Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Sunumu hazırlayan Hacettepe Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Sunumu hazırlayan Hacettepe Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Sunumu hazırlayan Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi’ne teşekkür ederiz. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

2 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Tanımlar Kapalı drenaj sistemi: Üretral kateter ve musluklu idrar torbasının birleştirilmesinden oluşan ve alttaki musluk aracılığı ile boşaltılan sistemdir

3 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Üriner kateterlerin takılması ve bakımı bu konuda gerekli eğitimi almış kişiler (hasta bakımında görev alan hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları, öğrenciler) tarafından yapılmalıdır. Kateter takılmasında ve bakımında görev alan kişilere doğru teknik ve muhtemel komplikasyonlar konusunda periyodik eğitim verilmelidir.

4 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Üriner kateterizasyon endikasyonu dikkatle konulmalı, gerekli olmadıkça bu uygulamadan kaçınılmalıdır. Üriner kateterizasyon endikasyonları: –Üriner sistem obstrüksiyonunun giderilmesi, –Nörojenik mesanesi ve idrar retansiyonu olan hastalarda idrar drenajının sağlanması, –Kritik hastalarda idrar çıktısının yakın takibi, –Ürolojik ve diğer bazı cerrahi girişimler

5 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Bu endikasyonların dışında kalan durumlarda üriner kateter uygulanmamalıdır ve endikasyon ortadan kalkar kalkmaz kateterizasyona son verilmelidir.

6 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi İdrar kateterlerinin yerleştirilmesi sırasında aseptik teknik ve steril malzeme kullanılmalıdır: –Steril eldiven, örtü, periüretral temizlik için antiseptik solüsyon, steril tek kullanımlık jel, steril sponge veya ped

7 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Üretral travmayı en aza indirmek amacıyla gerekli drenajı sağlayabilecek en küçük lümenli kateter seçilmeli ve sağlam bir şekilde tespit edilmelidir. Üriner kateterle her temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

8 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kapalı drenaj sistemi uygulanmalı, irrigasyon gerekmedikçe sisteminin bütünlüğü bozulmamalı, torbada biriken idrar torbalanın alt kısmında bulunan musluktan boşaltılmalıdır.

9 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Herhangi bir nedenle sistemin bütünlüğü bozulduğu takdirde drenaj torbası değiştirilmeli ve yeni torba takılırken kateterle bağlantı noktası dezenfekte (%70’lik alkol veya povidon iyot kullanılarak) edilmelidir

10 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Prostat veya mesaneye yönelik cerrahi girişimler gibi obstrüksiyon beklentisi olan durumlar dışında irrigasyondan kaçınılmalı, bu gibi durumlarda kapalı, sürekli irrigasyon tercih edilmelidir.

11 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Pıhtı, mukus vb. tıkaçlara bağlı obstrüksiyon gelişmesi gibi aralıklı irrigasyon uygulanması gereken durumlarda –Büyük steril enjektörler ve steril irrigasyon sıvıları kullanılmalı, –Aseptik tekniğe özen gösterilmeli irrigasyon öncesinde kateterin uç kısmı dezenfekte (%70’lik alkol veya povidon iyot kullanılarak) edilmelidir

12 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Steril idrar örneği almak için, torba-sonda bağlantı yerinin distali klemplenerek bir süre idrar birikmesi için beklenmeli ve sondanın distal ucu dezenfektan solüsyonla (%70’lik alkol veya povidon iyot) silinip kuruması beklendikten sonra steril enjektör ve iğne ucu kullanılarak idrar aspire edilmelidir.

13 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Üriner kateteri olan hastalardan herhangi bir endikasyon olmaksızın düzenli aralıklarla rutin idrar kültürü gönderilmemelidir. İdrar akımının devamlılığının sağlanması için drenaj sistemi ve kateter sık sık kontrol edilmeli, idrar torbası düzenli olarak boşaltılmalıdır.

14 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Yatar pozisyondaki hastalarda üriner kateter bacak üstünden geçirilerek sabitlenmeli, bacak altında basıya maruz kalmamalıdır. İdrar torbası her zaman mesane düzeyinin altında tutulmalı, özellikle hastaya pozisyon verilmesi ve transferler sırasında sistemde biriken idrarın mesaneye geri kaçmamasına dikkat edilmelidir.

15 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi ÜSİ gelişimini önlemek amacı ile rutin meatus bakımı verilmesine gerek yoktur ÜSİ gelişmedikçe ya da kateterin değiştirilmesini gerektiren başka bir neden bulunmadığı sürece (örneğin irrigasyonla giderilemeyen bir tıkanıklık gibi) rutin kateter değişimi yapılmamalıdır.

16 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi İdrar torbası boşaltılırken eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır. Torba boşaltmak için hastadan hastaya geçerken mutlaka eldiven değiştirilmelidir. İdrar torbaları boşaltılırken kullanılan kap, idrar torbası ile temas ettirilmemeli


"Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Sunumu hazırlayan Hacettepe Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları