Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN YOLUYLA BULAŞAN BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR Prof.Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN YOLUYLA BULAŞAN BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR Prof.Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 KAN YOLUYLA BULAŞAN BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR Prof.Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bursa-22 Mart 2008

2 Bakteriyel enfeksiyonlar Kan ve kan ürünlerine bağlı en önemli komplikasyonlardan biri Kan ve kan ürünlerine bağlı en önemli komplikasyonlardan biri Viral enfeksiyonlardan daha sık Viral enfeksiyonlardan daha sık HIV ve HCV riski: 1/2.000.000 Bakteriyel enfeksiyon riski: 1/2.000-5.000 HIV ve HCV riski: 1/2.000.000 Bakteriyel enfeksiyon riski: 1/2.000-5.000 Mortalite: ~%10-26 Mortalite: ~%10-26

3 TANIM Transfüzyona bağlı bakteriyel enfeksiyon (TBBE) Transfüzyona bağlı bakteriyel enfeksiyon (TBBE) Hemokültür Kan ürünü kültürü Kesin++ Muhtemel Ø veya - + Olası+-

4 Epidemiyoloji Kontaminasyon sıklığı Kontaminasyon sıklığı –Trombosit süspansiyonlarında 1/3.000-5.000 –Eritrosit süspansiyonlarında 1/30.000 Ciddi septik tablo Ciddi septik tablo –Trombosit süspansiyonlarında 1/50.000 –Eritrosit süspansiyonlarında 1/500.000

5 Hillyer et al. Hematology 2003.

6 Kontaminasyonun kaynağı Vericinin kanı Vericinin kanı Vericinin derisi Vericinin derisi Flebotomistin derisi Flebotomistin derisi Kan ürünlerinin işlendiği ve paketlendiği çevre Kan ürünlerinin işlendiği ve paketlendiği çevre

7 Etkenler Yersinia enterocolitica Yersinia enterocolitica Serratia cinsi bakteriler Serratia cinsi bakteriler Pseudomonas cinsi bakteriler (Pseudomonas fluorescens) soğukta çoğalabilmektedir Pseudomonas cinsi bakteriler (Pseudomonas fluorescens) soğukta çoğalabilmektedir Eritrosit süspansiyonlarında Depolanma : 1-6ºC

8 BACTHEM çalışması Eritrosit süspansiyonları –Sıklıkla gram negatif çomaklar Eritrosit süspansiyonları –Sıklıkla gram negatif çomaklar Trombosit süspansiyonları -Sıklıkla gram pozitif etkenler Trombosit süspansiyonları -Sıklıkla gram pozitif etkenler Acinetobacter spp – 6 Acinetobacter spp – 6 Klebsiella spp - 3 Klebsiella spp - 3 Escherichia coli - 3 Escherichia coli - 3 Enterobacter spp - 2 Enterobacter spp - 2 Serratia spp - 2 Serratia spp - 2 Pseudomonas spp - 2 Pseudomonas spp - 2 Proteus mirabilis - 1 Proteus mirabilis - 1 Yersinia enterocolitica -1 Yersinia enterocolitica -1 Perez P, et al. Determinants of transfusion-associated bacterial contamination: results of the French BACTHEM Case-Control Study. Transfusion 2001; 41:862. CNS - 8 CNS - 8 Bacillus cereus -4 Bacillus cereus -4 Propionibacterium acnes -4 Propionibacterium acnes -4 Streptococci spp -4 Streptococci spp -4 Staphylococcus aureus -2 Staphylococcus aureus -2 Enterococcus faecalis -1 Enterococcus faecalis -1

9 BaCon çalışması

10 Eritrosit süspansiyonları ve tam kan transfüzyonlarına bağlı ölümle sonuçlanan sepsis tablolarında etkenler Reading FC. Curr Opin Hematol 2001.

11 Trombosit transfüzyonlarına bağlı ölümle sonuçlanan sepsis tablolarında etkenler Reading FC. Curr Opin Hematol 2001.

12 Klinik değerlendirme Ateş ve titreme Altta yatan hastalık Altta yatan hastalık İmmunolojik kan transfüzyonuna bağlı reaksiyonlar İmmunolojik kan transfüzyonuna bağlı reaksiyonlar Transfüzyona bağlı enfeksiyonlar Transfüzyona bağlı enfeksiyonlar

13 Kan transfüzyonuna bağlı immunolojik reaksiyonlar ATEŞ İLE BİRLİKTE ATEŞ İLE BİRLİKTE –Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları –Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonları –Gecikmiş hemolitik transfüzyon reaksiyonları ATEŞİN EŞLİK ETMEDİĞİ ATEŞİN EŞLİK ETMEDİĞİ –Anafilaksi –Ürtikeryal transfüzyon reaksiyonları –Posttransfüzyon purpura

14 Ateşin eşlik ettiği kan transfüzyonuna bağlı immunolojik reaksiyonlar Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları En sık karşılaşılan reaksiyon En sık karşılaşılan reaksiyon Ateş, titreme, hafif dispne Ateş, titreme, hafif dispne Eritrosit ve trombosit süspansiyonları sonrası Eritrosit ve trombosit süspansiyonları sonrası Transfüzyonu izleyerek 1-6 saat içinde Transfüzyonu izleyerek 1-6 saat içinde Lökositlere karşı oluşan “class I HLA antikorları” sorumlu / Sitokinler (IL-1, IL-6, IL-8, TNF) Lökositlere karşı oluşan “class I HLA antikorları” sorumlu / Sitokinler (IL-1, IL-6, IL-8, TNF) Transfüzyon durdurulur ve antipiretikler verilir Transfüzyon durdurulur ve antipiretikler verilir

15 Ateşin eşlik ettiği kan transfüzyonuna bağlı immunolojik reaksiyonlar Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonları Triad: Ateş+Yan ağrısı+ Kırmızı/ Kahverengi idrar Triad: Ateş+Yan ağrısı+ Kırmızı/ Kahverengi idrar Plazma pembe ve Direkt Coombs testi (+) Plazma pembe ve Direkt Coombs testi (+) Transfüzyon durdurulup, İzotonik NaCl başlanır Transfüzyon durdurulup, İzotonik NaCl başlanır

16 Ateşin eşlik ettiği kan transfüzyonuna bağlı immunolojik reaksiyonlar Gecikmiş hemolitik transfüzyon reaksiyonları  Anamnestik antikor yanıtına bağlı  Transfüzyondan 2-10 gün sonra görülür  Hct’de düşme, hafif ateş, İ.Bilirubin artışı  İzlem yeterli

17 Klinik değerlendirme Kan ürününde bulanıklık veya ateşin 2ºC’dan daha fazla yükselmesi bakteremi açısından önemlidir.

18 Klinik tanı – BaCon Çalışması Transfüzyonun ilk 4 saati içinde aşağıdaki tanı ölçütlerinden en az birinin bulunması tanı açısından yeterli bulunmuştur: Transfüzyonun ilk 4 saati içinde aşağıdaki tanı ölçütlerinden en az birinin bulunması tanı açısından yeterli bulunmuştur: –Ateş > 39ºC veya transfüzyon öncesi bazal değerden >2ºC artış –Nabız hızı > 120/dk veya transfüzyon öncesine göre en az 40/dk artış –Sistolik kan basıncında >30 mmHg düşme

19 Transfüzyona bağlı bakteriyal enfeksiyon kuşkusu varsa Transfüzyon acilen durdurulur. Transfüzyon acilen durdurulur. Farklı koldan kan örneği alınarak kültürü, direkt antiglobulin (Coombs) testi, serbest hemoglobin, haptoglobulin ölçümü yapılır. Farklı koldan kan örneği alınarak kültürü, direkt antiglobulin (Coombs) testi, serbest hemoglobin, haptoglobulin ölçümü yapılır. Yeniden crossmatch ve kan grubu tayini yapılır. Yeniden crossmatch ve kan grubu tayini yapılır. İdrar serbest hemoglobulin açısından incelenir. İdrar serbest hemoglobulin açısından incelenir.

20 Transfüzyona bağlı bakteriyal enfeksiyon kuşkusu varsa Transfüzyonla ilgili yapılan işler gözden geçirilir. Transfüzyonla ilgili yapılan işler gözden geçirilir. Kan bankası ve mikrobiyoloji laboratuvarı uyarılır. Kan bankası ve mikrobiyoloji laboratuvarı uyarılır. Kan ürününün torbası mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. Kan ürününün torbası mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. Enfeksiyon kuşkusu varsa geniş spektrumlu antibiyotikler başlanır. Enfeksiyon kuşkusu varsa geniş spektrumlu antibiyotikler başlanır. Seçim hastanenin duyarlılık kalıplarına göre yapılır. Seçim hastanenin duyarlılık kalıplarına göre yapılır. Bir glikopeptit ve gram negatiflere etkin bir ajan kombinasyonu önerilmektedir. Bir glikopeptit ve gram negatiflere etkin bir ajan kombinasyonu önerilmektedir.

21 Transfüzyonlara bağlı sepsis nasıl azaltılabilir? Bakteri bulaşından kaçınma Bakteri bulaşından kaçınma Kontamine bakterinin çoğalmasının engellenmesi Kontamine bakterinin çoğalmasının engellenmesi Etkenin saptanması Etkenin saptanması Etkenin eliminasyonu Etkenin eliminasyonu

22 Bakteri bulaşından kaçınma Verici anamnezi Verici anamnezi –Enfeksiyon hastalığı bulunan veya –Son 24 saat içinde diş çekimi yaptıranların verici olmaları engellenir. –Son 1 ay içinde gastroenterit (Yersinia?) Derinin hazırlanması ve flebotomi Derinin hazırlanması ve flebotomi İodin veya povidon iodin ile dezenfeksiyon İodin veya povidon iodin ile dezenfeksiyon İyot allerjisi olanlarda klorheksidin veya izopropil alkol İyot allerjisi olanlarda klorheksidin veya izopropil alkol İlk gelen kanın atılması (10-40 ml) İlk gelen kanın atılması (10-40 ml)

23 Kontamine bakterinin çoğalmasının engellenmesi Depolanma süresinin optimizasyonu Depolanma süresinin optimizasyonu –Eritrosit için : 25 gün –Trombosit için: 5 gün

24 Etkenin saptanması Genel bir kural: Teknik ne kadar hızlı ise duyarlılığı da o kadar düşüktür. Genel bir kural: Teknik ne kadar hızlı ise duyarlılığı da o kadar düşüktür. Kültür (Otomatize bakteriyel kültür sistemleri)Kültür (Otomatize bakteriyel kültür sistemleri) Gram boyasıGram boyası Renk değişikliğiRenk değişikliği SwirlingSwirling Oksijen basıncıOksijen basıncı PCRPCR tRNA problarıtRNA probları Antibiyotik probuAntibiyotik probu

25 Etkenin eliminasyonu Filtrasyon Filtrasyon Antibiyotiklerin ilavesi Antibiyotiklerin ilavesi Eritrositlerin oda ısısında daha uzun süre bekletilmesi Eritrositlerin oda ısısında daha uzun süre bekletilmesi İnaktivasyon İnaktivasyon –İyonizan radyasyon –Solvent deterjanlar (amotosalen, riboflavin)

26 Kontaminasyonun saptanması Kültür temelli sistemler Kültür temelli sistemler –Otomatize bakteriyel kültür sistemleri Kültür dışı yöntemler Kültür dışı yöntemler –İnspeksiyon (Swirling, Girdap) –Gram boyama –Kolonizasyonun metabolik işaretlerinin aranması (pH, Glikoz)

27 Sonuç olarak Transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonların en sık nedeni bakteriyel kontaminasyondur. Transfüzyon ile bulaşan enfeksiyonların en sık nedeni bakteriyel kontaminasyondur. Transfüzyonlara bağlı bakteriyel enfeksiyonlar Transfüzyonlara bağlı bakteriyel enfeksiyonlar –Viral enfeksiyonlara göre daha sık görülen –Sıklıkla atlanan –Öldürücü komplikasyonlardır. Kontaminasyon trombosit süspansiyonlarında daha sıktır. Kontaminasyon trombosit süspansiyonlarında daha sıktır. Trombosit süspansiyonlarının alındığı gün ve 2-3 gün sonra külltürü önerilmektedir. Trombosit süspansiyonlarının alındığı gün ve 2-3 gün sonra külltürü önerilmektedir. Transfüzyon sonrası ortaya çıkan ateşin ayırıcı tanısı dikkatle yapılmalıdır. Transfüzyon sonrası ortaya çıkan ateşin ayırıcı tanısı dikkatle yapılmalıdır.

28 Dikkatiniz için teşekkürler…


"KAN YOLUYLA BULAŞAN BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR Prof.Dr.Fehmi Tabak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları