Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“RİSKİ AZALT BAŞARIYI ARTTIR”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“RİSKİ AZALT BAŞARIYI ARTTIR”"— Sunum transkripti:

1 “RİSKİ AZALT BAŞARIYI ARTTIR”
BİTLİS

2 PROJENİN KISA ADI RaBa (Kuralların çaresiz kaldığı bir ortaokul ve lisede kural dışı yeni bir yol haritası ile problemi çözmek.) BİTLİS

3 PROJENİN GEREKÇESİ: Ortaöğretim kurumlarında ergen dönemde bulunan öğrenciler çeşitli psikolojik sorunlar yaşamakta, bu sorunlar öğrencilerin davranışlarını olumsuz yönde etkileyerek başarılarını azaltmaktadır. BİTLİS REHBERLİK SERVİSİ

4 PROJENİN GEREKÇESİ: Ortaöğretim kurumlarında ilköğretim okullarına oranla daha fazla disiplin sorunları yaşanmakta olup bu sorunların temelinde öğrencilerin toplumsal değerler bilincine yeterince sahip olamamaları, kendilerine yeterince ilgi ve alaka gösterilmediğini düşünmeleri, aidiyet duygularının yeterince gelişmediğinden kaynaklanmaktadır. Proje ortaöğretim kurumlarında davranış bozukluklarını önlemeyi hedeflemektedir. BİTLİS

5 PROJENİN ÖZETİ: Proje süresince plan doğrultusunda haftada iki değer öğrencilere aktarılacaktır. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘ne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler tarafından ortaöğretim öğrenci ve öğretmenlerine belirli süreler dâhilinde yeterli rehberlik çalışmaları yapılacak, aynı dönem içinde okul öğretmenleri de bu çalışmaların içerisinde yer alacaklardır. BİTLİS

6 PROJENİN ÖZETİ: Rehber öğretmenler Risk grubundaki öğrenciler ile bire bir görüşerek risk durumları belirlenecek, bu öğrenciler okullar için fırsata dönüştürülecektir. Okullarda bir çalışma planı dâhilinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapılacaktır. BİTLİS

7 PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:
RaBa projesinin amacı; davranış bozukluğu sergileyen, disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan ortaöğretim öğrencilerinin bir plan dahilinde yapılacak çalışmalar ile davranışlarını düzeltmek, toplumsal değerler ve aidiyet duygusu ve kendine özgüvenini kazandıracak başarılarının arttırılmasını sağlamaktır. BİTLİS

8 PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR
İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlükleri, Ortaokul-Liseler BİTLİS

9 PROJEYE DESTEK VERECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR
İl-İlçe Millî EğitimMüdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezleri BİTLİS

10 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
a) Proje Yürütme Ekipleri(PYE) tarafından yönetici, öğretmenlere proje ile ilgili bilgi verilmesi. Okul rehber öğretmenleri tarafından projenin velilere tanıtımının yapılması ,veliye görev sorumlulukları kapsamında projeye katkı yapmaları gerektiğinin kavratılması. BİTLİS

11 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
b) İlde; İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcısı , Şube Müdürü, İl Eğitim Denetmenler Başkanı, İlgili RAM müdürü İlçelerde; İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçedeki eğitim-öğretimden sorumlu Şube Müdürü,ilgili okul müdürü ve rehber öğretmenin katılımı ile Proje Yürütme Ekibi (PYE) oluşturulacaktır. BİTLİS

12 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
c) Her gün okullarda değerler eğitimi için uygun ve yeterli zaman ayrılacaktır. Belirlenen bu zaman dilimi içerisinde haftada bir değer ele alınacaktır. Değerleri vermek üzere çevrede bulunan kanaat önderleri, üniversite hocaları, STK üyeleri, gönüllü yazarlar, yönetici ve öğretmenler tarafından verilmesi sağlanacaktır. BİTLİS

13 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
Verilecek örnek değerlerden bazıları aşağıya çıkarılmıştır, okul proje yönetimi ekibi okulun bulunduğu çevre ihtiyaçlarına göre değerler ekleyebileceklerdir. •Doğruluk • Dürüstlük •Saygı • Sevgi •Vatan ve Millet sevgisi •Hoşgörü •Empati • Sadakat •Çalışkanlık • Aidiyet •Özgüven • İletişim •Özdenetim •Zararlı Alışkanlıklardan Korunma BİTLİS

14 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
• Yardımlaşma, • Şiddetten Kaçınma • Paylaşım • Toplu Yaşam kuralları • Akran danışmanlığı • Kişisel sınırlarımız • Çevrede bulunan örnek şahsiyetlerin hayatları (Bediüzaman Said-i Nursi, İdris-i Bitlisi,Şemsi Bitlisi, Müştakbaba, Sıbğatullah Arvasi, Abdurrahman-i Taği, Babpirikal, Fahrettin-i Ahlati, Prof.Dr.Fuat Sezgin vb. şahsiyetler BİTLİS

15 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
d) Okul Rehberlik servisleri, Okul proje ekibi , RAM ile işbirliğine gidilerek gruplar halinde öğrencilere yönelik ekte belirlenen takvim doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır. • Hedef belirleme, • Çatışma Çözümü • Öfke Denetimi • Ergenlik döneminin özellikleri • Mesleki Modeller • Akranlar arası diyalog • Verimli ders çalışma yöntemleri BİTLİS

16 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
e) RAM müdürleri ve rehber öğretmenler tarafından aynı süre içerisinde öğretmenlere yönelik; • Sınıf Yönetimi • İletişim • Özgüven, • Öğrenci Gelişim Evreleri • Öğretmenlik Mesleğinin Etik Kuralları konularında bilgilendirme yapılacaktır BİTLİS

17 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
f) Okul yönetimi ve öğretmenler risk grubu altında bulunan öğrencileri önceden belirleyeceklerdir. Rehber öğretmenler risk grubu öğrencilerine yönelik ; •Empati, •İletişim, •Çatışma çözme, •Akran danışmanlığı, •Aidiyet •Emeğe/Hakka Riayet konularında rehberlik yapacaklardır. Görüşmeler bire bir, yüz yüze görüşme yöntemi ile belirlenecektir BİTLİS

18 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
f) Okullarda bir plan dahilinde, • Bilgi yarışmaları • Sınıflar arası futbol ,voleybol, basketbol turnuvaları , • Tiyatro gösterileri, • Resim çalışmaları, • Halk oyunları çalışması, • Geziler • Yerel Oyun ve Yarışmaların Yapılması yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda yeni sosyal ve kültürel faaliyetler plana dahil edilecektir. . BİTLİS

19 PROJENİN UYGULANACAĞI YER:
Bitlis il ve ilçelerindeki tüm ortaokul ve liselerde uygulanacaktır BİTLİS

20 PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ:
01/11/ BİTLİS

21 PROJE ÇIKTILARI: *Öğrencilerin yardımlaşma, sevgi,saygı ve diğer toplumsal değerlerin kazanımlarında gelişimlerinin yükselmesi, *Davranış bozukluğu olan öğrencilerin , olumsuz davranış sergilemelerinin önüne geçerek başarılarının artırılmasının sağlanması *Öğretmenleri gençler ile iletişim , sorun çözme ve sınıf yönetimi konularında özgüven kazanmalarının sağlanması,

22 PROJE ÇIKTILARI: *Öğrencilerin kendi yaşıtlarıyla kaynaşmaları ve sosyalleşmelerine imkân tanınması. * Risk grubundaki öğrencilerin okul ortamı için fırsata dönüştürme ve okul disiplinin sağlanması. *Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. . BİTLİS

23 Her yıl revize edilerek devam ettirilecektir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Her yıl revize edilerek devam ettirilecektir. BİTLİS

24 RİSKLER Sıfır Risk BİTLİS

25 Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJEYİ HAZIRLAYAN: Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTLİS

26 TEŞEKKÜRLER BİTLİS


"“RİSKİ AZALT BAŞARIYI ARTTIR”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları