlik ve / veya sinirlilik hali,  Terleme ve /veya titreme,  Dilin damağın kuruması  Mide şikayetleri

28 SUNU TASARIM SELİM BELEN27 SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ  Bağırsak hareketlerinde değişme, değişme,  Telaş, şaşkınlık, organize olamama, olamama,  Baş ağrısı, huzursuz uyku, kabus görme, görme,  Konsantrasyon bozuklukları,

29 SUNU TASARIM SELİM BELEN28 SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ  · Kaygı ve korku ifadeleri içeren  düşünceler,  · Ortamdan uzaklaşmak isteme,  · Yorgunluk belirtileri,  · Yeme alışkanlıklarında değişme vs.

30 SUNU TASARIM SELİM BELEN29 SINAV KAYGISININ SEBEP OLDUĞU DUYGULAR · Endişe, · Huzursuzluk, · Öfke-Kızgınlık, · Korku, · Ümitsizlik, · Mahcubiyet, · Hayal kırıklığı, · Mutsuzluk, · Tedirginlik.

31 SUNU TASARIM SELİM BELEN30 YARARSIZ DÜŞÜNCELER  · Sınava hazır değilim,  · Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne zaman kullanacağım ki?  · Sınavlar niye yapılıyor, ne gerek var?  · Bu bilgiler gelecekte benim işime yaramaz. . Sınava hazırlanmak için gerekli zamanım yok ki.

32 SUNU TASARIM SELİM BELEN31 YARARSIZ DÜŞÜNCELER  · Bu konuları anlayamıyorum, aptal olmalıyım.  · Ben zaten bu konuları anlamıyorum.  · Biliyorum bu sınavda başarılı olamam.  · Sınav kötü geçecek.  · Çok fazla konu var, hangi birine  hazırlanabilirim ki?

33 SUNU TASARIM SELİM BELEN32 BİR ÖRNEK:  Olay : Deneme sınavında düşük puan almak  Düşünceler - Eyvah kazanamayacağım - Yapamıyorum - Kazanamazsam çevreme ne derim? - Eyvah kazanamayacağım - Yapamıyorum - Kazanamazsam çevreme ne derim?  Duygular - Endişe - Üzüntü - Öfke - Kaygı  Davranışlar  Davranışlar - Uzun bir süre dersin başında duramamak - Soruları yanlış okumak - Ellerin titremesi - Uzun bir süre dersin başında duramamak - Soruları yanlış okumak - Ellerin titremesi

34 SUNU TASARIM SELİM BELEN33 YARARLI DÜŞÜNCELER  Yapmam gereken nedir?  Yapabildiğimin en iyisini yapmamın bana ne zararı olabilir?  Ne kaybederim ? Yeterli zamanımın olmadığı doğru, ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim? Yeterli zamanımın olmadığı doğru, ancak olan zamanımı en etkili şekilde nasıl kullanabilirim?

35 SUNU TASARIM SELİM BELEN34 YARARLI DÜŞÜNCELER  · Tüm materyalleri çalışamasam bile, önemli bölümlere öncelik vererek konu eksiklerimi tamamlayabilirim.

36 SUNU TASARIM SELİM BELEN35  BİR HİKAYE…  Japonlar taze balığı hep çok sevmişlerdir. Fakat Japonya sâhillerinde bol balık bulmak artık mümkün olmamaktadır. Balıkçılar Japon nüfusunu doyurabilmek için ve piyasada yükselen bu talebi karşılamak için daha büyük tekneler yaptırıp, taze balık tutmak için daha uzaklara açılmaya başlamışlardır.  Ancak balık için daha uzaklara/açıklara gidildikçe geri dönmesi de o kadar çok vakit almaya başlamıştır. Dönüş 1-2 günden fazla sürdüğü için, tutulan balıklar tazeliğini bu nedenle kaybetmektedir. Bu yolla avlanıp pazarlarda satılan balıkların taze olmadığını anlayan Japonlar ise bu balıkların lezzetini hiç sevmemişlerdir ve balıklar elde kalmıştır.

37 SUNU TASARIM SELİM BELEN36 Bunun üzerine bu problemi çözebilmek için balıkçılar teknelerine soğuk hava depoları kurdurmuşlardır. Böylece istedikleri kadar uzağa gidip avlanacaklar, tuttuklarını da soğuk hava deposunda dondurulmuş olarak saklamaya başlamışlardır. Bunun üzerine bu problemi çözebilmek için balıkçılar teknelerine soğuk hava depoları kurdurmuşlardır. Böylece istedikleri kadar uzağa gidip avlanacaklar, tuttuklarını da soğuk hava deposunda dondurulmuş olarak saklamaya başlamışlardır. Ancak Japon halkı taze hâlde dondurulmuş balıkların da lezzet farkını yine hissedebiliyor ve donmuş olan balıklara fazla para ödemek istemiyormuş. Yine balıklara tezgâhta kalıyormuş. Ancak Japon halkı taze hâlde dondurulmuş balıkların da lezzet farkını yine hissedebiliyor ve donmuş olan balıklara fazla para ödemek istemiyormuş. Yine balıklara tezgâhta kalıyormuş.

38 SUNU TASARIM SELİM BELEN37 Balıkçılar bu defâ, teknelerine dev balık akvaryumları yaptırmışlar. Avlanan balıklar, dev akvaryumlar içersinde biraz fazla sıkışacaklarmış ve hattâ birbirlerine çarpa çarpa biraz da aptallaşacaklarmış ama yine de canlı bir şekilde kıyıya ulaşabileceklermiş. Bu proje de ilk başta hiç yoktan iyi ve akılcı bir çözümmüş gibi görünüyordu. Nitekim balıkçılar da aynen böyle yaptılar. Balıkçılar bu defâ, teknelerine dev balık akvaryumları yaptırmışlar. Avlanan balıklar, dev akvaryumlar içersinde biraz fazla sıkışacaklarmış ve hattâ birbirlerine çarpa çarpa biraz da aptallaşacaklarmış ama yine de canlı bir şekilde kıyıya ulaşabileceklermiş. Bu proje de ilk başta hiç yoktan iyi ve akılcı bir çözümmüş gibi görünüyordu. Nitekim balıkçılar da aynen böyle yaptılar. Ancak Japon halkı canlı olmasına rağmen bu balıkların da, sersemlemiş bir şekilde kıyıya geldikleri için taze balıklar gibi yeterince lezzetli olmadıklarını düşünüyormuş. Çünkü hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balıkların, capcanlı, diri ve hareketli taze balığa göre lezzeti onlara göre çok daha farklıymış. Ancak Japon halkı canlı olmasına rağmen bu balıkların da, sersemlemiş bir şekilde kıyıya geldikleri için taze balıklar gibi yeterince lezzetli olmadıklarını düşünüyormuş. Çünkü hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balıkların, capcanlı, diri ve hareketli taze balığa göre lezzeti onlara göre çok daha farklıymış.

39 SUNU TASARIM SELİM BELEN38 Pekâlā, Balıkçılar nasıl olacak da Japonya’ya taze lezzetli balığı getirebileceklerdi? Siz olsaydınız ne yapardınız? Siz olsaydınız ne yapardınız? Japonlar çok ilginç bir çözüm bulmuşlar:

40 SUNU TASARIM SELİM BELEN39 Derin büyük akvaryumlara küçük birkaç tâne köpek balığı bırakmışlar. Böylece hayâtta kalmaya ve yem olmamaya çalışan balıklar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak akvaryum içersinde yaşam mücadelesi verdikleri için, böylece zinde ve taze bir Derin büyük akvaryumlara küçük birkaç tâne köpek balığı bırakmışlar. Böylece hayâtta kalmaya ve yem olmamaya çalışan balıklar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak akvaryum içersinde yaşam mücadelesi verdikleri için, böylece zinde ve taze bir şekilde kıyıya ulaştırılabilmiş. şekilde kıyıya ulaştırılabilmiş. BEYNİNİZE KÖPEKBALIĞI ATIN..!

41 SUNU TASARIM SELİM BELEN40 1950’lerde, L. Ron Hubbart’ın gözlemlediği gibi “İnsânoğlu ancak başarma azmi ve kararlığı içinde bulunursa müthiş bir gayret sarf eder.” Ne kadar akıllı, uzman ve inatçıysanız, bir problemle uğraşmaktan o kadar daha zevk alırsınız. 1950’lerde, L. Ron Hubbart’ın gözlemlediği gibi “İnsânoğlu ancak başarma azmi ve kararlığı içinde bulunursa müthiş bir gayret sarf eder.” Ne kadar akıllı, uzman ve inatçıysanız, bir problemle uğraşmaktan o kadar daha zevk alırsınız. Bir problem sizi ne kadar çok zorluyorsa ve siz de probleminizi adım adım çözebiliyorsanız, bundan son derece mutluluk duyarsınız. Dahası, diğer problemlerinizi de heyecânla, enerjiyle ve canlılıkla karşılarsınız. Bu kişisel gelişim böylece devam edip gider… Yoksa bir hedefinize ulaşır ulaşmaz, heyecânınız kaybolmaya başlamaz mı? Yeni bir hedefiniz ve sizi motive edecek yeni bir gündeminiz yoksa, yavaş yavaş atalete düşmez misiniz? Bir problem sizi ne kadar çok zorluyorsa ve siz de probleminizi adım adım çözebiliyorsanız, bundan son derece mutluluk duyarsınız. Dahası, diğer problemlerinizi de heyecânla, enerjiyle ve canlılıkla karşılarsınız. Bu kişisel gelişim böylece devam edip gider… Yoksa bir hedefinize ulaşır ulaşmaz, heyecânınız kaybolmaya başlamaz mı? Yeni bir hedefiniz ve sizi motive edecek yeni bir gündeminiz yoksa, yavaş yavaş atalete düşmez misiniz?

42 SUNU TASARIM SELİM BELEN41 Ya da aşırı çalışmanız gerekmiyorsa rehâvete kapılmaya başlamaz mısınız? İşte bu ve benzeri problemleri aşmak, Japonların taze balık probleminin çözümünde olduğu gibi aslında çok basittir. Yapmanız gereken şey, her zaman sizi zorlayacak olan bir üst performansı sergilemek için; problemlerinizi, kendinizi geliştirmek karşılaşmış olduğunuz eşsiz fırsatlar olarak kabul etmek ve çözümlerine de bu tutku ile yoğunlaşmaktır.

43 SUNU TASARIM SELİM BELEN42  Bu Gerçek Yaşam Kesitinden Şunları Anlıyoruz Görüleceği üzere problemlerden uzaklaşmaktansa içine atlamak, boğuşmak ve onları yenmeye çalışmak bizi daha da zindeleştirir. Problemleriniz çokça ve çeşitli olabilir. Ümitsiz olmayın! Onları tanıyın/tanımlayın, onları göğüsleme stratejilerinizi organize edin, kararlı olun, daha çok bilgi ve yardım desteğiyle onlarla savaşın! Beyninize adetâ bir köpek balığı atın ve nelere ulaşabileceğinizi işte o zaman görün! Sınav stresiniz de sizin köpek balığınız olsun….  Sorunlarımızı ve problemlerimizi; farkındalık düzeyimizi artıracak ve bizi zinde tutacak yardımcı aktörler olarak görün. Risk almaktan korkmayın! Unutmayın! Risk aldığınız oranda kişisel gelişimizin önünü açmış olursunuz. Aslā kendinizi tekrarlamayın, köşenize çekilip ortalama sıradan bir insân olmayın. Beden diliniz ve ses tonunuz, edilgen ve de durgun olmasın. Yaşama sımsıkı sarılın ve yaşamınız daimâ öğrenme eksenli olsun!  Bilgilerinizi zinde ve taze tutmak istiyorsanız, problemlerinizle mücâdele etmekten kaçınmayın. Unutmayın her başarısızlık, yeniden denemek için doğmuş eşsiz bir fırsattır.

44 SUNU TASARIM SELİM BELEN43  Aslında problemlerimiz, bize bu anlamda gizli bir mesaj veririler. Mesaj şudur: “Ben senin probleminim. Seninim. Sana âidim. Tıpkı elin gibi, gözün gibi. Eline ve gözüne sahip çıkarak ve onları en iyi şekilde kullanarak nasıl bağımsızlaştıysan, beni de sahiplenerek ve benden elde ettiğin kazanımları en iyi şekilde kullanarak bağımsızlaşabilir ve daha güçlü olabilirsin.” Özetle; stresinizi yerçekimi gibi, mevsimlerin gelip geçmesi gibi, üşümek gibi, acıkmak gibi doğal karşılayın, kabullenin… Stresinizi, asla bir engel veya problem olarak görmeyin…. Böylece stresinizin sizi zinde tutmasına izin verin…. Unutmayın, ÖSS’ye karınca kararınca stresli girmenizde oldukça fayda var….!

45 SUNU TASARIM SELİM BELEN44 KAYGIYI KONTROL ETMEK Öncelikle sınava konsantre olmanızı ve sorulara odaklanmanızı sağlar. Öncelikle sınava konsantre olmanızı ve sorulara odaklanmanızı sağlar. Düşüncelerinizi organize etmede, dikkatinizi toplamada yardımcı olur. Düşüncelerinizi organize etmede, dikkatinizi toplamada yardımcı olur.

46 SUNU TASARIM SELİM BELEN45 KAYGIYI KONTROL ETMEK  Olumsuz düşünmenizi ve paniğe kapılmanızı engeller.  Kontrol duygusu başarmaya yardım eder, gerçek performansınızı sergilemenizde önemli rol oynar.

47 SUNU TASARIM SELİM BELEN46 STRESİ ÖNLEMEK İÇİN:  Altın anahtarlar  Kontrolü elinize alın  · "Sınavda kesin yetiştiremeyeceğim" yerine, "Zamanı kullanmak benim elimde, dikkatimi neler yapacağıma, sorulara verirsem bu kontrolü sağlarım" demek.  · Sınav sizi değil, siz sınavı yöneteceksiniz.

48 SUNU TASARIM SELİM BELEN47  Sonuca kilitlenmeyin  · "Sınavı kazanamazsam/iyi bir puan alamazsam mahvolurum" yerine, "Sınavın sonucunu düşünerek değiştiremem, elimden geleni yaparak değiştirebilirim. Sonuçları düşünmek bana sadece zaman kaybettirir" demek.  · Olası sonuçlara kilitlenmek, kendinize kuracağınız en tehlikeli tuzaklardan biridir.

49 SUNU TASARIM SELİM BELEN48  Dikkati ekonomik kullanın  · "Dikkatim hiç dağılmamalı" yerine, "Dikkatimi ekonomik kullanmalıyım" deyin.  · Kendinize hiçbir durumun tamamıyla kontrol altına alınamayacağını sıklıkla hatırlatın, aşırı kontrol çabaları da dikkat hırsızıdır. Kendinize yaklaşımlarınız insaflı olmalı.

50 SUNU TASARIM SELİM BELEN49  Kaygı enerjidir  · "Hiç heyecanlanmamalıyım" yerine, "Sınavlarda heyecanlanmak gayet doğal, heyecanım da bana gerekli" deyin. Unutmayın, kaygınız aynı zamanda enerji kaynağınız.

51 SUNU TASARIM SELİM BELEN50  Sorulara şans verin  · "Hiçbir soruda takılmamalıyım. Hemen yapmalıyım" yerine, "Takıldığım sorular olabilir, yapamadığımı görürsem diğer sorulara şans vermeliyim" deyin.  · Yapamadığınız sorular olacaktır. Ancak sınav tek bir sorudan oluşmuyor. O nedenle gereğinden fazla zaman harcayarak bir soruyla uğraşmamanız ve o soruyu geçerek dikkatinizi diğer soruya vermeniz önemli.

52 SUNU TASARIM SELİM BELEN51  Bilginizi kullanın  · "Bu sınav eksiklerimi ortaya koyacak" demek yerine, "Bilgimi kullanmak için iyi bir fırsat" deyin.  · Sınav öncesi eksiklerin bütünüyle giderilmesi beklentisi, yine gerçekçi olmayan katı bir yaklaşımdır. Eksikleriniz yerine bildiklerinize odaklanın. Böylelikle enerjinizi daha doğru yönde kullanabilirsiniz.

53 SUNU TASARIM SELİM BELEN52  İlaç, yarardan çok zarar verir Zihin açıcı olduğu ya da kaygıyı azalttığı iddiasıyla kulaktan dolma ilaç önerilerine kulak asmayın Kaygıyı azaltmak için sadece profesyonel kişilere (psikologlar, psikiyatrlar, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları) ve profesyonel kurumlara (Türk Psikologlar Derneği'ne, psikiyatri kliniklerine) başvurun.

54 SUNU TASARIM SELİM BELEN53  Sorulara odaklanın  · Sınavın sonucuna değil, performansınızı en iyi şekilde kullanabilmek için sorulara odaklanın.  · Dikkatinizi diğer adaylara, çevredeki herhangi bir ses veya gürültüye değil, kendi sınav kitapçığınıza, sorulara ve cevap kâğıdınıza odaklanın.

55 SUNU TASARIM SELİM BELEN54 SINAV KAYGISINI AZALTAN FAKTÖRLER  Sınavlara en iyi şekilde, bir plan ve program dahilinde hazırlanmak,  Çalışmaları asla ertelememek,  Zamanı akıllı kullanmak,  Beklentiyi gerçekçi tutmak,  Olumsuz duygu, düşüncelerden kurtulmak

56 SUNU TASARIM SELİM BELEN55 SINAVLARDAN ÖNCE;  Çalışma alışkanlıklarınızı ve sınava ilişkin tutumlarınızı gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışın.  Zamanı iyi kullanmayı öğrenin.  Kendinizi rahat hissederseniz sınavlarda panik yaşamazsınız.

57 SUNU TASARIM SELİM BELEN56 SINAVLARDAN ÖNCE;  Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin.  Sınava hazırlanma çalışmalarınızı son geceye veya sabaha bırakmayın.

58 SUNU TASARIM SELİM BELEN57 SINAVLARDAN ÖNCE;  Sınava elinizden geldiğince hazırlanmış olma duygusu, kendinizi rahat hissetmenize ve kaygınızı azaltmanıza yardımcı olur.  Sınavlardaki tutumunuz ve kendinize ilişkin olumlu bir düşünce yapısı geliştirmeye çalışın.

59 SUNU TASARIM SELİM BELEN58 SINAVLARDAN ÖNCE;  Mükemmeliyetçi olmayın.  Beklentilerinizin gerçekçi ve hedeflerinizin ulaşılabilir olmasına dikkat edin.

60 SUNU TASARIM SELİM BELEN59 SINAV SÜRESİNCE.... SÜRESİNCE....

61 SUNU TASARIM SELİM BELEN60 Sınav anında;  Hiçbir şey yapamayacağım, sınav kötü geçecek, ya soruları cevaplayamazsam ya da her şeyi unuttum gibi olumsuz düşünceleri aklınızdan çıkarın ve yukarıda sözü edilen “Sınav kaygısıyla başa çıkma teknikleri” nden birini uygulayın.  Hazır olduğunuzu düşündüğünüzde sınava başlayın.

62 SUNU TASARIM SELİM BELEN61  Kontrolün kendinizde olduğunu hissettiğinizde ve soruları dikkatle okumaya başladığınızda kaygınız azalacaktır.   Yönergeyi dikkatle okuyun ve sorulara göz gezdirin.  Zamanı nasıl kullanacağınıza ve soruları hangi sırayla cevaplayacağınıza karar verin.

63 SUNU TASARIM SELİM BELEN62  Cevaplayabileceğiniz sorulardan başlamak en iyisidir. Yapabildiğiniz sorulardan başlamak sizi motive eder.

64 SUNU TASARIM SELİM BELEN63  Bir soruyu cevaplarken aklınıza başka bir soru ile ilgili bir bilgi ya da düşünce gelirse, başka bir kağıda kısaca not edin, o sorunun cevabını düşünerek vakit kaybetmeyin ve dikkatinizi dağıtmayın.  Dikkatinizin dağılması ve konsantrasyonunuzun bozulması yeniden kaygılanmanıza neden olur.

65 SUNU TASARIM SELİM BELEN64  Konsantrasyonunuz bozulur ve kaygı düzeyiniz yükselirse, o ana kadar iyi gittiğinizi göz önüne alarak, uyguladığınız tekniği tekrarlayın ve sınava devam edin.  Kaygınıza teslim olmayın ve bu durumla baş edebileceğinizi unutmayın.

66 SUNU TASARIM SELİM BELEN65 SINAVDAN SONRA...

67 SUNU TASARIM SELİM BELEN66  Sınavınız iyi veya kötü geçsin, sınavdan sonra kendinizi ödüllendirin; kendinize sevdiğiniz bir şeyler alın, hoşlandığınız bir şeyler yapın.

68 67  Sınavda başarısız olduğunuz konuları tespit edip eksikleriniz ve yanlışlarınız üzerinde durun, bir sonraki sınavda başarılı olmak için neler yapmanız gerektiğini planlayın ve bunları uygulamaya çalışın.

69 SUNU TASARIM SELİM BELEN68 Son söz  Sınav Kaygısı ETER gibidir. Azı ayıltır Çoğu bayıltır. Bir miktar kaygı her zaman her işte gereklidir. Yeter ki olumsuz düşünmeyelim karamsar olmayalım.  Sınav kaygısını bir rüzgara benzetirsek: Kötümser öğrenci rüzgardan şikayet eder, Kötümser öğrenci rüzgardan şikayet eder, İyimser öğrenci geçmesini umar, İyimser öğrenci geçmesini umar, Akıllı öğrenci yelken açar… Akıllı öğrenci yelken açar… Sınavlarda aklınızı kullanın yelkenlerinizi açın. Sınavlarda aklınızı kullanın yelkenlerinizi açın.  HAYALLERİNİZ HAYAL OLARAK KALMASIN.  Zaman ayıran ve sabırla dinleyen herkese teşekkürler..  BAŞARILAR!!!


"1 2 Kısa süreli belleğin kapasitesi çok düşüktür. Ortalama 7 Bittir. Bilgiler burada 2 ila 400 mili saniye arasında tutulabilirler. Uzun süreli belleğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları