Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merve ÖZEL 20110904001 Türkçe Ö ğ retmenli ğ i.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merve ÖZEL 20110904001 Türkçe Ö ğ retmenli ğ i."— Sunum transkripti:

1 Merve ÖZEL 20110904001 Türkçe Ö ğ retmenli ğ i

2

3 Körfez 1)Konu anlatımı açık ve anla ş ılır. 2)Videonun altında ‘’dinlemekte oldu ğ um konudan bir test olu ş tur.’’ butonu ile konunun peki ş tirilmesi sa ğ lanıyor. 3)Testlerin yanı sıra soruların çözümleri de anlatılıyor.Böylece bilinemeyen soruların çözümü ö ğ reniliyor.

4

5 Vitamin 1)Ö ğ renciler konuları e ğ itsel oyunlar aracılı ğ ıyla daha kolay kavrıyor. 2)Konu anlatımları sesli, görüntülü ve etkile ş imli.Böylece konular sıkılmadan ö ğ renilebilir. 3)Müfredatla beraber gidildi ğ i için o hafta i ş lenilen konulara ö ğ renciler kolayca ula ş abiliyor.

6

7 Hiperokul 1)Konu anlatımları minik karakterler aracılı ğ ıyla ilgi çekici hale getirilmi ş tir. 2)Beyaz fon siyah yazı yerine konu anlatımlarında ilgi çekici yazı –tema renk seçimi yapılmı ş tır. 3)Site bir ö ğ rencinin ba ş arı için ihtiyaç duydu ğ u pek çok ö ğ eyi barındırmaktadır.Böylece ö ğ renci sıkılmadan konuyu ö ğ renecek ve derse gitmeden önce hazırlanma alı ş kanlı ğ ı kazanacaktır.

8 İncelediğim siteler 1)www.vitaminegitim.com 2)www.korfezvideo.com 3)www.hiperokul.com 5)www.bilgicik.com 6)www.dersizlesene.com 7)www.ekolhoca.com 8)www.videodershane.com

9 9)www.etkinders.com 10)www.dersimiz.com 11)www.egitimhaane.blogcu.com 12)www.sbsvideo.com 13)www.turkceciler.com 14)www.egitimhane.com 15)www.derszamani.net


"Merve ÖZEL 20110904001 Türkçe Ö ğ retmenli ğ i." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları