Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Hızlı Tanı Araçları Maliyet – Etkinlik Değerlendirmesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Hızlı Tanı Araçları Maliyet – Etkinlik Değerlendirmesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz."— Sunum transkripti:

1 Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Hızlı Tanı Araçları Maliyet – Etkinlik Değerlendirmesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz

2 Enfeksiyon Etkeni Tanısı Öykü, fizik inceleme, radyoloji Öykü, fizik inceleme, radyoloji Laboratuvar incelemeleri Laboratuvar incelemeleri Etkene özgül olmayan: Kan sayımı, formül, periferik yayma, ESR, CRP Etkene özgül olmayan: Kan sayımı, formül, periferik yayma, ESR, CRP Etkene özgül: Etkene özgül: Mikroskopi: En ucuz, en hızlı yöntem (balgam incelemesi) Mikroskopi: En ucuz, en hızlı yöntem (balgam incelemesi) Kültür ve antimikrobiyal duyarlılık incelemesi: Hızlı üreyen bakteriler için etkin, ucuz; bazı bakteriler için yavaş veya olanaksız ; virüsler için etkin değil Kültür ve antimikrobiyal duyarlılık incelemesi: Hızlı üreyen bakteriler için etkin, ucuz; bazı bakteriler için yavaş veya olanaksız ; virüsler için etkin değil İmmünolojik testler: Antikor testleri özgül, geç sonuç veriyor; antijen testleri hızlı, özgül, duyarlılığı düşük İmmünolojik testler: Antikor testleri özgül, geç sonuç veriyor; antijen testleri hızlı, özgül, duyarlılığı düşük Moleküler tanı: Hızlı, özgül, virüsler için en önemli tanı aracı; zor?; pahalı? Moleküler tanı: Hızlı, özgül, virüsler için en önemli tanı aracı; zor?; pahalı?

3 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenlerin %90’ı virüs Etkenlerin %90’ı virüs Mikrobiyolojik tanının en önemli amacı antibiyotik verip vermeme kararını verebilmek Mikrobiyolojik tanının en önemli amacı antibiyotik verip vermeme kararını verebilmek Bakteriyel enfeksiyonların %90’ında etken A grubu Beta Hemolitik Streptokok (AGBHS). Tedavi edilmezse romatizmal ateş, romatizmal kalp kapak hastalığı, poststreptokoksik glomerülonefrit gibi komplikasyonlar gelişebiliyor. Bakteriyel enfeksiyonların %90’ında etken A grubu Beta Hemolitik Streptokok (AGBHS). Tedavi edilmezse romatizmal ateş, romatizmal kalp kapak hastalığı, poststreptokoksik glomerülonefrit gibi komplikasyonlar gelişebiliyor.

4 Örnek Alma Dakronlu Çubuk Bademcik

5 AGBHS Hızlı Antijen Testi Duyarlılık %80-90 Duyarlılık %80-90

6 Boğaz Kültürü 1. gün Kanlı Agar (0,6TL)Bacit A (1TL) 1. gün 2. gün SONUÇ AGBHS Basitrasin diski

7 Boğaz Kültürü AGBHS’ların bugüne dek penisiline dirençli olanı saptanmamış. AGBHS’ların bugüne dek penisiline dirençli olanı saptanmamış. Antibiyogram yapılmaz. Antibiyogram yapılmaz. Tedavi penisilin ile yapılır. Tedavi penisilin ile yapılır. Boğaz kültüründe zaman zaman S. pneumoniae, M. catarrhalis yakalanabilir. Boğaz kültüründe zaman zaman S. pneumoniae, M. catarrhalis yakalanabilir.

8 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral Etkenler İnfluenza A ve B, Parainfluenza tip 1, 2 ve 3, İnsan Solunum Sinsityal Virüsü (RSV) A ve B, İnsan Metapnömovirüsü, İnsan Koronavirüsleri OC43/HKU1 ve 229E/NL63, İnsan Rinovirüsleri (HRV) A ve B, Adenovirüs türleri İnfluenza A ve B, Parainfluenza tip 1, 2 ve 3, İnsan Solunum Sinsityal Virüsü (RSV) A ve B, İnsan Metapnömovirüsü, İnsan Koronavirüsleri OC43/HKU1 ve 229E/NL63, İnsan Rinovirüsleri (HRV) A ve B, Adenovirüs türleri İnfluenza bebek ve yaşlılarda ölümcül olabilir; erken antiviral (oseltamivir) tedavisi yaşam kurtarıcı olabilir. İlk 48 saatte başlanmazsa etkisiz. İnfluenza bebek ve yaşlılarda ölümcül olabilir; erken antiviral (oseltamivir) tedavisi yaşam kurtarıcı olabilir. İlk 48 saatte başlanmazsa etkisiz. Etken mikroorganizmanın bilinmesi tedaviyi yönlendirir; gereksiz antibiyotik kullanımını ortadan kaldırır. Etken mikroorganizmanın bilinmesi tedaviyi yönlendirir; gereksiz antibiyotik kullanımını ortadan kaldırır.

9 Çoklu Polimeraz Zincirleme Tepkimesi Ekonomik ve hızlı tanı sağlıyor Ekonomik ve hızlı tanı sağlıyor Seçilmiş olgularda kullanıldığında çok etkin Seçilmiş olgularda kullanıldığında çok etkin İzlenebilir Elektroforez Observable Real Time Electrophoresis (ORTE)

10 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Bakteriler ön planda. Mikroskopla inceleme en hızlı en etkin yöntem. Bakteriler ön planda. Mikroskopla inceleme en hızlı en etkin yöntem.

11 Mikrobiyolojik Kültürün Önemi Enfeksiyon etkeninin kesin tanısı Enfeksiyon etkeninin kesin tanısı Antibiyotiklere duyarlılık saptayabilme Antibiyotiklere duyarlılık saptayabilme İyileşmenin izlenebilmesi İyileşmenin izlenebilmesi Yeniden enfeksiyon veya tekrarlamaların ayırt edilebilmesi Yeniden enfeksiyon veya tekrarlamaların ayırt edilebilmesi

12 Kültürde hızlı üreyen mikroorganizmalar S. pneumoniae S. aureus E. coli K. pneumoniaeP. aeruginosaC. albicans

13 Antibiyotik Duyarlılık Testi QuiColor 1TL 4-6 saat Mueller Hinton Agar 0,6TL 18-24 saat

14 Atipik Pnömoni Etkenlerinin Çoklu PZT ile saptanması 900 437 277 Mycoplasma pneumoniae Molekül Ağırlık Standartı Legionella pneumophila Chlamydia pneumoniae 600 310 1350 bp

15 Tüberküloz Tanısı Mikroskopla inceleme: Hızlı, ucuz duyarlılığı düşük Mikroskopla inceleme: Hızlı, ucuz duyarlılığı düşük Kültür: Çok duyarlı, geç sonuç veriyor Kültür: Çok duyarlı, geç sonuç veriyor Moleküler Yöntemler: Hızlı, duyarlı, pahalı Moleküler Yöntemler: Hızlı, duyarlı, pahalı

16 Dekontaminasyon, Konsantrasyon Kubica (NaOH – NALC) yöntemi: 45 dakika, soğutmalı santrifüj gerektiriyor. Kubica (NaOH – NALC) yöntemi: 45 dakika, soğutmalı santrifüj gerektiriyor. MYCOPROSAFE

17 DECOMICS Santrifüj gerektirmez Bütün işlem 20 dakika

18 Klasik ve Hızlı Kültür Sistemleri Löwenstein Jensen: 3-6 hafta, ucuz (0,5TL) Löwenstein Jensen: 3-6 hafta, ucuz (0,5TL) Hızlı otomatize sistemler: 2 hafta, pahalı? (7-25TL) Hızlı otomatize sistemler: 2 hafta, pahalı? (7-25TL)

19 TK Kültür Sistemi Löwenstein JensenTK SLC Ortalama üreme süresi27 gün14 gün Mikobakteri izolasyon oranı%13,9%15,4 Duyarlılık%84,3%93,0 Toplam üretilenlere oranı%89, 4%98,7 Kontaminasyon oranı%10,4%0.3

20 Antijen testi ile M. tb ve TDM ayrımı Bütün M. tb suşları pozitif sonuç verirken 99 çeşit farklı türden TDM negatif sonuç verdi. Bütün M. tb suşları pozitif sonuç verirken 99 çeşit farklı türden TDM negatif sonuç verdi. Özgüllüğü çok yüksek. Özgüllüğü çok yüksek. Kültürde üreyen mikobakterinin tiplendirmesinde kullanılıyor Kültürde üreyen mikobakterinin tiplendirmesinde kullanılıyor

21 PZT, Restriksiyon enzim incelemesi ile mikobakteri türlerinin saptanması hsp65 gen bölgesi PZT ile çoğaltılıp, BstEII and HaeIII enzimleri ile kesilir hsp65 gen bölgesi PZT ile çoğaltılıp, BstEII and HaeIII enzimleri ile kesilir Restriksiyon biçemleri elektroforez ile incelenir Restriksiyon biçemleri elektroforez ile incelenir

22 “Line Probe Assay” INNO-LiPA Mycobacteria (Innogenetics, Ghent, Belgium) INNO-LiPA Mycobacteria (Innogenetics, Ghent, Belgium) 16S-23S rRNA “spacer region”; Biyotinli primerler ile PCR 16S-23S rRNA “spacer region”; Biyotinli primerler ile PCR Tersine hibridizasyon; streptavidine-alkalen fosfataz Tersine hibridizasyon; streptavidine-alkalen fosfataz M. tuberculosis, M. kansasii, M. xenopi, M. gordonae, M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, and M. chelonae M. tuberculosis, M. kansasii, M. xenopi, M. gordonae, M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, and M. chelonae

23 Rifampisin ve İNH direnci

24 Tek nükleotit farklılıkların PZT ile ayırt edilmesi

25 Çoklu özgül PZT ile tür saptanması 1: M. xenopi; 2: M. diernhoferi; 3: M. gadium; 4: M. bovis (BCG); 5: M. interjectum; 6: Negatif kontrol (su) 1: M. xenopi; 2: M. diernhoferi; 3: M. gadium; 4: M. bovis (BCG); 5: M. interjectum; 6: Negatif kontrol (su) Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

26 TK ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılk ve tür belirleme Ortalama 11 günde sonuç veriyor Ortalama 11 günde sonuç veriyor

27

28 TDM

29 Floresans Rezonans Enerji Transferi (FRET) Propları

30 Red640 ile işaretli FRET Propları ile erime eğrileri Fluorescence (-dF/dT) Temperature

31 Fluorescence (-dF/dT) Temperature Red705 ile işaretli FRET Propları ile erime eğrileri

32 Gene Xpert

33 Rifampisin direncine neden olan rpoB mutasyon bölgesine propların bağlanması 5’- 3’- -3’ -5’ A B C D E Molecular Beacon Target Hybrid

34

35 Hızlı Tanı Ekonomik Kazancı A.B.D. de 500 yataklı bir hastanede hızlı antibiyotik duyarlılık testi uygulaması ile antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının ortalama 5,2 saat daha erken verilen hasta grubunda: A.B.D. de 500 yataklı bir hastanede hızlı antibiyotik duyarlılık testi uygulaması ile antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının ortalama 5,2 saat daha erken verilen hasta grubunda: mortalitenin ortalama %9,6’dan %7,9’a düştüğü, mortalitenin ortalama %9,6’dan %7,9’a düştüğü, ortalama hastanede kalış süresini 12,6 günden 10,7 güne indirdiği, ortalama hastanede kalış süresini 12,6 günden 10,7 güne indirdiği, hasta başına 1750$ tasarruf edildiği, bunun da hastaneye yıllık toplam 4 milyon $ sağladığı hesaplanmıştır hasta başına 1750$ tasarruf edildiği, bunun da hastaneye yıllık toplam 4 milyon $ sağladığı hesaplanmıştır

36

37 Korunma herşeyden önemlidir

38 Teşekkürler


"Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında Hızlı Tanı Araçları Maliyet – Etkinlik Değerlendirmesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları