Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası"— Sunum transkripti:

1 Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Kantitatif Araştırma Raporu 4 Aralık 2013 | İstanbul

2 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-2
Genel Çerçeve Amaç Araştırma Amacı : Kamuoyunun Türk dış politikasına olan bakış açısını ortaya koymak ve dış politika ile ilgili konulara yaklaşımlarını saptamak. Yöntem Araştırma Yöntemi : Kantitatif Araştırma Veri Toplama Tekniği : CATI Yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) Örneklem Evren : Türkiye geneli temsiliyet;18 yaş ve üzeri, IBBS Düzey-2 temsilen 26 il (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum ve Ağrı illeri) Örneklem : ǀ Güven Düzeyi: %95 ǀ Hata Payı: ± 3,1 Takvim Saha Çalışması : 24 Eylül 2013 – 28 Ekim 2013 Veri Kontrol ve Analizleri : 30 Ekim 2013 – 31 Ekim 2013 Raporlama : 1 Kasım 2013 – 12 Kasım 2013

3 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-3
Demografi Cinsiyet Dağılımı Medeni Durum

4 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-4
Demografi Yaş Dağılımı Eğitim Durumu Yaş ortalaması: 38,8

5 Bilgiye Erişim Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-5
Türk Dış Politikası ile ilgili olarak haber almak için aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangilerine başvuruyorsunuz? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 5

6 Bilgiye Erişim Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-6 39,1
Türk Dış Politikası ile ilgili haber alınan aşağıdaki kaynaklara ne ölçüde güveniyorsunuz? Pozitif Değerler Toplamı 39,1 37,4 36,2 28,3 25,5 25,2 19,9 18,3 6

7 Bilgiye Erişim Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-7
Türk Dış Politikası hakkında en doğru bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan hangisinden alıyorsunuz? 7

8 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-8
Gündem Sizce son dönemde Türk Dış Politikası’nın öncelikli gündem maddesi nedir? %1,1’in altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. 8

9 Dış Politikada İmaj Türkiye bir …
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-9 Dış Politikada İmaj Size göre Türkiye öncelikli olarak sayacaklarımdan hangisidir? Türkiye bir … 9

10 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-10
Dış Politikada İmaj Sizce Türkiye, Müslüman ülkelere bir örnek veya rol model olabilir mi? 10

11 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-11
Dış Politikada İmaj Sizce Türkiye’nin yaptığı dış yatırımlar imajını nasıl etkiler? 11

12 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-12
Dış Politika Yapımı Sizce Türkiye’de dış politikayı hangi kurum ya da kurumlar yapıyor? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. %7,7’nın altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %4,7’si cevap belirtmemiştir. 12

13 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-13
Dış Politika Yapımı Sizce Türkiye’de dış politikanın yapımında hangi kurum ya da kurumlar etkili olmalıdır? Sizce dış politikayı hangi kurum ya da kurumlar yürütmelidir? %1,1’in altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %1,7’nin altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 13

14 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-14
Dış Politika Yapımı Hükümetin dış politika uygulamalarını ne derece başarılı buluyorsunuz?

15 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-15
Dış Politika Yapımı Sizce daha güçlü bir Türk Dış Politikası için aşağıdakilerden hangisine ya da hangilerine ağırlık verilmelidir? %7,6’nın altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 15

16 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-16
Dış Politika Yapımı Bir diplomatik araç olarak komşu ülkelerle ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yapmayı ne derece faydalı buluyorsunuz? 16

17 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-17
Dış Politikada Temsil Sizce Türk Büyükelçilerinin bulundukları ülkelerde temel görevleri / işlevleri neler olmalıdır? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. %5,3’ü cevap belirtmemiştir. 17

18 Dost Algıları Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-18
Sizce Türkiye’nin en yakın ‘dostu’ hangi ülkedir? Diğer Almanya 2,2 Rusya 1,4 Japonya 1,3 İran Suriye Müslüman Ülkeler %1,3’ün altındaki değerler tabloya dahil edilmemiştir. %3,3’ü cevap belirtmemiştir. 18

19 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-19
Tehdit Algıları Sizce en çok hangi ülke veya ülkeler Türkiye’ye tehdit oluşturmaktadır? . Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. %3,9’un altındaki değerler tabloya dahil edilmemiştir. %2,3’ü cevap belirtmemiştir. 19

20 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-20
İşbirliğine Yönelik Algılar Sizce Türkiye hangi ülke veya ülkelerle daha çok işbirliği ilişkisi içerisinde olmalıdır? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. %9’un altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %9,9’u cevap belirtmemiştir. 20

21 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-21
İşbirliğine Yönelik Algılar Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken hangi ülke ya da ülkelerle birlikte hareket etmelidir? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. %5,7’nin altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %6,8’i cevap belirtmemiştir. 21

22 AB İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-22
Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz? 22

23 AB İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-23
Sizce Türkiye kaç yıl sonra AB’ye tam üye olabilir? Ortalama 11,8 Yıl* Sizce AB, Türkiye’ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu? *Hiçbir zaman diyenler ortalamaya dahil edilmemiştir. 23

24 AB İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-24
Türkiye’nin AB üyeliğini engellediğini düşündüğünüz asıl sebep nedir? Türkiye’nin AB üyeliğinin engellendiğini düşünüyor musunuz? Baz : 1000 Her 10 kişiden 7’si Türkiye’nin AB üyeliğinin engellendiğini düşünmektedir. %4,9’u herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. %1,3’ün altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. 24

25 AB İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-25
Sizce AB üyeliği Türkiye’ye ne şekilde katkı sağlar? Sizce AB üyeliği Türkiye’ye katkı sağlar mı? %1,8’in altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %4,8’i herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 25

26 AB İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-26
Sizce Türkiye’nin üyeliği AB’ye ne şekilde katkı sağlar? Sizce Türkiye’nin üyeliği AB’ye katkı sağlar mı? Baz : 1000 %3,4’ün altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 26

27 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-27
AB İle İlişkiler Sizce Türkiye için AB üyeliğinin alternatifi sayacaklarımdan hangisi olabilir? Ankete katılanların %11,2’si AB üyeliğinin alternatifinin olmadığını ve sürecin devam etmesi gerektiğini; %10,6’sı Türkiye’nin hiçbir birliğe üye olmaması gerektiğini belirtmiştir. %3,8’i ise herhangi bir fikri olmadığını ifade etmiştir. 27

28 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-28
Kıbrıs İle İlişkiler KKTC’yi Türkiye açısından nasıl nitelendirirsiniz? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 28

29 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-29
Kıbrıs İle İlişkiler Sizce Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hangi şart ya da şartlar altında tanımalıdır? Sizce Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımalı mıdır? Hayır, tanımamalıdır; 43,1 Evet, tanımalıdır; 56,9 Baz : 1000 %9,7’si herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 29

30 Yunanistan İle İlişkiler
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-30 Yunanistan İle İlişkiler Sizce Türkiye ve Yunanistan arasındaki en önemli sorun nedir? Sizce Türkiye ve Yunanistan arasında sorun var mıdır? Evet, sorun vardır; 49,4 Hayır, sorun yoktur; 50,6 %5,3’ü herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 30

31 ABD İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-31
Sizce Türkiye ile ABD arasındaki en önemli işbirliği alanları nelerdir? Sizce ABD ile Türkiye arasında bir işbirliği var mıdır? Hayır, yoktur; 25,7 Evet, vardır; 74,3 %2,2’nin altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %8,6’sı herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 31

32 ABD İle İlişkiler Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-32
Sizce Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorunlar nelerdir? Sizce Türkiye ile ABD arasında sorun var mıdır? Hayır, yoktur; 53,3 Evet, vardır; 46,7 %1,5’in altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %9,2’si herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. 32

33 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-33
ABD İle İlişkiler Türkiye ile ilişkilerinde ABD’yi nasıl tarif edersiniz? - + Ankete katılanların %58,6’sı, ABD’Yİ sömürgeci, güvenilmez, düşman ve çıkarcı-menfaatçi olarak, %38,9’u ise stratejik, askeri, dost ve ekonomik destek veren ülke olarak değerlendirmektedir. Negatif Değerlendirme - Pozitif Değerlendirme + . % 58,6 38,9 %2,5’i herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. 33

34 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-34 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Türkiye’nin NATO üyeliğini devam ettirmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Sizce Türkiye yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olmalı mıdır? Daha önceki yıllara ait veriler Kadir Has Üniversitesi için gerçekleştirilen araştırmadan alınmıştır. 34

35 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-35
Orta Doğu Politikaları Türkiye’nin Ortadoğu’daki son gelişmeler karşısında izlediği politikaları başarılı buluyor musunuz? Daha önceki yıllara ait veriler Kadir Has Üniversitesi için gerçekleştirilen araştırmadan alınmıştır. 35

36 Orta Doğu Politikaları
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-36 Orta Doğu Politikaları Mısır’da askeri müdahale sonrasında Türkiye’nin izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Türkiye Mısır konusunda nasıl bir politika izlemelidir? 36

37 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-37
Orta Doğu Politikaları Türkiye’nin Suriye’deki son gelişmeler karşısında izlediği politikaları başarılı buluyor musunuz? 37

38 Orta Doğu Politikaları
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-38 Orta Doğu Politikaları Sizce Türkiye Suriye’ye yönelik nasıl bir politika izlemelidir? %2,4’ün altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %1,9’u herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. 38

39 Orta Doğu Politikaları
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-39 Orta Doğu Politikaları Sizce hangi durumda uluslararası güçler tarafından Suriye’ye yönelik silahlı bir müdahale kabul edilebilir? Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir. %5,0’ın altındaki değerler grafiğe dahil edilmemiştir. %3,5’in herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir. 39

40 Orta Doğu Politikaları
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-40 Orta Doğu Politikaları Sizce Arap-İsrail sorununda Türkiye’nin rolü ne olmalıdır? Sizce Türkiye İran ve ABD arasında arabulucu rolü oynamalı mıdır? 40

41 Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-41
Orta Doğu Politikaları Sizce Arap Baharı sonrası Ortadoğu’nun geleceğini etkileyen birincil ülke hangisidir? 41

42 Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Caddesi, Cibali, 34083 İSTANBUL
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması TEŞEKKÜRLER... İletişim İçin Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Caddesi, Cibali, İSTANBUL Tel: +90 (212) Khasedutr Khasedutr 42


"Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları