Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20151."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20151

2 Tanım Çocuk istismarı, 0-18 yaş grubundaki çocuğun; Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü harekete maruz kalmasıdır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20152

3 İstismar tipleri  Fiziksel istismar  Cinsel istismar  Duygusal istismar  Ekonomik istismar  İhmal K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20153

4 Fiziksel istismar  Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir  Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir  En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20154

5 “6 yaşındaki kız çocuğu, annesi tarafından acil servise götürülerek kanepeden düştüğü söyleniyor. Yapılan muayenesinde kafa darbesi ile beraber vücudunda çok sayıda morluk tespit ediliyor. Ancak annenin de gözünde geçmekte olan bir morluk fark eden doktor tarafından yapılan sorgulamada annenin eşinden sıklıkla dayak yediği ve çocuğu da annenin dövdüğü belirleniyor.” Uygulama Şekilleri K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20155

6 Fiziksel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;  Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, çaresizlik  Evde yalnız kalmaktan korkma,  Olayla ilgili kabuslar,  İstismara uğrayan çocuk hayvanlara ve diğer çocuklara şiddet uygulamaktan kendini alamaz ve kendi kendisine de zarar verebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20156

7  İntihar düşünceleri ve girişimleri,  İçe kapanma, depresif belirtiler,  Aileden uzaklaşma, evden kaçma,  İntikam duyguları. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20157

8  Aile içi şiddet davranışlarına şahit olan ve maruz kalan çocuk problem çözme yeteneğinden yoksundur ve fiziksel şiddeti problem çözme yolu olarak benimser. İleride fiziksel şiddet uygulayan bir eş ve ebeveyn olabilmektedir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20158

9 Fiziksel istismar  Londra’daki King’s College ve ABD’deki Boston Üniversitesi bilim adamları yaptıkları araştırmada, mutlu evlerde büyüyen çocukların zeka gelişiminin daha iyi olduğunu tespit etti. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20159

10 Cinsel istismar Kişilerin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suistimal edilmeleri, istemedikleri halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olmaları durumunu ifade eder. Her cinsiyetten, her sosyal tabakadan ve meslek grubundan kişiler cinsel istismara uğrayabilmektedirler, ancak genel olarak kadınların ve çocukların cinsel istismara daha çok maruz kaldıkları söylenebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201510

11 Cinsel istismar  İstismara maruz kalan çocuklarda kız erkek oranı da %3’tür yani erkek ve kız mağdurların arasında büyük fark bulunmamaktadır.  İstismarcıların %96’sı erkek,  İstismarcıların %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201511

12 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;  Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler,  Uykuya dalma güçlüğü,  Olayla ilgili kabuslar,  Öfke patlamaları ve saldırganlık,  Konsantrasyon güçlüğü,  Suçluluk ve utanç duyma,  İçe kapanma, depresif belirtiler,  Aileden uzaklaşma, evden kaçma, K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201512

13 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;  Olayı anımsatan nesnelere karşı yoğun psikolojik sıkıntı,  Olayı anımsatan kişiler, görüntüler ve yerlerden kaçınma,  Korku reaksiyonu,  Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar,  Cinsel davranışlarda artma, mastürbasyon vb. gözlenebilir.  Okuldan kaçma, okul ve disiplin problemleri, başarıda düşüş. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201513

14 Duygusal İstismar  Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara uğratılmasıdır  Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201514

15 Duygusal İstismar  “Tansu 8 yaşında ablası Yağmur 11 yaşında iki kız kardeş. Tansu dışa dönük, girişken ve isteklerini rahatça ifade edebilen bir yapıya sahip. Yağmur ise içe kapanık,utangaç ve kendini ifade edemeyen bir yapıda. Anne ve babası Yağmur’u bu durumundan dolayı sürekli kardeşi ile kıyaslayarak eleştiriyorlar.”  Çocuklar arasındaki mizaç farkı, ayrımın sebebi olabilir. Bu durumda bile çocuk ayrımı yapmak duygusal istismardır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201515

16 Duygusal İstismar  Aşağılama, yalnız bırakma, ayırma,  Korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme,  Önemsememe, küçük düşürme, alaylı konuşma,  Lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma  Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması,  Sık eleştirme, yaşının üstünde sorumluluklar bekleme,  Kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme, K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201516

17 Duygusal İstismar  “5 yıldır evli olan bir çiftin Üç yaşında çocukları var. Karı- koca sık sık aralarında yüksek sesle tartışıyor. Bir gün böyle bir tartışmanın ardından çift, çocuklarını evde uzun süre bulamıyorlar. Uzun bir aramadan sonra çocuğu balkonun bir kenarında yere oturmuş elleriyle kulaklarını tıkamış halde buluyorlar.” K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201517

18  Anne ve babaların çocuğun yanında yarattığı gerginlik ve tartışma ortamı çocuğun ruhsal sağlığını etkiler boyuta ulaşıyorsa bu durum da duygusal istismar olarak değerlendirilebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201518

19 Belirtileri  Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik  Depresif ve pasif davranış  Kendine güvensizlik  Korku  Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201519

20  Duygusal istismar tek başına var olduğu gibi sıklıkla fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de bulunabilir. Fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarları ortadan kalktıktan sonra bile duygusal istismar devam edebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201520

21 Ekonomik İstismar  Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201521

22 İhmal  Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi.  Fiziksel ve duygusal olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir.  İhmal pasif bir olgudur. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201522

23 İhmal  Çocuk Suçluluğu üzerine yapılan araştırmalar sonucunda da ailesi tarafından ihmal edilen çocukların suça yönelme olasılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201523

24 Çocuk İstismarı Konusundaki Gerçekler  Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler. Bu konuda hikayeler uyduranlara çok nadir rastlanır.  Cinsel istismara her sosyo-ekonomik grupta rastlanmaktadır.  Çocukların görünüşü ya da davranışı istismara neden olamaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayları kışkırtmaktan dolayı suçlanamazlar K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201524

25 Çocuk İstismarı Konusundaki Gerçekler  İstismarcının tercih ettiği yer genelde çocuğun tanıdığı, bildiği yerlerdir. Okul ve okul çevresi, ev ve okul arasındaki yol, bir arkadaş ya da akrabanın evidir.  Kadın istismarcı sayısı erkeklere oranla daha azdır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201525

26 Çocuk İstismarı Konusundaki Gerçekler  Çocuğun rahat ve gevşek olduğu zamanlar, oyun zamanları, banyo zamanı ya da yatma saati istismarcının tercih ettiği zamandır.  Olguların %80-95’inde istismarcı, çocuğun tanıdığı, normal görünümlü biridir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201526

27 Hangi Çocuklar Risk Altındalar  Yoksul ailelerin çocukları mı?  Eğitimsiz ailelerin çocukları mı?  Yoksa sizin çocuğunuz mu? K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201527

28  HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  T.C.K. MADDE 278 K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201528

29 T.C.K. MADDE 278  Suçu bildirmeme  Madde 278 - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201529

30 ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İÇİN ANNE-BABAYA ÖNERİLER  Çocuklar için olumlu ve erişilebilir nitelikte örnek alınabilecek kişiler olun.  Çocuğunuzla aranızdaki iletişimin her zaman kuvvetli olmasını sağlayın.  Çocuğa mahremiyet duygusunu öğretin(kız- erkek ayrımı yapmaksızın).  Çocuğunuzla her gün, okulda dışarda, sokakta olanlarla ilgili sohbet edin. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201530

31  Kendini tehlikede hissettiği zaman nasıl ve kimlerden yardım alabileceğini öğretin.  Çocuklarınızın okul ve oyun arkadaşlarını mutlaka tanıyın.  Evinizin ve okulun çevresini mutlaka iyi tanıyın. Eğer riskli bölgelerse önlemler alın.  Çocuğunuzun kendini ve duygularını ifade edebilmesi için ona her zaman fırsat verin.  Çocuğunuza hayır demeyi öğretin. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201531

32 TEŞEKKÜRLER K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 201532


"ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları