Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI
K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

2 Tanım Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini
Çocuk istismarı, 0-18 yaş grubundaki çocuğun; Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü harekete maruz kalmasıdır. Toplumsal yaklaşımlar da istismar olarak kabul edilebilir.çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaş çocuk tanımı.zara verici,kaza dışı ve önlenebilir davranışlar K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

3 İstismar tipleri Fiziksel istismar Cinsel istismar Duygusal istismar
Ekonomik istismar İhmal K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

4 Fiziksel istismar Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

5 Uygulama Şekilleri “6 yaşındaki kız çocuğu, annesi tarafından acil servise götürülerek kanepeden düştüğü söyleniyor. Yapılan muayenesinde kafa darbesi ile beraber vücudunda çok sayıda morluk tespit ediliyor. Ancak annenin de gözünde geçmekte olan bir morluk fark eden doktor tarafından yapılan sorgulamada annenin eşinden sıklıkla dayak yediği ve çocuğu da annenin dövdüğü belirleniyor.” K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

6 Fiziksel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;
Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, çaresizlik Evde yalnız kalmaktan korkma, Olayla ilgili kabuslar, İstismara uğrayan çocuk hayvanlara ve diğer çocuklara şiddet uygulamaktan kendini alamaz ve kendi kendisine de zarar verebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

7 İntikam duyguları. İntihar düşünceleri ve girişimleri,
İçe kapanma, depresif belirtiler, Aileden uzaklaşma, evden kaçma, İntikam duyguları. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

8 Aile içi şiddet davranışlarına şahit olan ve maruz kalan çocuk problem çözme yeteneğinden yoksundur ve fiziksel şiddeti problem çözme yolu olarak benimser. İleride fiziksel şiddet uygulayan bir eş ve ebeveyn olabilmektedir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

9 Fiziksel istismar Londra’daki King’s College ve ABD’deki Boston Üniversitesi bilim adamları yaptıkları araştırmada, mutlu evlerde büyüyen çocukların zeka gelişiminin daha iyi olduğunu tespit etti. Toplumsal yaklaşımlar da istismar olarak kabul edilebilir.çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaş çocuk tanımı.zara verici,kaza dışı ve önlenebilir davranışlar K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

10 Cinsel istismar Kişilerin başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suistimal edilmeleri, istemedikleri halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olmaları durumunu ifade eder. Her cinsiyetten, her sosyal tabakadan ve meslek grubundan kişiler cinsel istismara uğrayabilmektedirler, ancak genel olarak kadınların ve çocukların cinsel istismara daha çok maruz kaldıkları söylenebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

11 Cinsel istismar İstismara maruz kalan çocuklarda kız erkek oranı da %3’tür yani erkek ve kız mağdurların arasında büyük fark bulunmamaktadır. İstismarcıların %96’sı erkek, İstismarcıların %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

12 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;
Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler, Uykuya dalma güçlüğü, Olayla ilgili kabuslar, Öfke patlamaları ve saldırganlık, Konsantrasyon güçlüğü, Suçluluk ve utanç duyma, İçe kapanma, depresif belirtiler, Aileden uzaklaşma, evden kaçma, K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

13 Cinsel İstismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;
Olayı anımsatan nesnelere karşı yoğun psikolojik sıkıntı, Olayı anımsatan kişiler, görüntüler ve yerlerden kaçınma, Korku reaksiyonu, Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, Cinsel davranışlarda artma, mastürbasyon vb. gözlenebilir. Okuldan kaçma, okul ve disiplin problemleri, başarıda düşüş. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

14 Duygusal İstismar Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara uğratılmasıdır Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

15 Duygusal İstismar “Tansu 8 yaşında ablası Yağmur 11 yaşında iki kız kardeş. Tansu dışa dönük, girişken ve isteklerini rahatça ifade edebilen bir yapıya sahip. Yağmur ise içe kapanık,utangaç ve kendini ifade edemeyen bir yapıda. Anne ve babası Yağmur’u bu durumundan dolayı sürekli kardeşi ile kıyaslayarak eleştiriyorlar.” Çocuklar arasındaki mizaç farkı, ayrımın sebebi olabilir. Bu durumda bile çocuk ayrımı yapmak duygusal istismardır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

16 Duygusal İstismar Aşağılama, yalnız bırakma, ayırma,
Korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme, Önemsememe, küçük düşürme, alaylı konuşma, Lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması, Sık eleştirme, yaşının üstünde sorumluluklar bekleme, Kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme, Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanan istismar türüdür.Psikolojik gelişimin duraklamasına neden olacak sözel istismarı veya aşırı emirleri kapsayan,çocuğun kimliğini zedeleyen ve bozuk davranışları ortaya çıkaran tavırları içerir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

17 Duygusal İstismar “5 yıldır evli olan bir çiftin Üç yaşında çocukları var. Karı- koca sık sık aralarında yüksek sesle tartışıyor. Bir gün böyle bir tartışmanın ardından çift, çocuklarını evde uzun süre bulamıyorlar. Uzun bir aramadan sonra çocuğu balkonun bir kenarında yere oturmuş elleriyle kulaklarını tıkamış halde buluyorlar.” K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

18 Anne ve babaların çocuğun yanında yarattığı gerginlik ve tartışma ortamı çocuğun ruhsal sağlığını etkiler boyuta ulaşıyorsa bu durum da duygusal istismar olarak değerlendirilebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

19 Belirtileri Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik
Depresif ve pasif davranış Kendine güvensizlik Korku Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş Duygusal istismar/psikolojik örselenme tek başına var olduğu gibi sıklıkla fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de bulunabilir. Fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarları ortadan kalktıktan sonra bile duygusal istismar devam edebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

20 Duygusal istismar tek başına var olduğu gibi sıklıkla fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de bulunabilir. Fiziksel ve cinsel istismarın somut hasarları ortadan kalktıktan sonra bile duygusal istismar devam edebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

21 Ekonomik İstismar Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme isteğidir. “O. 10 yaşına bir erkek çocuğu. Bir dizide kısa bir rol alıyor. Bunun üzerine ailesi tarafından yapılan girişimlerde bunu reklam filmleri ve yine bir başka dizideki rol takip ediyor. Aile bu durumun devamlılığını sağlamak için bazı ajanslarla ve menajerlik hizmeti veren kişilerle temasa geçiyor fakat maddi talepleri daha fazla karşılayamıyor ve bir süre sonra O.’nun kısa süren şöhret hayatı bitiyor.” Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılmasıdır. Bazen ebeveynler kendi şöhret, popülerlik duygularını ve çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler. “S.15 yaşında.Yazları kendi isteği ile turistik bir yöredeki otelde çalışıyor.Bu sayede hem yabancı dilini geliştiriyor hem de yıl içinde okul masraflarının büyük bir kısmını karşılayacak kadar para kazanıyor.” Bunun yanında çocuğun kendi isteğiyle,gücünü aşmayacak,onu temel hak ve ihtiyaçlarından alıkoymayacak şekilde çalışması da ekonomik istismar olarak kabul edilebilir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

22 İhmal Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Fiziksel ve duygusal olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir. İhmal pasif bir olgudur. İhmal genel olarak toplumdaki sosyal,ekonomik ve kültürel koşullarla ilişkili olsa da toplumun her kesiminde değişik şekillerde görülebilir. Fiziksel ihmal bulgularını saptamak mümkün iken,duygusal ihmale ait bulguların saptanması oldukça güçtür. “ pasif çocuk istismarı” K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

23 İhmal Çocuk Suçluluğu üzerine yapılan araştırmalar sonucunda da ailesi tarafından ihmal edilen çocukların suça yönelme olasılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Toplumsal yaklaşımlar da istismar olarak kabul edilebilir.çocuk hakları sözleşmesine göre 18 yaş çocuk tanımı.zara verici,kaza dışı ve önlenebilir davranışlar K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

24 Çocuk İstismarı Konusundaki Gerçekler
Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler. Bu konuda hikayeler uyduranlara çok nadir rastlanır. Cinsel istismara her sosyo-ekonomik grupta rastlanmaktadır. Çocukların görünüşü ya da davranışı istismara neden olamaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayları kışkırtmaktan dolayı suçlanamazlar K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

25 Çocuk İstismarı Konusundaki Gerçekler
İstismarcının tercih ettiği yer genelde çocuğun tanıdığı, bildiği yerlerdir. Okul ve okul çevresi, ev ve okul arasındaki yol, bir arkadaş ya da akrabanın evidir. Kadın istismarcı sayısı erkeklere oranla daha azdır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

26 Çocuk İstismarı Konusundaki Gerçekler
Çocuğun rahat ve gevşek olduğu zamanlar, oyun zamanları, banyo zamanı ya da yatma saati istismarcının tercih ettiği zamandır. Olguların %80-95’inde istismarcı, çocuğun tanıdığı, normal görünümlü biridir. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

27 Hangi Çocuklar Risk Altındalar
Yoksul ailelerin çocukları mı? Eğitimsiz ailelerin çocukları mı? Yoksa sizin çocuğunuz mu? K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

28 HER VATANDAŞ ÇOCUĞA KARŞI İŞLENMEKTE OLAN İSTİSMAR SUÇUNU BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
T.C.K. MADDE 278 K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

29 T.C.K. MADDE 278 Suçu bildirmeme
Madde (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

30 ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İÇİN ANNE-BABAYA ÖNERİLER
Çocuklar için olumlu ve erişilebilir nitelikte örnek alınabilecek kişiler olun. Çocuğunuzla aranızdaki iletişimin her zaman kuvvetli olmasını sağlayın. Çocuğa mahremiyet duygusunu öğretin(kız- erkek ayrımı yapmaksızın). Çocuğunuzla her gün, okulda dışarda, sokakta olanlarla ilgili sohbet edin. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

31 Çocuklarınızın okul ve oyun arkadaşlarını mutlaka tanıyın.
Kendini tehlikede hissettiği zaman nasıl ve kimlerden yardım alabileceğini öğretin. Çocuklarınızın okul ve oyun arkadaşlarını mutlaka tanıyın. Evinizin ve okulun çevresini mutlaka iyi tanıyın. Eğer riskli bölgelerse önlemler alın. Çocuğunuzun kendini ve duygularını ifade edebilmesi için ona her zaman fırsat verin. Çocuğunuza hayır demeyi öğretin. K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015

32 TEŞEKKÜRLER K.MARAŞ ÖZEL EĞİTİM UYG. 2015


"ÇOCUK İHMAL ve İSTİSMARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları