Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ"— Sunum transkripti:

1 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ

2 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ
5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, bu Kanuna tabi görevlerden ayrılanlardan, fiili hizmet müddeti 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanların görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi veya sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışmamaları ve istekleri halinde görevde bulundukları süre içinde aylıklarından kesilmiş bulunan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarından sadece emeklilik kesenekleri kendilerine ödenmektedir Bu durumda tasfiye olan hizmetler bağlanacak aylıklarda dikkate alınamayacağı gibi sonradan geçen hizmetleriyle de birleştirilmeyecektir. 2

3 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ
Örnek 1) 15/09/ /11/2014 tarihleri arasında 9 yıl 2 ay hizmeti olan iştirakçi, bu sürelerine ait keseneklerini görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden istemesi halinde kesenekleri kendisine iade edilecektir. (yine kesenek talebinde bulunan kişinin görevden ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde diğer statülerde sigortalı olmaması gerekmektedir.) 3

4 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ
Örnek 2) 15/10/2006 tarihinde göreve başlayan ve 14/11/2011 tarihinde görevinden ayrılan iştirakçinin 5 yıl 1 hizmeti bulunmaktadır. 16/12/2011-2/8/2012 tarihleri arasında 4/a kapsamında çalışan ve açıkta iken 3/11/2014 tarihinde keseneklerinin iadesini isteyen kişinin sayılı Kanuna tabi görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden sigortalı olarak çalışmaya başladığı anlaşıldığından 5 yıl 1 ay hizmetine ait kesenekleri iade edilmeyecek, bu hizmetleri son defa tabi olduğu sigortalı hizmetleriyle birleştirilecektir. 4

5 5434 SAYILI KANUN UYARINCA ZAMANAŞIMI
5434 SAYILI KANUN UYARINCA ZAMANAŞIMI 5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesi hükmü gereğince; 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde keseneklerini veya toptan ödemelerini almayanların kesenekleri veya toptan ödemeleri zaman aşımına uğramaktadır. Ancak, bu hüküm 5510 sayılı Kanun uyarınca yürürlükten kaldırılmış olup, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onaltıncı paragrafı uyarınca kesenekleri ve toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş sürelerinin birleştirilmiş hizmet olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle birleştirme işlemi yapılmaktadır. 5


"5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları