Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

www.egitimcininadresi.com Okulunuzun Fotoğrafını ekleyiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "www.egitimcininadresi.com Okulunuzun Fotoğrafını ekleyiniz."— Sunum transkripti:

1

2 www.egitimcininadresi.com Okulunuzun Fotoğrafını ekleyiniz

3 AİLE OLARAK ÖĞENCİLERİMİZE NASIL YARDIMCI OLALIM? ONLARIN BAŞARISINI NASIL ARTTIRALIM? www.egitimcininadresi.com

4 Çocuklarımızın her davranışının bir nedeni bir amacı vardır. www.egitimcininadresi.com

5 Çocuklarımız her davranışı bedensel, ruhsal ve sosyal yaşamında bir denge sağlamak için yapar. www.egitimcininadresi.com

6 Çocuklarımızda görülen olumsuz davranışlar, başarısızlıklar ya da başarının yeterli düzeyde olmaması da kesinlikle bir nedene bağlıdır. www.egitimcininadresi.com

7 Bunların ortadan kalkması, baskı, dayak ve şiddete dayalı cezayla olanaklı değil; bunları oluşturan nedenlerin ortadan kalkmasıyla olanaklıdır. www.egitimcininadresi.com

8 Çocuklarımızda, varsa olumsuz davranışları giderici önlemler almak, başarısızlıklarını başarıya dönüştürmek, başarı düzeylerini yükseltmek, www.egitimcininadresi.com

9 Onların iyi bir insan olmasına yardımcı olmak sizlerin ve bizlerin asıl görevidir. Bu sunu, bu amaçla hazırlanmıştır. www.egitimcininadresi.com

10 Karşılaşacağınız öneriler ve uyarılar, doğrudan sizi ya da çocuğunuzu hedeflememiştir.Bunların tümü çocuğunuzla ya da sizinle ilgili olmasa bile, kesinlikle, sizi ya da çocuğunuzu ilgilendirecek öneriler ve uyarılar vardır. Bunları dikkatli, titiz ve yapıcı olarak uygulamanız size ve çocuğunuza çok şeyler kazandıracaktır. www.egitimcininadresi.com

11 1- Çocuğunuzun sağlık durumuyla yakından ilgileniniz. Sağlık sorunlarının bir bölümü yaşam enerjisini önemli ölçüde azaltır ve güçsüz bırakır. Bir bölümü de çocuğun ilgisinin ve dikkatinin ders konuları üzerinde toplanmasına engel olur. www.egitimcininadresi.com

12 2- Çocuğunuza kahvaltı yaptırmadan ya da yemek yedirmeden okula göndermeyiniz. Karnı aç olan çocuk dikkatsiz, dalgın ve unutkan olur. Anlama güçlüğü çeker. www.egitimcininadresi.com

13 3- Çocuğunuzun kılık kıyafetine özen gösteriniz ve temiz olmasını sağlayınız ve onu bu konularda yapıcı olarak uyarınız. www.egitimcininadresi.com

14 4-Çocuğunuzun davranışlarının iyiye ya da daha iyiye gitmesi için öğretmenleriyle sıkı bir işbirliği kurunuz. www.egitimcininadresi.com

15 5- Veli toplantılarına mutlaka katılınız. Toplantılardan ayrılmak için de aceleci olmayınız. www.egitimcininadresi.com

16 6- Çocuğunuz büyüme ve gelişme çağındadır. Bu çağda en iyi dinlenme biçimi uyumakla gerçekleşir.Onun her gün aynı saatlerde uyumasına ve uyanmasına dikkat ediniz. www.egitimcininadresi.com

17 7- Çocuğunuzun yaşantısındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk, yaşamındaki en çok etkili örnekleri ailesinden alır. Anne – baba olarak tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz. www.egitimcininadresi.com

18 8- Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Onu, yeteneklerinin ötesinde başarı göstermeye zorlamayınız. www.egitimcininadresi.com

19 9- Çocuğunuzun tüm isteklerini yerine getirmeniz ya da tam tersi hiçbir isteğini yerine getirmemeniz onun uyumsuz davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. Bu konuda çocuğunuz sizi yönetecek kadar, duygusal, onun sevgisini yitirecek kadar katı olmayınız. www.egitimcininadresi.com

20 10- Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını, olanaklıysa haftalık ya da aylık olarak toptan veriniz. Böylece kendini yönetmesini ve sorumluluk almasını öğrenecektir. www.egitimcininadresi.com

21 11- Çocuğunuzu kardeşleriyle ya da başka çocuklarla kıyaslamayınız. Her insanın nitelikleri farklıdır. Onu olduğu gibi kabul ediniz. www.egitimcininadresi.com

22 12 – Çocuklarınızı korkutmayınız. Aşırı baskılardan, bedeni cezalardan, olmayacak sınırlamalar koymaktan sakınınız. Bütün bunların çocuklarınızda duygusal çöküntüler yaratacağını unutmayınız. www.egitimcininadresi.com

23 13- Çocuğunuzun okula zamanında gitmesini sağlayınız. Eve zamanında dönmesini denetleyiniz. Okula gelişinde ve eve dönüşünde geç kalma alışkanlığı varsa önleyiniz. www.egitimcininadresi.com

24 14- Çocuklarınızın belirli davranışları için anne ve baba olarak ayrı tepkiler göstermeyiniz, aynı şekilde davranınız. www.egitimcininadresi.com

25 15- Çocuğunuza evde, olanaklıysa bir çalışma odası ve bu oda bir çalışma ortamı hazırlayınız. www.egitimcininadresi.com

26 16- Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz. Bu konuda ilgili müdür yardımcısından bilgi alınız. www.egitimcininadresi.com

27 17- Televizyon izlemede çocuğunuza iyi alışkanlıklar kazandırınız ve bu konuda ona iyi örnek olunuz. İzlediğiniz program ve televizyonun sesi çocuğunuzun dersinden önemli olmasın. www.egitimcininadresi.com

28 18- Çocuğunuzun zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz. Onu zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı olmasını sağlayınız ve iyi örnek olunuz. www.egitimcininadresi.com

29 19- Çocuğunuza bilmediklerini ders öğretmenlerine, çekinmeden sormaları gerektiğini anlatınız. www.egitimcininadresi.com

30 20- Çocuğunuzun önemli okul içi sorunları için sınıf, ders ve rehber öğretmenine başvurunuz, çocuğunuzun da başvurmasını sağlayınız. www.egitimcininadresi.com

31 21- Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz; ancak sürekli olarak “Dersine çalış!” uyarısı olumsuz etki yapmaktadır. Onu, ona güvendiğinizi belli ederek uyarınız. www.egitimcininadresi.com

32 22- Çocuğunuzun ders çalışma programı yapmasına ve uygulamasına yardımcı olunuz. Planlı çalışması üzerinde durunuz. www.egitimcininadresi.com

33 23- Ders çalışırken çocuğunuzu ev işi,bakkala gönderme gibi nedenlerle kaldırmayınız. www.egitimcininadresi.com

34 23- Çocuğunuzu sevdiğinizi, ona değer verdiğinizi hissettiriniz. Onunla ilgili her konuda kesinlikle düşüncesini sorunuz. www.egitimcininadresi.com

35 24- Ders araç ve gereçlerini, ödevlerini zamanında okula getirmesine, bu alışkanlığı kazanmasın yardımcı olunuz. www.egitimcininadresi.com

36 25- Çocuğunuzun olabildiğince sosyal yaşantılar içinde sosyal olmasını sağlayınız, okuldaki ve çevredeki sosyal etkinliklere katılmasına izin veriniz. www.egitimcininadresi.com

37 26- Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz. Hele, bunu başkalarının yanında asla yapmayınız.Onun aşağılık duygusuna kapılmasına neden olursunuz. www.egitimcininadresi.com

38 27- Beğendiğiniz, takdir ettiğiniz yönlerini söyleyiniz. Onun kendine güven duymasını sağlayınız. www.egitimcininadresi.com

39 28- Çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız, birbirlerini kıskandıracak koşulları yaratmayınız. Hepsine aynı ilgiyi, aynı sevgiyi gösteriniz. www.egitimcininadresi.com

40 29- Çocuğunuz ders çalışırken, kardeşlerinin ve ev koşullarının onu rahatsız etmesine olanak tanımayınız. www.egitimcininadresi.com

41 30- Çocuğunuzun yanında ona uygulanan eğitimin tartışmasın yapmayınız. Okuluyla ve öğretmenleriyle ilgili görüşlerinizi çocuğun yanında açığa vurmayınız. www.egitimcininadresi.com

42 31- Çocuğunuzun boş zamanlarını değerlendirmesinde size büyük sorumluluklar düşmektedir. Onların boş zaman etkinlikleriyle ilgileniniz. Yararlı işler ve uğraşılar hazırlayınız. www.egitimcininadresi.com

43 32- İçinde bulunduğu yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir. Arkadaşı olmasına, iyi arkadaşlar seçmesine yardımcı olunuz www.egitimcininadresi.com

44 34- Çocuğunuzun sınıfını, şubesini, numarasını ve ders öğretmenlerini iyi öğreniniz. Öğretmenleriyle yapacağınız görüşmelerde çocuğunuzun iyi ve iyi olmayan yönlerini mutlaka söyleyiniz. www.egitimcininadresi.com

45 35- Öğretmenleri, çocuğunuzdan gerekli ders araç ve gereçleri istemişse bunları zamanında ve yeterince alınız. www.egitimcininadresi.com

46 36- Öğretmenlerinin çocuğunuzla ilgili yapıcı ve olumlu önerilerini kesinlikle yerine getiriniz. www.egitimcininadresi.com

47 37- Çocuğunuzun varsa sağlık sorunlarını zamanında okul yönetimine bildiriniz. www.egitimcininadresi.com

48 38- Ders notlarıyla ilgili bilgileri çocuğunuzdan öğrenmenin yanında doğrudan sınıf ya da ders öğretmeninden de öğreniniz. www.egitimcininadresi.com

49 39- Okula gitmediği günlerde, sınıfta işlenilen konuları ve verilen ödevleri arkadaşlarından öğrenmesini sağlayınız. www.egitimcininadresi.com

50 40- Çocuğunuzun okul yaşantısıyla ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz. www.egitimcininadresi.com

51 41- Çocuğunuzun okul dışındaki arkadaşlarını kontrol ediniz. www.egitimcininadresi.com

52 42- Çocuğunuzun sınav günlerini kendisinden öğreniniz ve ona göre yönlendirici olunuz. www.egitimcininadresi.com

53 43- Çocuğunuza iyi notları almasının yanında zayıf notlar almasının da doğal olduğunu ve onu çalışmakla durumunun düzeleceğine inandırınız. www.egitimcininadresi.com

54 44- Çocuğunuza karşı; sabırlı, anlayışlı ve soğukkanlı olunuz. Onların kusurları ve istenmeyen davranışları olacaktır. Çocuklar, istediğimiz gibi olsalardı ailede ve okulda eğitime gerek kalmazdı. www.egitimcininadresi.com

55 ………….İLKOKULU


"www.egitimcininadresi.com Okulunuzun Fotoğrafını ekleyiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları