Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kantitatif Araştırma Özeti 8 Mayıs 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kantitatif Araştırma Özeti 8 Mayıs 2015"— Sunum transkripti:

1 Kantitatif Araştırma Özeti 8 Mayıs 2015
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 8 Mayıs 2015 1 1

2 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 2
Merkez hakkında 2012 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi’nin amacı disiplinlerarası araştırmalar, kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili akademik eğitimler için mekân yaratmaktır. Otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın farklı yerlerinden, farklı disiplinlerden pek çok akademisyen kadının toplumdaki yerini ve isteklerini araştırmakta. Hedeflerimizden biri eşitlik ve toplumsal cinsiyet tartışmalarını kadınların toplumdaki yeri açısından tekrar incelemektir.

3 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması| 3
Genel Çerçeve AMAÇ Türkiye’de kamuoyunun toplumsal cinsiyet ve kadın ile ilgili konulara yaklaşımlarını saptamak YÖNTEM Araştırma Yöntemi : Kantitatif Araştırma Veri Toplama Tekniği: Önceden hazırlanmış soru formuna bağlı yüz yüze görüşmeler ÖRNEKLEM Evren : Türkiye genelinde 18 yaş üstü bireyler İller : IBBS Düzey-2 temsilen İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Erzurum, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Ağrı Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis Örneklem : 1.000 Güven Düzeyi : %95 Hata Payı : ±3,0

4 Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 4 Demografi Sosyo Ekonomik Statü Dağılımı Eğitim Durumu Medeni Durum Baz : 1000

5 Demografi Hane Geliri Hanedeki Kişi Sayısı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 5 Demografi Hane Geliri Hanedeki Kişi Sayısı Yaş Ortalaması Ortalama Kişi Sayısı 2.719,4 3,4

6 Genel Durumu Cinsiyet Eşitliği Durumu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 6 Genel Durumu Cinsiyet Eşitliği Durumu Sizce, Türkiye toplumunda şu anda kadın ve erkek eşit midir? Baz Erkek Kadın 498 502

7 Kadınların En Büyük Sorunu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 7 Kadınların En Büyük Sorunu Kadınların Toplumda Yaşadığı En Büyük Sorunlar Get the male female distinguished type Birden fazla cevap verildiği için toplam %100’ü geçmiştir. Baz : 1000

8 Evliliğe Başlangıç Evlilik Öncesi Tanışma Süresi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 8 Evliliğe Başlangıç Evlilik Öncesi Tanışma Süresi Evlenmeden önce eşinizi ne kadar süre tanıyordunuz? Eşi ile Tanışma Durumu Şu anki/ eski eşinizle nasıl tanıştınız? Ortalama Tanışma Süresi Baz : 641

9 Evlilik kararını kim verdi?
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 9 Evlilik Kararı Evlilik kararını kim verdi? %4,8’in altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. Baz 25 yaş altı 25-35 yaş 36 yaş ve üstü 15 148 478 Baz : 641

10 Kadın ve Erkek İçin İdeal Evlenme Yaşı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 10 Evlilik Kararı Kadın ve Erkek İçin İdeal Evlenme Yaşı Ayrı ayrı düşündüğünüzde, bir kadının ve bir erkeğin ideal evlenme yaşı size göre kaç olmalıdır? Ortalama yaş 24,7 27,9 Baz : 1000

11 18 Yaşından Küçük Kız Çocukların Evlilik Durumu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 11 Evlilik Kararı 18 Yaşından Küçük Kız Çocukların Evlilik Durumu 18 yaşından küçük kız çocuklarının evliliği sizce Türkiye’de yaygın bir durum mu? Baz : 1000 Baz Erkek Kadın 498 502

12 Aile İzniyle 18 Yaşından Küçük Kızların Evlendirilmesi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 12 Evlilik Kararı Aile İzniyle 18 Yaşından Küçük Kızların Evlendirilmesi Peki, Anne babaya 18 yaşından küçük kız çocuklarının evlenmesine müsaade etme hakkı verilmeli mi sizce? Erkek??? Baz : 1000

13 İdeal ailede size göre kaç çocuk olmalıdır?
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 13 Aile Hayatı İdeal Çocuk Sayısı İdeal ailede size göre kaç çocuk olmalıdır? Ortalama Çocuk Sayısı Yaş Ortalaması 2,6 2,0 2,0 Baz Erkek Kadın 498 502 Baz : 1000

14 Kürtajın Engellenme Durumu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 14 Aile Hayatı Kürtajın Engellenme Durumu Türkiye’de şu anda kadınların kürtaj olmasının önünde engeller var mıdır? Baz : 1000 Baz Erkek Kadın 498 502

15 Pozitif Değerler Toplamı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 15 Aile Hayatı Kürtaj Olma Kararı Pozitif Değerler Toplamı 75,3 70,7 59,0 48,8 41,4 24,3 20,4 26,4 3,6 7,6 Kürtaj olma kararını çiftler birlikte vermelidir Kürtaj kadının en temel haklarındandır, yasaklanamaz Kürtaj olma kararını kadın vermelidir Kürtaj yasaklanmalıdır Kürtaj yaptırıp yaptırmama kararını erkek vermelidir Baz Erkek Kadın 498 502

16 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 16
Aile Hayatı Get the male female distinguished type Baz: 1000

17 Pozitif Değerler Toplamı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 17 Aile Hayatı Ailede Kadının Konumu Pozitif Değerler Toplamı 89,2 83,5 71,7 56,3 62,9 62,3 27,7 50,0 9,2 14,6 Kadın ve erkek kararları konuşarak almalıdır Evin reisliği kadın ve erkek arasında paylaşılır Kadın aile içinde erkekle eşit konumdadır Evin reisi erkektir Kadın gerektiğinde ailenin devamı için şiddeti görmezden gelmelidir Baz Erkek Kadın 498 502

18 Aile Hayatı Kadın, Aile ve Çalışma İlişkisi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 18 Aile Hayatı Kadın, Aile ve Çalışma İlişkisi Pozitif Değerler Toplamı Genel Kadın Erkek 69,7 77,3 62,1 65,7 74,7 56,7 62,6 73,5 51,7 61,3 67,9 54,7 64,2 49,2 56,4 67,3 45,4 Baz: 1000

19 Aile Hayatı Kadın, Aile ve Çalışma İlişkisi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 19 Aile Hayatı Kadın, Aile ve Çalışma İlişkisi Pozitif Değerler Toplamı Genel Kadın Erkek 46,5 57,4 35,5 45,6 44,2 46,9 37,0 32,3 41,7 31,3 25,9 36,7 25,8 23,9 27,7 17,6 17,1 18,1 Baz: 1000

20 Aile Hayatı Eşlerin Gelirlerini Harcama Kararı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 20 Aile Hayatı Eşlerin Gelirlerini Harcama Kararı Siz ve eşiniz eve giren toplam geliri nasıl idare etmektesiniz? Baz Erkek Kadın 305 340

21 Çocuk Bakımı ve İş Hayatı Tercihi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 21 Çocuk Bakımı ve İş Hayatı Tercihi Evde çocuğunuza bakmak ve çalışma hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalırsanız ne yaparsınız? Baz : 1000 Baz Erkek Kadın 498 502

22 Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı Önem Derecesi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 22 Çalışma Hayatı Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı Önem Derecesi . Baz Erkek Kadın 498 502

23 İş Hayatında Fırsat Eşitliği Durumu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 23 Çalışma Hayatı İş Hayatında Fırsat Eşitliği Durumu Şu anda ülkemizde kadınlar ve erkekler sizce iş ararken eşit fırsatlara sahip midir? Baz Erkek Kadın 498 502

24 İşsizlik ve Fırsat Eşitsizliği
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 24 Çalışma Hayatı İşsizlik ve Fırsat Eşitsizliği İşsizlik arttığında, erkekler kadınlardan daha önce işe alınmalıdır” ifadesine ne derece katıldığınız lütfen karta bakarak yanıtlayınız. Net Katılma Skoru: % 15,7 Net Katılma Skoru Kadın : 5,0 Net Katılma Skoru Erkek : 26,5 Erkek: %48,6 Kadın: %35,7 %42,1 Kadın: %30,7 Erkek: %22,1 %26,4 Baz Erkek Kadın 498 502

25 Eşit İşe Eşit Ücret Durumu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 25 Çalışma Hayatı Eşit İşe Eşit Ücret Durumu Türkiye’de şu anda aynı işte çalışan kadın ve erkek sizce aynı ücreti alıyor mu? Baz : 1000 Baz Erkek Kadın 498 502

26 Eşit İşe Eşit Ücreti Destekleme
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 26 Çalışma Hayatı Eşit İşe Eşit Ücreti Destekleme Aynı işte çalışan kadın ve erkek aynı ücreti almalıdır” ifadesine ne derece katıldığınızı karta bakarak belirtir misiniz? Net Katılma Skoru Kadın : 80,9 Net Katılma Skoru Erkek : 69,7 Kadın: %83,9 Erkek: %78,1 Erkek: %8,4 Kadın: %3,0 Baz Erkek Kadın 498 502

27 Medyada Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Haberleri
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 27 Medyada Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Haberleri Sizce şu anda Türkiye’de kadına yönelik şiddet haberleri artıyor mu? Baz : 1000

28 Medyanın Şiddet Engelleyici Tutumu
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 28 Medyada Şiddet Medyanın Şiddet Engelleyici Tutumu Medya, kadına yönelik şiddeti engelleyici bir tutum alıyor” ifadesine katılma derecenizi karta bakarak yanıtlayınız. Net Katılma Skoru: % 19,2 Net Katılma Skoru Kadın : 13,8 Net Katılma Skoru Erkek : 24,7 Erkek: %47,6 Kadın: %38,5 %43,0 Kadın: %24,7 Erkek: %22,9 %23,8 Baz Erkek Kadın 498 502

29 Siyasal Partilerin Kadın Politikalarının Seçime Etkisi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 29 Kadın Politikaları Siyasal Partilerin Kadın Politikalarının Seçime Etkisi Siyasal partilerin kadınlara yönelik politikalarının oy vermeniz üzerinde etkisi var mıdır? Lütfen karta bakarak 1 ile 5 arasında (1 Kesinlikle etkilemez, 5 Kesinlikle etkiler) cevaplayınız. Net Etki Skoru: % 51,6 Net Etki Skoru Kadın : 57,1 Net Etki Skoru Erkek : 46,1 Kadın: %65,1 Erkek: %57,7 %61,4 Erkek: %11,6 Kadın: %8,0 %9,8 Baz Erkek Kadın 498 502 Baz : 1000

30 Kadın Politikaları Kadın Haklarını ve Politika
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 30 Kadın Politikaları Kadın Haklarını ve Politika Pozitif Değerler Toplamı 83,7 81,7 70,7 69,4 66,2 66,1 37,4 18,3 Baz : 1000

31 TBMM’de Kadın Milletvekili Yeterliliği
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 31 Kadın ve Siyaset TBMM’de Kadın Milletvekili Yeterliliği Sizce şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yeterince kadın milletvekili var mı? Baz : 1000 Baz Erkek Kadın 498 502

32 TBMM’de Kadın Milletvekilini Destekleme
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 32 Kadın ve Siyaset TBMM’de Kadın Milletvekilini Destekleme Mecliste daha fazla kadın vekil olmalı” ifadesine katılma derecenizi karta bakarak belirtir misiniz? Net Yeterlilik Skoru: % 62,4 Net Yeterlilik Skoru Kadın : 74,3 Net Yeterlilik Skoru Erkek : 56,5 Kadın: %79,5 Erkek: %65,5 Erkek: %9,0 Kadın: %5,2

33 Pozitif Değerler Toplamı
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması | 33 Kadın ve Siyaset Pozitif Değerler Toplamı 67,3 64,5 27,7 12,5 Baz : 1000


"Kantitatif Araştırma Özeti 8 Mayıs 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları