Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYU ORGANLARI KONU ANLATIMLI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYU ORGANLARI KONU ANLATIMLI"— Sunum transkripti:

1 DUYU ORGANLARI KONU ANLATIMLI
SORU BANKASI A.Ç

2 KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM 2. CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ
3. İNSAN VE ÇEVRE A.Ç

3 KONULAR 1. VÜCUDUMUZU TANIYALIM A. DUYU ORGANLARI B. SİNİR SİSTEMİ
C.ENDOKRİN SİSTEMİ ( HORMONLAR ) A.Ç

4 A.DUYU ORGANLARI * GÖZ * KULAK * DİL * BURUN * DERİ A.Ç

5 Sorular A ) Su B ) Vitamin C ) Şeker A.Ç
1. İ nsülin hormonu kanda hangi maddenin dengesini ayarlar ? A ) Su B ) Vitamin C ) Şeker D ) Kalsiyum A.Ç

6 A ) Adrenalin C ) Tiroksin A.Ç
2 . Çocuğunu kaybeden bir annenin vücudunda hangi hormon salgısı artar? A ) Adrenalin B ) İnsülin D ) Kalsitonin C ) Tiroksin A.Ç

7 A ) Kartizon C ) Tiroksin A.Ç
3 . Hangi hormon eksikliğinde şeker hastalığı görülür? A ) Kartizon B ) İnsülin D ) Glukagon C ) Tiroksin A.Ç

8 A ) Hipofiz B ) Tiroid D ) Tükrük bezi C ) Epifiz A.Ç
4 . Aşağıdaki bezlerin hangisi hormon üretmez ? A ) Hipofiz B ) Tiroid D ) Tükrük bezi C ) Epifiz A.Ç

9 5 . Büyüme hormonunu aşağıdaki bezlerden hangisi salgılar ?
B ) Pankreas A ) Hipofiz C ) Tiroid D ) Böbrek üstü bezi A.Ç

10 ortaya çıkar ? A ) Hipofiz B ) Tiroid D ) Epifiz A.Ç
6 . Guatr hastalığı hangi bezim hormonunun yeterince salgılanmamasıyla ortaya çıkar ? A ) Hipofiz B ) Tiroid D ) Epifiz C ) Pankreas A.Ç

11 1. C 2. A 3. B CEVAPLAR 4. D 6. B 5. A A.Ç

12 Eğer gayret etmezseniz
Asla başaramazsınız. A.Ç

13 A.Ç

14 HORMONLAR TEST A.Ç

15 HORMONLAR TEST : 1 A.Ç

16 A.Ç

17 A.Ç

18 A.Ç

19 A.Ç

20 A.Ç

21 A.Ç

22 A.Ç

23 A.Ç

24 A.Ç

25 A.Ç

26 A.Ç

27 A.Ç

28 A.Ç

29 A.Ç

30 A.Ç

31 A.Ç

32 A.Ç

33 A.Ç

34 A.Ç

35 A.Ç

36 HORMONLAR TEST CEVAP ANAHTARI
16. B 17. C 18. B 19. B 20. B 21. A 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A 11. A 12. A 13. D 14. C 15. C 1. B 2. D 3. C 4. A 5. B A.Ç

37 ÖĞRENMEYİ ŞEKİLLENDİRİR.
BİR BAKIŞ AÇISI ÖĞRENMEYİ ŞEKİLLENDİRİR. A.Ç

38 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEST

39 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEST : 1

40 A.Ç

41 A.Ç

42 A.Ç

43 A.Ç

44 A.Ç

45 A.Ç

46 A.Ç

47 A.Ç

48 A.Ç

49 A.Ç

50 A.Ç

51 A.Ç

52 A.Ç

53 A.Ç

54 A.Ç

55 A.Ç

56 A.Ç

57 A.Ç

58 A.Ç

59 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ TEST CEVAP ANAHTARI
3. D 4. C 5. A 6. D 7. A 8. D 9. A 10. A 11. D 12. A 13. B 14. C 15. B 16. A 17. C 18. D 19. A 20. A A.Ç

60 A.Ç

61 BESİNLER TEST A.Ç

62 BESİNLER TEST :1 A.Ç

63 A.Ç

64 A.Ç

65 A.Ç

66 A.Ç

67 A.Ç

68 A.Ç

69 A.Ç

70 A.Ç

71 A.Ç

72 A.Ç

73 A.Ç

74 A.Ç

75 A.Ç

76 A.Ç

77 A.Ç

78 A.Ç

79 A.Ç

80 A.Ç

81 A.Ç

82 A.Ç

83 BESİNLER TEST- CEVAP ANAHTARI
19. D 20. B 21. A 1. A 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7. D 8. D 9. B 10. C 11. A 12. C 13. B 14. A 15. A A.Ç

84 NE KADAR BİLGİNİZ VARSA O KADAR SEÇENEĞİNİZ VARDIR.

85 VÜCUDUMUZ KARIŞIK TESTLER

86 Bu testte toplam 50 soru vardır. Cevaplar en son sayfadadır.

87 III. Madensel tuzlar IV. Su A ) I - III B ) II - IV
1. Aşağıdakilerden hangileri,vücuttaki hayati faaliyetlerin düzenlenmesinde etkilidir? 1. Hormon II. Vitamin III. Madensel tuzlar IV. Su A ) I - III B ) II - IV C ) I - III - IV D ) I - II - III - IV A.Ç

88 III. Antibiyotik kullanma IV. Bazı hastalıklar geçirme
2. Aşağıdakilerden hangisi bağışıklık kazandırır? I. Aşı II. Serum III. Antibiyotik kullanma IV. Bazı hastalıklar geçirme A ) I - II B ) I - II - III C ) I - II - IV D ) I - II - III - IV A.Ç

89 3. Her mikrobik hastalığın farklı belirti göstermesinin
temel sebebi nedir? A ) Mikropların salgıladıkları toksinlerin farklı olması B ) Her insanın vücut özelliklerinin farklı olması C ) Mikropların vücutta farklı bölgelere yerleşmesi D ) Mikropların kuluçka süresi ve çoğalma hızlarının farklı oluşu A.Ç

90 C ) Akyuvar D ) Antitoksin
4. Kılcal damarlardan çıkarak vücudun her tarafına gidebilen,karşılaştıkları mikropları içine alıp parçalayarak sindiren,aşağıdakilerden hangisidir? A ) Alyuvar B ) Antikor C ) Akyuvar D ) Antitoksin A.Ç

91 C ) Yarım daire kanalları D ) Kulak zarı
5. Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı, aşağıdakilerden hangisidir? A ) Salyangoz B ) Kemik köprü C ) Yarım daire kanalları D ) Kulak zarı A.Ç

92 C ) I - II - III D ) I - II - III - IV
6. Aşağıdakilerden hangileri insan vücudunun hareketinde etkilidir? I. İskelet II. Eklem III. Kas IV. Sinir A ) I B ) I - II C ) I - II - III D ) I - II - III - IV A.Ç

93 A ) Serum B ) Antibiyotik C ) Sülfamit D ) Aşı
7. Aşağıdakilerden hangisi hastalık sırasında kullanılmaz? A ) Serum B ) Antibiyotik C ) Sülfamit D ) Aşı A.Ç

94 D ) Yarım daire kanalları
8. Aşağıdakilerden hangisi orta kulağın yutak ile bağlantısını sağlar? A ) Östaki borusu B ) Salyangoz C ) Kulak yolu D ) Yarım daire kanalları A.Ç

95 A ) Miyop B ) Hipermetrop C ) Astigmatizm D ) Şaşılık
9. Göz kusurlarının hangisi,silindirik mercekle düzeltilebilir? A ) Miyop B ) Hipermetrop C ) Astigmatizm D ) Şaşılık A.Ç

96 A ) Antibiyotik B ) Antitoksin C ) Serum D ) Aşı
10. Aşağıda verilenlerden hangisi zayıflatılmış mikrop veya mikrop zehiri içerir? A ) Antibiyotik B ) Antitoksin C ) Serum D ) Aşı A.Ç

97 A ) Astigmatizm B ) Hipermetrop C ) Miyop D ) Şaşılık
11. Göz kusurlarından hangisi göz tabakaları ile ilgili değildir? A ) Astigmatizm B ) Hipermetrop C ) Miyop D ) Şaşılık A.Ç

98 C ) Antikor D ) Antitoksin
12. Mikropların beslenmeleri sırasında çıkardıkları zararlı maddelere ne ad verilir? A ) Toksin B ) Serum C ) Antikor D ) Antitoksin A.Ç

99 A ) Yarım daire kanalları B ) Kulak zarı C ) Salyangoz D ) Kemik köprü
13. Kulağın hangi kısmı işitme ile ilgili değildir? A ) Yarım daire kanalları B ) Kulak zarı C ) Salyangoz D ) Kemik köprü A.Ç

100 A ) Koruyucu özelliğe sahip olma B ) Hastalıktan önce yapılma
14. Aşağıdakilerden hangisi aşının özelliği değildir? A ) Koruyucu özelliğe sahip olma B ) Hastalıktan önce yapılma C ) Antikorları yok etme D ) Bağışıklık sağlama A.Ç

101 A ) Yarım daire kanalları B ) Östaki borusu C ) Üzengi D ) Dalız
15. Kulağımızın hangi kısmı,oval pencere yoluyla gelen ses dalgalarını salyangoza iletir? A ) Yarım daire kanalları B ) Östaki borusu C ) Üzengi D ) Dalız A.Ç

102 C ) Antibiyotik D ) Sülfamit
16. Sağlıklı bir vücudun direncini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A ) Serum B ) Aşı C ) Antibiyotik D ) Sülfamit A.Ç

103 17. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi göz hastalığını önler?
A ) D B ) A C ) B D ) C A.Ç

104 A ) Daha iyi beslenmiştir B ) Bazı bağışıklıkları anneden getirmiştir
18. Temiz ve güneşli havada toprakla oynayan çocuk, evde titizlikle bakılan çocuğa göre daha az hasta olur. Yukarıdaki bilgiye dayanarak “daha az hasta olan çocuk “ için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A ) Daha iyi beslenmiştir B ) Bazı bağışıklıkları anneden getirmiştir C ) Mikroplara karşı yavaş yavaş bağışıklık kazanmıştır. D ) Hastalık geçirerek bağışıklık kazanmıştır A.Ç

105 A ) Yarım daire kanalları B ) Salyangoz C ) Dalız D ) Örs
19. Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta bulunan kemik dolamacın kısımlarından değildir? A ) Yarım daire kanalları B ) Salyangoz C ) Dalız D ) Örs A.Ç

106 A ) Kan pulcukları B ) Hemoglobin C ) Alyuvarlar D ) Akyuvarlar
20. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudu mikroplara karşı korur? A ) Kan pulcukları B ) Hemoglobin C ) Alyuvarlar D ) Akyuvarlar A.Ç

107 A ) Yalnız I B ) I - II C ) I - III D ) I - II - III
21. I. Bilgi saklamak II. Vücudun dengesini sağlamak III. Duyu organlarını idare etmek Yukarıdakilerden hangileri sadece beynin görevidir? A ) Yalnız I B ) I - II C ) I - III D ) I - II - III A.Ç

108 A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) I - II D ) II - III
22. I. Göz ekseninin normalden uzun olması II. Göz merceğinin kırma indisinin büyük olması III. Göz merceği yüzeyinin pürüzlü olması Yukarıdakilerden hangisi miyopluğa sebep olur? A ) Yalnız I B ) Yalnız II C ) I - II D ) II - III A.Ç

109 A ) Yarım daire kanalları B ) Üzengi C ) İşitme sinirleri
23. Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır? A ) Yarım daire kanalları B ) Üzengi C ) İşitme sinirleri D ) Salyangoz A.Ç

110 C ) Dış kulak - Orta kulak D ) Salyangoz - Yarım daire kanalları
24. Östaki borusu hangisinde verilenlerle bağlantılıdır? A ) Yutak - İç kulak B ) Orta kulak - Yutak C ) Dış kulak - Orta kulak D ) Salyangoz - Yarım daire kanalları A.Ç

111 A ) Yalnız I B ) I - II C ) I - III D ) I - II - III 25. I. Omurilik
II. Sinirler III. Beyin Yukarıdakilerden hangileri merkezi sinir sistemi organıdır? A ) Yalnız I B ) I - II C ) I - III D ) I - II - III A.Ç

112 A ) Yalnız I B ) I - II C ) II - III D ) I -II -III
26. Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer alır? I. Kıl kökleri II. Yağ bezleri III. Ter bezleri A ) Yalnız I B ) I - II C ) II - III D ) I -II -III A.Ç

113 A ) İris B ) Sert tabaka C ) Retina D ) Omur ilik soğanı
27. Görüntü gözün hangi bölümünde oluşur? A ) İris B ) Sert tabaka C ) Retina D ) Omur ilik soğanı A.Ç

114 A ) Tatlı B ) Tuzlu C ) Ekşi D ) Acı 28. Dilin ucu hangi tadı alır?

115 C ) Omur ilik D ) Omur ilik soğanı
29. İstek dışı hareketlerimizin kontrol merkezi neresidir? A ) Beyin B ) Beyincik C ) Omur ilik D ) Omur ilik soğanı A.Ç

116 A ) Omur ilik B ) Omur ilik soğanı C ) Beyincik D ) Beyin
30. İstemli hareketlerin kontrol merkezi neresidir? A ) Omur ilik B ) Omur ilik soğanı C ) Beyincik D ) Beyin A.Ç

117 A ) Troid bezi B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Tükrük bezi
31. Aşağıdakilerden hangisi hormon salgılamaz? A ) Troid bezi B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Tükrük bezi A.Ç

118 C ) Şeker hastalığı D ) Guatr
32. İnsülin hormonu eksikliğinde hangi hastalık görülür? A ) Cücelik B ) Devlik C ) Şeker hastalığı D ) Guatr A.Ç

119 A ) Alyuvar B ) Antikor C ) Toksin D ) Aşı
33. Mikroplara ve mikrop zehirlerine karşı vücutta oluşan madde nedir? A ) Alyuvar B ) Antikor C ) Toksin D ) Aşı A.Ç

120 A ) Hayvan kanında B ) Laboratuarda C ) İnsan vücudunda D ) Bitkilerde
34. Serum nerede üretilir? A ) Hayvan kanında B ) Laboratuarda C ) İnsan vücudunda D ) Bitkilerde A.Ç

121 C ) Hipofiz D ) Böbrek üstü
35. Guatr hastalığı,hangi bezin iyi çalışmaması ile ortaya çıkar? A ) Tiroid B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Böbrek üstü A.Ç

122 A ) Burun B ) Kulak C ) Dil D ) Deri
36. Aşağıda duyu organlarımızdan hangisi basınç ve sıcaklık duyusunu algılar? A ) Burun B ) Kulak C ) Dil D ) Deri A.Ç

123 A ) I - II - III B ) III - II - I C ) II - I - III D ) I - III - II
37. I. Ağ tabaka II. Damar tabaka III. Sert tabaka Yukarıda gözün tabakaları verilmiştir. Dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A ) I - II - III B ) III - II - I C ) II - I - III D ) I - III - II A.Ç

124 A ) I - II - III B ) II - III -I C ) I - III - II D ) III -I - II
38. I. Cisimlerden gelen ışığın göz merceğinde kırılması II. Cismin görüntüsünün sarı leke üzerine düşmesi III. Cisimden gelen ışığın camsı cisimden geçmesi Yukarıda bir cismin görüntüsü oluşurken gözdeki olaylar verilmektedir. Bu olayların oluş sırası; A ) I - II - III B ) II - III -I C ) I - III - II D ) III -I - II A.Ç

125 B ) Yarım daire kanalları C ) Salyangoz D ) Çekiç,örs,üzengi kemikleri
39. Kulağın,denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A ) Kulak zarı B ) Yarım daire kanalları C ) Salyangoz D ) Çekiç,örs,üzengi kemikleri A.Ç

126 A ) I - III - II B ) III - II - I C ) II - I -III D ) I - II -III
40. I. Sesin toplanıp kuvvetlendirilmesi II. Salyangoz kanaldaki işitme duyusu hücrelerinin titreşmesi III. Çekiç,örs,üzengi kemiklerinin titreşmesi Yukarıda kulağın sesleri algılaması sırasında olaylar yazılmıştır. Bu olayların doğru sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A ) I - III - II B ) III - II - I C ) II - I -III D ) I - II -III A.Ç

127 A ) Göz - kulak B ) Kulak - burun C ) Burun - dil D ) Dil - deri
41. Aşağıda duyu organları çiftlerinden hangilerinde algılama kimyasal özellik gösterir? A ) Göz - kulak B ) Kulak - burun C ) Burun - dil D ) Dil - deri A.Ç

128 A ) Cisimlerin sinir uçlarında basınç oluşturmasına
42. Bir cismin kokusunun alınabilmesi,aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır? A ) Cisimlerin sinir uçlarında basınç oluşturmasına B ) Mutlaka atom tanecikleri halinde olmaları C ) Parçacıkların burnun ıslak zarı üzerine ulaşıp çözünmesine D ) Dilin üstüne ve burnun içine aynı anda ulaşabilmesine A.Ç

129 A ) Beyin B ) Omur ilik soğanı C ) Beyincik D ) Omur ilik
43. Sinir sisteminin zihinsel faaliyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Beyin B ) Omur ilik soğanı C ) Beyincik D ) Omur ilik A.Ç

130 A ) Elimize iğne batınca çekmemiz B ) Ayağımız gıdıklanınca çekmemiz
44. Aşağıdaki olaylardan hangisi refleks faaliyeti değildir? A ) Elimize iğne batınca çekmemiz B ) Ayağımız gıdıklanınca çekmemiz C ) Koşu yapmamız D ) Gözümüze bir cisim gelince gözümüzü kapatmamız A.Ç

131 A ) Beyin B ) Omur ilik C ) Omur ilik soğanı D ) Beyincik
45. Diz kapağının altına vurulunca fırlaması gibi refleksler aşağıdaki sinir merkezinin hangisinden yönetilir? A ) Beyin B ) Omur ilik C ) Omur ilik soğanı D ) Beyincik A.Ç

132 A ) Tiroksin B ) Kortizon C ) İnsülin D ) Büyüme hormonu
46. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofiz salgısıdır? A ) Tiroksin B ) Kortizon C ) İnsülin D ) Büyüme hormonu A.Ç

133 A ) Troid B ) Hipofiz C ) Epifiz D ) Pankreas
47. Diyabet ( Şeker hastalığı ) aşağıdaki iç salgı bezlerinden hangisinin faaliyeti ile ilgilidir? A ) Troid B ) Hipofiz C ) Epifiz D ) Pankreas A.Ç

134 A ) Adrenalin B ) Kortizon C ) Glukagon D ) İnsülin
48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi panik veya heyecan hormonu olarak da adlandırılır? A ) Adrenalin B ) Kortizon C ) Glukagon D ) İnsülin A.Ç

135 A ) O hastalığı geçirmekle
49. Aşağıdakilerden hangisinde vücudun kazandığı bağışıklık en kısa sürelidir? A ) O hastalığı geçirmekle B ) Vücut kuvvetli iken alınan mikropların yok edilmesiyle C ) Aşılanma yoluyla D ) Serum yoluyla A.Ç

136 A ) Troid B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Böbrek üstü
50. Guatr hastalığı,hangi bezin iyi çalışmaması ile ortaya çıkar? A ) Troid B ) Pankreas C ) Hipofiz D ) Böbrek üstü A.Ç

137 VÜCUDUMUZ KARIŞIK TEST - CEVAP ANAHTARI
16. B 17. B 18. C 19. D 20. D 21. C 22. C 23. B 24. B A.Ç

138 VÜCUDUMUZ -KARIŞIK TEST - CEVAP ANAHTARI
33. B 34. A 35. A 36. D 37. D 38. C 39. B 40. A 41. C 42. C 43. A 44. C 45. B 46. D 47. D 48. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. D 30. D 31. D 32. C 49. D 50. A A.Ç

139 CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ
TEST BU SORULAR EĞİTİM CD’ LERİNDEN ALINMIŞTIR. A.Ç

140 Soru : 1 A.Ç

141 Soru : 2 A.Ç

142 Soru : 3 A.Ç

143 Soru : 4 A.Ç

144 Soru : 5 A.Ç

145 Soru : 6 A.Ç

146 Soru : 7 A.Ç

147 Soru : 8 A.Ç

148 Soru : 9 A.Ç

149 Soru : 10 A.Ç

150 Soru : 11 A.Ç

151 Soru : 12 A.Ç

152 Soru : 13 A.Ç

153 Soru : 14 A.Ç

154 Soru : 15 A.Ç

155 Soru : 16 A.Ç

156 Soru : 17 A.Ç

157 Soru : 18 A.Ç

158 Soru : 19 A.Ç

159 Soru : 20 A.Ç

160 Soru : 21 A.Ç

161 Soru : 22 A.Ç

162 Soru : 23 A.Ç

163 Soru : 24 A.Ç

164 Soru : 25 A.Ç

165 Soru : 26 A.Ç

166 Soru : 27 A.Ç

167 Soru : 28 A.Ç

168 Soru : 29 A.Ç

169 Soru : 30 A.Ç

170 CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ -CEVAP ANAHTARI
26. D 27. B 28. C 29. A 30. B 1. D 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. B 10. D 11. A 12. C 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. C 19. C 20. B A.Ç

171 A.Ç

172 İNSAN VE ÇEVRE TEST A.Ç

173 Soru : 1 A.Ç

174 Soru : 2 A.Ç

175 Soru : 3 A.Ç

176 Soru : 4 A.Ç

177 Soru : 5 A.Ç

178 Soru : 6 A.Ç

179 Soru : 7 A.Ç

180 Soru : 8 A.Ç

181 Soru : 9 A.Ç

182 Soru : 10 A.Ç

183 Soru : 11 A.Ç

184 Soru : 12 A.Ç

185 Soru : 13 A.Ç

186 Soru : 14 A.Ç

187 Soru : 15 A.Ç

188 Soru : 16 A.Ç

189 Soru : 17 A.Ç

190 Soru : 18 A.Ç

191 Soru : 19 A.Ç

192 Soru : 20 A.Ç

193 Soru : 21 A.Ç

194 Soru : 22 A.Ç

195 Soru : 23 A.Ç

196 Soru : 24 A.Ç

197 Soru : 25 A.Ç

198 İNSAN VE ÇEVRE TEST CEVAP ANAHTARI
19. B 20. C 21. D 22. A 23. A 24. A 25. C 1. D 2. D 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A 11. D 12. A 13. B 14. B 15. D 16. A 17. B 18. A A.Ç

199 A.Ç

200 MADDE ÇEVRİMİ TEST A.Ç

201 MADDE ÇEVRİMİ TEST A.Ç

202 A.Ç

203 A.Ç

204 A.Ç

205 A.Ç

206 A.Ç

207 A.Ç

208 A.Ç

209 A.Ç

210 A.Ç

211 A.Ç

212 A.Ç

213 A.Ç

214 A.Ç

215 A.Ç

216 A.Ç

217 A.Ç

218 A.Ç

219 A.Ç

220 A.Ç

221 MADDE ÇEVRİMİ TEST -CEVAP ANAHTARI
7. B 8. D 9. D 10. D 11. B 12. D 13. B 14. A 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. A 1. B 2. C 3. B 4. A 5. C A.Ç

222 HER ŞEYİN SONUNDA BİLME VARDIR.

223 Derme İlköğretim Okulu
Abdurrahman ÇIĞRIK Derme İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni MALATYA A.Ç


"DUYU ORGANLARI KONU ANLATIMLI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları