Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul’da hizmetler sektörü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul’da hizmetler sektörü"— Sunum transkripti:

1 İstanbul’da hizmetler sektörü
TİCARET VE FİNANS

2 İÇERİK 1. Giriş 2. Hizmet Sektörünün Tanımlanması 2.1. Hizmet Sektörünün Sınıflandırılması Endüstriyel Sınıflandırma Piyasa Temelli Sınıflandırma 3. Hizmet Sektörünün Dünya ve Türkiye Genelinde Durumu 3.1. Dünya Kentlerinin Kademelenmesi 3.2. Dünya’da Hizmetler Sektörünün İstihdamı 3.3. Türkiye’de Hizmetler Sektörünün İstihdamı Türkiye’de İstanbul’un Durumu 3.4.İstanbul’da Hizmetler Sektörünün İstihdamı İstanbul’da Hizmetler Alt Sektörlerinin Durumu İstanbul’da Hizmetler Alt Sektörlerinin GMSH’ya göre Dağılımı İstanbul’da Hizmetler Alt Sektörlerinin Çalışan İstihdamına Göre Dağılımı İstanbul’da Hizmetler Alt Sektörlerinin İşyeri Sayısına Göre Dağılımı 4. İstanbul’da Ticaret ve Finans 4.1. İstanbul’da Bankaların İlçelere Göre Dağılımı 4.2. İstanbul’da Sigorta Şirketlerinin İlçelere Göre Dağılımı 4.3.İstanbul’da Alışveriş Merkezleri İstanbul’da Alışveriş Merkezlerinin İlçelere Göre Dağılımı İstanbul’da Alışveriş Merkezlerinin Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı 4.4. İstanbul’da Süpermarketler İstanbul’da Süpermarketlerin İlçelere Göre Dağılımı İstanbul’da Süpermarketlerın Yıllara Göre Sayısal ve Mekansal Değişimi

3 2.HİZMET SEKTÖRÜNÜN TANIMLANMASI
1. GİRİŞ Hizmet sektörü İstanbul ekonomisinin temel sektörüdür. Ve zaman geçtikçe ekonomi içerisindeki payı artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hizmet ve alt sektörlerini tanımlamak ve mekansal incelemelerini yapıp, İstanbul’daki durumunu analiz etmektir. 2.HİZMET SEKTÖRÜNÜN TANIMLANMASI Hizmetler, artakalan sektör olarak ifade edilir. Yani tarım, madencilik ve imalat sektörü dışındaki bütün faaliyetler hizmet sektörü olarak tanımlanır. Hizmetlerin maddi bir yapısı yoktur. (immaterial) Depolanamaz ve transfer edilemez. (non – storability, non transferability) Üretici ve tüketici arasında doğrudan etkileşim yaratır.

4 2.1. HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI
Hizmetleri sınıflandırmada Klasik Yaklaşımla Sınıflandırma ( Endüstriyel Sınıflandırma) ya da Piyasa Temelli Sınıflandırma kullanılmaktadır. 2.1.1 ENDÜSTRİYEL SINIFLANDIRMA Toptan ve Perakende Ticaret Sağlık ve Restoranlar Ulaşım, Depolama ve iletişim Finansal Aracılık Emlak ve Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri Kamu Yönetimi ve Savunma Zorunlu Sosyal Güvenlik Hizmetleri Öğretim Sağlık ve Sosyal Çalışma Diğer Toplumsal ve Kişisel Hizmetler, Özel Ev Hizmetleri

5 2.1.2 PİYASA TEMELLİ SINIFLANDIRMA
Kaynak: Gündoğan, N. (2002), Piyasa temelli sınıflandırma sistemleri tablosundan derlenmiştir.

6 3. HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN DÜNYA VE TÜRKİYE GENELİNDE DURUMU
Günümüzde hizmet endüstrilerine, gelişmenin ekonomik lideri olarak bakılmakta, özellikle bu sektörde; ticaret, haberleşme,ulaşım,finansman,sağlık hizmetleri,eğitim,kamu hizmetleri,endüstriye teknik yardım gibi dallar öne çıkmaktadır. 3.1.DÜNYA KENTLERİNİN KADEMELENMESİ Beaverstock, Smith ve Taylor 1999 yılında, muhasebe, reklam, banka/finans ve avukat firmaların varlığına dayalı olarak, dünya kentlerini alfa, beta ve gamma dünya kentleri olarak sınıflamışlardır. İstanbul , en sonuncu kategori olan Gamma kentleri statüsündeki kentlerin en son basamağında yer almakta olup, 49.sıradadır.

7 3.2. DÜNYA’DA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMI
KAYNAK: OECD,TÜİK

8 3.3 TÜRKİYE’DE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMI
Türkiye’de Toplam İstihdam ve İstihdamın Sektörlere Göre Dağılımı ( )

9 Sektörlerin istihdam eğilimleri (2002-2007)
Sektörlerin GSMH içindeki yeri ( ) KAYNAK: TUİK

10 3.3.1 TÜRKİYE’DE İSTANBUL’UN DURUMU
Bölgesel Gayri Safi Katma Değer Dikey Pay (%) KAYNAK: TÜİK, Sayı:85, 26 Nisan 2011

11 3.4. İSTANBUL’DA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAMI
KAYNAK:1990 Genel Nüfus Sayımı, İstanbul, 1993, DİE

12 3.4.1. İSTANBUL’DA HİZMETLER ALT SEKTÖRÜNÜN DURUMU
İstanbul’da hizmetler sektöründe en büyük pay %81 ile Ulaştırma ve Depolama, Haberleşme ve İletişim ile Toptan ve Perakende Ticaret hizmetlerini kapsayan dağıtıcı hizmetler sektöründedir.

13 3.4.1.1 İSTANBUL’DA HİZMETLER ALT SEKTÖRLERİNİN GSMH’YA GÖRE DAĞILIMI
GSMH ve Büyüme Hızı

14 3.4.1.2 İSTANBUL’DA HİZMETLER ALT SEKTÖRLERİNİN ÇALIŞAN İSTİHDAMINA GÖRE DAĞILIMI
KAYNAK: İŞKUR İş Piyasası Analizleri

15 3.4.1.3 İSTANBUL’DA HİZMETLER ALT SEKTÖRLERİNİN İŞ YERİ SAYISINA GÖRE DAĞILIMI
KAYNAK :İŞKUR İş Piyasası Analizleri

16 4.İSTANBUL’DA TİCARET VE FİNANS
4.1. İSTANBUL’DA BANKALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

17 4.2 İSTANBUL’DA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

18 4. 3. İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4. 3. 1
4.3. İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

19 4.3.2. İSTANBUL’DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN KURULUŞ YILLARINA GÖRE DAĞILIMI

20 4.4.1. İSTANBUL’DA SÜPERMARKETLERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI


"İstanbul’da hizmetler sektörü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları