Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.Ç. KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM 2. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ 3. İNSAN VE ÇEVRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.Ç. KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM 2. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ 3. İNSAN VE ÇEVRE."— Sunum transkripti:

1 A.Ç

2 KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM 2. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ 3. İNSAN VE ÇEVRE

3 A.Ç KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM A. DUYU ORGANLARI B. SİNİR SİSTEMİ C.ENDOKRİN SİSTEMİ ( HORMONLAR )

4 A.Ç * GÖZ * KULAK * DİL * BURUN * DERİ A.DUYU ORGANLARI

5 A.Ç 1. İ nsülin hormonu kanda hangi maddenin dengesini ayarlar ? A ) Su B ) Vitamin C ) Şeker D ) Kalsiyum

6 A.Ç 2. Çocuğunu kaybeden bir annenin vücudunda hangi hormon salgısı artar? A ) Adrenalin B ) İnsülin C ) Tiroksin D ) Kalsitonin

7 A.Ç 3. Hangi hormon eksikliğinde şeker hastalığı görülür? A ) Kartizon B ) İnsülin C ) Tiroksin D ) Glukagon

8 A.Ç 4. Aşağıdaki bezlerin hangisi hormon üretmez ? A ) HipofizB ) Tiroid C ) Epifiz D ) Tükrük bezi

9 A.Ç 5. Büyüme hormonunu aşağıdaki bezlerden hangisi salgılar ? A ) Hipofiz B ) Pankreas C ) TiroidD ) Böbrek üstü bezi

10 A.Ç 6. Guatr hastalığı hangi bezim hormonunun yeterince salgılanmamasıyla ortaya çıkar ? A ) HipofizB ) Tiroid C ) Pankreas D ) Epifiz

11 A.Ç

12

13

14

15 HORMONLAR TEST : 1

16 A.Ç

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A 11. A 12. A 13. D 14. C 15. C 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B 21. A HORMONLAR TEST CEVAP ANAHTARI

37 A.Ç

38

39 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEST : 1

40 A.Ç

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 1. C 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. A 8. D 9. A 10. A 11. D 12. A 13. B 14. C 15. B 16. A 17. C 18. D 19. A 20. A BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEST CEVAP ANAHTARI

60 A.Ç

61

62 BESİNLER TEST :1

63 A.Ç

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 1. A 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7. D 8. D 9. B 10. C 11. A 12. C 13. B 14. A 15. A 16. A 17. C 18. B 19. D 20. B 21. A BESİNLER TEST- CEVAP ANAHTARI

84 A.Ç

85

86

87 1. Aşağıdakilerden hangileri,vücuttaki hayati faaliyetlerin düzenlenmesinde etkilidir? 1. Hormon II. Vitamin III. Madensel tuzlar IV. Su A ) I - III B ) II - IV C ) I - III - IV D ) I - II - III - IV

88 A.Ç 2. Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık kazandırır? I. Aşı II. Serum III. Antibiyotik kullanma IV. Bazı hastalıklar geçirme A ) I - II B ) I - II - III C ) I - II - IV D ) I - II - III - IV

89 A.Ç 3. Her mikrobik hastalığın farklı belirti göstermesinin temel sebebi nedir? A ) Mikropların salgıladıkları toksinlerin farklı olması B ) Her insanın vücut özelliklerinin farklı olması C ) Mikropların vücutta farklı bölgelere yerleşmesi D ) Mikropların kuluçka süresi ve çoğalma hızlarının farklı oluşu

90 A.Ç 4. Kılcal damarlardan çıkarak vücudun her tarafına gidebilen,karşılaştıkları mikropları içine alıp parçalayarak sindiren,aşağıdakilerden hangisidir? A ) Alyuvar B ) Antikor C ) Akyuvar D ) Antitoksin

91 A.Ç 5. Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı, aşağıdakilerden hangisidir? A ) Salyangoz B ) Kemik köprü C ) Yarım daire kanalları D ) Kulak zarı

92 A.Ç 6. Aşağıdakilerden hangileri insan vücudunun hareketinde etkilidir? I. İskelet II. Eklem III. Kas IV. Sinir A ) I B ) I - II C ) I - II - III D ) I - II - III - IV

93 A.Ç 7. Aşağıdakilerden hangisi hastalık sırasında kullanılmaz? A ) Serum B ) Antibiyotik C ) Sülfamit D ) Aşı

94 A.Ç 8. Aşağıdakilerden hangisi orta kulağın yutak ile bağlantısını sağlar? A ) Östaki borusu B ) Salyangoz C ) Kulak yolu D ) Yarım daire kanalları

95 A.Ç 9. Göz kusurlarının hangisi,silindirik mercekle düzeltilebilir? A ) Miyop B ) Hipermetrop C ) Astigmatizm D ) Şaşılık

96 A.Ç 10. Aşağıda verilenlerden hangisi zayıflatılmış mikrop veya mikrop zehiri içerir? A ) Antibiyotik B ) Antitoksin C ) Serum D ) Aşı

97 A.Ç 11. Göz kusurlarından hangisi göz tabakaları ile ilgili değildir? A ) Astigmatizm B ) Hipermetrop C ) Miyop D ) Şaşılık

98 A.Ç 12. Mikropların beslenmeleri sırasında çıkardıkları zararlı maddelere ne ad verilir? A ) Toksin B ) Serum C ) Antikor D ) Antitoksin

99 A.Ç 13. Kulağın hangi kısmı işitme ile ilgili değildir? A ) Yarım daire kanalları B ) Kulak zarı C ) Salyangoz D ) Kemik köprü

100 A.Ç 14. Aşağıdakilerden hangisi aşının özelliği değildir? A ) Koruyucu özelliğe sahip olma B ) Hastalıktan önce yapılma C ) Antikorları yok etme D ) Bağışıklık sağlama

101 A.Ç 15. Kulağımızın hangi kısmı,oval pencere yoluyla gelen ses dalgalarını salyangoza iletir? A ) Yarım daire kanalları B ) Östaki borusu C ) Üzengi D ) Dalız

102 A.Ç 16. Sağlıklı bir vücudun direncini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A ) Serum B ) Aşı C ) Antibiyotik D ) Sülfamit

103 A.Ç 17. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi göz hastalığını önler? A ) D B ) A C ) B D ) C

104 A.Ç 18. Temiz ve güneşli havada toprakla oynayan çocuk, evde titizlikle bakılan çocuğa göre daha az hasta olur. Yukarıdaki bilgiye dayanarak “daha az hasta olan çocuk “ için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A ) Daha iyi beslenmiştir B ) Bazı bağışıklıkları anneden getirmiştir C ) Mikroplara karşı yavaş yavaş bağışıklık kazanmıştır. D ) Hastalık geçirerek bağışıklık kazanmıştır

105 A.Ç 19. Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta bulunan kemik dolamacın kısımlarından değildir? A ) Yarım daire kanalları B ) Salyangoz C ) Dalız D ) Örs

106 A.Ç 20. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudu mikroplara karşı korur? A ) Kan pulcukları B ) Hemoglobin C ) Alyuvarlar D ) Akyuvarlar

107 A.Ç 21. I. Bilgi saklamak II. Vücudun dengesini sağlamak III. Duyu organlarını idare etmek Yukarıdakilerden hangileri sadece beynin görevidir? A ) Yalnız I B ) I - II C ) I - III D ) I - II - III

108 A.Ç 22. I. Göz ekseninin normalden uzun olması II. Göz merceğinin kırma indisinin büyük olması III. Göz merceği yüzeyinin pürüzlü olması Yukarıdakilerden hangisi miyopluğa sebep olur? A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) I - II D ) II - III

109 A.Ç 23. Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır? A ) Yarım daire kanalları B ) Üzengi C ) İşitme sinirleri D ) Salyangoz

110 A.Ç 24. Östaki borusu hangisinde verilenlerle bağlantılıdır? A ) Yutak - İç kulak B ) Orta kulak - Yutak C ) Dış kulak - Orta kulak D ) Salyangoz - Yarım daire kanalları

111 A.Ç 25. I. Omurilik II. Sinirler III. Beyin Yukarıdakilerden hangileri merkezi sinir sistemi organıdır? A ) Yalnız I B ) I - II C ) I - III D ) I - II - III

112 A.Ç 26. Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer alır? I. Kıl kökleri II. Yağ bezleri III. Ter bezleri A ) Yalnız I B ) I - II C ) II - III D ) I -II -III

113 A.Ç 27. Görüntü gözün hangi bölümünde oluşur? A ) İris B ) Sert tabaka C ) Retina D ) Omur ilik soğanı

114 A.Ç 28. Dilin ucu hangi tadı alır? A ) Tatlı B ) Tuzlu C ) Ekşi D ) Acı

115 A.Ç 29. İstek dışı hareketlerimizin kontrol merkezi neresidir? A ) Beyin B ) Beyincik C ) Omur ilik D ) Omur ilik soğanı

116 A.Ç 30. İstemli hareketlerin kontrol merkezi neresidir? A ) Omur ilik B ) Omur ilik soğanı C ) Beyincik D ) Beyin

117 A.Ç 31. Aşağıdakilerden hangisi hormon salgılamaz? A ) Troid bezi B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Tükrük bezi

118 A.Ç 32. İnsülin hormonu eksikliğinde hangi hastalık görülür? A ) Cücelik B ) Devlik C ) Şeker hastalığı D ) Guatr

119 A.Ç 33. Mikroplara ve mikrop zehirlerine karşı vücutta oluşan madde nedir? A ) Alyuvar B ) Antikor C ) Toksin D ) Aşı

120 A.Ç 34. Serum nerede üretilir? A ) Hayvan kanında B ) Laboratuarda C ) İnsan vücudunda D ) Bitkilerde

121 A.Ç 35. Guatr hastalığı,hangi bezin iyi çalışmaması ile ortaya çıkar? A ) Tiroid B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Böbrek üstü

122 A.Ç 36. Aşağıda duyu organlarımızdan hangisi basınç ve sıcaklık duyusunu algılar? A ) Burun B ) Kulak C ) Dil D ) Deri

123 A.Ç 37. I. Ağ tabaka II. Damar tabaka III. Sert tabaka Yukarıda gözün tabakaları verilmiştir. Dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A ) I - II - III B ) III - II - I C ) II - I - III D ) I - III - II

124 A.Ç 38. I. Cisimlerden gelen ışığın göz merceğinde kırılması II. Cismin görüntüsünün sarı leke üzerine düşmesi III. Cisimden gelen ışığın camsı cisimden geçmesi Yukarıda bir cismin görüntüsü oluşurken gözdeki olaylar verilmektedir. Bu olayların oluş sırası; A ) I - II - III B ) II - III -I C ) I - III - II D ) III -I - II

125 A.Ç 39. Kulağın,denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A ) Kulak zarı B ) Yarım daire kanalları C ) Salyangoz D ) Çekiç,örs,üzengi kemikleri

126 A.Ç 40. I. Sesin toplanıp kuvvetlendirilmesi II. Salyangoz kanaldaki işitme duyusu hücrelerinin titreşmesi III. Çekiç,örs,üzengi kemiklerinin titreşmesi Yukarıda kulağın sesleri algılaması sırasında olaylar yazılmıştır. Bu olayların doğru sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A ) I - III - II B ) III - II - I C ) II - I -III D ) I - II -III

127 A.Ç 41. Aşağıda duyu organları çiftlerinden hangilerinde algılama kimyasal özellik gösterir? A ) Göz - kulak B ) Kulak - burun C ) Burun - dil D ) Dil - deri

128 A.Ç 42. Bir cismin kokusunun alınabilmesi,aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır? A ) Cisimlerin sinir uçlarında basınç oluşturmasına B ) Mutlaka atom tanecikleri halinde olmaları C ) Parçacıkların burnun ıslak zarı üzerine ulaşıp çözünmesine D ) Dilin üstüne ve burnun içine aynı anda ulaşabilmesine

129 A.Ç 43. Sinir sisteminin zihinsel faaliyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Beyin B ) Omur ilik soğanı C ) Beyincik D ) Omur ilik

130 A.Ç 44. Aşağıdaki olaylardan hangisi refleks faaliyeti değildir? A ) Elimize iğne batınca çekmemiz B ) Ayağımız gıdıklanınca çekmemiz C ) Koşu yapmamız D ) Gözümüze bir cisim gelince gözümüzü kapatmamız

131 A.Ç 45. Diz kapağının altına vurulunca fırlaması gibi refleksler aşağıdaki sinir merkezinin hangisinden yönetilir? A ) Beyin B ) Omur ilik C ) Omur ilik soğanı D ) Beyincik

132 A.Ç 46. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofiz salgısıdır? A ) Tiroksin B ) Kortizon C ) İnsülin D ) Büyüme hormonu

133 A.Ç 47. Diyabet ( Şeker hastalığı ) aşağıdaki iç salgı bezlerinden hangisinin faaliyeti ile ilgilidir? A ) Troid B ) Hipofiz C ) Epifiz D ) Pankreas

134 A.Ç 48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi panik veya heyecan hormonu olarak da adlandırılır? A ) Adrenalin B ) Kortizon C ) Glukagon D ) İnsülin

135 A.Ç 49. Aşağıdakilerden hangisinde vücudun kazandığı bağışıklık en kısa sürelidir? A ) O hastalığı geçirmekle B ) Vücut kuvvetli iken alınan mikropların yok edilmesiyle C ) Aşılanma yoluyla D ) Serum yoluyla

136 A.Ç 50. Guatr hastalığı,hangi bezin iyi çalışmaması ile ortaya çıkar? A ) Troid B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Böbrek üstü

137 A.Ç VÜCUDUMUZ KARIŞIK TEST - CEVAP ANAHTARI 1. D 2. C 3. A 4. C 5. C 6. D 7. D 8. A 9. C 10. D 11. D 12. A 13. A 14. C 15. D 16. B 17. B 18. C 19. D 20. D 21. C 22. C 23. B 24. B

138 A.Ç 49. D 50. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. D 30. D 31. D 32. C 33. B 34. A 35. A 36. D 37. D 38. C 39. B 40. A 41. C 42. C 43. A 44. C 45. B 46. D 47. D 48. A VÜCUDUMUZ -KARIŞIK TEST - CEVAP ANAHTARI

139 A.Ç BU SORULAR EĞİTİM CD’ LERİNDEN ALINMIŞTIR.

140 A.Ç Soru : 1

141 A.Ç Soru : 2

142 A.Ç Soru : 3

143 A.Ç Soru : 4

144 A.Ç Soru : 5

145 A.Ç Soru : 6

146 A.Ç Soru : 7

147 A.Ç Soru : 8

148 A.Ç Soru : 9

149 A.Ç Soru : 10

150 A.Ç Soru : 11

151 A.Ç Soru : 12

152 A.Ç Soru : 13

153 A.Ç Soru : 14

154 A.Ç Soru : 15

155 A.Ç Soru : 16

156 A.Ç Soru : 17

157 A.Ç Soru : 18

158 A.Ç Soru : 19

159 A.Ç Soru : 20

160 A.Ç Soru : 21

161 A.Ç Soru : 22

162 A.Ç Soru : 23

163 A.Ç Soru : 24

164 A.Ç Soru : 25

165 A.Ç Soru : 26

166 A.Ç Soru : 27

167 A.Ç Soru : 28

168 A.Ç Soru : 29

169 A.Ç Soru : 30

170 A.Ç CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ -CEVAP ANAHTARI 1. D 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. B 10. D 11. A 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. C 19. C 20. B 21. C 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. B 28. C 29. A 30. B

171 A.Ç

172

173 Soru : 1

174 A.Ç Soru : 2

175 A.Ç Soru : 3

176 A.Ç Soru : 4

177 A.Ç Soru : 5

178 A.Ç Soru : 6

179 A.Ç Soru : 7

180 A.Ç Soru : 8

181 A.Ç Soru : 9

182 A.Ç Soru : 10

183 A.Ç Soru : 11

184 A.Ç Soru : 12

185 A.Ç Soru : 13

186 A.Ç Soru : 14

187 A.Ç Soru : 15

188 A.Ç Soru : 16

189 A.Ç Soru : 17

190 A.Ç Soru : 18

191 A.Ç Soru : 19

192 A.Ç Soru : 20

193 A.Ç Soru : 21

194 A.Ç Soru : 22

195 A.Ç Soru : 23

196 A.Ç Soru : 24

197 A.Ç Soru : 25

198 A.Ç 1. D 2. D 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A 11. D 12. A 13. B 14. B 15. D 16. A 17. B 18. A 19. B 20. C 21. D 22. A 23. A 24. A 25. C İNSAN VE ÇEVRE TEST CEVAP ANAHTARI

199 A.Ç

200

201 MADDE ÇEVRİMİ TEST

202 A.Ç

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221 1. B 2. C 3. B 4. A 5. C 6. C 7. B 8. D 9. D 10. D 11. B 12. D 13. B 14. A 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. A MADDE ÇEVRİMİ TEST -CEVAP ANAHTARI

222 A.Ç

223 2003 - MALATYA


"A.Ç. KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM 2. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ 3. İNSAN VE ÇEVRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları