Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

2 VERİMLİ ÇALIŞMA NEDİR? Verimli çalışma amaç doğrultusunda zamanı planlı ve programlı kullanmaktır.Çalışmanın verimli olması için sizin masa başında geçirdiğiniz sürenin uzunluğu değil, o çalışmanın sizin için ne kadar etkili olduğuna bağlıdır.Bunun için de okul,dershane, arkadaşlık,spor,yemek, uyku vb. gibi etkinliklerin dışında kalan zaman ders çalışmak için ayrılır ve belli plan ve programa bağlanır.

3 VERİMLİ ÇALIŞMA NEDİR? Verimli ders çalışma sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir.Aksine belli bir plan ve program dahilinde çalışmanız,size hem ders çalışmanız hem de diğer etkinlikleriniz için zaman ayırdığından hayattan daha çok zevk almaya yardımcı olur.

4 Ders başarısızlığı, zekâ seviyesinin düşüklüğünden değil ders çalışma yöntem ve tekniklerinin bilinmemesinden, planlı-programlı çalışılmamasından kaynaklanmaktadır.

5 BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİL, PLANLI ÇALIŞMAK GEREKİR.

6 PLAN BİZE NELER SAĞLAR? Plan bizim daha az fakat etkili çalışmamızı sağlar. Böylece çalışma isteğimiz kaybolmaz. Sınava az kaldı yetişmeyecek korkusunu yok eder. Yapacağınız diğer işlerinize de vakit kalır. Boş vaktimi nasıl geçireceğim diye düşünceniz olmaz

7 YANLIŞ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
-Amaçsız çalışma -Plansız ve programsız çalışma -Evin değişik yerlerinde çalışma -Yatarak,uzanarak çalışma -Kaynaklardan yararlanmama -Derslerden korkma,anlayamadığı dersi bırakma -Dersle ilgili ön yargılar

8 DOĞRU DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI
-Niçin öğreneceğinizi bilin. -Planlı çalışın. -Çalışma zamanlarınızı iyi ayarlayın. -Çalışma yerinizi belirleyin. -Dikkatinizi çalışma konunuz üzerinde yoğunlaştırın. -Anlama gücünüzü geliştirin. -Bütün-parça-bütün yöntemini kullanmayı öğrenin. -Okumanızı iyileştirin ve okuma hızını artırınız. -İyi ödevler hazırlamayı öğrenin. -Sınavda başarılı olmanın yollarını öğrenin.

9 EN AZ UNUTULANLAR -Yatmadan önce gözden geçirilenler
-Hatırlanması gerektiğine inanılanlar -Sık sık konuşulan ve tekrar edilenler -Bize anlamlı gelenler -Yüksek sesle konuşulan ve düşünülenler -Fiziksel beceri ile irtibatlı öğrenilenler -Değer yargınıza uyumlu olanlar -İlgi duyulanlar

10 EN ÇOK UNUTULANLAR Adlar,rakamlar ve tarihler -İstenmeyen şeyler
-Zor öğrenilmiş ve kavranılmış bilgiler -Değer yargılarımıza ters düşen bilgiler -Rasgele edinilen bilgiler - Üzerinde fazla düşünülmeyenler -Ara vermeden öğrenilenler -Bize anlamsız gelenler -Başkalarından öğrenip de kendimizden bir şeyler katmadığınız bilgiler

11 İDEAL ÖĞRENCİ PROFİLİ -Öğrenme sürecinde aktif rol alır.
-Öğrenme sürecinde sorumluluğunun öncelikle kendisine ait olduğunun bilincindedir. -Zamanını ders ve ders dışı etkinlikleri dikkate alacak bir biçimde planlar ve verimli bir biçimde kullanır. -Öğrenme amacı ile etkin okuma,etkin dinleme ve not alma becerilerini kullanır. -Öğrenme ortamında katılımcı bir rol benimser. -Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir. -Kendi kendine motive edebilir. -Sınav kaygısı ile nasıl başa çıkacağını bilir. -Sağlığını bilinçli bir biçimde korumak için gerekli önlemleri alır.

12 DERS ÇALIŞMA ORTAMIMIZ NASIL OLMALIDIR?
-Çalışma ortamında dikkati dağıtıcı uyarıcılarının olmaması -Aydınlatmanın gözü yormayacak yada uyku getirmeyecek düzeyde olması -Oda ısısının ne çok soğuk ne de çok sıcak olması -Çalışma ortamının ders dışı faaliyetlerde kullanılması -Ders çalışılan masa ve sandalyenin sizi rahatsız etmeyecek ergonomik özelliklere sahip olması -Masanızda sadece çalıştığınız dersle ilgili araç ve gereçlerin bulunması -Çalışmaya başlamadan önce temel ihtiyaçların giderilmesi -Odanın sık sık havalandırılması gerekmektedir.

13 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
ETKİN OKUMA (İSOAT) ETKİN DİNLEME (İFİKAN)

14 ETKİN OKUMA (İSOAT) İ = İzle =) Konuyla ilgili ön hazırlık yapmak
S = Sor =) Ne,nerede,ne zaman,nasıl,neden,kim ve benzeri sorularla bilgileri desteklemek O = ) Oku =) Konuyu sorular oluşturacak şekilde okumak A =) Anlat =) Oluşturduğunuz soruları kendi kendinize sorup cevaplamak T =) Tekrar et =) Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek

15 ETKİN DİNLEME (İFİKAN)
İ = İleriye bak =) Öğretmenin anlattığı konudan yola çıkarak konunun gidişatını tahmin etmek F = Fikirler =) Önemli fikirlere dikkat etmek İ = ) İşaretler =) İpuçlarını değerlendirmek K =) Katıl =) Aktif bir katılımcı olmak A =) Araştır =) Konuyla ilgili düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak soru sormak N =) Not tut =) Öğrenilenleri kısa ve anlamlı şekilde sembolleştirmek

16 Not Tutmanın Önemi Öğrenilenlerin büyük bir kısmı çok kısa sürede unutulur.Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamalıdır. Not alma, özellikle derslerde ders kitabında bulunmayan açıklamaların, düşüncelerin, okunan kitap ya da yazıların, dinlenilenlerin, gözlenenlerin ve ya düşünülenlerin ana noktalarının saptanarak, kısaca kaydedilmesidir.

17 NOT ALMANIN YARARLARI:
Derste öğrenciyi edilgen durumdan etkin duruma getirir. Öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması için şart olan tekrarın gerçekleşmesi. zaman ve enerjiden ekonomi sağlar. Anımsamak için notlara bakmak yeter. Sınavdan önce yaşanan kaygıyı azaltır.

18 DERS ÇALIŞMA POGRAMI HAZIRLAMA
Planlı Çalışmanın Önemi Başarılı olmak için planlı çalışmak zorundasınız.Planlı çalışmak bir yılda bitirilmesi gerekli işleri aylara,onları haftalara,haftalık işleri de günlere ve günün saatlerine bölüştürmek sonra da her saatin payına düşen işleri gerçekleştirmek demektir.

19 Planlı Çalışmanın Önemi
Her zaman yıllık ve aylık planlara gereksinim duymasanız da haftalık ve günlük plan mutlaka yapmalısınız.Plan sizi belli zamanlarda belli işleri bitirmeye yönelteceği gibi, sizin zamanınızı nasıl kullandığınızı da görmenizi sağlayacaktır.

20 Günlük Çalışma Programı
-O gün öğrenilen konuların tekrarı -Ödevlerin tamamlanması -Bir gün sonra işlenecek konuların ön hazırlığını içermelidir.

21 Haftalık Çalışma Programı
-Haftalık ders programı hazırlarken,günlük etkinliklerinizi haftanın her günü için ayrı ayrı gözden geçirmelisiniz. -Okula gidiş -Okuldan geliş -Çalışma için ayrılan süre (sürenin derslere paylaşımı) -Kendinize ayırdığınız süre (dinlenme,gezme,TV izleme,müzik dinleme vb) -Fiziksel ihtiyaçlarınız için ayırdığınız süre (yemek,uyku) Programınızda yukarıdaki ekinliklere ayırdığınız süreleri haftalık çizelge olarak planlayıp uygulayabilirsiniz.

22 Program Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
-İdeal program uygulanabilen programdır. -Yaygın görüşe göre yarım saatten az bir çalışma verimsizdir.En yararlı zaman dilimleri birer saatlik sürelerdir. -Uyumadan önce yapacağınız tekrarlar bilgilerin hafızada daha çok kalmasını sağlar. -Zihinsel ve bedensel olarak en dinç olduğunuz saatlerde zorlandığınız derslere çalışınız. -Uykunuzu tam alırsanız,daha verimli ders çalışabilirsiniz. -Çalışma ortamınız sabit ve sade olmalıdır.

23 Program Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
-Ders çalışmadan sosyal aktivitelere başlamayınız,sosyal aktiviteleri kendinize ders çalışma programından sonra ödül olarak verebilirsiniz. -Ders çalışırken,eksik olduğunuzu hissettiğiniz konulara öncelik veriniz -Zamanınızı planlarken başkasını örnek almayınız .Kendi yetenek, önbilgi, beceri, tutum ve gereksinimlerinizden yola çıkınız. -Planladığınız planı zorunluluk olmadıkça uygulamakta titiz davranın.Böylece planlı çalışma alışkanlığı kazanacaksınız. Kaynak:BALTAŞ,Acar (1997).Stres altında ezilmeden öğrenmede ve sınavlarda üstün aşarı.İstanbul:Remzi Kitabevi

24 DERS ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?

25 HERKESİN DERS ÇALIŞMA PROGRAMI KENDİNE ÖZELDİR
BELİRLİ BİR PLAN DAHİLİNDE OKULLA İLGİLİ VE OKUL DIŞI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMEK VE DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE UYUM ŞARTTIR

26 PROGRAM HAZIRLANIRKEN ŞU İLKELER GÖZÖNÜNDE BULUNDURUNUZ
Bir günde kaç saat çalışabileceğinizi belirleyin, Günün hangi saatlerinde çalışabileceğinizi belirleyin, Çalışmak için belirlediğiniz saatler , yorgun olmayacağınız ve çalışma dışında her şeye “hayır” diyebileceğiniz saatler olsun. Programı tamamladığınızda , programda değişiklik yapma ihtiyacı duyup duymadığınızı kontrol edin, Çalışmak için belirlediğiniz saatte çalışma odanızda ve masanızda olun.Çalışma isteğiniz yoksa bile lütfen masadan kalkmayın ve başka bir şeyle ilgilenmeyin

27 PROGRAM ÜÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞİR

28 1. AŞAMA OKULDAN GELİŞ ZAMANI İLE UYKUYA YATIŞ ZAMANI ARASINDA KALAN ZAMANI HESAPLAYIN

29 HER DERSTEN ÇALIŞMANIZ GEREKEN KONULARI SAPTAYIN
2. AŞAMA HER DERSTEN ÇALIŞMANIZ GEREKEN KONULARI SAPTAYIN

30 3. AŞAMA ÇALIŞMANIZ GEREKEN DERSLERİ VE KONULARI HAFTANIN GÜNLERİNE BÖLEREK YERLEŞTİRİN

31 ZAMANLAMA 45’ + 5’ +10’ = 60’ Çalışma Dinlenme Tekrar

32 Dinlenme araları önemlidir
100% Planlanmış aralar verildiği zamanki hatırlama eğrileri 75% İki saat hiç ara verilmediği zaman hatırlama eğrisi 50% İki saatten fazla hiç ara verilmeden çalışılan hatırlama eğrisi 25% 0% 1 saat 2 saat

33 10 DAKİKALIK DİNLENMEDE TV’DEN UZAK DURUN.

34 HERGÜN DÜZENLİ TEKRAR YAPIN

35 ÖDEVLERİNİZİ MUTLAKA YAPIN

36 SIKICI GELEN, ÇALIŞMASI ZOR DERSLERDEN BAŞLANMALI

37 DİKKAT TOPLAMA EGZERSİZLERİ YAPIN

38 DERSE KARŞI OLAN OLUMSUZ TUTUMUNUZU DEĞİŞTİRİN

39 DERS ÇALIŞMA ORTAMINIZI DÜZENLEYİN

40 ODA VEYA ÇALIŞMA KÖŞESİ AYARLAYIN
BOYUNUZA UYGUN BİR MASA VE SANDALYE EDİNİN

41 MASANIZ CAM KENARINDA OLMAMALI
ISI, IŞIK SESSİZLİK AÇISINDAN DÜZENLEME YAPIN

42 ODANIZDAKİ POSTERLER DİKKATİN DAĞILMASINA NEDEN OLUR
ÇALIŞMA MASASINDA SADECE DERS ÇALIŞIN

43 YAPILAN YANLIŞLAR Müzik dinlemek Televizyonun karşısında ders yapmak
Bilgisayar ve telefonda fazla zaman harcamak Yatarak ders çalışmak

44 DERSLERE ÖZGÜ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

45 MATEMATİK -ÖDEVLERİ DÜZENLİ YAPIN
-EZBERLEMEYİN, NASIL VE NİÇİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN -ÇÖZEMEDİĞİNİZ PROBLEM İÇİN YARDIM İSTEYİN -ALIŞTIRMALARI KENDİ BAŞINIZA YAPMAYA ÇALIŞIN

46 MATEMATİKTEN KORKMAYIN

47 FEN BİLGİSİ -KONUYU DERS KİTABINDAN BÜTÜN OLARAK OKUYUN
-TEMEL KAVRAMLARI LİSTELEYİN VE AKIŞ ŞEMASI ÇIKARIN -ANA FİKİRLERİ ÇIKARIN -DERS KİTABINI DETAYLI BİR ŞEKİLDE OKUYUN

48 YABANCI DİL -OKUMA PARÇALARINI EVDE YÜKSEK SESLE OKUYUN
-ÖĞRENMEKTE OLDUĞUNUZ DİL İLE İLGİLİ SEVİYENİZE UYGUN KİTAPLAR OKUYUN

49 TÜRKÇE -KİTAP OKUYUN -DERSİ AKTİF OLARAK DİNLEYİN
-GÜNLÜK TEKRARLAR YAPIN -ÖZELLİKLE DİLBİLGİSİ İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPIN -GÜNLÜK TUTMA ALIŞKANLIĞI KOMPOZİSYON YAZMA GÜCÜNÜ ARTTIRIR

50 YABANCI DİL -DERSE HAZIRLIKLI GELİN -HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN
-SIK TEKRAR YAPIN -YENİ ÖĞRENİLEN KELİMELERLE CÜMLE KURMAYA ÇALIŞIN -ŞARKI DİNLEYİP ANLAMAYA ÇALIŞIN

51 TARİH -DERSE HAZIRLIKLI GELİN -SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİNE DİKKAT EDİN
-DERSTE NOT ALIN -SIK TEKRAR YAPIN

52 SINAV TÜRLERİ

53 KLASİK YAZILI SINAVLAR
EN İYİ BİLDİĞİNİZ SORUDAN BAŞLAYIN SORUYU İYİ OKUYUN VE SADECE İSTENİLENİ YAZIN CEVABI DÜZENLİ YAZMAK İÇİN BİR TASLAK OLUŞTURUN

54 TEST TÜRÜ SINAVLAR YANLIŞ CEVAP PUAN KAYBETTİRMİYORSA BOŞ SORU BIRAKMAYIN YANLIŞLIĞINDAN EMİN OLDUĞUNUZ ŞIKLARI ELEYEREK DE SONUCA ULAŞABİLİRSİNİZ ZORLANDIĞINIZ SORULARI GERİ DÖNMEK ÜZERE ATLAYIN

55 ŞİMDİYİ DEĞİL GELECEĞİ DÜŞÜNÜN!!

56 BEYNİ ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK
1. Fizyolojik Hazırlık Duruşunuzu Düzeltin İyi Beslenin Sağlığınıza Dikkat Edin Olumlu Yüz İfadesi Oluşturun Hareket Edin Gerginlikten Kurtulun Doğru Nefes Almayı Öğrenin

57 2. Psikolojik Hazırlık *Konuyu Netleştirin *Okuma Amacınızı Belirleyin *İlgili ve İstekli Olun *Konunun Önemini Belirleyin *Harekete Geçin

58 BAŞARILI OLMAK İÇİN HAYAT AMACIMIZI BELİRLEMELİYİZ PEKİ AMA NASIL…?

59 Kendinizi Tanıyın Durumunuzu Tespit Edin Ne İstiyorsunuz? Niçin İstiyorsunuz? Hayatınızda Olmasını İstemediklerinizi Belirleyin Beyninizi Amaçlarınızı Gerçekleştirmeye Şartlayın Bir Yıllık Amaçlarınızı Kesinleştirin Yaşamınızı Amaçlarınıza Uygun Duruma Getirin

60 İç Disiplininizi Geliştirin
Kendinize Bir Amaç Ve Model Bulun Amaç Ve Ödevlerinizi Belirleyin Kendinize Bir Başarı Sloganı Bulun “İnanç ve Özgüven Geliştirin

61 ? AMAÇLARI BELİRLEMEK NEDEN ÖNEMLİDİR

62 AMAÇ BELİRLEMENİZ: Dikkatimizin dağılmamasına Daha az hayal kurmamıza
Planlı ve programlı çalışmamıza yardım eder.

63 İÇ DİSİPLİN GELİŞTİRMEK

64 İÇ DİSİPLİN NASIL GELİŞİR?
Yapmak istediklerinizi reddetmeyin, ertelemeyin Bedeninizi ve ruhunuzu pozitif pozisyonda tutun Sloganların gücünü kullanın Alternatiflerinizin sayısını azaltın İç disiplininizi azaltan kişi ve durumlardan uzaklaşın İstediğiniz başarıyı elde ettiğinizde ne hissedeceğinizi düşünün

65 ZAMANI DOĞRU KULLANABİLME
UNUTMAYIN…! “Bir insanın başarısı ile başarısızlığı arasındaki ayırıcı çizgi, zamanını ne kadar iyi yönettiği konusunda ortaya çıkar”

66 . Zaman dilimleri halinde ve programlı çalışın
ÖRN: dk. Çalıştıktan sonra 10 dk. Dinlenilmelidir. Güne erken başlayın Zaman hırsızlarına geçit vermeyin Önceliklerinizi sıralayın

67 ÇALIŞMA PROGRAMIMI HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?
“Unutmayın ki verimli çalışmak programlı çalışmaktır…”

68 Hangi dersin hangi saatte çalışılacağı kararlaştırılmalıdır.
Çalışma programınız ”Ne zaman çalışmalıyım?, Neyi çalışmalıyım?, Nasıl çalışmalıyım?” sorularını yanıtlamalıdır. Hangi dersin hangi saatte çalışılacağı kararlaştırılmalıdır. Her dersten çalışmanız gereken konular, çözmeniz gereken test miktarını belirleyin. Sözel içerikli dersleri konulara bölerek çalışın.

69 Ders çalışma programını dengeli yapınız
Ders çalışma programını dengeli yapınız. Sevdiğiniz veya başardığınız derslere ayırdığınız süre kadar diğer derslerde zaman ayırınız. Öğrenmekte veya başarmakta güçlük çektiğiniz dersleri en iyi öğrendiğiniz zamanlarda çalışmaya özen gösteriniz. Haftalık programlarınızda sadece ders çalışmalara değil varsa hobilerinize de yer veriniz.

70 (tekrarlarınız günlük, haftalık ve aylık olabilir)
NEDEN TEKRAR YAPMAM GEREKİR…? Düzenli tekrar yapmazsanız, öğrendiklerinizi unutursunuz ve yeni öğrendiğiniz bilgiler ile bağlantı kurmanız güçleşir. Tekrar yapmayıp biriktirilen bilgi ders çalışma isteğinizin azalmasına neden olur. Unutmuş olduğunuz bilgileri yeniden öğrenmek için tekrar çaba sarf etmeniz gerekir. (tekrarlarınız günlük, haftalık ve aylık olabilir) “Tekrar zamanı kısaltır, hatayı azaltır.”

71 Hafızaya geçirmek gerekmektedir.
Unutmanın önüne geçebilmek için düzenli tekrarlar yoluyla bilgiyi Uzun Süreli Hafızaya geçirmek gerekmektedir.

72 Kısa Süreli Hafızadaki bilgi çabuk unutulur.

73 Uzun Süreli Hafızaya yerleştirilen bilgi uzun süre saklanabilir.

74 Neleri unutmayız…! HATIRLARIZ
Okuduklarımızın %10’ unu Duyduklarımızın %20’ sini Gördüklerimizin %30’ unu Hem görüp, hem duyduklarımızın------%80’ ini Davranışlarımızla birlikte söylediklerimizin %90’ ını HATIRLARIZ

75 DERS ÇALIŞMANIN VE BAŞARILI OLMANIN PÜF NOKTALARI

76 İlk tekrar 40 dakikalık çalışmanın sonunda yapılmalıdır.
Bu tekrar öğrenilen konunun 24 saat hafızada kalmasını sağlar.

77 DERS ÇALIŞIRKEN AYRI BİR ODANIZ VEYA SİZE AİT BİR DERS ÇALIŞMA KÖŞENİZ OLSUN

78 TV İZLEYEREK YADA MÜZİK DİNLEYEREK DERS ÇALIŞMAYIN

79 DERS ÇALIŞIRKEN VERİMLİ OLDUĞUN ZAMANLARI KEŞFET

80 DİKKATİNİZİ TOPLAMADAN DERSİN BAŞINA OTURMAYIN VARSA ÖNCE SİZİ MEŞGÜL EDEN SORUNLARINIZI ÇÖZMEYE ÇALIŞIN

81 SİZİ ÇALIŞMANIZDAN ALIKOYACAK KİŞİLERE, DURUMLARA “HAYIR” DEMESİNİ BİLİN

82 OLUMLU DÜŞÜNÜN, ÖĞRENMENİN TADINA VARIN

83 Çalışmaya başlamadan önce çalışma sırasında gerekli olacak bütün malzemenin el altında bulunması, dikkatte kopmalara yol açacak kesintileri önlemek açısından yararlıdır.

84 Ders çalışma seansınızı tamamlamadan hiçbir şekilde yarım bırakmayın
Ders çalışma seansınızı tamamlamadan hiçbir şekilde yarım bırakmayın.Ders için bir şey soracak dahi olsanız bunu dinlenme aranıza erteleyin.

85 Öğrenmek İstediklerinizi;
Okuyun, yazın, yüksek sesle tekrarlayın… Birinin size soru sormasını sağlayıp Cevaplamaya çalışın.

86 TEŞEKKÜRLER


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları