Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJ İ K PLAN 2015-2019 ATA Ş EH İ R YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJ İ K PLAN 2015-2019 ATA Ş EH İ R YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 STRATEJ İ K PLAN 2015-2019 ATA Ş EH İ R YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU

2 STRATEJİK PLAN NEDİR? kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Stratejik Plan; kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

3 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Sonuçların planlanmasıdır. Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır.

4 STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Günü kurtarmaya yönelik değildir. Bir şablon değildir. Salt bir belge değildir. Sadece bütçeye dönük değildir. Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

5 Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak, Nitelikli kamu hizmeti sunmak, Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak, Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek, Toplumsal beklentileri karşılamak, Yaşam kalitesini arttırmak, Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir. STRATEJİK PLANIN AMAÇLARI

6 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU 1Yüksel KARADEMİROkul Müdürü 2Meltem ÖĞTENMüdür Yardımcısı 3Arzu Atıs ÖNBEYÖğretmen 4Fatma Hilal ERDOĞANÖğretmen 5Nuray KEPENEKOkul Aile Birliği Başkanı

7 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 1Meltem ÖĞTENMüdür Yardımcısı 2Kadriye TAŞKÖPRÜMüdür Yardımcısı 3Arzu Atıs ÖNBEYRehber Öğretmen 4Halime GÜVENÖğretmen 5Gülsen ŞANLIÖğretmen 6Esra KAYAÖğretmen 7Gaye ANGINÖğretmen 8Sevil KALKANÖğretmen 9Sibel ŞİMŞEKÖğretmen 10Çiğdem HANEFİÖğretmen

8 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 11Ayşegül TEKİNÖğretmen 12Yeşim BUDAKÖğretmen 13Hatice İZGİÖğretmen 14 Elif BEŞLİÖğretmen 15 Dilan DEMİRÖğrenci 16Can PEKŞENÖğrenci 17Ayşe UZUNALVeli 18Çiğdem AYYILDIZVeli 19Nuray KEPENEKOkul Aile Birliği Başkanı

9 STRATEJİK AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ TEMA 1 : NİTELİKLİ EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ VERMEK Stratejik Amaç 1. Değişen ve gelişen eğitim sistemine uyum sağlayan ihtiyaçlara göre eğitimini güncelleyen buna bağlı olarak kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen personele sahip, dinamik bir kurum haline gelmek.

10 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1: Okulumuzda görev yapan öğretmenlerin hizmet-içi eğitim almalarını sağlamak ve okulumuz bünyesinde hizmet içi eğitimler düzenlemek. Performans Hedefi 1: Okulumuzda görevli tüm öğretmenlerin senede bir defa hizmet içi eğitim almaları. Performans Hedefi 2: Okulumuzda bir senede iki hizmet içi eğitim planlamak ve yapmak.

11 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2: Bağımlılıkla mücadele kapsamında öğretmenlerimize eğitimler vererek onların öğrenci ve velilerle doğru iletişim becerilerine sahip olmalarına katkı sunmak. Performans Hedefi: Bu alanda eğitim alan rehber öğretmenlerimizin öğretmenlerimize her sene bir defa eğitim vermesi.

12 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3: Okulumuzda yeni göreve başlayan öğretmenlere tecrübeli ve istekli idareci ve öğretmenlerin mentorluk yapmaları için gerekli yapılanmayı oluşturmak ve kurum kültürünün içselleştirilmesini kolaylaştırmak. Performans Hedefi: Her yıl yeni okulumuza ataması yapılana en az iki öğretmene mentorluk yapmak.

13 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.4: Anaokulumuza ve özel eğitim sınıflarına stajyer öğrenci alınarak öğrencilerin daha çok sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve staj imkanına kavuşan öğrencilere tecrübe kazandırmak. Performans Hedefi: Stajyerlerin işe başlaması.

14 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 2: Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak. Stratejik Hedef 2.1: Kütüphanenin okul döneminde mesai saatlerinde açık olmasını sağlamak. Performans Hedefi: Okul aile birliği ile gönüllü velilerimizin kütüphanede dönüşümlü çalışması için plan hazırlama ve uygulama takibi ile kütüphanenin haftada 3 gün açık olması.

15 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2: Okul kütüphanesindeki kitapların güncellenmesini, yeni kitapların alınmasını sağlayarak, öğrenci, öğretmen ve velilerin kütüphaneye ilgilerini artırmak. Performans Hedefi: Okul kütüphanesine her yıl 30 yeni kitap almak.

16 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.3: Kitap okuma alışkanlığı edinen öğrencileri ödüllendirerek okumalarını teşvik etmek. Performans Hedefi: Her sınıf seviyesinde en çok okuyan üç öğrenciyi tespit edip ödüllendirmek.

17 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.4: Okulumuza yayınevleri aracılığıyla yazarlar davet ederek yazar-okuyucu buluşmalarını sağlamak. Performans Hedefi: Her sene 2 yazarla öğrencilerimizi buluşturmak. Stratejik Hedef 2.5: Velilerimizden okuma yazma bilmeyenleri tespit etmek, onları okulumuzda açacağımız okuma yazma kurslarına davet etmek. Performans Hedefi: Her sene okuma yazma kursu açmak.

18 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 3: Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak. Stratejik Hedef 3.1: Öğrencilerim verimli ders çalışma yöntemleri edinmeleri için öğrencilere Rehber Öğretmenlerin seminer vermesi. Performans Hedefi: Her sınıfın bu eğitimi senede bir defa alması.

19 Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.2: Öğrencilerin boş vakitlerini nasıl değerlendirmeleri gerektiği ile ilgili öğrencilere Rehber Öğretmenlerin seminer vermesi. Performans Hedefi: Her sınıfın bu eğitimi senede bir defa alması.

20 Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.3: Okulda düzenlenen ücretsiz takviye kurslarına öğrencilerin yönlendirilmesi, öğrenci başarısının artırılması ve öğrencilerin bu kurslara devamının alınması. Performans Hedefi: Her yıl okulda ücretsiz takviye kursları açılması.

21 Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.4: Sınıflar düzeyinde bilgi yarışmaları düzenleyerek, bilgilerini yenilemelerine yardımcı olmak. Performans Hedefi: Her sene okulumuzda bilgi yarışması yapma.

22 Stratejik Amaç 4 Stratejik Amaç 4: Değerler Eğitimi Projesi kapsamında; öğrencilerimize temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesini sağlayacak çalışmaları planlı ve etkili bir şekilde yürütmek. Stratejik Hedef 4.1: Değerler Eğitimi Projesi Komisyonu kurarak akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle öğrencilerimizi donatmak, onların kültürel kodlarını güçlendirmek. Performans Hedefi: Değerler Eğitimi Yıllık Planının uygulanması.

23 Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2: Bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerimize eğitimler vererek onların sağlıklı, mutlu bireyler olmalarına ve doğru iletişim becerilerine sahip olmalarına katkı sunmak. Performans Hedefi: Bu alanda eğitim alan rehber öğretmenlerimizin her sınıfa her sene iki defa eğitim vermesi.

24 TEMA 2: OKUL-VELİ –ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK Stratejik Amaç 1: Okul veli işbirliğini sağlamak. Stratejik Hedef 1.1: Plan sonuna kadar veli toplantılarına katılımı artırmak. Performans Hedefi : 2019 yılı sonunda velilerin toplantıya katılımını %65 e çıkarmak. Stratejik Hedef 1.2: Velilere ‘anne baba okulu’ adıyla seminerler planlamak, onlara eğitim vererek, onların bilgi ve tecrübelerini artırmak. Performans Hedefi : Anaokulu, özel eğitim ve ortaokul velilerine rehber öğretmenlerimiz tarafından bir eğitim öğretim yılında her sınıf seviyesinde dört defa eğitim verilecektir.

25 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3: Bağımlılıkla mücadele kapsamında velilerimize eğitimler vererek onların çocuklarıyla doğru iletişim kurmalarına katkı sunmak. Performans Hedefi: Bu alanda eğitim alan rehber öğretmenlerimizin her sene her sınıf seviyesinde sekiz defa eğitim vermesi.

26 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.4: Veli ve okul çevresinin davet edileceği kahvaltı organizasyonları, sinema ve tiyatro etkinlikleri ile öğretmen, veli, çevre işbirliklerini sağlamak. Performans Hedefi : Kahvaltı, sinema ve tiyatro vb. etkinliklerinin senede iki defa yapılması. Stratejik Hedef 1.5: Velilerimiz için masa tenisi ve futbol vb. spor müsabakaları düzenleyerek velilerimizin sağlıklı ve sosyalleşmiş bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Performans Hedefi : Her yıl en az iki etkinlik yapmak.

27 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.6: Halk Eğitim Merkezi ile birlikte velilerimizin taleplerine göre hobi ve akademik seminer ve kursları okulumuzda açarak velilerimizi ve çevremizi okul imkanlarından faydalandırmak. Performans Hedefi: Her yıl en az iki etkinlik yapmak. Stratejik Hedef 1.7: Veli ziyaretleri ile öğrencilerin aileleri ile sıcak ilişkiler kurarak veli-okul kaynaşmasını sağlamak. Performans Hedefi: Her sınıfta en az dört öğrenci velisini her yıl ziyaret etmek.

28 TEMA 3: SOSYAL-KÜLTÜREL-SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMIN ARTIRILIMASI Stratejik Amaç 1: Sosyal alanda başarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Özel eğitim, anaokulu öğrencileri ve ortaokul öğrencilerini tüm faaliyetlerden haberdar ederek okulun kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine katılımını tüm düzeylerde artırmak.

29 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1: Okulumuzda tiyatro ekibi kurarak öğrencilerin sanatsal becerilerini ve özgüvenlerini artırmak. Performans Hedefi: Her yıl bir tiyatro gösterisi sunma, ilçe ve il düzeyindeki yarışmalara hazırlanma. Stratejik Hedef 1.2: Okul dergisi çalışmalarını gelenekselleştirerek öğrencilerin yazma becerilerini artırmak, seçmeli yazma derslerindeki çalışmalar ile ilçe ve il düzeyindeki yazma becerisi ile ilgili yarışmalara katılımı artırmak. Performans Hedefi: Çalışmalarda görev alan çocukları teşvik ederek her yıl her sınıf seviyesinde en az onar öğrenci ile çalışmaları sürdürmek.

30 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3: Seçmeli okuma derslerinde iyi şiir okuyan öğrencilerin tespiti ile ilçe ve il düzeyinde yapılmakta olan yarışmalara ön hazırlıklı olmak. Performans Hedefi: Çalışmalarda görev alan çocukları teşvik ederek her yıl her sınıf seviyesinde en az onar öğrenci ile çalışmaları sürdürmek. Stratejik Hedef 1.4: Özel eğitim ve normal eğitimdeki öğrencileri ile ortak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapmak, törenlerde birlikte çalışmak, böylece toplumsal barışı sağlamaya katkı sağlamak. Performans Hedefi: Ortak gerçekleştirilen faaliyetleri her sınıf düzeyinde senede en az iki defa yapmak.

31 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 2: Özel eğitim, anaokulu öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinin okul gezilerine katılımı arttırmak. Öğrencilerimizin sosyal yönü gelişmiş bireyler olmasına katkı sağlamak. Yapılacak tüm gezi faaliyetlerinden öğrenci ve velileri haberdar etmek.

32 Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırıcı geziler planlamak, farklı ihtiyaçlara göre planlamayı Eylül ayındaki seminer döneminde yaparak, yıllık planlara yazılmasını sağlamak. Performans Hedefi: 2019 sonuna kadar öğrencilerin %60'ının en az bir okul gezisine katılımını sağlamak.

33 TEMA 4: YEREL, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJELER HAZIRLAMAK VE YÜRÜTMEK Stratejik Amaç 1: Düşünen, üreten, paylaşımcı, planlı çalışan, ekip çalışmasına yatkın bir gençlik oluşmasında öğrencilere vizyon kazandıracak projeleri, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinde yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde hazırlamak ve yürütmek.

34 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1: Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin proje hazırlama ve yürütme yeterliliklerini artırmak için proje hazırlama ve yürütme birimi kurmak. Stratejik Hedef 1.2: Okulumuzda, Ataşehir’de, İstanbul’da, Türkiye’de ve uluslararası projelere başvuru sayısını artırmak. Stratejik Hedef 1.3: Proje başvurusu yapan ve yürütenleri ödüllendirmek.

35 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.4: Her yıl Nisan/Mayıs aylarında proje sergisi yapmak. Performans Hedefi: Her yıl bir proje sergisi yapmak. Stratejik Hedef 1.5: Okul web sayfasında yapılan proje faaliyetlerini yayınlamak.

36 TEMA 5: OKULUN FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEK Stratejik Amaç 1: Eğitimde kaliteyi artırmak için okulun fiziksel ve teknolojik imkanlarını iyileştirmek. Stratejik Hedef 1.1: Okulumuz konferans salonunun iyileştirilmesi, koltuklar, ses sistemi, mikrofon, klima, ışıklandırma alımı ve kulis yapımı ile sosyal faaliyetlerde kullanılan salonun yetersizliklerini gidermek. Performans Hedefi: İmkanları iyileştirilmiş bir konferans salonuna 2019 yılına kadar kavuşmak.

37 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2: Fatih projesinin okulumuzda uygulanmasını sağlayarak, derslerde görsel ve işitsel malzemelerin kullanımını artırarak, öğrencilerin derse ilgisini artırmak. Performans Hedefi: Tüm sınıflara plan dönemi içinde akıllı tahta koymak. Stratejik Hedef 1.3: Özel eğitim sınıflarının sınıf zeminlerinin özel eğitim öğrencilerine uygun hale getirilmesi. Performans Hedefi: İlgili kurum, vakıf ve hayırseverlerle görüşme yapılması.

38 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.4: Özel eğitim sınıflarına internet erişimi sağlanması, yazıcı, projeksiyon, laptop, PVC kaplama makinesi almak. Performans Hedefi: İlgili kurum, vakıf ve hayırseverlerle görüşme yapılması. Stratejik Hedef 1.5: Özel eğitim sınıfları için oyun ve spor alanının oluşturulması. Jimnastik minderi, koşu bandı, sağlık topları, denge tahtası almak. Performans Hedefi: Spor kulüpleri, ilgili kurum, vakıf ve hayırseverlerle görüşme yapılması.

39 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.6: Özel eğitim öğrencilerini rehabilite etmek için sera (uygulama bahçesi) yapılması. Performans Hedefi: İlgili kurum, vakıf ve hayırseverlerle görüşme yapılması. Stratejik Hedef 1.7: Özel eğitim sınıflarına okuma yazma setleri, matematik setleri, kavram setleri, dikkat geliştirme setleri alarak, öğrencilerin öğrenme ortamlarını iyileştirmek. Performans Hedefi: İlgili kurum, vakıf ve hayırseverlerle görüşme yapılması.

40 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.8: Anaokulunda sağlık ve hijyen durumunu temin etmek için; oyun salonundaki oyuncaklarının yenilenmesi, mevcut halıların yenilenmesi ve mevcut oyun salonunun yemekhaneye dönüştürülmesi. Performans Hedefi: Anaokuluna yeni oyuncaklar, halılar ve yemekhane malzemelerinin alımı. Stratejik Hedef 1.9: Anaokuluna projeksiyon ve ses sistemi alarak çocukların görsel ve işitsel materyaller ile öğrenmelerini kolaylaştırmak. Performans Hedefi: Tüm anaokulu sınıflarına projeksiyon ve ses sistemi kurulması.

41 Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.10: Okulun elektrik ve ışıklandırma tesisatında iyileştirme yaparak eksikleri gidermek. Performans Hedefi: Koridorlarda ve sınıflarda yanmayan lambaları her yıl yenilemek, prizleri güvenli kullanıma uygun hale getirme.

42 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 2: Yalnız anaokulu öğrencileri için öğrenci servis hizmetinin sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması. Performans Hedefi: Plan dönemi içinde anaokulu öğrencilerine özel servisin hizmet vermesi.

43 ÖNERİLERİNİZ …??? TEŞEKKÜRLER… Meltem ÖĞTEN 31.08.2015


"STRATEJ İ K PLAN 2015-2019 ATA Ş EH İ R YAHYA KEMAL BEYATLI ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları