Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B.D.Ö Bilgisayar Destekli Öğretim DOÇ.DR. YÜKSEL GÖKTAŞ ARŞ. GRV. ÖZLEM BAYDAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B.D.Ö Bilgisayar Destekli Öğretim DOÇ.DR. YÜKSEL GÖKTAŞ ARŞ. GRV. ÖZLEM BAYDAŞ."— Sunum transkripti:

1 B.D.Ö Bilgisayar Destekli Öğretim DOÇ.DR. YÜKSEL GÖKTAŞ ARŞ. GRV. ÖZLEM BAYDAŞ

2 Webquest Nedir?

3 WWeb Quest; öğrencilerin bilgileri toplayıp analiz ettiği WEB de kullanılan bir araştırma aktivitesidir. ÖÖğrenmeyi öğretme üzerine bir çalışma: ‘Web Quest’ öğrencinin etkileşim içinde olduğu bilginin belli bir ölçüde veya tamamen internet üzerindeki kaynaklardan veya video konferans aracılığıyla sağlandığı araştırma yönelimli bir aktivitedir.

4  Web Questler Bernie Dodge ve Tom March tarafından 1995 yılında San Diego State Üniversitesi’nde keşfedilmiştir.  Web Quest teknolojisi büyük oranda yapısalcı(contructivist) akıma dayanmaktadır. Webquestin Tarih Süreci

5 WEBQUEST KISA SÜRELİ UZUN SÜRELİ Webquest Türleri

6 Uzun Süreli Webquestler: Öğretim hedefi: Bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek. 1-4 Hafta sürebilir. Webquest

7 Kısa Süreli Webquestler: Öğretim Hedefi: Bilgi kazanımı ve entegrasyon. Öğrenciler önemli ölçüde yeni bilgiler edinir ve bu bilgileri anlamlı hale getirir. 1-3 ders süresince olabilir. Webquest

8 WebQuest Bölümleri

9 1.Giriş:  Öğrenciyi konuya ve kendisini nelerin beklediğine yönlendirmelidir.  Farklı yöntemlerle öğrencinin ilgisini uyandırmalıdır.  Durumu ortaya koymalı ve duruma ilişkin ön bilgi sunmalıdır. WebQuest Bölümleri

10 2.Görev:  Yapılabilir, ilginç, güdüleyici, otantik ve öğrenci tarafından yönlendirilebilir olmalıdır.  Etkinliğin sonunda öğrencinin ne yapmasını istediğimize ilişkin bir açıklama içermelidir. Bir ürün veya sözlü sunum olabilir. Webquest Bölümleri

11 3.Süreç:  Açık bir şekilde tanımlanmış adımlar İşlemi başarmak için gerçekleştirilmesi gereken sürecin gözden geçirilmesini sağlar.  Öğrenmeye ilişkin tavsiyeler sunabilir.  Öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar açık ve öz bir şekilde öğrencilere sunulmalıdır. Webquest Bölümleri

12 4.Değerlendirme:  Elde edilen bilgilerin ne şekilde organize edileceğini, sonuçların nasıl değerlendirileceğini, değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu içerir.  Değerlendirme, genelde dereceleme ölçeği (rubrik) kullanılarak gerçekleştirilir. Webquest Bölümleri

13 5.Sonuç:  Web sorgusu sona erdirilir. Öğrencilere ne öğrendikleri veya ne başardıkları anlatılır.  Öğrenciler, deneyimlerini diğer alanlara genişletmeleri konusunda teşvik edilir.  Sonuçlar ve başarılar üzerinde düşünceler öğrencilerle paylaşılır. Webquest Bölümleri

14 6.Bilgi Kaynakları:  Öğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında yardımcı olması amacıyla öğretmen tarafından belirlenmiş web sitelerinin adreslerini ve web ortamı dışındaki kaynakları içerir.  İşlemleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi kaynaklarına bağlar da içerebilir. Webquest Bölümleri

15 3.İşbirliğine Dayalı Öğrenme 2.Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi 1.Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik 4.Süreç ve Erişim Webquestlere İlişkin Fikirler

16 I.Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik: Öğrencileri motive edebilmek için öğretmenin, onların kişisel olarak ilgilerini çeken bir webquest oluşturması gerekir. Aynı zamanda öğrencilerin gerçek bir işlem üzerinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde otantik olmalıdır. Webquestlere İlişkin Fikirler

17 II.Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri uyarlamaları beklenir. Bu amaçla; Yapıcı beceriler geliştirebilir, Karşılaştırmalar yapabilir, Hipotez kurabilir, ve Sonuçlar çıkarabilirler. Webquestlere İlişkin Fikirler

18 III.İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Web Quest etkinliği grupla birlikte çalışmayı öğretmek ve teşvik etmek için idealdir. Webquestlere İlişkin Fikirler

19 iv.Süreç ve Erişim: Webquestler önceki ve sonraki etkinliklere bağlantılar içermelidir. Erişim konusundaki sınırlılıklar üreticilik için desteğe ve güdüye dönüştürülmelidir. Webquestlere İlişkin Fikirler

20 Örnek Webquest http://boteneunef.blogcu.com/webquest- ornegi/5425707 http://sahdowfax.blogcu.com/assure-ile- alakali-webquest/5436675

21 WEBQUESTİ YORUMLAYALIM

22 WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ TUTUM VE ERİŞİYE ETKİSİ. KILIÇ, Remzi Yüksek Lisans, 2007 İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

23 Araştırma 2006-2007 öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan Dumlupınar İlköğretim Okulu 5. sınıflarında öğrenim gören 67 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.

24 Sonuçlar doğrultusunda webquest destekli işbirlikçi öğrenme yönteminin öğrencilerin matematik dersindeki erişi düzeylerini ve tutumlarını yükseltmede bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

25 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACILIK UYGULAMASI: WEBQUEST TEKNİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Suna Gözde TABANLI Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

26 “Ağ araştırmasının nasıl kullanılacağını herhangi birinin yardımı olmadan da anlayabilirim” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

27 “Öğrenme etkinliğinin bölümleri öğrenmemi kolaylaştıracak nitelikteydi.” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

28 “Başka derslerde de ağ araştırması ile ders islenmesini isterim.” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

29 “Böyle bir uygulamayı başkalarına da tavsiye ederim.” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

30 SOSYAL KAZANIMLAR Farklı görüşlere önem vermenin önemini anladıklarını belirtmişleridir. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Görüşlerini rahatça ifade edebildiklerini belirtmişlerdir. Birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını belirtmişlerdir.

31 SOSYAL KAZANIMLAR “Bu siteden bu şekilde ders islemek çok güzel. Çünkü bize bir şeyler yaparken karsıdaki insanın fikirlerinin de önemli olduğunu, beraber bir şeyler yapmanın önemini hatırlatıyor” [Günlük: Ö2]. “Diğer derslere göre iyi yanları herkes birbirini dinliyor, birbirine söz hakkı tanıyor, öğretmenler fikirlere saygı duyuyor bu en önemlisi” [Günlük: Ö7].

32 SOSYAL KAZANIMLAR “Bu dersin diğer derslere göre farklı ve güzel olması öğretmenlerimizin bize karsı tutumları. Bizim her görüşümüzü dinliyorlar ve dikkate alıyorlar bu da benim çok hoşuma gidiyor” [Günlük: Ö19]. “Çalışmada beklenmedik bir olay vardı o da beni ciddiye aldılar. Uygulama ile karar verirken en dikkat ettiğimiz nokta herkesin kararını almak ve onlarında kararlarına saygı duymak oldu” [Görüşme: Ö20].

33 BİLİŞSEL KAZANIMLAR Kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamıştır. İnternetten araştırma yapma becerilerinin gelişmesini sağlamıştır. Öğrenme ile ilgili fikirlerinde değişiklikler sağlamıştır. Zamanı verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamıştır.

34 BİLİŞSEL KAZANIMLAR “Zaman kullanımını öğrendik. Ya söyle bir şey hani normalde bir şeyi yavaş yavaş yaparsın ya hani belli bir süren olduğu için zamanı ona göre ayarlayarak yapmayı öğrendik” [Görüşme: Ö2]. “Eskiden bu kadar hızlı araştırma yapamıyorduk daha kısa sürede bilgilere ulaştık sitelerden bir şeyler alabiliriz bundan sonra öğrendik” [Görüşme: Ö23]. “Uygulamayı bu şekilde yapmanın bizim yeni fikirler üretmemize ve araştırma yapmamıza katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar özelliklerinin kendiliğinden gelişmesini bekleyemezler. Bir çaba göstermesi gerekir” [Günlük: Ö5].

35 DUYUŞSAL KAZANIMLAR Kendilerine güvenmelerini sağlamıştır. Öğrencileri güdülemiştir. Kendilerini özel hissetmelerini sağlamıştır.

36 DUYUŞSAL KAZANIMLAR “Eve gittiğimde sürekli aklımda o vardı felaket bir şekilde beynimi yordu yani oturuyorum böyle annem diyor bir şey mi oldu ne oldu sen dalıp gidiyorsun falan çok düşünüyorum nedense çok önemsedim herhalde o kadar çok oturdu ki aklıma artık bir ara rüyama falan girmeye başladı ben okulda çok yoruldum felaket bir yorgunluk vardı ilk önce sürekli oturduğum yerde bunu düşünüyordum neden bende bilmiyordum çok önemsedim ya hatta babam falan bir ara merak etti okula geleyim de ne bu kadar düşünce diyordu.” [Görüşme:Ö26].

37 DUYUŞSAL KAZANIMLAR “Bence bir siteden bu şekilde ders islemek güzel hele bir de bu kendi okulumuzun sitesiyse ayrı bir güzel oluyor. Bir sitede bu şekilde ders içeriğinin yer alması ve siteden yararlanarak ders islediğimde hem açıklayıcı oldu hem de omuzlarım kabardı. Çünkü okulumuzun sitesinden ders isledik ve bu dersi bilgisayarda internette isledik, bilgisayar bölümü olarak” [Günlük: Ö20]. “Siteden ders islerken kendimi çok iyi hissettim, insana güven veriyor” [Günlük: Ö19].

38 SONUÇ Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda web desteği ile gerçekleştirilen bu uygulamanın kolay olarak gerçekleştirilebilmesi için bir eğitmen rehberliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Genel olarak öğrenen ifadelerinin bu uygulamanın olumlu olduğuna dair olması uygulamanın yaralı olacağını göstermiştir.

39 KAYNAKLAR YÖK TEZ MERKEZİ http://bdewebquest.blogspot.com/ http://hasanersoy.wordpress.com/webquestlere-iliskin- egitici-fikirler/http://hasanersoy.wordpress.com/webquestlere-iliskin- egitici-fikirler/ http://bote307.blogspot.com/2008/01/webquest- nedir.htmlhttp://bote307.blogspot.com/2008/01/webquest- nedir.html

40 KAYNAKLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACILIK UYGULAMASI: WEBQUEST TEKNİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ TABANLI, Suna Gözde WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ TUTUM VE ERİŞİYE ETKİSİ. KILIÇ, Remzi

41 Blok Adresi: http://bdewebquest.blogspot.com Slayt Tasarım: Samet GÜNEY Barış KORKMAZ Rapor: Samet GÜNEY Afiş Tasarım: Muhammed GÜLER Samet Güney Broşür Tasarım: Muhammed GÜLER Barış KORKMAZ


"B.D.Ö Bilgisayar Destekli Öğretim DOÇ.DR. YÜKSEL GÖKTAŞ ARŞ. GRV. ÖZLEM BAYDAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları