Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LD Yön. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LD Yön. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti"— Sunum transkripti:

1 LD Yön. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti
Tanıtım Sunumu Hizmetlerimiz Alacak Riski Yönetimi Sabit Kıymet Yönetimi Diğer Danışmanlık Hizmetleri Tel : Müşteri kredi limiti oluşturma Teminatlandırma Sipariş ve Sevkiyatta kredi limiti kontrolü Ticari Alacakların yönetilmesi ve takibi Tahsilat Performans Takibi, Raporlaması ve Müşteri Kredi skorlaması Vadeli satışlarda ve farklı para biriminde satışlarda fiyat kontrolü Vadesi geçmiş alacaklarda temerrüt faizi uygulaması Müşteri Hesaplarının mutabakatı Müşteri Ana verilerinin güncellenmesi Sabit Kıymet Sayım Etiketleme Muhasebe Verileri ile Eşleştirme Sabit Kıymet Maliyet Hesapları , Amortisman Hesapları , Gider Hesapları ve Net Defter Tutar Kontrolleri Yatırım Bütçe Denetimi Sermaye Harcamaları Yönetimi Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesap Mutabakatları Kalıp Yönetimi ( Müşteri Kalıpları Kontrolleri ) Şirket Kuruluşu Teşvik Belgeleri Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi Sabit Kıymet Yönetimi Alacak Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

2 Pusulamız Etkin Organizasyon Ve İnsan Kaynağı Yönetimi
Güvenilir Partner Olmak Müşteri Ağını Genişletmek Teknoloji Odaklı Çözümler Üretmek

3 LD Yön. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti
Diğer Hizmetlerimiz

4 Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi
Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi Ticaret Sicil Müdürlüklerinden Yapılacak olan Şahıs Firması Limited Şirketi ve Anonim şirketi Kuruluş İşlemlerinde Aşağıdaki Hizmetler Verilebilmektedir ; Mersis Başvurusu Nace Kodunun Belirlenmesi Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması Şirket Ana Sözleşmesinin Noter Onayı Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Sicilin Müdürlüğüne İletilmesi İmza Sirkülerinin Hazırlanması ve Defter Tasdiki Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt Ticari Faaliyetin Başlangıcı

5 Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi
Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi Ekonomi Bakanlığına Yatırım Teşvik Belgesi için yapılacak ilgli başvuru evrakları hazırlanarak müracaat edilir. Yatırım Teşvik Belgesi (Ekonomi Bakanlığı) : Yeni Belge İşlemleri Revize Talepleri İşlemleri Süre Talepleri İşlemleri Kapatma Talepleri işlemleri İptal Talebi İşlemleri

6 Şube Açılış Ve Kapanışı Tavsiye Tür Değişikliği
Ticaret Sicil Müdürlüklerinden Firma ile ilgili Aşağıdaki Tescil Hizmetleri Verilmektedir ; Birleşme Bölünme Devralma Hisse Devri Merkez Nakli Sermaye Artarımı Sermaye Azatlımı Şube Açılış Ve Kapanışı Tavsiye Tür Değişikliği Oda Kayıt Hizmetlerimiz ; Ticaret Odaları Ticaret Ve Sanayi Odaları Sanayi Odası Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi

7 Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi
Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi Yatırım yapacak şirketler, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin , yatırımın cins ve kapasitesine göre aşağıdaki belgeleri alması zorunludur; ÇED kapsam dışı yazısı ÇED gerekli değildir belgesi (Proje tanıtım dosyası) ÇED raporu (çed olumlu belgesi)

8 Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi
Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri, üretime başlamadan önce, imal edecekleri bileşimleri birbirinden farklı her ürünü Bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Üretim İzin Ve Ruhsatı ile ilgili aşağıdaki Hizmetler Verilmektedir. Gıda Uzmanlarımızca, başvuru öncesi firmanın yapması gereken konuların ve eksiklerin tespiti. Yoksa, çalışma izni belgesi ve gıda sicil belgesinin alınması Marka tescilinin yapılması Her türlü başvuru evrakının (etiket örnekleri, sorumlu yönetici sözleşmesi vb.) gıda uzmanlarımızca firma adına hazırlanması Başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunun ilgili makama yapılması ve takibi Gıda Sicil Sertifikasının firmaya ulaştırılması Yenilemelerin takibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ; Gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerin ruhsatlandırma işlemleri, Ruhsat Öncesi İşyerlerinin denetlenmesi Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi

9 SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDEN ALINIR ?
Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur. Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur. Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi zorunludur. Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi zorunludur. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR ? İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar. Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi

10 Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi
Neden Kapasite Raporu Alınmalı Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Resmi ve özel ihalelerde, Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, İmalatçı belgesi alımında, Vergi incelemelerinde, Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde Kapasite Raporunu Zorunlu Kılan Mevzuat ; 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,  5174 sayılı TOBB Kanunu,  T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği İthalat ve ihracat Yönetmelikleri  Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,  560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri. Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi

11 Diğer Hizmetlerimiz Şirket Kuruluşu Teşvik Belgesi
Tescil Ve Kayıt İşlemleri Çed Raporu Üretim ve İzin Ruhsatları Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Personel Yönetimi Personel Yönetimi Hizmetimizin Avantajları; Operasyonel maliyetleri azaltmak ve daha iyi kontrol etmek, Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak. Süreçlerin kalitesini artırmak. Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek, Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek, Uygulama süreçlerini kısaltmak Riskleri minimize etmek ve paylaşmak, İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek, Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebilmek. Faaliyet Alanları ; Sabit Kıymet Yönetimi Alacak Riski Yönetimi

12 LD Yön. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti
Hakkımızda Biz Kimiz ? Türkiye Ve Dünya'da Sektöründe Lider Olan Kuruluşların Finans , Bilgi İşlem , Mali ve İdari İşler Departmanlarında Uzun Yıllar Orta ve Üst Düzey yöneticilik yapmış bir grubun bir araya gelerek Finans, Bilişim ve Ticari Konularda Hizmet sağlamak amacı ile Yola çıkmış Bir Grubuz , İlk Sağladığımız Hizmetler İşletmelerin aktiflerinde Yer alan Varlıkların ve Kamu kurumları ile olan ilişkilerinin yönetilmesidir. Başlıca Hizmetlerimiz Sabit Kıymet Yönetimi , Stok Yönetimi ve Teşvik uygulamalarıdır Müşterilerimizde ve piyasada gördüğümüz ihtiyaç üzerine 2015 Yılında Grubumuzu Güçlendirerek  Hizmet Konularımız arasına  Alacak Riski Yönetimini de dahil ettik . Hedefimiz Etkin Organizasyon yapısı ile Teknolojik Odaklı çözümler Üretebilen Güvenilir partner olabilmektir.

13 İletişim Bilgileri Tel : Hizmetlerimiz İle İlgili Çözüm Talepleriniz İçin Kontak Bilgilerimizden Bize Ulaşabilirsiniz. En Kısa Sürede Size Döneceğiz .


"LD Yön. Bil. Sis. San. Tic. Ltd. Şti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları