Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar."— Sunum transkripti:

1 İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar

2 BİS107- Biyoistatistik Ders Yeri ve Zamanı: FARMA I, Pazartesi 13:40 – 15:30 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Dolgun Dersin Öğretim Yardımcısı Arş. Gör. Osman Dağ H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Tel: 305 14 67

3 Kaynak Kitaplar: 1.Dawson, Beth Trapp, Robert G. Basic & Clinical Biostatistics Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork 2004. WA 950 D272 2004 2.Prof. Dr. Reha Alpar. Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik güvenirlik : SPSS'de çözümleme adımları ile birlikte, 3. Baskı, 2014. QA276.12 A47 2014 3.Pharmaceutical statistics: practical and clinical applications. Sanford Bolton, Charles Bon. 5th ed. New York : Informa Healthcare USA, 2010. http://www.crcnetbase.com/isbn/9781420074239 http://www.crcnetbase.com/isbn/9781420074239 Ders Notları http://www.biyoistatistik.hacettepe.edu.tr/eczacilik.html BİS107- Biyoistatistik

4 Dersin Amacı: Bu derste, temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler, eczacılık alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrenciye kavratılmaya çalışılır. Dersin Öğrenme çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;  temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilir ve yorumlayabilir,  eczacılık alanında literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp, eleştirel olarak yorumlayabilir.  temel istatistik bilgisi ile araştırmaların planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında katkıda bulunabilir.  alanında yayınlanmış olan makalelerde kullanılan tablo ve grafikleri anlayıp, yorumlayabilir. BİS107- Biyoistatistik

5 İstatistik ve Biyoistatistik Kavramı İstatistik; Herhangi bir konu hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri düzenlemek, çözümlemek ve yorumlamak için gerekli yöntemler topluluğudur. Biyoistatistik; Biyoloji, Tıp, Eczacılık ve diğer sağlık bilimlerinde araştırma düzeni oluşturulması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

6 İstatistik Neden gereklidir? *A pie chart that Fox Chicago aired during the 2012 primaries

7 İstatistik Neden gereklidir?

8 Trombolizm tanısı konulmuş hastaların kan grupları dağılımı Kan GrubuSayı% A3258.2 AB47.3 B814.5 O1120.0 Toplam55100.0 Sağlıklıların kan grupları dağılımı Kan GrubuSayı% A7551.7 AB85.5 B1913.1 O4329.7 Toplam145100.0

9 İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Çıkarımsal İstatistik

10 Tanımlar Tanımlayıcı istatistik: Verilerin özetlenmesi, sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle sunulmasını içerir. Çıkarımsal istatistik: Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla evren hakkında kestirimde bulunma, hipotezleri test etme ve karar verme süreçlerini içerir.

11 Tanımlar Evren (kitle): Belirli bir özelliğe sahip tüm bireylerin oluşturduğu topluluktur. Örneklem: Çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrene göre daha az sayıda birey yada gözlemden oluşan alt kümedir. Örnekleme: Evrenden örnek seçmek amacıyla geliştirilen yöntemler bütünüdür.

12 Tanımlar Parametre: Evreni tanımlamak için kullanılan ölçülere denir. İstatistik: Örneklemi tanımlamak için kullanılan ölçülere denir.

13 Tanımlar Veri: İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgi ve ölçümler bütünüdür. Denek: Üzerinden veri toplanan her türlü canlı/cansız varlık. Değişken: Deneklerin herhangi bir özelliğine ilişkin ölçümlerdir.

14 Veri Niteliksel veri (Kategorik) Niceliksel veri (Sayısal) Niteliksel veri: Sayımla elde edilen verilere denir (Cinsiyet, kan grubu...vb.). Niceliksel veri: Ölçümle elde edilen verilere denir (Yaş, ilaç sayısı,...vb.)

15 Niteliksel Veri Niteliksel veri (Kategorik) Sıralanabilir niteliksel Sınıflanabilir niteliksel (sırasız) Sınıflanabilir (Sırasız) Niteliksel veri: Niteliksel verilerin kategorilerinde herhangi bir sıra yok ise bu tür verilere sınıflanabilir niteliksel veri denir. (Örn: Cinsiyet, Kan grubu, Medeni Durum...vb.) Sıralanabilir Niteliksel veri: Niteliksel verilerin kategorilerinde herhangi bir sıra var ise bu tür verilere sıralanabilir niteliksel veri denir. (Örn: Hastalık Evresi, Eğitim Düzeyi, Askeri rütbeler...vb.)

16 Niceliksel Veri Kesikli sayısal veri: Belirli bir aralıktaki tam sayıları alan veri türüdür. (Örn: Çocuk Sayısı, Hastane yatak sayısı...vb.) Sürekli sayısal veri: Belirli bir aralıktaki tüm değerleri alan veri türüdür. (Örn: Ağırlık, Boy, Zeka puanı, Sıcaklık...vb.) Niceliksel (Sayısal) Kesikli Sürekli Aralık ölçekli Oran Ölçekli


"İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları