Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

2

3

4 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Markalaşma Aşaması Eğitim UR-GE Belgelendirme Pazar Araştırması Pazara Giriş Fuarlara Katılım Yurt Dışı Birim Tasarım Marka - Turquality 2011 ÖDEMELERİ AR-GE ÇEVRE ,00 PAZAR ARAŞTIRMASI ,58 YURT DIŞI OFİS-MAĞAZA ,00 YURT DIŞI FUAR ,35 REKABETÇİLİK (EĞİTİM) ,00 MARKA-TURQUALITY ,24 TASARIM ,50 2010/6 sayılı TEBLİĞ: 2010/6 sayılı Tebliğ’den faydalanan firma sayısı: 876 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenen Türk firmalarının dünyadaki 66 ülkede birimleri var. 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenen Türk firmalarının yurtdışında toplam 580 birimi var.    Başarı Hikayesi Örnek: Denizli Oğuzlar Tekstil. 2010/6 sayılı Tebliğ desteğiyle Kazakistan’da ev tekstil mağazası açtılar. Şu an Kazakistan’da ZUGO markası ile Faaliyet gösteriyorlar. 13 mağaza ile Kazakistan’ın en büyük ev tekstil zinciri durumundalar. YURTDIŞI BİRİM NOT Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları Destek Süresi ve Sayısı 4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim Başvuru Süresi 6 ay Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51'ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51'ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75'inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir. TASARIM TEBLİĞ: Destek Kalemleri Sözkonusu Tebliğe ilişkin destek kalemleri incelenecek olursa Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla, Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, Yurt dışında açacakları birimlerinin; (1)Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, (2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, tutarında desteklenmektedir. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi Tasarım ofislerinin, doğrudan tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetiyle ilgili olmak kaydıyla, yurt dışı pazarlarda tanınması ve markalaşmaları amacıyla; Yurt dışında gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, (1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, (2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, moda ve trendler, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, şirket kuruluşu, maliyet muhasebesi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarında desteklenmektedir. Birlikler, Tasarım Dernek/Birliklerinin Desteklenmesi Birlikler ile tasarım dernek-birliklerinin; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarında desteklenmektedir. Diğer taraftan; Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin Birliklerin gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenmektedir. FİRMALAR AKIN NALÇA TANITIM VE TASARIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. DEMİRDEN TASARIM MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TİC. LTD.ŞTİ. HIREF TASARIM ORGANİZASYON VE DIŞ TİC. A.Ş. MODA TEKSTİL TASARIM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. HAKAN HASAN YILDIRIM TEKSTİL TAS. DAN. REK. FİLM PRO. YAY. GÜZ. MRK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. CET TEKSTİL İM. İHR. DAN. A.Ş. İSTANBUL SU KAPISI TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. DİLEK HANİF MODA EVİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZLEM SÜER TEKS. TAS. DAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2012 TASARIM YARIŞMALARI ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHR. BİR. 5. Ulusal Mobilya Tasarım Yar. ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHR. BİR. 1. Otomotiv Arge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHR. BİR. Karton Kutu ve Stand Tas. Yar. İSTANBUL GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİR. Gemi Tasarım Yarışması İSTANBUL ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE VE BİLİŞİM İHR. BİR. İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHR. BİR. İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHR. BİR. Endüstriyel Tas.Yarışmaları - Metalden Mamul Ürünler - Plastikten Mamul Ürünler - Elektrikli Küçük Aletler - Konsept 2012 İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHR. BİR. 7. İthib Kumaş Tasarım Yarışması İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHR. BİR. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yar. İSTANBUL HALI İHR. BİR. 6. Halı Tasarım Yarışması İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHR. BİR. 1. Türk Deri Konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye Tasarım Yarışması ULUDAĞ TEKSTİL İHR. BİR. 2. Ev Tekstili Tasarım Yarışması İSTANBUL DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT İHR. BİR. Mücevher Takı Tasarımı Yarışması EGE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHR. BİR. 7. Moda Tasarım Yarışması DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHR. BİR. Dokuma Kumaş Tasarımı Yarışması PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ MADDE 9 – (1) Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir., İhracat Genel Müdürlüğü

5 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA ve TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

6 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ
Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı ihracat pazarlarına girişlerini ve bu pazarlarda kalıcı olmalarını sağlamak ürün pazarlama stratejilerine bireysel bazda destek vermek ve VİZYONUMUZ küresel dünya pazarlarına entegrasyonunu gerçekleştirmek

7 Şirketler Kuruluşları
YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ Sınai ve/veya Ticari Şirketler İşbirliği Kuruluşları KİMLER DESTEKTEN FAYDALANABİLİR ?

8 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ İŞBİRLİĞİ KURULUŞU TİM TOBB
DEİK İhracatçı Birlikleri Ticaret ve/veya Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sektör Dernekleri ve Kuruluşları İŞBİRLİĞİ KURULUŞU SDŞ Ticaret Borsaları İşveren Sendikaları İmalatçıların Kurduğu Dernek birlik ve kooperatifler

9 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ DESTEK KAPSAMI
Yurt Dışı Birim Kira Yurt Dışı Tanıtım Giderleri Yurt Dışı Marka Tescil Giderleri Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Giderleri DESTEK KAPSAMI

10 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ Desteklenen Birimler KİRA
Ofis, Showroom Depo Ürün teşhir serası/tarlası Reyon KİRA DESTEĞİ Destek Miktarı : Birim Oranı : %50-80 Süresi : 4 Yıl başına yıllık Dolar Desteklenecek Birim Sayısı: 25 (Değişik: R.G. 12/12/ )

11 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler Görsel ve Yazılı Tanıtım Sponsorluk, Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, Reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm, Ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde şirketin markasının yer aldığı stand/soğutucu, Defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, Seminer/konferans düzenleme giderleri. TANITIM DESTEĞİ Destek Miktarı : Yıllık Dolar Oranı : %60-80 Süresi : 4 Yıl

12 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyetler Yurdışında Marka Tescili ve Korunması MARKA TESCİL DESTEĞİ Destek Miktarı : Yıllık Dolar Oranı : %50 Süresi : 4 Yıl

13 İnceleme Belgesinin İhracatçı Birliğine Gönderilmesi
Hedef Ülkedeki Pazar İmkanları ve Hukuki Süreçler Hakkında Ticaret Müşavirliğinde YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ Bilgi Alınması (Talep Edilirse) Yurtdışında Şirketin Kurulması ÖRNEK BİRİM KİRA DESTEĞİ SÜRECİ Hedef Ülkede Kiralanacak Yerin Araştırılması Kiralamanın Gerçekleştirilmesi Müşavirliğe Başvurunun Yapılması Ticaret Müşavirliğince Yerinde İnceleme Yapılması ve Ticaret Müşavirliğinin Belgeleri Onaylaması Ticaret Müşavirliği Tarafından Onaylanan Belgelerin Firmaya İadesi ve Yerinde İnceleme Belgesinin İhracatçı Birliğine Gönderilmesi Destek Ödeme Talep Belgelerinin Firma Tarafından İhracatçı Birliğine Gönderilmesi İhracatçı Birliği Tarafından Tüm Belgelerin İncelenmesi ve Ödemenin Gerçekleştirilmesi

14 YURTDIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ
Kira Marka Tescil Tanıtım Destek Oranı Sınai ve Ticari Şirketler %60 Ticari Şirketler %50 Şirket %50 Şirket %60 Destek Tutarı (ABD Doları) Mağaza: 50.000 Birime Bağlı: Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası/tarlası,reyon Marka Tescile Bağlı: Destek Süresi 4 yıl

15 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ DESTEĞİ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/3)

16 Türkiye Ticaret Merkezi Desteği
12 Aralık 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ değişikliği ile; İşbirliği Kuruluşlarımızın devreye sokularak bürokratik işlemlerin azaltıldığı, Türkiye’nin tanıtım ve lojistik üssü olacak, Merkezde yer alan firmalarımıza hukuki ve mali danışmanlık hizmetlerinin verilebileceği uzman personellerin yer alacağı Süreklilik arz edecek bir yapı olan Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) kurulmasına yönelik yeni bir destek mekanizması getirilmiştir. İhracat Genel Müdürlüğü 2

17 Tebliğ-Tanımlar (Madde 4/ğ )
Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler. TTM İhracat Genel Müdürlüğü

18 Tebliğ-Tanımlar (Madde 4/ç-d )
Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirket, Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ihracatçı şirketler ile bu şirketlerin organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketler/şubeleri/temsilcilikleri İŞLETİCİ ŞİRKET KULLANICI ŞİRKET İhracat Genel Müdürlüğü

19 İhracat Genel Müdürlüğü
Tebliğ-Tanımlar (Madde 4/c ) İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler İhracat Genel Müdürlüğü

20 İhracat Genel Müdürlüğü
Tebliğ-Madde 17/A MADDE 17/A – (1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için; a) TİM tarafından, b) TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından, c) TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir. (2) Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezleri, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği koordinasyonu ve denetimine tabidir. (3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Türkiye Ticaret Merkezlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. (4) TİM, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar. İhracat Genel Müdürlüğü

21 İhracat Genel Müdürlüğü
Tebliğ-Madde 17/D MADDE 17/D – (1) İşletici Şirket, ilgili ülkede doğrudan kurulabileceği gibi Türkiye’de kurulan bir şirket tarafından da kurulabilir. (2) İşletici Şirket, TİM tarafından veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir. (3) İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki payı %51’den az olamaz. Türkiye Ticaret Merkezinin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur. (4) Destek ödemesi İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki ortaklık oranına göre hesaplanır. (5) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, TİM’e ya da Türkiye’de kurulan şirkete yapılır. İhracat Genel Müdürlüğü

22 Tebliğ-Madde 17/B TTM SATIN ALMA KİRA İSTİHDAM TANITIM Destek Oranı* %60 Destek Tutarı (USD) (bir defaya mahsus) (yıllık) (10 kişi) Destek Süresi ** - 5 yıl * Bakanlıkça belirlenen Hedef ve Öncelikli Ülkelerde destek oranı puan artırılacaktır. ** 5 Yılın Sonunda Üstün Performans Sağlayan TTM’lere +5 Yıl Destek. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

23 TTM Destek Süreci Modeli
TİM tarafından, TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından, TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından hazırlanan bir projeyle Bakanlığa başvurulur. Bakanlıkça uygun görülen proje destek kapsamına alınır. TİM tarafından veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında İşletici Şirket kurulur. Kullanıcı Şirket, İşletici Şirket vasıtasıyla TTM’de faaliyet gösterir. Destek ödemesi İşbirliği Kuruluşu/ İşbirliği Kuruluşunun Türkiye’de kurduğu şirkete yapılır. TTM, Ticaret Müşavirliğinin koordinasyon ve denetiminde faaliyetlerini yürütür. İhracat Genel Müdürlüğü

24 UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ
MADDE 18- (1) Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin Proje başvuruları EK-A’da yer alan Proje Başvuru Formu ile Genel Müdürlüğe yapılır. (2) Proje, İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler dikkate alınarak oluşturulur. (EK-B) İhracat Genel Müdürlüğü

25 İhracat Genel Müdürlüğü
UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ MADDE 19- (1) Proje Değerlendirme Komisyonu, İhracat Genel Müdürü, ilgili İhracat Genel Müdür Yardımcısı, İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanı ve proje uzmanından oluşur. (2) Proje uzmanı, proje başvurusunu içerik, şekil ve bütünlük açısından inceler. Projenin niteliğine göre ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınabilir. Komisyon, incelemenin ardından proje başvurusu yapan İşbirliği Kuruluşunu projeyi anlatmak üzere çağırabilir, projeyi onaylayabilir, projeye ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya projeyi reddedebilir. (3) Projenin onaylandığı tarihten itibaren gerçekleştirilen giderler destek kapsamında değerlendirilir. İhracat Genel Müdürlüğü

26 İhracat Genel Müdürlüğü
UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ MADDE 20- (1) İşbirliği Kuruluşu tarafından, Türkiye Ticaret Merkezinde istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-D) doldurularak Bakanlığın onayına sunulur. (2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İşletici Şirket genel müdürü, avukat, mali müşavir ile sektör uzmanından oluşur. İdari personel destek kapsamında değerlendirilmez. (3) İstihdam desteği verilecek personelin; İngilizce veya o ülkenin resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip olması, konusunda yükseköğrenim görmüş ve en az 5 yıl iş tecrübesini haiz olması gerekmektedir. İhracat Genel Müdürlüğü

27 İhracat Genel Müdürlüğü
UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (4) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, onay tarihinden itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri desteklenir. (5) Kullanıcı şirketler, İşletici Şirkette istihdam edilen personelin hukuk, mali konular, pazarlama ve sunulan diğer hizmetlerinden istifade ederler. İhracat Genel Müdürlüğü

28 İhracat Genel Müdürlüğü
UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ MADDE 21- (1) İşletici Şirketin Kullanıcı Şirketlere uygulayacağı kira tarifesi Genel Müdürlüğe ve Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirilir. (2) Desteğe konu kira tutarı, 2010/6 sayılı Tebliğ’den yararlanamayacak şirketler için ayrılan alanlar düşülerek hesaplanır. İhracat Genel Müdürlüğü

29 İhracat Genel Müdürlüğü
UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ MADDE 22- (1) Tüm destek başvuruları EK-E’de yer alan ödeme talep formu ile yapılır. (2) İlk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından Türkiye Ticaret Merkezi Yerinde İnceleme Raporu (EK-G); her destek yılı bitiminde TİM veya Türkiye’de kurulan şirket tarafından Faaliyet Raporu (EK-F) doldurularak Genel Müdürlüğe gönderilir. (3) Bakanlık proje unsurlarını yerinde inceler ve değerlendirir. (4) Yapılan izleme ve değerlendirmelerde, Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyetlerin usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde ilgili faaliyet desteklenmez. İhracat Genel Müdürlüğü

30 İhracat Genel Müdürlüğü
ÖRNEK TTM TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ İhracat Genel Müdürlüğü

31 TEŞEKKÜRLER… www.ekonomi.gov.tr Gözde İNANERİ
İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Arge Destekleri Dairesi


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları