Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Malatya Değerler Eğitimi Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Malatya Değerler Eğitimi Projesi"— Sunum transkripti:

1 Malatya Değerler Eğitimi Projesi
M a D E P Malatya Değerler Eğitimi Projesi EYLÜL-2012 MALATYA

2 PROJENİN ÖZETİ ve eğitim öğretim yılında Malatya İlindeki anaokullarında, ilkokullarında, ortaokullarında öğrencilere ve velilere, yönelik “Değerler Eğitimi” programı uygulanacaktır.

3 PROJENİN AMACI: Malatya ilindeki tüm kademedeki öğrencilerin sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal değerler konusunda kazanımlarını ve farkındalık düzeylerini arttırmak Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmek. İletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek. Öğrencilerin kendini tanımasını, yeteneklerini keşfetmesini, bu yeteneklerini hayatında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamak.

4 PROJENİN KAPSAMI: Eğitim Öğretim Yılının 2. Döneminde Malatya İl Merkezindeki pilot anaokullarında, ve eğitim öğretim yılında ise Malatya İlindeki anaokullarında, ilkokul ve ortaokullarında, öğrencilere ve velilere, yönelik “Değerler Eğitimi” uygulanacaktır.

5 PROJENİN DAYANAKLARI:
Projenin Sosyal Dayanağı Değişen ekonomik ve sosyo-kültürel etkenler, görsel medya ve sanayileşme beraberinde toplum normlarını da değiştirmektedir. Toplum normlarının değişmesi yaşamı kolaylaştıran dürüstlük, yardımlaşma, sevgi, saygı, özsaygı, hoşgörü, empati, disiplin, sorumluluk, aile olabilme, öz bakım, hijyen vb. kavramların da kaybolmasına neden olmuştur. Bu nedenle okullarımızda ve toplumda;

6 Suçlu ve suça itilen çocuk sayısında artış yaşanmıştır.
Okul disiplin kurullarına uyum ve davranış problemiyle gelen öğrenci sayısı artmıştır. Aile yapısındaki bozulmalar beraberinde boşanma sayısını arttırmıştır. Boşanma sonucu çocuklarda davranış ve uyum problemleri artmıştır.

7 Tüm bu olumsuz değişimler Değer kavramının farkındalığını ve kazanımını arttırma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Milli Eğitim kurumlarının bir görevi de öğrencileri ve velilerini toplumsal konularda eğitmektir. Bu nedenle bahsedilen değerlere yönelik farkındalığı arttırmak kaçınılmaz olmuştur

8 Projenin Yasal Dayanağı
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Madde 2: Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; Madde 10: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Madde 11: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

9 Madde 20: Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; Onları ilköğretime hazırlamak; Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Madde 23: İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Madde 28: Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1) Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2) Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. 3) Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Maddelerine göre eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin ahlaki ve erdem sayılabilecek davranışlar kazanmaları önemlidir.

10 PROJENİN SOMUT ÇIKTILARI:
İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Adliye’sinden alınan sayısal verilere göre suç işleyen çocuk sayısında gözle görülür azalma Okul Davranış Değerlendirme kurullarına gelen vakalarda sayısal azalma Çocuklarda oluşabilecek davranış bozukluklarında azalma.

11 DEVLET MALINA ZARAR VERME
OKULLARDA MEYDANA GELEN VE ADLİ İŞLEM YAPILAN OLAYLAR İNCELENDİĞİNDE ( ) SUÇ İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM KASTEN YARALAMA 97 156 GASP 4 7 HIRSIZLIK 5 11 DEVLET MALINA ZARAR VERME 6 10 DİGER 139 189 MAĞDUR SAYISI 42 44 ŞÜPHELİ SAYISI 48 51

12 2008-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN, DİSİPLİN CEZASI ALMALARINA NEDEN OLAN EYLEMLER
Öğretmen ve yöneticilere karşı gelmek, hakaret etmek, milli ve manevi değerleri aşağılamak Bali kullanmak, sustalı bıçak kullanmak Öğretmenlerin otoritesini sarsmak dersin işlenişini engellemek Yoklama fişinde tahribat yapmak Öğretmene hakaret etmek, tehdit etmek Sınıf İçinde Üzerinde bıçak bulundurmak Sınava başkasını sokmak Derse içkili gelmek, öğrencileri tehdit etmek ve dövme Dersin akışını bozma, sınıf ve okul dışında kavga etmek. Sigara içerisine yabancı madde koyarak içmek Yalan Söylemek, iftira etmek, yalan yere delil göstermek Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlar kışkırtmak Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek

13 PROJE YÜRÜTME KURULU Mustafa YETİŞ (İlçe Milli Eğitim Müdürü) – Proje Başkanı Ramazan GEZEK (İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü) - Proje Başkan Yardımcısı Hikmet GEÇİT( Halk Eğitim Merkezi Müdürü) Cavit ASLAN(M.Akif ERSOY İlkokulu Müdürü) H.Basri KOCAMAN(E.M.LİSESİ Müdürü) Mustafa TAYFUR (Dumlupınar Ortaokulu Müdürü) İnan ÇELİK ( YİBO Müdürü) Ömer AYAZ (Bakımlı Okulu Müdürü)

14 Proje Yürütme Ekibi Görevleri:
Projenin tanıtımı için seminerler düzenlemek Projenin uygulanacağı okullara rehberlik etmek Projenin uygulanma ve hazırlık safhasında her türlü koordinasyonu planlamak Proje kapsamındaki seminerlerin konuşmacılarının koordinesini planlamak Proje kapsamında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla koordineyi sağlamak

15 BİLİM ve DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı – Eski T.T.K Başkanı) Prof. Dr. Zafer GÖKÇAKAN (Muğla Üniversitesi RPD Anabilim Başkanı) Prof. Dr. Halil EKŞİ (Marmara Üniversitesi RPD Anabilim Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Ayla OKTAY (Maltepe Üniversitesi İlköğretim Bilim Dalı Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Baki DUY (İnönü Üniversitesi RPD Anabilim Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Bülent Gündüz (Mersin Üniversitesi RPD Anabilim Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ (Muğla Üniversitesi RPD Anabilim Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Armağan YILDIZ (İstanbul Üniversitesi RPD Anabilim Öğretim Üyesi) Yrd. Doç. Dr. Oya RAMAZAN (Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Mustafa ACET (İlahiyat Uzmanı – Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müd. Baş. Yrd) Ferman SALMIŞ (Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni)

16 Proje Bilim ve Danışma Kurulu Görevleri:
Projede kullanılacak olan etkinliklerin, afişlerin, kitapların vb her türlü eğitim materyalinin eğitim içeriğine uygunluğunu denetlemek Proje kapsamında gerektiğinde seminer ve konferans vermek Proje işleyiş sürecine akademik ve uzmanlık alanında görüşlerde bulunmak Proje değerlendirme materyallerinin ve yönteminin uygunluğuna rehberlik etmek

17 Proje Çalışma Ekibi Ramazan GEZEK Adil ATİLA Hikmet GEÇİT

18 Proje Çalışma Ekibi Görevleri:
Proje kapsamında uygulanacak etkinliklerin derlenmesi Proje kapsamında her kademede uygulanacak etkinliklerin yazımı ve kitapçık haline getirilmesi Proje kapsamındaki afişleri tasarlamak Proje kapsamında panolarda yayınlanacak güzel söz ve vecizeleri derlemek Proje dâhilinde aile mektuplarını hazırlamak Proje kapsamında gezi, münazara, yarışma gibi faaliyetleri planlamak Proje kapsamında kullanılacak değerlendirme araçlarını hazırlamak Proje sürecinde değerlendirme sonuçlarını analiz etmek ve raporlaştırmak

19 Proje kapsamında her okulda oluşturulacak panolara rehberlik etmek
Projenin yürütülmesi için okul müdürlerine ve rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim planlamak ve bunun eğitimini yapmak Proje kapsamında bilgilendirici seminerler vermek Projenin tanıtımı için t.v lerde programlara katılmak Projenin tanıtımı için ilçe milli eğitim müdürlerine seminer vermek Projenin okullarda uygulanma safhasına rehberlik etmek Projenin her türlü aşamasındaki değerlendirme raporlarını hazırlamak

20 Proje Kapsamında İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar
Malatya Belediyesi Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya Emniyet Müdürlüğü Malatya İl Müftülüğü Malatya BİLSAM Malatya İnönü Üniversitesi Muğla Üniversitesi Mersin Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Malatya Yeşiltepeliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği

21 PROJE UYGULAMA SAHASI Resmi Tüm Anaokulları Resmi Tüm İlkokullar
Resmi Tüm Ortaokullar

22 Proje Kapsamında Değerlerin Uygulama Takvimi (2012-2013)
AYLAR ANAOKULLARI İLKOKUL ORTAOKUL KASIM ARALIK EMPATİ OCAK ŞUBAT SAYGI -ÖZSAYGI SAYGI- ÖZSAYGI MART NİSAN SORUMLULUK MAYIS HAZİRAN YARDIMLAŞMA

23 Proje Kapsamında Değerlerin Uygulama Takvimi (2013-2014)
AYLAR ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL EKİM KASIM SEVGİ ARALIK OCAK DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK ŞUBAT MART HOŞGÖRÜ -FARKLIKLARI KABULLENME NİSAN MAYIS ÖZGÜVEN - GÜVEN

24 Projenin Okullarda Uygulanışı
Okul Çalışma Ekibinin Oluşturulması: Projenin okullarda yürütülebilmesi için her okul, okul müdürünün başkanlığında bir ekip kurar ve bu ekip değerler eğitiminin okul bazında uygulanmasından sorumlu olur. Bu ekip her değer değişimde üye öğretmenler değiştirilir. Okul Çalışma ekibinde Öğrenci Meclisi aktif olarak görev alır. Ekip Projenin çalışma ve yürütme kurulu ile devamlı iletişim halinde bulunur. Her değer etkinliği başında öğretmenler toplantısı yapılarak okul çalışma ekibi oluşturulur. Her etkinliğin uygulama tarihi belirlenir. Etkinlikleri uygulayacak öğretmenler en az bir gün önceden etkinlikleri idareden temin ederler. Daha sonra okul çalışma ekibi tekrar toplanıp yapılacak olan genel etkinliklerin tarihlerinide belirler.

25 Bağımsız Anaokullarında
Okul Müdürü (Başkan) Okul Müdür Yardımcısı Okul Rehber Öğretmeni (varsa) Üç Okul Öncesi Öğretmeni Her sınıftan bir velinin katılımından oluşur.

26 İlkokul ve Ortaokul Okul Müdürü (Başkan) Okul Müdür Yardımcısı
Okul Rehber Öğretmeni Farklı branşlardan üç öğretmen Okul Öncesi Öğretmeni Okul Aile Birliği Başkanı Okul Öğrenci Meclisinden oluşur.

27 Değerler Eğitimi Projesi, proje ile ilgili hazırlanan faaliyetler ve kitapçık rehberliğinde
Ek1de sunulan takvime göre eğitim kademesine göre her okulda uygulanmaya başlanır. Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde, proje çalışma ekibi tarafından verilecek olan değer konusuna uygun olarak hazırlanmış materyaller ve etkinlikler kullanılır. Bu etkinlikler okul idaresinin uygun gördüğü ders saatlerinde o dersin öğretmeni tarafından uygulanır.

28 Buradaki önemli nokta; proje çalışma ekibi, (yürütme ve bilim/danışma kurulunun görüşleri doğrultusunda) faaliyet ve eğitim materyallerini öğrencilerin eğitim seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda Anaokulları,İlkokul ve Ortaokullar için etkinlik ve materyaller planlanmıştır.

29 Proje Eğitim Kitapçığı ve Sınıf İçi Etkinlikler:
4 farklı kitap her konunun okullarda konunun işlenmesinden en az bir ay önce hazırlanarak bilim ve danışma kurulunun onayına gönderilir. Bilim ve danışma kurulu onay verdikten sonra basılarak kitap haline getirilir ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara dağıtılır. Bu işlem süreci her konunun işlenmesinden önce tekrar edilir. Kitaplarda yer alan etkinlikler ise okul ve kurum ekibinin koordinesinde sınıflarda uygun olan ders saatinde haftada bir saat olarak uygulanır. İşlenen değerle ilgili sınıf içinde o değeri en iyi yaşatan öğrenci seçimi yapılarak, öğrencinin resmi panoya asılır. Okul içerisinde uygulanacak diğer genel etkinlikler için de okul proje ekibi toplantı yapar.

30 Sabit Faaliyetler Sınıf İçi Etkinlikler: Proje kapsamındaki eğitim kitapçığı doğrultusunda haftada bir kez olmak üzere okul ve kurum ekibinin belirleyeceği ders saatlerinde uygulanacaktır. Okul Panosu Oluşturma: Proje kapsamında okul ve kurumlarda okul ve kurum ekibince ayrıca bir değerler eğitimi panosu oluşturulur. Bu panoda o ayki konuyla ilgili güzel sözler, hikâyeler, resimler veya afişler yer alır. Okul Öğrenci Meclisinin aktif rol alması sağlanır. Sınıf Panosu Oluşturma: Proje kapsamında okul ve kurumlarda okul ve kurum ekibinin rehberliğinde ayrıca her sınıfta da sınıf rehber öğretmeninin gözetiminde bir değerler eğitimi panosu oluşturulur. Bu panoda o ayki konuyla ilgili güzel sözler, hikâyeler, resimler veya afişler yer alır.

31 Değerlendirme: Her konunun ve uygulama takviminin bitiminden sonra etkinlik değerlendirme formları ve değerler kazanım değerlendirme anketleri okul ve kurum ekibi tarafından uygulanarak sonuçları proje çalışma ekibine ulaştırılır. Afiş: Her okul ve kuruma o ayki değer konusunu yansıtan afişler gönderilerek okul ve kurum ekibi tarafından panolara asılması sağlanır. Okul Öğrenci Meclisinin aktif rol alması sağlanır.

32 Aile Mektupları: Her değer eğitimi konusunun başlangıcında proje çalışma ekibi tarafından oluşturulmuş, okul ekibi tarafından ise velilere gönderilecek mektuplardır. Bu mektuplar, takvimde belirlenen değerler konusunun işlenmesine başlanmasıyla birlikte velilere gönderilir. İçeriğinde ise o ayki işlenecek konu hakkında bilgiler yer alır. Öğrencilerden velilere mektup: her değer eğitimi konusunun bitiminde öğrenciler tarafından anne ve babalarına işlenen konuyla ilgili bir mektup yazılır. Bu mektup iki ana bölümden oluşur. O ay ki değer konusuyla ilgili yapılan faaliyetlerin anlatımı. Öğrencinin o ay ki değer konusuyla ilgili duygu ve düşünceleri.

33 Değişken Faaliyetler:
Bu faaliyetler il çapında birinci okulu seçmek için puanlama kriterlerince değerlendirilir. Gezi: Proje takviminde işlenecek konuyla ilgili proje çalışma ekibi tarafından örnek gezi planı tavsiyelerinde bulunulur. Okul ekibi ise bu tip gezileri organize eder. (Örnek; Huzurevi, SHÇEK vb yerlere ziyaret) Münazara: Proje içeriğine uygun olarak işlenen konuyla ilgili okul ve kurum ekibi, okul ve kurumlarında münazara tertipler.

34 Örnek şahsiyetin daveti: Proje içeriğine uygun olarak okul ve kurum ekibi, işlenen konuyla özdeşleşmiş veya örnek teşkil edebilecek bir kişiyi okuluna ve kurumuna konuşma yapması için davet eder. Veli Semineri: Proje içeriğine uygun olarak proje ekibi, işlenen konuyla özdeşleşmiş veya örnek teşkil edebilecek bir kişi il bazında seminer vermesi için davet eder. Bu seminerle ilgili tanıtım çalışması seminerden 1 ay önce yapılır.

35 Görsel Faaliyetler: Proje içeriğine uygun olarak proje ekibi, işlenen konuyla ilgili eğitim seviyesine uygun olan sinema, tiyatro ve drama örneklerini internet sitesi ve kitapçıklar yoluyla tavsiye eder. Okul ve kurum ekibi ise bu faaliyetlerin uygulanmasını sağlar. Yarışma: Proje içeriğine uygun olarak işlenen konuyla ilgili okul ve kurum ekibi, okullarında şiir, kompozisyon vb faaliyetler tertip eder.

36 Değerlendirme Her konunun işlenmesinden sonra etkinliklerin uygulanmasıyla ilgili bir değerlendirme formu proje çalışma ekibi tarafından oluşturulur ve internet sitesinde yayımlanır. Okul ve kurum ekibi ise bu formları doldurarak e-posta yoluyla proje çalışma ekibine iletir. Formlar ise proje çalışma ekibi tarafından değerlendirilir. En başarılı olan okula veya kuruma ödül verilir. Bu süreç her konunun işlenmesinden sonra tekrar eder.

37 Her konunun işlenmesinden sonra proje ekibi tarafından önceden hazırlanmış olan veli/öğrenci/öğretmen formatındaki değer kazanım değerlendirme anketi internet sitesinde yayımlanır. Okul ve kurum ekibi ise bu formların veli, öğrenci ve öğretmen bazında uygulanmasına rehberlik ederek, doldurulmuş anketleri proje çalışma ekibine iletir. Formlar ise proje çalışma ekibi tarafından değerlendirilerek sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirir.

38 Proje takviminin her yıl bitiminden sonra etkinliklerin uygulanmasıyla ilgili okullardan gelen değerlendirme formu proje çalışma ekibi tarafından değerlendirilir. En başarılı olan okula veya kuruma ödül verilir. Bu süreç her yıl takvimin bitiminden sonra tekrar eder. Projenin bitişinden sonra etkinliklerin uygulanmasıyla ilgili okullardan ve kurumlardan gelen değerlendirme formu proje çalışma ekibi tarafından değerlendirilir. En başarılı olan okula veya kuruma ödül verilir. Ödüllendirme :

39 Sorumluluk Bu yönergenin uygulanmasında; Değerler Eğitimi İl Çalışma Ekibi, Değerler Eğitimi İl Yürütme Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürüne karşı, Rehberlik Hizmetleri Birimi ve merkez ilçede görev yapan okul müdürleri, İl Yürütme Kuruluna karşı, ilçede görev yapan okul müdürleri ,İlçe Milli Eğitim Müdürüne karşı, Okul Yürütme Kurulu okul müdürüne karşı, öğretmenler Okul Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar.

40 Hazırlama ve değişiklik
Bu Yönerge Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan İl Çalışma Ekibi tarafından hazırlanmış olup gerektiğinde Yönergede yapılacak değişiklikler İl Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan İl Çalışma Ekibi tarafından yapılacaktır.

41 Yürürlük Hükümleri Yürürlük
Bu yönerge Valilik onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Bu Yönerge hükümlerini İl Millî Eğitim Müdürü yürütür.


"Malatya Değerler Eğitimi Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları