Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015).  Örgütler bilgiyi şu üç stratejik amaç için kullanırlar:  Çevrelerindeki değişimi anlamlandırmak.  Yenilik getirecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015).  Örgütler bilgiyi şu üç stratejik amaç için kullanırlar:  Çevrelerindeki değişimi anlamlandırmak.  Yenilik getirecek."— Sunum transkripti:

1 BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015)

2  Örgütler bilgiyi şu üç stratejik amaç için kullanırlar:  Çevrelerindeki değişimi anlamlandırmak.  Yenilik getirecek yeni bilgiyi üretmek.  Takip edecekleri yol haritasına yönelik kararlar almak.

3 BİLGİ  Üret  Dönüştür  Kullan YÖNET & DAHİL ET  Bilgi süreçleri  Bilgi kaynakları  Bilgi teknolojileri «Bilgiyi nasıl dönüştürdüğü ve kullandığını doğru şekilde kavrayamayan bir örgüt, bilgi süreçlerini, kaynaklarını ve teknolojilerini entegre etmek ve yönetmek için tutarlı bir vizyona sahip olamaz.» (Choo, 1996)

4  Bilgi kültürü  İletişim akışları  Örgütler arası ortaklıklar  Dahili çevre (işbirliği, açıklık, güven)  Bilgi sistemleri yönetimi  Bilgi yönetimi  Diğer süreç ve yöntemler BİLGİ TEMELLİ ÖRGÜT (knowledge-based organization)  Örgütsel kültür

5  Örgütsel bilgi kültürü ne işe yarar?  İşletimsel ve stratejik başarı için bilginin değerli ve yararlı olduğu anlaşılır.  Karar verme süreçlerinin temeli bilgiye dayandırılır.  Örgüt içinde etkin bilgi sistemlerinin kullanılabilmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanılır.

6  Yapılan çalışmalar yöneticilerin bilgi kültürü ile örgütün yaşam döngüsü ve bilgi kullanımı arasında bağlantı olduğunu gösteriyor:  Gelişmiş bir bilgi kültürü örgütün başarılı iş performansı sergilemesine yardımcı olur.  Bilgi kültürü, gelişmiş örgütler için stratejik bir hedef olmalıdır.

7  Bilgi kültürünü benimseme süreci?:  Öncelikle, örgüt bir bilgi kültürü benimseme ihtiyacı olduğunu fark eder (sezme).sezme  Daha sonra, benimsediği kültüre ait değerler sistemi ile iletişime geçer.  Benimsediği bilgi kültürünün bileşenlerini sergilemek için yeniden yapılanma eğilimi gösterir.  Süreç dinamiktir  Süreç, bilgi kültürünün felsefesi ve uygulaması norma dönüşene kadar devam eder.

8  Sezme (sensemaking): «Lurk before you leap!» ▪ Sezme, insanların deneyimlerine anlam verme sürecidir. ▪ Örgütlerde “sezme”nin temel hedefi örgütün gerçekten ne olduğu ve ne yaptığı konusunda çalışanların ortak bir anlayışı paylaşmasını sağlamak ve daha uzun vadede çalışanların bu koşullara adapte olmasına yardımcı olmaktır. ▪ Çeşitli sezme modellerine göre, örgütlerdeki insanlar sürekli olarak çevrelerinde neler olup bittiğini anlamaya çalışmaktadır. ▪ Sezme modellerinin doğal bir sonucu olarak örgütler yorumlama sistemleri şeklinde çalışır. ▪ Yorumlanan şey, örgütün dahil olduğu dış çevredir. Yorum, dış çevrenin ne kadar analiz edilebildiği konusundaki algıya ve söz konusu çevreyi anlamlandırabilmek için o çevreye ne kadar dahil olunduğuna bağlıdır.

9  Örgüt için bir bilgi kültürü benimsendikten ve norma dönüştükten sonra  Bilgi kültürü örgütsel kültürden ayırt edilemez.  Bilginin varlığı ve kullanımı günlük işlerin bir parçası haline gelir.  Benimsenen bilgi kültürünün  Bilgi kaynak ve hizmetlerinin nasıl yönetileceği ve bunların ne kadar etkili/yararlı olduğu üzerinde karar verici etkisi vardır.

10  Bilgi kültürü;  Bir örgütün bilgi algısı, üretimi ve kullanımı üzerinde etkili olan değerler, kurallar (norm) ve uygulamalar olarak tanımlanabilir. ▪ Değerler; örgüt için bilginin rolü ve katkısı hakkında sahip olunan inançlar ile, bilginin nasıl üretilmesi ve kullanılması gerektiği konusundaki ilkeleri kapsar. ▪ Kurallar; örgütte hangi bilgi davranışlarının normal ya da beklenen olduğu konusunda toplum tarafından kabul görmüş standartlardır. ▪ Bilgi uygulamaları; insanlar tarafından örgütte yapılan işlerin gözlemlenebilir ve istikrarlı bir modelidir. Uygulamalar, örgüt işleyişinde yer alan insanları, bilgiyi ve teknolojiyi birbiriyle ilişkilendirir.

11

12  Örnekler  Ulusal bilgi merkezi ya da bir üniversitenin bilgi işlem merkezi yöneticisi olduğunuzu hayal edin. ▪ Bilgi kültürünü benimseme aşamasında ve sonrasında neler yapılabilir, neden, nasıl?

13

14  Karar Destek Sistemleri (Decision Support Systems):  Bir örgütte yöneticilerin ve profesyonel çalışanların karar vermesine yardımcı olarak kullanılan, karar verme sürecinde kullanıcıların sistemle karşılıklı olarak etkileşimde bulunduğu, bilgisayar tabanlı bir bilişim sistemidir. Karar destek sistemleri çoğunlukla yarı yapılandırılmış (semistructured) problemlerin çözümünde kullanılmakla birlikte, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış problemler için de kullanılabilmektedir. Sistemler veri ve model bazlıdır. Kullanıcılar, özgün ve belirli bir probleme değin veriler ve bir ya da daha çok yöntem çerçevesinde model kurma olanağı sağlayan bu tür sistemler yardımıyla daha hızlı ve daha isabetli kararlar verebilmektedir.

15  Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS-Management Information Systems):  İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır.  Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak bir bütün halinde sunulması, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin en önemli görevlerinden biridir.  Örnek olay: ▪ Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği (http://www.isarder.org/isardercom/2014vol6issue3/vol.6_issue.3_article06_full_text.pdf)http://www.isarder.org/isardercom/2014vol6issue3/vol.6_issue.3_article06_full_text.pdf

16  “Knowledge management” kavramı ve örgütlerde bilgi kullanımı arasındaki bağlantı nedir?

17  Kullanılan kaynaklar ve okuma listesi  Örgütü yenilemek, bilgiye bahçıvanlık etmek (Enformasyonun Sosyal Yaşamı, Bölüm 6, s. 129-132, (2001) (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby253_2012/8/OrgutuYenilemek_EnformasyonunSosyalYasami_200 1.pdf)http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby253_2012/8/OrgutuYenilemek_EnformasyonunSosyalYasami_200 1.pdf  Üniversitede bilgi kültürü: AİBÜ Eğitim Fakültesi Örneği (2010) (http://www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/50/132)http://www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/50/132  Üniversitede Bilgi Kültürü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği (2005) (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003013)http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000003013  Bir kurgu ve eylem biçimi olarak bilgi kültürü (2010) (http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewArticle/148)http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewArticle/148  Bilgiye dayalı örgütlerin temel örgütsel nitelikleri ve yetenekleri (http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/60/2/4_ufuk_durna.pdf)http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/60/2/4_ufuk_durna.pdf  İşletmelerde Yöneticilerin Karar Verme Süreci ve Bu Süreçte Bilişim Sistemlerinin Kullanımı : Ankara İli Örneği (http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/271/)http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/271/  Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği (http://www.isarder.org/isardercom/2014vol6issue3/vol.6_issue.3_article06_full_text.pdf)http://www.isarder.org/isardercom/2014vol6issue3/vol.6_issue.3_article06_full_text.pdf  Thinking beyond performance indicators: A holistic study of organizational information use. (http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88- 2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3390027)http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88- 2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3390027


"BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015).  Örgütler bilgiyi şu üç stratejik amaç için kullanırlar:  Çevrelerindeki değişimi anlamlandırmak.  Yenilik getirecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları