Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar

2 BİS107- Biyoistatistik Ders Yeri ve Zamanı: FARMA I, Pazartesi 13:40 – 15:30 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Dolgun Dersin Öğretim Yardımcısı Arş. Gör. Osman Dağ H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Tel:

3 BİS107- Biyoistatistik Kaynak Kitaplar: Ders Notları
Dawson, Beth Trapp, Robert G. Basic & Clinical Biostatistics Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork WA 950 D Prof. Dr. Reha Alpar. Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik güvenirlik : SPSS'de çözümleme adımları ile birlikte, 3. Baskı, QA A Pharmaceutical statistics: practical and clinical applications. Sanford Bolton, Charles Bon. 5th ed. New York : Informa Healthcare USA, Ders Notları

4 BİS107- Biyoistatistik Dersin Amacı: Bu derste, temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler, eczacılık alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrenciye kavratılmaya çalışılır. Dersin Öğrenme  çıktıları:  Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilir ve yorumlayabilir, eczacılık alanında literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp, eleştirel olarak yorumlayabilir. temel istatistik bilgisi ile araştırmaların planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında katkıda bulunabilir. alanında yayınlanmış olan makalelerde kullanılan tablo ve grafikleri anlayıp, yorumlayabilir.

5 İstatistik ve Biyoistatistik Kavramı
İstatistik; Herhangi bir konu hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri düzenlemek, çözümlemek ve yorumlamak için gerekli yöntemler topluluğudur. Biyoistatistik; Biyoloji, Tıp, Eczacılık ve diğer sağlık bilimlerinde araştırma düzeni oluşturulması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

6 İstatistik Neden gereklidir?
*A pie chart that Fox Chicago aired during the 2012 primaries

7 İstatistik Neden gereklidir?

8 İstatistik Neden gereklidir?
Trombolizm tanısı konulmuş hastaların kan grupları dağılımı Kan Grubu Sayı % A 32 58.2 AB 4 7.3 B 8 14.5 O 11 20.0 Toplam 55 100.0 Sağlıklıların kan grupları dağılımı Kan Grubu Sayı % A 75 51.7 AB 8 5.5 B 19 13.1 O 43 29.7 Toplam 145 100.0

9 Tanımlayıcı İstatistik Çıkarımsal İstatistik

10 Tanımlar Tanımlayıcı istatistik:
Verilerin özetlenmesi, sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle sunulmasını içerir. Çıkarımsal istatistik: Örneklemden elde edilen bulgular yardımıyla evren hakkında kestirimde bulunma, hipotezleri test etme ve karar verme süreçlerini içerir.

11 Tanımlar Evren (kitle):
Belirli bir özelliğe sahip tüm bireylerin oluşturduğu topluluktur. Örneklem: Çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrene göre daha az sayıda birey yada gözlemden oluşan alt kümedir. Örnekleme: Evrenden örnek seçmek amacıyla geliştirilen yöntemler bütünüdür.

12 Tanımlar Parametre: Evreni tanımlamak için kullanılan ölçülere denir.
İstatistik: Örneklemi tanımlamak için kullanılan ölçülere denir.

13 Tanımlar Veri: İncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgi ve ölçümler bütünüdür. Denek: Üzerinden veri toplanan her türlü canlı/cansız varlık. Değişken: Deneklerin herhangi bir özelliğine ilişkin ölçümlerdir.

14 Veri Niteliksel veri (Kategorik) Veri Niceliksel veri (Sayısal)
Sayımla elde edilen verilere denir (Cinsiyet, kan grubu...vb.). Niceliksel veri: Ölçümle elde edilen verilere denir (Yaş, ilaç sayısı,...vb.)

15 Niteliksel Veri Sıralanabilir niteliksel Niteliksel veri (Kategorik)
Sınıflanabilir niteliksel (sırasız) Sınıflanabilir (Sırasız) Niteliksel veri: Niteliksel verilerin kategorilerinde herhangi bir sıra yok ise bu tür verilere sınıflanabilir niteliksel veri denir. (Örn: Cinsiyet, Kan grubu, Medeni Durum...vb.) Sıralanabilir Niteliksel veri: Niteliksel verilerin kategorilerinde herhangi bir sıra var ise bu tür verilere sıralanabilir niteliksel veri denir. (Örn: Hastalık Evresi, Eğitim Düzeyi, Askeri rütbeler...vb.)

16 Niceliksel Veri Kesikli sayısal veri:
Sürekli Aralık ölçekli Oran Ölçekli Kesikli sayısal veri: Belirli bir aralıktaki tam sayıları alan veri türüdür. (Örn: Çocuk Sayısı, Hastane yatak sayısı...vb.) Sürekli sayısal veri: Belirli bir aralıktaki tüm değerleri alan veri türüdür. (Örn: Ağırlık, Boy, Zeka puanı, Sıcaklık...vb.)


"İstatistik ve Biyoistatistiğe Giriş: Temel İstatistiksel Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları