Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi Türkiye Yetişkin Öğrenme Profili Araştırması Sonuçları-2013 Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi Türkiye Yetişkin Öğrenme Profili Araştırması Sonuçları-2013 Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY."— Sunum transkripti:

1 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi Türkiye Yetişkin Öğrenme Profili Araştırması Sonuçları-2013 Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY maksoy03@gmail.com

2 Proje Hakkında Proje Süresi: 24 Ay Proje Başlama Tarihi: 01 Eylül 2012 Proje Bütçesi: 483.120 Avro Avrupa Komisyonu Hibesi: 362.340 Avro TC Katkısı: 120.780 Avro

3 Proje Hakkında Amacı: Türkiye’deki yetişkin eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak, politikalar belirlemek; nihai olarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmaya yardımcı olmaktır.

4 Proje Hakkında Hedef Gruplar: Hayat boyu öğrenme karar vericileri, Yaygın eğitim kurum müdürleri, Özellikle kadın ve işsiz yetişkinler, Özellikle yetişkin eğitimi alanında çalışan sosyal ortaklar.

5 Proje Hakkında 26 NUTS II büyüme merkezlerinde 3700 Anket ve 260 yüz yüze görüşme yoluyla yetişkin eğitimi durum analizi ve eğitim ihtiyaç analizi, Ankara’da “Yetişkin Eğitimi Sempozyumu”, İstanbul, Kastamonu, Bursa, Yozgat, Samsun, Erzurum, Antalya, Eskişehir, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, İzmir illerinde toplam 1317 yaygın eğitim kurum müdürünün 2 günlük eğitimi, 81 ilin tamamında yetişkinlere yönelik 100 katılımcıya 1’er günlük seminer (öğrenme fırsatlarına erişim imkanları hakkında bilgilendirme ve aile içi iletişim), Üç ayda bir yayınlanacak (6 sayı, her sayı 1000 adet) Hayat Boyu isimli dergi,

6 Türkiye Yetişkin Öğrenme Profili Araştırması Sonuçları-2013 Bu çalışmanın amacı, "Yetişkin Öğrenme Projesi" kapsamında; Türkiye'de hayat boyu öğrenmeye katılım oranının düşük olmasının nedenleri ve yetişkin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesidir.

7 Türkiye Yetişkin Öğrenme Profili Araştırması Sonuçları-2013 Kapsamı: 26 NUTS II bölgesinde yaşayan, 25–64 yaş arasındaki 3700 yetişkine anket yoluyla ve Aynı yaş grubundaki 260 yetişkine yüz yüze görüşme yoluyla erişilmesi hedeflenmiş Sonuçta ……… bireyle anket ve …… bireyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Örneklemin yarısı herhangi bir hayat boyu öğrenme faaliyetine katılan, diğer yarısı da katılmayan kişilerden seçilmiştir.

8 Bulgular Demografik özellikler

9 Bulgular Eğitim Programına devam eden ve etmeyenler-şehir, kırsal, büyükşehir

10 Bulgular Hane Gelirlerine Göre Eğitim Programına Devam Edenler/Etmeyenler

11 Bulgular Medeni Durumlarına ve Cinsiyetlerine Göre Eğitim Programına Devam Edenler/Etmeyenler

12 Bulgular Çalışma Durumlarına ve Cinsiyetlerine Göre Eğitim Programına Devam Edenler/Etmeyenler

13 Bulgular Cinsiyetlerine Göre En Çok İlgi Duyulan Eğitim Programları (Devam Eden/Etmeyenler)

14 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre En Çok İlgi Duyulan Eğitim Programları (Devam Eden/Etmeyenler)

15 Bulgular Gelir Durumlarına Göre En Çok İlgi Duyulan Eğitim Programları (Devam Eden/Etmeyenler)

16 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre En Çok İlgi Duyulan Eğitim Programları (Devam Eden/Etmeyenler)

17 Bulgular Medeni Durumlarına Göre En Çok İlgi Duyulan Eğitim Programları (Devam Eden/Etmeyenler)

18 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Eğitim Faaliyetine Katıldıkları Kurumlar (Devam Edenler)

19 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katıldıkları Kurumlar (Devam Edenler)

20 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katıldıkları Kurumlar (Devam Edenler)

21 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katıldıkları Kurumlar (Devam Edenler)

22 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katıldıkları Kurumlar (Devam Edenler)

23 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Kurumlar (Devam Etmeyenler)

24 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Kurumlar (Devam Etmeyenler)

25 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Kurumlar (Devam Etmeyenler)

26 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Kurumlar (Devam Etmeyenler)

27 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Kurumlar (Devam Etmeyenler)

28 Bulgular Eğitim Faaliyetine Katıldıkları Zaman Dilimleri (Devam Edenler)

29 Bulgular Cinsiyet Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Zaman Dilimleri (Devam Etmeyenler)

30 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Zaman Dilimi (Devam Etmeyenler)

31 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Zaman Dilimi (Devam Etmeyenler)

32 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Zaman Dilimi (Devam Etmeyenler)

33 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetine Katılmak İstedikleri Zaman Dilimi (Devam Etmeyenler)

34 Bulgular Cinsiyet Durumlarına Göre En İyi Öğrendikleri Yöntemler (Devam Eden/Etmeyenler)

35 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre En İyi Öğrendikleri Yöntemler (Devam Eden/Etmeyenler)

36 Bulgular Gelir Durumlarına Göre En İyi Öğrendikleri Yöntemler (Devam Eden/Etmeyenler)

37 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre En İyi Öğrendikleri Yöntemler (Devam Eden/Etmeyenler)

38 Bulgular Medeni Durumlarına Göre En İyi Öğrendikleri Yöntemler (Devam Eden/Etmeyenler)

39 Bulgular Kazanılan Becerilerle İlgili Beklentiler (Devam Eden/Etmeyenler)

40 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Öğrenmek İçin Feda Edebilecekleri (Devam Eden/Etmeyenler)

41 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Öğrenmek İçin Feda Edebilecekleri (Devam Eden/Etmeyenler)

42 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Öğrenmek İçin Feda Edebilecekleri (Devam Eden/Etmeyenler)

43 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Öğrenmek İçin Feda Edebilecekleri (Devam Eden/Etmeyenler)

44 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Öğrenmek İçin Feda Edebilecekleri (Devam Eden/Etmeyenler)

45 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Bir Öğrenme Faaliyetinde Memnun Olunmayan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

46 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Bir Öğrenme Faaliyetinde Memnun Olunmayan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

47 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Bir Öğrenme Faaliyetinde Memnun Olunmayan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

48 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Bir Öğrenme Faaliyetinde Memnun Olunmayan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

49 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Bir Öğrenme Faaliyetinde Memnun Olunmayan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

50 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Birey ve Aile Hayatı İçin Önemli Olan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

51 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Birey ve Aile Hayatı İçin Önemli Olan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

52 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Birey ve Aile Hayatı İçin Önemli Olan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

53 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Birey ve Aile Hayatı İçin Önemli Olan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

54 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Birey ve Aile Hayatı İçin Önemli Olan Durumlar (Devam Eden/Etmeyenler)

55 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Para Harcamanın Göze Alınabileceği Eğitim Faaliyetleri (Devam Eden/Etmeyenler)

56 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Para Harcamanın Göze Alınabileceği Eğitim Faaliyetleri (Devam Eden/Etmeyenler)

57 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Para Harcamanın Göze Alınabileceği Eğitim Faaliyetleri (Devam Eden/Etmeyenler)

58 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Para Harcamanın Göze Alınabileceği Eğitim Faaliyetleri (Devam Eden/Etmeyenler)

59 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Para Harcamanın Göze Alınabileceği Eğitim Faaliyetleri (Devam Eden/Etmeyenler)

60 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Eğitim Faaliyetlerine Katılımı Engelleyen Sebepler (Devam Eden/Etmeyenler)

61 Bulgular Eğitim Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetlerine Katılımı Engelleyen Sebepler (Devam Eden/Etmeyenler)

62 Bulgular Gelir Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetlerine Katılımı Engelleyen Sebepler (Devam Eden/Etmeyenler)

63 Bulgular Çalışma Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetlerine Katılımı Engelleyen Sebepler (Devam Eden/Etmeyenler)

64 Bulgular Medeni Durumlarına Göre Eğitim Faaliyetlerine Katılımı Engelleyen Sebepler (Devam Eden/Etmeyenler)

65 Bulgular Halihazırda Katıldıkları Eğitim Faaliyetine Hangi Kanal Aracılığı İle Ulaştıkları (Devam Edenler)

66 Bulgular Cinsiyetlerine Göre Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Sağlanan Eğitimler Hakkında Farkındalık Durumu (Devam Eden/Etmeyenler)

67 Bulgular Eğitim Durumuna Göre Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Sağlanan Eğitimler Hakkında Farkındalık Durumu (Devam Eden/Etmeyenler)

68 Bulgular Gelir Durumuna Göre Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Sağlanan Eğitimler Hakkında Farkındalık Durumu (Devam Eden/Etmeyenler)

69 Bulgular Çalışma Durumuna Göre Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Sağlanan Eğitimler Hakkında Farkındalık Durumu (Devam Eden/Etmeyenler)

70 Bulgular Medeni Durumuna Göre Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Sağlanan Eğitimler Hakkında Farkındalık Durumu (Devam Eden/Etmeyenler)

71 Bulgular Yakın Çevrelerine Eğitim Faaliyetine Katılmalarını Tavsiye Ettikleri Kurumlar


"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi Türkiye Yetişkin Öğrenme Profili Araştırması Sonuçları-2013 Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları