Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Destekli Öğretim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Destekli Öğretim"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Destekli Öğretim
B.D.Ö Bilgisayar Destekli Öğretim DOÇ.DR. YÜKSEL GÖKTAŞ ARŞ. GRV. ÖZLEM BAYDAŞ

2 Webquest Nedir?

3 Webquest Nedir? Web Quest; öğrencilerin bilgileri toplayıp analiz ettiği WEB de kullanılan bir araştırma aktivitesidir. Öğrenmeyi öğretme üzerine bir çalışma: ‘Web Quest’ öğrencinin etkileşim içinde olduğu bilginin belli bir ölçüde veya tamamen internet üzerindeki kaynaklardan veya video konferans aracılığıyla sağlandığı araştırma yönelimli bir aktivitedir.

4 Webquestin Tarih Süreci
Web Questler Bernie Dodge ve Tom March tarafından 1995 yılında San Diego State Üniversitesi’nde keşfedilmiştir. Web Quest teknolojisi büyük oranda yapısalcı(contructivist) akıma dayanmaktadır.

5 Webquest Türleri WEBQUEST KISA SÜRELİ UZUN SÜRELİ

6 Webquest Uzun Süreli Webquestler: Öğretim hedefi:
Bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek. 1-4 Hafta sürebilir.

7 Webquest Kısa Süreli Webquestler: Öğretim Hedefi:
Bilgi kazanımı ve entegrasyon. Öğrenciler önemli ölçüde yeni bilgiler edinir ve bu bilgileri anlamlı hale getirir. 1-3 ders süresince olabilir.

8 WebQuest Bölümleri Bilgi Kaynakları Sonuç Değerlendirme Süreç Görev
Giriş

9 WebQuest Bölümleri Giriş:
Öğrenciyi konuya ve kendisini nelerin beklediğine yönlendirmelidir. Farklı yöntemlerle öğrencinin ilgisini uyandırmalıdır. Durumu ortaya koymalı ve duruma ilişkin ön bilgi sunmalıdır.

10 Webquest Bölümleri Görev:
Yapılabilir, ilginç, güdüleyici, otantik ve öğrenci tarafından yönlendirilebilir olmalıdır. Etkinliğin sonunda öğrencinin ne yapmasını istediğimize ilişkin bir açıklama içermelidir. Bir ürün veya sözlü sunum olabilir.

11 Webquest Bölümleri Süreç:
Açık bir şekilde tanımlanmış adımlar İşlemi başarmak için gerçekleştirilmesi gereken sürecin gözden geçirilmesini sağlar. Öğrenmeye ilişkin tavsiyeler sunabilir. Öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar açık ve öz bir şekilde öğrencilere sunulmalıdır.

12 Webquest Bölümleri Değerlendirme:
Elde edilen bilgilerin ne şekilde organize edileceğini, sonuçların nasıl değerlendirileceğini, değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu içerir. Değerlendirme, genelde dereceleme ölçeği (rubrik) kullanılarak gerçekleştirilir.

13 Webquest Bölümleri Sonuç:
Web sorgusu sona erdirilir. Öğrencilere ne öğrendikleri veya ne başardıkları anlatılır. Öğrenciler, deneyimlerini diğer alanlara genişletmeleri konusunda teşvik edilir. Sonuçlar ve başarılar üzerinde düşünceler öğrencilerle paylaşılır.

14 Webquest Bölümleri Bilgi Kaynakları:
Öğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında yardımcı olması amacıyla öğretmen tarafından belirlenmiş web sitelerinin adreslerini ve web ortamı dışındaki kaynakları içerir. İşlemleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi kaynaklarına bağlar da içerebilir.

15 Webquestlere İlişkin Fikirler
1.Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik 2.Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi 3.İşbirliğine Dayalı Öğrenme 4.Süreç ve Erişim

16 Webquestlere İlişkin Fikirler
Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik: Öğrencileri motive edebilmek için öğretmenin, onların kişisel olarak ilgilerini çeken bir webquest oluşturması gerekir. Aynı zamanda öğrencilerin gerçek bir işlem üzerinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde otantik olmalıdır.

17 Webquestlere İlişkin Fikirler
Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri uyarlamaları beklenir. Bu amaçla; Yapıcı beceriler geliştirebilir, Karşılaştırmalar yapabilir, Hipotez kurabilir, ve Sonuçlar çıkarabilirler.

18 Webquestlere İlişkin Fikirler
İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Web Quest etkinliği grupla birlikte çalışmayı öğretmek ve teşvik etmek için idealdir.

19 Webquestlere İlişkin Fikirler
Süreç ve Erişim: Webquestler önceki ve sonraki etkinliklere bağlantılar içermelidir. Erişim konusundaki sınırlılıklar üreticilik için desteğe ve güdüye dönüştürülmelidir.

20 Örnek Webquest

21 WEBQUESTİ YORUMLAYALIM

22 WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ TUTUM VE ERİŞİYE ETKİSİ. KILIÇ, Remzi Yüksek Lisans, 2007 İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

23 Araştırma öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan Dumlupınar İlköğretim Okulu 5. sınıflarında öğrenim gören 67 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.

24 Sonuçlar doğrultusunda webquest destekli işbirlikçi öğrenme yönteminin öğrencilerin matematik dersindeki erişi düzeylerini ve tutumlarını yükseltmede bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

25 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACILIK UYGULAMASI: WEBQUEST TEKNİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Suna Gözde TABANLI Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

26 Kesinlikle Katılmıyorum
N % Tamamen Katılıyorum 13 43.33 Katılıyorum 9 30 Kararsızım 3 10 Katılmıyorum 2 6.67 Kesinlikle Katılmıyorum “Ağ araştırmasının nasıl kullanılacağını herhangi birinin yardımı olmadan da anlayabilirim” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

27 Kesinlikle Katılmıyorum
N % Tamamen Katılıyorum 23 76.66 Katılıyorum 6 20 Kararsızım 1 333 Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum “Öğrenme etkinliğinin bölümleri öğrenmemi kolaylaştıracak nitelikteydi.” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

28 Kesinlikle Katılmıyorum
N % Tamamen Katılıyorum 10 33.33 Katılıyorum 4 13.33 Kararsızım Katılmıyorum 3 Kesinlikle Katılmıyorum “Başka derslerde de ağ araştırması ile ders islenmesini isterim.” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

29 Kesinlikle Katılmıyorum
N % Tamamen Katılıyorum 17 56.67 Katılıyorum 7 23.33 Kararsızım 6 20 Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum “Böyle bir uygulamayı başkalarına da tavsiye ederim.” tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.

30 SOSYAL KAZANIMLAR Farklı görüşlere önem vermenin önemini anladıklarını belirtmişleridir. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Görüşlerini rahatça ifade edebildiklerini belirtmişlerdir. Birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını belirtmişlerdir.

31 SOSYAL KAZANIMLAR “Bu siteden bu şekilde ders islemek çok güzel. Çünkü bize bir şeyler yaparken karsıdaki insanın fikirlerinin de önemli olduğunu, beraber bir şeyler yapmanın önemini hatırlatıyor” [Günlük: Ö2]. “Diğer derslere göre iyi yanları herkes birbirini dinliyor , birbirine söz hakkı tanıyor, öğretmenler fikirlere saygı duyuyor bu en önemlisi” [Günlük: Ö7].

32 SOSYAL KAZANIMLAR “Bu dersin diğer derslere göre farklı ve güzel olması öğretmenlerimizin bize karsı tutumları. Bizim her görüşümüzü dinliyorlar ve dikkate alıyorlar bu da benim çok hoşuma gidiyor” [Günlük: Ö19]. “Çalışmada beklenmedik bir olay vardı o da beni ciddiye aldılar. Uygulama ile karar verirken en dikkat ettiğimiz nokta herkesin kararını almak ve onlarında kararlarına saygı duymak oldu” [Görüşme: Ö20].

33 BİLİŞSEL KAZANIMLAR Kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamıştır.
İnternetten araştırma yapma becerilerinin gelişmesini sağlamıştır. Öğrenme ile ilgili fikirlerinde değişiklikler sağlamıştır. Zamanı verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamıştır.

34 BİLİŞSEL KAZANIMLAR “Zaman kullanımını öğrendik. Ya söyle bir şey hani normalde bir şeyi yavaş yavaş yaparsın ya hani belli bir süren olduğu için zamanı ona göre ayarlayarak yapmayı öğrendik” [Görüşme: Ö2]. “Eskiden bu kadar hızlı araştırma yapamıyorduk daha kısa sürede bilgilere ulaştık sitelerden bir şeyler alabiliriz bundan sonra öğrendik” [Görüşme: Ö23]. “Uygulamayı bu şekilde yapmanın bizim yeni fikirler üretmemize ve araştırma yapmamıza katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar özelliklerinin kendiliğinden gelişmesini bekleyemezler. Bir çaba göstermesi gerekir” [Günlük: Ö5].

35 DUYUŞSAL KAZANIMLAR Kendilerine güvenmelerini sağlamıştır. Öğrencileri güdülemiştir. Kendilerini özel hissetmelerini sağlamıştır.

36 DUYUŞSAL KAZANIMLAR “Eve gittiğimde sürekli aklımda o vardı felaket bir şekilde beynimi yordu yani oturuyorum böyle annem diyor bir şey mi oldu ne oldu sen dalıp gidiyorsun falan çok düşünüyorum nedense çok önemsedim herhalde o kadar çok oturdu ki aklıma artık bir ara rüyama falan girmeye başladı ben okulda çok yoruldum felaket bir yorgunluk vardı ilk önce sürekli oturduğum yerde bunu düşünüyordum neden bende bilmiyordum çok önemsedim ya hatta babam falan bir ara merak etti okula geleyim de ne bu kadar düşünce diyordu.” [Görüşme:Ö26].

37 DUYUŞSAL KAZANIMLAR “Bence bir siteden bu şekilde ders islemek güzel hele bir de bu kendi okulumuzun sitesiyse ayrı bir güzel oluyor. Bir sitede bu şekilde ders içeriğinin yer alması ve siteden yararlanarak ders islediğimde hem açıklayıcı oldu hem de omuzlarım kabardı. Çünkü okulumuzun sitesinden ders isledik ve bu dersi bilgisayarda internette isledik, bilgisayar bölümü olarak” [Günlük: Ö20]. “Siteden ders islerken kendimi çok iyi hissettim, insana güven veriyor” [Günlük: Ö19].

38 SONUÇ Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda web desteği ile gerçekleştirilen bu uygulamanın kolay olarak gerçekleştirilebilmesi için bir eğitmen rehberliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Genel olarak öğrenen ifadelerinin bu uygulamanın olumlu olduğuna dair olması uygulamanın yaralı olacağını göstermiştir.

39 http://bote307.blogspot.com/2008/01/webquest- nedir.html
KAYNAKLAR YÖK TEZ MERKEZİ  egitici-fikirler/ nedir.html

40 KAYNAKLAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACILIK UYGULAMASI: WEBQUEST TEKNİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ TABANLI, Suna Gözde WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ TUTUM VE ERİŞİYE ETKİSİ. KILIÇ, Remzi

41 Blok Adresi: http://bdewebquest.blogspot.com
Slayt Tasarım: Samet GÜNEY Barış KORKMAZ Rapor: Samet GÜNEY Afiş Tasarım: Muhammed GÜLER Samet Güney Broşür Tasarım: Muhammed GÜLER Blok Adresi:


"Bilgisayar Destekli Öğretim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları