Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYUM EĞİTİMİ KONGRE ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYUM EĞİTİMİ KONGRE ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 UYUM EĞİTİMİ KONGRE ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
Sevgi ALKAN ÖZDEMİR Aylin SEZER KARSLI REHBERLİK SERVİSİ KONGRE ANADOLU LİSESİ

2 İÇERİK TARİHÇEMİZ MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNİN TANITIMI

3 Okulumuz…

4 TARİHÇEMİZ Adını, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı Sivas Kongresi'nden almıştır. Okulumuzun 1970 yılında eğitim-öğretime başladığı bina aslında Sivas Lisesinin binası olup 1890'da temeli atılıp 1894’te tamamlanmıştır. Sivas Kongresi esnasında Sultani diye anılan okul; Atatürk ve çalışma arkadaşlarına karargâh olarak tahsis edilmiş ve müdür odası da Gazi'nin hizmetine sunulmuştur. 1925'te Atatürk eşi Lâtife Hanım'la Sivas'a geldiklerinde, Atatürk ve Lâtife Hanım burada kalmışlardır.

5 TARİHÇEMİZ… Okul ve müze olarak kullanılan bina, 1971 Şubatında Sivas Lisesi modern eğitime geçmek üzere yapılan yeni binasına taşınmış, mevcut binası da Kongre Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kongre Lisesi'nin ilk müdürü Vasfiye Tokuş, 28 Şubat 1982'ye kadar müdîrelik görevini sürdürmüştür. 4 Eylül 1981'de Kenan Evrenin emriyle okulun müzeye tahsis işlemleri başlatılmıştır. Bunun üzerine Kongre Lisesi geçici olarak Cumhuriyet Ortaokuluna taşınmıştır. Devrin Başbakanı Bülent Ulusu ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'ın direktifiyle Kongre Lisesi öğrencileri için yeni bir okul inşaası teşebbüsüne geçilmiştir. Bu arada çeşitli zorluklar nedeniyle Atatürk İlkokuluna taşınmak zorunda kalan Kongre Lisesi, 1987 yılına kadar bu binada eğitimine devam etmiştir..

6 TARİHÇEMİZ… Kongre Lisesi halen eğitimini sürdürdüğü yeni hizmet binasına, 17 Aralık Perşembe günü yapılan büyük bir törenle taşınmıştır. Okulumuzun bir ana binası, ona bağlı spor salonu ve bir bağımsız (erkek) öğrenci pansiyonundan oluşmaktadır. Okulun toplam alanı m2’dir.

7 MİSYONUMUZ Ülkemizin en iyi üniversitelerine her yıl artan sayıda öğrenci yerleştiren, teknolojik donanıma sahip ve teknolojiyi çok yönlü kullanabilen, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren, okulundan gurur duyan öğrencilerin yetiştiği güçlü bir eğitim kurumu olmak.

8 VİZYONUMUZ Biz Kongre Anadolu Lisesi olarak; Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; öğrencilerimizi Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip, okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş, kültürel ve manevi değerlerine saygılı, kendine güvenen, erdemli, düşünen, düşündüğünü ifade eden ve uygulayan, laik gençler yetiştirmek için varız.

9 ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar MADDE 5 –Öğrencilerden: a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

10 ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları, d) Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri, f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

11 ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları, ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri, i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları, j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, k) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

12 ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
l) Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları, m) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları, n) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, o) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları, p) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, r) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları beklenir.

13 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin Tanıtımı

14 Konu Başlıkları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Amacı Nedir? Okullarda Rehberlik Servisi Niçin Bulunur? Rehberlik Servisinde Hangi Hizmetler Verilir?

15 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?
Bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini geliştirebilmesi, sorunlarla baş edebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için uzman kişilerce sunulan hizmetlerdir.

16 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?
Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir.

17 Okullarda Rehberlik Servisleri Niçin Bulunur?
Endüstrileşmenin getirdiği meslek seçimi olgusu. Günümüzde öğrencilerin meslekleri algılayabilmesi, tanıyabilmesi ve kendisine uygun olanı seçebilmesi için onları yakından tanıması gereklidir. Bireysel Farklılıkların Eğitimde Dikkate Alınmasının Zorunluluğu. Okullarda toplumun çok değişik kesimlerinden gelen; ilgi, yetenek, kapasite, değer açısından farklı öğrencilerin bir arada bulunması. Farklı öğretim programlarına, uygun öğrencilerin yerleştirilmesi için psikolojik incelemelerin yapılması, öğrencilerin niteliklerine uygun programlara kendiliklerinden yönelmelerini sağlamak. Öğretim yöntem ve tekniklerinin değişmesi ve gelişmesi. Konu alanlarından hız alan eğitim programlarının yerini öğrenciden hız alan eğitim programları alması vb.

18 Okullarda Rehberlik Servisleri Niçin Bulunur?
Öğretim yöntem ve tekniklerinin değişmesi ve gelişmesi. Konu alanlarından hız alan eğitim programlarının yerini öğrenciden hız alan eğitim programları alması vb. Günümüzde önleyici ruh sağlığı çalışmalarının öneminin artması, kavranması. Köyden kente göç, nüfus artışı vb nedenlerle okullardaki sorunların fazlalaşması.

19 Rehberlik Servislerinde Hangi Hizmetler Verilir?/ Verilmesi Gerekir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışma’da; Öğretmen, Öğrenci, Velilere hizmet verilmektedir.

20 Rehberlik Servislerinde Hangi Hizmetler Verilir?
Psikolojik danışma Bireyi tanıma: Testler ve Test Dışı Teknikler Bilgi toplama ve yayma: seminerler, sunumlar, grup çalışmaları.. Vb. Yöneltme ve yerleştirme: Uygun üst öğrenim kurumuna yerleşmesini sağlama. İzleme: Verilen hizmetlerin yararlı olup olmadığını belirleme. Alıştırma – oryantasyon Müşavirlik (konsültasyon): Yönetici, öğretmen ve velilere yönelik Araştırma ve değerlendirme

21 KİMSEYE ZORLA REHBERLİK YAPILAMAZ!
yardım gereksinmesi olana, yardım isteyene, yardımı kabul edene REHBERLİK HİZMETİ VERİLİR…

22 İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER AN BAŞVURABİLİRSİNİZ..
OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCILARI REHBERLİK SERVİSİ SINIF REHBER ÖĞRETMENLERİ

23 UYUM EĞİTİMİ KONGRE ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ TEŞEKKÜRLER 
Sevgi ALKAN ÖZDEMİR Aylin SEZER KARSLI REHBERLİK SERVİSİ KONGRE ANADOLU LİSESİ


"UYUM EĞİTİMİ KONGRE ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları