Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Introduction to Business Process Chapter 1 1 Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Introduction to Business Process Chapter 1 1 Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011."— Sunum transkripti:

1 Introduction to Business Process Chapter 1 1 Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

2 Functional Organizational Structure Most common organizational structure Functional structure divided into functions or departments Functions perform specialized tasks or activities Processes cut across functions Why is the functional structure so common? Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 2

3 3 F. W. Taylor’un düşüncesi İşletme içerisindeki faaliyet alanlarını etkin ve etkili bir şekilde düzenlemekti. Taylorizm olarak adlandırılan, bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşmasını hedefleyen bu düşünce bölümlerin uyumsuzluğundan kaynaklanan kayıplara neden olduğu gibi aynı zamanda müşteri odaklı olmayan bir iş akışı sistemine neden olmuştur.

4 Bu tür bir çalı ş ma sistemi bölümler arası bilgi akı ş ını kısıtlayan ya da engelleyen "duvarlar" olu ş masına neden olur (Silo etkisi). 4

5 Fonksiyonel Engeller Operasyonel Adacıklar „Krallıklar“ +=  Sabit kurumsal yapılar ve güçlü fonksiyonel engeller operasyonel adacıklar oluşmasına neden olur.  Bilgi filtreleme - kontrol problemleri - koordinasyon sorunları  Burada süreçler nasıl çalışıyor?  Müşteri istekleri nerede dikkate alınıyor? Hiyerarşik Engeller

6 The Functional Structure Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 6

7 Enterprise Systems Impossible to manage processes that are geographically dispersed without utilizing modern information systems Enterprise systems (ES) support end-to-end processes Investments in ES have provided Increased profitability Increased productivity Competitive edge Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 7

8 Business Processes Sequence of tasks or activities that produce desired outcomes Key processes Procurement Fulfillment Production Processes interrelated with other processes Processes may have sub-processes Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 8

9 9 Süreç Hedefleri Bölüm Hedefleri Süreç odaklı yapı Fonksiyon odaklı yapı Bölüm A Bölüm B Bölüm C Süreç A Süreç B

10 10 Tüm Süreçler Boyunca Sürekli İyileştirme Süreç Hedefleri

11 6/03 Stratejik Planlama Operasyonel Planlama Finans Sürekli İyileştirme Risk Yönetimi Bilgi İşlem Bakım&Onarım Şikayet Yönetimi Muhasebe Personel Dairesi Yönetim Süreçleri Destek Süreçleri Müşteri Beklentileri Müşteri memnuniyeti Sipariş geliştirme ARGE Tedarik Satış, Pazarlama Üretim Ana Süreçler

12 Süreç1 Süreç 2 Alt Süreç3.2 Süreç 3Süreç 5 Süreç 4 Alt Süreç3.3 Alt Süreç 3.1 Ana Süreç Aktivite 3.3.2 Aktivite 3.3.3 Aktivite 3.3.1

13 Operasyonlardaki farklı departmanların ve iş merkezlerinin işletmenin ana amacına hizmet edecek şekilde tasarlanması ve entegre edilmesidir. Bir diğer amaç ise süreçlerin iyileştirimesidir

14 Belirli ve Ortak Hedefe Yönelimi Belirli ve Ortak Hedefe Yönelimi Müşteri Tatminine Odaklanılması “Biz” Kültürü

15 Katma değerli ve katma değersiz faaliyetlerin gösterilmesi Yeniden işlemelerin elenmesi Komple verimliliğin artırılması

16 Strategic processes – this level represents the strategic processes, which must ensure that the underlying processes are meeting, and continue to meet, the specified objectives Core processes – this level represents the core, or main, business activities of the organization Support processes – this level represents the non- core processes, which support the core processes of the organization.

17

18

19 Key Business Processes Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 19

20 A Procurement Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 20

21 A Production Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 21

22 A Fulfillment Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 22

23 Inventory and Warehouse Management Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 23

24 An Asset Management Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 24

25 A Customer Service Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 25

26 A Project Management Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 26

27 Global Bicycle, Incorporated (GBI) Fictional company Background on GBI can be found in the overview document on the SAP University Alliance Community (http://uac.sap.com)http://uac.sap.com GBI data is used throughout the book to illustrate key concepts and processes Hands-on exercises and demos use GBI data Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 27

28 GBI Organizational Structure Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011 28


"Introduction to Business Process Chapter 1 1 Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları