Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 DERS – 6 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 11EYLÜL2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 DERS – 6 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 11EYLÜL2012."— Sunum transkripti:

1

2 2 DERS – 6 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 11EYLÜL2012

3 3

4 Çocuk istismarı, 0-18 yaş grubundaki çocuğun;  Sağlığını,  Fiziksel ve Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirilen her türlü kötü muameledir. 4

5  Ekonomik istismar  Cinsel istismar  Fiziksel istismar  Duygusal istismar  İhmal 5

6  Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre 6-14 yaş grubunda ekonomik işlerde yaklaşık 1 milyon çocuk çalıştırılmaktadır. • Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılmasıdır. 6

7 Çocuklar yaygın olarak;  Mendil, çiçek satma, cam silme • Gündelik ve mevsimlik geçici işlerde  Ev işlerinde  Sanayi işletmelerinde  İnşaatlarda  Pazarcılık  Suç örgütlerinde  Tarım sektöründe ekonomik olarak istismar edilmektedirler. 7

8 Çocukluk çağında istismar şu şekillerde olabilir: •Teşhircilik •Röntgencilik •Laf atma •Sarkıntılık •Irza geçme •Irza ve namusa saldırı •Ensest •Cinsel sömürü amaçlı kullanım •Çocuk pornografisi •Çocuk fuhuşu Çocuğun, bir yetişkin tarafından cinsel doyum amacıyla kullanılması çocuğa yönelik cinsel istismar olarak kabul edilir. 8

9 • İstismara maruz kalan kız ve erkek çocuk oranı arasında büyük fark bulunmamaktadır.  İstismarcıların %96’sı erkek,  İstismarcıların %80’i çocuğun tanıdığı birisidir.  Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları; 2-5 yaş %30; 6-10 yaş %40;11-17 yaş %30 9

10  Çocukların babalarından ayrı yaşamaları,  Annenin özellikle gece çalışmak zorunda kalması,  Baba, üvey baba ya da bakıcının çocuğun sorumluluğunu alması,  Annenin çocukları korumakta aciz kalması ya da annenin istismarcı baba tarafından sürekli baskı altında tutulması,  Çocuğun anne ya da babadan yeterince sevgi almamış olması,  Anne ya da babanın geçmişinde yaşanmış istismar öyküsünün bulunması, 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda gözlenen fiziksel sorunlar;  Fiziksel ve sosyal gelişimde gerilik  Uyku düzeninde bozulma,  Gece işemeleri, parmak emme  Hiçbir teşhis konulamayan karın ağrıları, baş ağrıları veya benzeri bedensel şikayetler 16

17 Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda yaşanan ruhsal sorunlar;  Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler,  Uykuya dalma güçlüğü,  Olayla ilgili kabuslar,  Öfke patlamaları ve saldırganlık,  Konsantrasyon güçlüğü,  Suçluluk ve utanç duyma,  İçe kapanma, depresif belirtiler,  Aileden uzaklaşma, evden kaçma, 17

18 Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda yaşanan ruhsal sorunlar;  Olayı anımsatan nesnelere karşı yoğun psikolojik sıkıntı,  Olayı anımsatan kişiler, g ö r ü nt ü ler ve yerlerden ka ç ınma,  Korku reaksiyonu,  Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar,  Cinsel davranışlarda artma,  Okuldan ka ç ma, okul ve disiplin problemleri, başarıda d ü ş ü ş. 18

19 Bunu yapan anne olamaz! 6 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndürdüler. Anne ve sevgilisi gözaltında Muğla'nın Milas ilçesinde 6 yaşındaki kıza işkence yaptıkları iddia edilen anne ile annenin birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı. 19

20  Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir.  Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir.  En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir. 20

21  Yumuşak doku hasarları  Yanıklar  Kaynar su ile haşlanmalar  Kemik, eklem, beyin ve göz hasarları  İç organlara ait hasarlar  Zehirlenmeler  Gelişme gerilikleri 21

22  5 yaş grubu ikizler üzerinde yapılan araştırmada, annesi, babası tarafından dövülen çocukların zeka düzeyinin, huzurlu bir aile ortamı olan yaşıtlarından düşük olduğu belirlenmiştir.  Bilim adamları, aile içi şiddetin çocukta stresi artırdığını, bunun da beyin gelişimini olumsuz etkilediğini düşünüyor. 22

23 23

24 24

25  Anne ya da babanın ekonomik olarak sorunlar yaşaması  Sosyal anlamda yetersizlik  Dayak ve dövme kültürünün baskın olması  Eğitim seviyesindeki düşüklük (bazı hallerde tam tersi )  Annenin ya da babanın istismar öyküsünün bulunması  Çocuğa değer verilmemesi. 25

26 Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılayan kişiler tarafından çocuğa sürekli olarak, tekrarlayıcı ve uygunsuz bir biçimde karşılık verme ve tepki göstermedir. Çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişimini engelleyici eylemlerdir. 26

27  Aktif duygusal istismar: Çocuğa yönelik uygulanan aşağılama, küçük görme gibi davranışlar  Pasif duygusal istismar: Görmezden gelme, aldırmama gibi çocuğun duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermeyen davranışlar 27

28  Sözel saldırı (küçük düşürme, bağırma, tehdit etme, suçlama, aşağılama gibi)  Beklenmedik tepkiler gösterme  Çocuğa karşı sürekli olumsuz tutum içinde olma  Çift mesaj içeren iletişimde bulunma  Psikolojik ya da duygusal istismar yerine sözel istismar tanımının kullanılması 28

29  Çocuğun onaylanma, fark edilme, anlaşılma gibi temel duygusal ihtiyaçlarına cevap vermeyecek tarzda aldırmaz, donuk, hiç yokmuş gibi ya da sınır koymayan tutum ve davranışlar  Bir referans noktası olarak erişkini kullanan çocuğun gündelik hayat içindeki davranış ve beklentilerine hem sözel hem de aktif cevabı yeterli miktarda ya da hiç vermeyen ebeveyn davranışı  Aktif istismar davranışı kadar zararlı olabilmektedir 29

30  Pasif kişilik özellikleri  Kendine güven eksikliği  Antisosyal davranışlar  Fiziksel ve zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkileme  Öğrenme güçlüğü  Dikkat dağınıklığı  Çocuğun kişiliğini ve başarısını olumsuz yönde etkileme  İzlerin yaşam boyu kendini gösterebilmesi 30

31 • Neredeyse her defasında fiziksel istismar ile birlikte uygulanır. • Çocuk ve ergenlerin en sık yaşadığı istismar şeklidir. • Fiziksel ve cinsel istismarın tersine uzun dönemde sonuçlarını gösterir ve psikolojik işlevselliği diğer istismar tiplerine göre daha fazla etkileme özelliği vardır. • İçe dönük (depresyon vs) ve dışa dönük (davranım bozuklukları ve saldırgan davranışlar vs) davranış sorunları, sosyal bozulma, düşük benlik algısı, intihar girişimi, psikiyatrik tanı ve hastane yatışlarında fiziksel istismara göre daha güçlü bir belirleyicidir. 31

32  Çok sıkı ve katı otorite  Aşırı koruyuculuk  Sosyal ilişkiler geliştirmede kısıtlayıcı tutumlar  Aşırı ve uygunsuz eleştiri  Yaşa uygun yükümlülükler vermeme  Aşırı ilgi ya da ilgisizlik 32

33 Çocuğun, yaşının ve gelişim düzeyinin gerektirdiği ihtiyaçlarının atlanması, karşılanmaması, geciktirilmesi. 33

34  Uzun cümleleri anlamama  Standart geliştirememe (tutarsızlık)  Sosyalleşme, konuşma problemleri, stereotipik hareketler  Donukluk/sevgi dilenme  Doyumu erteleyememe  Okula devam etmek istememe  Kirli, bakımsız, hava koşullarına uygun giyinmeme  Aile hakkındaki soruların yanıtını bilmeme  Zararlı maddelere maruz kalma, Zehirlenme, kazaya uğrama,  İçedönük, iletişim kurma güçlüğü  Gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü  Terkedilme ve evden kovulma 34

35 Çocuklarına karşı ilgisiz, sevgi ve şefkatten yoksun ya da onları açık bir şekilde reddeden anne ve babaların yaklaşık %32’sinin çocukları suça yönelirken, İlgili, normal bir ailede bu oranın % 17 ye gerilediği görülmüştür. 35

36  Bunun nedenleri arasında  Bu tür olayları kime ve nasıl bildireceklerini bilememe,  Bildirmenin yararlı olacağına inanmama,  Sonuçlarından çekinme;  Çok ağır olmayan durumlarda da dayağın ailede çocuğu terbiye etmek için kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğuna inanma,  Aile içi durumlara karışmak istememe gibi bir çok etmen sayılabilir. 36

37 istismar olayını geciktirmeden haber vermekle;  Çocuğa inandığınızı ispatlarsınız.  Sadece onu değil, diğer çocukları ve ailesini de korumuş olursunuz.  İstismarın son bulmasını sağlamış ve olayın tekrarlanmasına engel olmuş olursunuz.  Tıbbi bulguların zaman geçmeden tespitine olanak sağlayarak, hukuki prosedürün başlamasına yardımcı olursunuz.  Uzun dönemde çocuğa gerekli desteğin ve danışmanlığın sağlanmasında yardım etmiş olursunuz.  Her ne kadar suçlu olsa da istismarcıya da yardım görmesi için olanak sağlamış olursunuz. 37

38 38

39 Madde 278 - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 39

40 • Durumdan haberdar olan herkes, • Çocuğun anne- babası, • Kanuni temsilcisi, • Öğretmeni, • Muayene eden doktor, • Komşular, • Akrabalar, • Cumhuriyet Savcısı, • Çocuğun kendisi 40

41  Aile Mahkemeleri: Aile Hukukunu ilgilendiren sorunlarla birlikte dava açıldığı takdirde koruma ve diğer tedbir kararlarını almakla görevli mahkemelerdir.  Çocuk Mahkemeleri : Aile hukukunu ilgilendiren davalar ve durumlar dışında koruma tedbirlerine karar verir. Bildirim mahkeme ve Savcılık dışında,  Herhangi bir polis birimine de yapılabilir.  Korunmaya muhtaç bir çocuğun varlığı halinde SHÇEK bildirimde bulunabilirler. 41

42 Destek Hattı0 216 4505454 Polis İmdat155 B.E.M.Çocuk Şubesi0 224 2330430 B. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 0 224 2231936-26 B.SHÇEK Sevgi Köyü0 224 2157223 SHÇEK183 - 0312 310 24 60-80 42

43  Çocukla yaşına uygun bir dille konuşarak iyi iletişim kurun. Sözel öğretmen- öğrenci ilişkisi çocuğun bilişsel yeteneklerini geliştirir.  Olaylara çocuğun gözüyle bakıp, kendinizi onun yerine koyabilmeye çalışın. Size çok kabul edilemez görünen bir durum, çocuğun gözünde tamamen farklı olabilir. 43

44  Çocuğa yaşına uygun, kabul edilebilir, kesin ve tutarlı sınırlar çizin, belli kurallar koyun. Bunların aşılmasını istemediğinizi kesin bir dille ifade edin.  Çocuk sınırları aştığında ya da kurallara uymadığında sonuçları ile yüzleştirin. 44

45  Çocuğa konuşma ve davranışlarınızla örnek olun. "Lütfen, teşekkür ederim" gibi kelimelerin kullanılmasını özendirin. Sabır, nezaket, saygı gibi kavramları anlatarak değil davranışlarınızla öğretin.  Çocuğun birden fazla istenmeyen davranışı varsa hepsini bir anda ele almayın, teker teker ilgilenin. Bu davranışın neden sorun yarattığını açıkça anlatın, değiştirdiğinde onu iyi davranışından dolayı kutlayın. 45

46  Çocuğun olumlu davranışlarını onayladığınızı beden dilinizle de gösterin. Bazen bir küçük gülümseme, sırt sıvazlama ya da bir baş hareketi uzun bir konuşmadan daha etkilidir.  Çocuklara sorunlara çözümler üretme, sorunlarla başa çıkma konusunda destek olun, ancak onların yerine kararlar vermeyin. Bırakın kendi kararlarını verip, davranışlarını kendileri belirlesinler; bu özgüvenleri için çok gerekli bir yaklaşımdır. 46

47 47 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 2.GÜN EĞİTİM SONU


"2 DERS – 6 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 11EYLÜL2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları