Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. HER 6 DAKİKADA 1 İŞ KAZASI OLUYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. HER 6 DAKİKADA 1 İŞ KAZASI OLUYOR."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 HER 6 DAKİKADA 1 İŞ KAZASI OLUYOR

3 180 dakikada 1 kişi sakat kalıyor

4 6 Saatte 1 kişi hayatını kaybediyor

5

6 2012 yılında Ölümle sonuçlanan kaza sayısı 744 Ömür boyu sakat kalanlar 2036 İş kazası geçiren sayısı 74 871

7 2013 yılı sektöre bağlı iş kazası geçirenlerin oranı

8 Türkiye’de her gün;  210 iş kazası olmaktadır.  4 kişi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir.  6 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir.

9 İÇİNDEKİLER 1.İşverenin ve çalışanın yasal yükümlülükleri 2.İş Kazaları ve Nedenleri 3.Risk Analizi ve Tehlikeler 4.Kişisel Koruyucu Donanımlar 5.Uyarı İşaretleri

10 İş sağlığı ve güvenliği Mevzuatının genel yapısı; 10 HİYERARŞİ resmigazete@basbakanlik.gov.tr İSG KANUNU(6331_2012) YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER ANAYASA 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11 MADDE 18 Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, MADDE 50  Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işte çalıştırılamaz,  Çocuklar ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma koşulları açısından özel olarak korunurlar,  Dinlenmek çalışanın hakkıdır, İlgili yasal mevzuat: Anayasa 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12 Madde 4 - İşverenin genel yükümlülüğü (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İlgili yasal mevzuat: İSG KANUNU(6331 nolu )

13 Madde 4 - İşverenin genel yükümlülüğü c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İlgili yasal mevzuat: İSG KANUNU(6331 nolu )

14 Madde 4 - İşverenin genel yükümlülüğü (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İlgili yasal mevzuat: İSG KANUNU(6331 nolu )

15 Madde 19 – Çalışanların yükümlülüğü (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İlgili yasal mevzuat: İSG KANUNU(6331 nolu )

16 Madde 19 – Çalışanların yükümlülüğü (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İlgili yasal mevzuat: İSG KANUNU(6331 nolu )

17 Madde 19 – Çalışanların yükümlülüğü c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 1. İŞVERENİN VE ÇALIŞANIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ İlgili yasal mevzuat: İSG KANUNU(6331 nolu )

18 İş Kazası Kapsamı 5510 sayılı Kanunun 13. Maddesi nde iş kazası : a)Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada b)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla c)İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda d)Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda e)Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen olaylardır. 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

19 Kaza Teorisi Bana birşey olmaz! Güvenli görünüyordu! Şimdiye kadar hep böyle yaptık! Böyle olacağı aklıma gelmemişti! Kazalar genelinde bu şekilde düşünüldüğü için yaşanır. 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

20 Uluslararası Çalışma Teşkilatının 199 ülkede yapılan istatistiklerine göre iş kazaları üç grupta toplanmıştır. %79,5 %19,5 %1 1 2 3 1 Güvensiz Davranışlar 2 Güvensiz şartlar 3 Bilinmeyen %99 İnsan Hatası %1 Şans 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

21 İşyerlerinde;  Yaralanmalar; kazalardan,  Kazalar; güvensiz davranış ve şartlardan  Güvensiz davranış ve şartlar; insan kusurları ve ihmallerden  İnsan kusurları ve ihmaller; yanlış kültür ve eğitim eksikliklerinden meydana gelmektedir. 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

22 iş kazalarının sınıflandırılması  Ölümlü,  Uzuv Kayıplı  Kayıp iş günlü,  İlk yardım gerektiren,  Ramak kala.(yaralanma yok, malzeme hasarlı olabilir.) GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

23 Kaza Piramidi 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ YARALANMA %8,8 ÖLÜM-ENGELLİ KALMA %0,3 Ramak Kala Kaza %90,9 Çoğunlukla raporlanmayan “Ramak Kala Olaylar” (near miss) toplam kazaların %90,9’unu oluşturur.

24 Güvensiz Davranışlar:  Görev verilmeden veya uyarılara aldırmadan sorumsuz biçimde çalışmak,  Tehlikeli hızda çalışmak ya da alet kullanmak,  Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak,  Yükleme, kaldırma, yerleştirme...vb. çalışmalarda güvenlik kurallarına uymamak. 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

25 Güvensiz Davranışlar: 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

26 Güvensiz Davranışların Sebepleri:  Eğitimsizlik / Bilinç Yetersizliği, ( Kişisel Korunma Malzemelerinin kullanılmaması )  Farkında olmama, ( Tehlikeli bölgelerde veya tehlikeli cihazlarla çalışmak )  Alışkanlıklar, ( Unutkanlık, Asabiyet, Tikler, Dağınıklık, Yükseklik Korkusu )  Önemsememe, ( Sorumsuz ve disiplinsiz davranışlar )  Mazeret Bulma, ( Problemin kaynağını kendi haricinde arama ) 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

27 Güvensiz Şartlar: Makinelerde koruyucu olmaması veya yetersiz olması  Kusurlu ve eskimiş aletler, takımlar,  Ortamın düzensiz dağınık olması,  Yetersiz aydınlatma,  Uygun olmayan veya eskimiş koruyucu malzemeler,(İş elbisesi,gözlükv.b)  Güvensiz çalışma yöntemleri.  Yetersiz havalandırma 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

28 Güvensiz Şartlar:  İşyeri zorlukları,  Yorgunluk, uykusuzluk,  İş yeri sıcaklığının uygunsuzluğu,  Mesai süresinin çok uzun olması gibi sebebler kaza oranını arttırmaktadır. 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

29 Güvensiz Şartlar: 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

30  Sac kesileri, delme ve batmalar  Göz Kazaları (punta çapağı, zımpara çapağı, kimyasal sıçraması v.b.)  Yükleme, indirme, işletme içi araç trafiğinde araç çarpması, Malzeme Düşmeleri,  Elini veya parmağını makine/pres /el aleti v.b ye sıkıştırma,  Ağır cisim çarpmaları, kasa devrilmeleri.  Yüksekten düşmeler,  Elektrik çarpması,  Kaynak gibi ateşli işlerde yanıklar,  Servis / Şirket araç kazası,  Gıda zehirlenmesi, Kimyasal solunması  Patlama / Yangın,  V.b işletmelerde yaşanabilecek iş kazaları 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ

31  Gürültü,  Titreşim,  Kaynak gazı solumaları,  Kimyasallar ile çalışmalar,  Kas iskelet rahatsızlıkları,  V.b İşletmelerde yaşanabilecek Meslek Hastalıkları Kaynakları 2. İŞ KAZALARI VE NEDENLERİ Kazancımızın bedeli çalışanımızın sağlığı ve kanı olmamalı

32 Risk Analizi Adımları:  Sahada tehlikelerin tanımlanması,  Riskin analiz edilmesi, önceliklerin belirlenmesi için sınıflandırılması  Önlemlerin alınması ve aksiyon planının oluşturulması,  Periyodik gözden geçirilmesi. 3. RİSK ANALİZİ VE TEHLİKELER  Rutin faaliyetler,  Rutin olmayan faaliyetler, (temizlik, devreye alma, durdurma, bakım  onarım)  Tedarikçi, taşeron vb. faaliyetleri  Ziyaretçi faaliyetleri Kapsam

33 Risklerden kimlerin zarar görebileceğinin belirlenmesi İşyerinde risklerden zarar görebilecek kişiler belirlenirken;  Engelli personele  Deneyimsiz personele  Stajyerlere  Çıraklara  Hamile bayanlara  Yeni doğum yapmış bayanlara  Yalnız çalışan personele  iş ortamı paylaşılan diğer personele (Kontrolcu, yönetici v.b) özel dikkat gösterilmelidir. çünkü diğerlerine göre daha savunmasız olabilirler. 3. RİSK ANALİZİ VE TEHLİKELER Risk varsa alt üst ilişkisine bakılmaksızın herkes birbirini uyarmalı.

34 T – TEKNİK : Makine ve ekipmanlarda alınan teknik önlemler, Tehlikeyi kaynağında önlemeye veya daha az tehlikeli duruma getirmeye yöneliktir. O – Organizasyonel : Sorumlulukların belirlenmesi, talimatların ve kuralların oluşturulması,v.b P – Personel : Kişiye yönelik alınacak önlemlerdir. KKD kullanımı, bilinçlendirme eğitimleri gibi 3. RİSK ANALİZİ VE TEHLİKELER Önleyici faaliyetler....

35 ETKİNLİKMALİYET Ortadan kaldırma Yerine koyma Mühendislik kontrolleri İşaretler/uyarılar ve idari önlemler Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı 3. RİSK ANALİZİ VE TEHLİKELER Önleyici faaliyet Hiyerarşi

36 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik (R.G: 02 Temmuz 2013 sayı : 28695)

37 KKD seçiminde dikkat edilecek hususlar:  KKD’lerin çalışanlar tarafından faaliyete özel seçilmesi,  CE’li olması,  Kişisel Koruyucu malzemelerin kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında çalışanlar bilinçlendirilmesi,  KKD’lerin zimmetlenmesi,  KKD lerin %100 Kullanılması için denetim ve gözetim. GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD) BURSA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

38 CE Uygunluk İşareti: Üreticinin, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNDEN kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve KKD'nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti, ifade eder. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

39 Baş koruma: Baret  Kafaya parça düşmesi, kafayı çarpma, düşme v.b. Tehlikelerden korunmak için kullanılır.  Vinç operatörleri, yüksekte yapılan bakım işleri, ambarlarda yüksekte yapılan istifleme işleri..v.b ‘de kullanılır.. GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

40  Ayaklara ağır cisim düşmeleri tehlikelerinden korunmak için kullanılır. Ayak koruma : Çelik burunlu ayakkabı GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

41  Kaynak işleri,  Keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması,  Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar..v.b’lerde kullanılır. Eldiven, parmak kılıfları, kolluklar, bilek Koruyucuları, parmaksız eldivenler..v.b El ve kol koruma : Eldivenler, bileklikler, kolluklar GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

42 Göz ve Yüz koruma : G özlükler ve Yüz maskeleri  Kaynak işlerinde, talaş çıkartan makinalar da ve talaş toplama işlerinde,  Asit ve baz gibi sıçraması muhtemel kimyasallarla yapılan işlerde,  Lazer ve radyant ile yapılan işlerde..v.b’de kullanılır. GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

43 Manşon kulaklık; Gürültünün yüksek olduğu >(90dBA) çalışma alanlarında manşon kulaklık kullanılması zorunluluğu vardır. İşitme kaybı olanlar gürültü ölçümüne bakılmaksızın manşon kullanmaları sağlanmalıdır. Kulak Koruma : M anşon Kulaklık ve Kulak Tıkaçları Kulak tıkaçları: Temiz ellerle, kesinlikle sessiz ortamda ve kulak yolu yukarı geriye doğru bir diğer elle çekilerek takılmalı. Sessiz ortamda da çıkarılmalıdır. Kulak akıntısı olanlar kulak tıkacı kullanamaz. GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

44 Solunum Koruma : Solunum Maskeleri  Gaz maskeleri : Kaynak işleri, kimyasallar v.b ile çalışmalarda kullanılır.  Toz maskeleri: Tozlu ortamlarda, Toz boya uygulaması v.b çalışmalarında kullanılır. GÜVENLİ ÇALIŞ! SEN AİLENE VE İŞİNE LAZIMSIN. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

45 Paraşüt tipi emniyet kemeri tercih edilir. Yüksekden düşmelere karşı koruma: Emniyet kemerleri 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

46 Vücut Korumaları: İş Elbiseleri, Önlükler  Asit ve baz gibi sıçraması muhtemel kimyasallar ile çalışmalarda, Kumlama işleri, v.b koruyucu elbise giyilir.  Kaynak işlerinde önlük giyilir. 4. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR(KKD)

47 RENKANLAMAMAÇ Kırmı zı Yasak İşaretiTehlikeli hareket veya davranışı yasaklama Tehlike Alarmı Dur, kapat, düzeneği durdur, tahliye et vb. Yangınla Mücadele Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu SarıUyarı işaretiDikkatli ol, önlem al, kontrol et, tehlikeyi uyar, basamaklar alçak geçitler engeller MaviZorunluluk işareti Özel bir davranış ya da eylem kişisel koruyucu donanım kullan. YeşilAcil Kaçış, İlk yardım Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, acil durum duşları, acil toplanma yerleri Tehlike yokEmniyetli durum 5. UYARI İŞARETLERİ Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (92/58/EEC) R.G.No : 28762, R.G.Tarihi : 11 Eyül 2013

48 Yasaklayıcı İşaretler 5. UYARI İŞARETLERİ

49 İkaz İşaretleri 5. UYARI İŞARETLERİ

50 Zorunluluk İşaretleri 5. UYARI İŞARETLERİ

51 Acil Çıkış ve İlk Yardım 5. UYARI İŞARETLERİ

52 FOTOĞRAFLAR

53

54

55 Binlerce defa aynı işi yapmış olabiliriz. Yaptığımız iş bize çok basit ve risk taşımıyor gibi gözükebilir. Hiçbir şeyin ters gitme olasılığı yok gibi görünüyor değil mi? Tekrar düşünelim!!! Ne dersiniz? FOTOĞRAFLAR

56 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kazaların yalnızca % 1’i önlem alınması mümkün olmayan kazalar olup, %99’u korunabilen kazalardır!!! Çalışanın desteği ve bilinci olmadan İş Sağlığı ve Güvenliği’ nde yol alınamaz. FOTOĞRAFLAR

57

58

59 2014 yıl; içinde hastanemizde iş kazalarıyla ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; Sağlık çalışanlarının %14,7’si (n=112) son 12 ay içerisinde, %49,0’u ise meslek hayatları boyunca en az bir kez iş kazası geçirmiştir. İş kazası sırasında etkilenen vücut bölgelerinin %59,0’u parmak, el, kol bölgesidir. Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenlerin %28,3’ü kaza sırasında herhangi bir koruyucu kullanmadığını, %53,5’i kaza sonrasında hiçbir şey yapmadığını belirtmiştir. Kazaları önlemek için sağlık personelinin uyması gereken kurallar bakımından; Tüm kurallara tamamen uyan personel oranı %16,6 olarak bulunmuştur. Cinsiyet, güvenli olmayan davranışlar ve uzun çalışma saatleri iş kazası geçirmeyi etkilemektedir.

60

61

62

63

64

65

66

67


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. HER 6 DAKİKADA 1 İŞ KAZASI OLUYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları