Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKLER. TTTTürkçe öğretmen “Yeni konu hazırlan ! !” de. SSSSözcüklerin cümledeki görevleri (hangi öğe oldukları) belli mi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKLER. TTTTürkçe öğretmen “Yeni konu hazırlan ! !” de. SSSSözcüklerin cümledeki görevleri (hangi öğe oldukları) belli mi?"— Sunum transkripti:

1 EKLER

2 TTTTürkçe öğretmen “Yeni konu hazırlan ! !” de. SSSSözcüklerin cümledeki görevleri (hangi öğe oldukları) belli mi?

3 TTTTürkçe öğretmenimiz “ Yeni konulara hazırlanın !” dedi. SSSSözcüklerin cümledeki görevleri belli oldu mu? ÇEKİM EKLERİ .................................................................................................................................................................................................................................................eklere, çekim ekleri denir.

4 YAPIM EKLERİ Türk : Türkiye’de yaşayan kimse. Türkçe:Türkler’ in konuştuğu dilin adı............................değişti. Öğret(mek):Bildiklerini başkalarına aktarmak. Öğretmen :İşi öğretmek olan kimse..............................değişti. Hazır :Bir işi yapmak için gerekenlerin tamam olması. Hazırlan(mak): Bir işi yapmaya başlamak.............................değişti.................................................................................................................................................................................................... eklere, yapım ekleri denir.

5 YAPIM EKLERİ Türkler’ in konuştuğu dilin adı............................değişti. Öğret(mek):Bildiklerini başkalarına aktarmak. Öğretmen :İşi öğretmek olan kimse..............................değişti. Hazır :Bir işi yapmak için gerekenlerin tamam olması. Hazırlan(mak): Bir işi yapmaya başlamak.............................değişti.................................................................................................................................................................................................... eklere, yapım ekleri denir.

6 Buna göre ekler 2’ye ayrılır

7 1111- ÇEKİM EKLERİ: AAAA)Adların durum ekleri: evi, eve, evde, evde, evden BBBB)Tamlama ekleri: evin kapısı, CCCC) Çoğul ekleri: gemiler, insanlar, DDDD) Zaman ve kip ekleri: geliyor, konuşmuş, bilmeli, okusa, EEEE) Kişi ekleri: biliyorum, geleceksin, okuyacağız, koşacaksınız. Gelirler, FFFF) İyelik ekleri: evim, sözlerin, kitabı, görevimiz, komşunuz, okulları

8 YYYYAPIM EKLERİ: AAAA) Addan Ad Türeten Ekler: ----lik: taşlık -men: göçmen-dan: sıradan BBBB) Fiilden Ad Türeten Ekler: ----me: kazma-mek: bilmek-iş: bakış ----ecek: gelecek (yıl)-er: güler (yüz) CCCC) Addan Fiil Türeten Ekler: ----le: karala-al: azal-l: incel ----ülde: gürülde-ar: morar-len: sinirlen DDDD) Fiilden Fiil Türeten Ekler: ----il: seçil-n: süslen-ış: yazış

9 YAPILARINA GÖRE SÖZCÜK TÜRLERİ

10  Y Y Y Yapım eki almamış, başka sözcüklerle birleşmemiş, kaynaşmamış, kök durumundaki sözcükler basit sözcük denir  ÖÖÖÖrnekler:...............................,..................................,.....................................,......................................... UUUUYARI: Yalnızca çekim eki almış sözcükler basit sözcüktür. DDDDefterler, gelmiştiniz, odalarda...

11 YYYYapım eki almış sözcüklere........................ sözcük ya da..................... denir. ÖÖÖÖrnekler:........................,...............................,.............................,................ UUUUYARI: Bir sözcüğün türemiş sayılabilmesi için; kök ile gövde arasında bir anlam bağının bulunması gerekir. ÖÖÖÖRNEK:YOL : Bir yere gitmek için geçilen yer. (Basit) YOLCU: Yola giden kimse (Türemiş) Kök ile gövde arasında anlam bağı var. ÖÖÖÖRNEK: “BALIK” sözcüğü türemiş değildir. “BAL” ile “BALIK” arasında anlam bağı yoktur.

12 BBBBirden fazla sözcüğün birleşmesi, kaynaşması ya da öbekleşmesi yoluyla oluşan yeni anlamlı sözcüklere........................ denir. ÖÖÖÖRNEK : Aslanağzı, yardım etmek,....................................,.....................................,

13 YENİ YILDA TÜM HAYALLERİNİZİN GERÇEKLEŞMESİ DİLEĞİYLE…


"EKLER. TTTTürkçe öğretmen “Yeni konu hazırlan ! !” de. SSSSözcüklerin cümledeki görevleri (hangi öğe oldukları) belli mi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları