Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Introduction to Business Process

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Introduction to Business Process"— Sunum transkripti:

1 Introduction to Business Process
Chapter 1 Introduction to Business Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

2 Functional Organizational Structure
Most common organizational structure Functional structure divided into functions or departments Functions perform specialized tasks or activities Processes cut across functions Why is the functional structure so common? Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

3 FONKSİYON ODAKLILIK VE SÜREÇ ODAKLILIK
F. W. Taylor’un düşüncesi İşletme içerisindeki faaliyet alanlarını etkin ve etkili bir şekilde düzenlemekti. Taylorizm olarak adlandırılan, bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşmasını hedefleyen bu düşünce bölümlerin uyumsuzluğundan kaynaklanan kayıplara neden olduğu gibi aynı zamanda müşteri odaklı olmayan bir iş akışı sistemine neden olmuştur. 3

4 FONKSİYON ODAKLILIK VE SÜREÇ ODAKLILIK
Bu tür bir çalışma sistemi bölümler arası bilgi akışını kısıtlayan ya da engelleyen "duvarlar" oluşmasına neden olur (Silo etkisi). 4

5 HİYERARŞİ VE FONKSİYON
Fonksiyonel Engeller Operasyonel Adacıklar „Krallıklar“ + = Hiyerarşik Engeller Sabit kurumsal yapılar ve güçlü fonksiyonel engeller operasyonel adacıklar oluşmasına neden olur. Bilgi filtreleme - kontrol problemleri - koordinasyon sorunları Burada süreçler nasıl çalışıyor? Müşteri istekleri nerede dikkate alınıyor?

6 The Functional Structure
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

7 Enterprise Systems Impossible to manage processes that are geographically dispersed without utilizing modern information systems Enterprise systems (ES) support end-to-end processes Investments in ES have provided Increased profitability Increased productivity Competitive edge Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

8 Business Processes Sequence of tasks or activities that produce desired outcomes Key processes Procurement Fulfillment Production Processes interrelated with other processes Processes may have sub-processes Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

9 FONKSİYONDAN SÜRECE Fonksiyon odaklı yapı Süreç odaklı yapı Süreç A
Bölüm Hedefleri Süreç odaklı yapı Fonksiyon odaklı yapı Bölüm A Bölüm B Bölüm C Süreç A Süreç B Süreç Hedefleri

10 DİĞER YÖNTEMLERİN SÜRECE ENTEGRASYONU
Tüm Süreçler Boyunca Sürekli İyileştirme Süreç Hedefleri

11 SÜREÇ ÇEŞİTLERİ Müşteri Beklentileri Sipariş geliştirme Bilgi İşlem
Stratejik Planlama Bakım&Onarım Operasyonel Planlama Tedarik Ana Süreçler Şikayet Yönetimi Finans Destek Süreçleri Yönetim Süreçleri ARGE Ana Süreçler Muhasebe Risk Yönetimi Üretim Müşteri memnuniyeti Personel Dairesi Sürekli İyileştirme Satış, Pazarlama 6/03

12 SÜREÇ HİYERARŞİSİ Ana Süreç Süreç1 Süreç 2 Süreç 3 Süreç 4 Süreç 5
Alt Süreç 3.1 Alt Süreç3.2 Alt Süreç3.3 Komplexe Prozesse in einem Unternehmen setzen sich oftmals aus einer Vielzahl von Teilprozessen zusammen, die wiederum je nach ihrer Größe verschiedene Prozessschritte umfassen. Die Prozessschritte bilden somit die kleinsten Einheiten eines Prozesses. Die Zerlegung von Prozessen in Teilprozesse und Prozessschritte schafft eine gute Übersichtlichkeit und ermöglicht eine bereichs- und abteilungsspezifische Zuordnung. Alle dieser für gewöhnlich fünf bis zwanzig Prozesse und zum Teil über hundert Teilprozesse in einem Unternehmen stehen durch den Austausch von Materialen und Informationen untereinander in Verbindung.1 So werden z.B. die Leistungen des Fertigungsprozesses in den daran anschließenden innerbetrieblichen Transportprozess eingebracht. Darüber hinaus fließen Informationen von der Fertigung in Form von Formularen oder per EDV online zu anderen Teilbereichen oder Abteilungen des Unternehmens. Aktivite 3.3.1 Aktivite 3.3.2 Aktivite 3.3.3

13 SÜREÇ YÖNETİMİ NEDİR ? Operasyonlardaki farklı departmanların ve iş merkezlerinin işletmenin ana amacına hizmet edecek şekilde tasarlanması ve entegre edilmesidir. Bir diğer amaç ise süreçlerin iyileştirimesidir

14 NEDEN SÜREÇ YÖNETİMİ? Belirli ve Ortak Hedefe Yönelimi
Müşteri Tatminine Odaklanılması “Biz” Kültürü

15 NEDEN SÜREÇ YÖNETİMİ? Katma değerli ve katma değersiz faaliyetlerin gösterilmesi Yeniden işlemelerin elenmesi Komple verimliliğin artırılması

16 ÖRNEK İŞLETME SÜREÇ YAPISI
Strategic processes – this level represents the strategic processes, which must ensure that the underlying processes are meeting, and continue to meet, the specified objectives Core processes – this level represents the core, or main, business activities of the organization Support processes – this level represents the non- core processes, which support the core processes of the organization.

17 SÜREÇ KARTI & AKIŞ DİYAGRAMI ÖRNEĞİ

18 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

19 Key Business Processes
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

20 A Procurement Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

21 A Production Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

22 A Fulfillment Process Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

23 Inventory and Warehouse Management Process
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

24 An Asset Management Process
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

25 A Customer Service Process
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

26 A Project Management Process
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

27 Global Bicycle, Incorporated (GBI)
Fictional company Background on GBI can be found in the overview document on the SAP University Alliance Community (http://uac.sap.com) GBI data is used throughout the book to illustrate key concepts and processes Hands-on exercises and demos use GBI data Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

28 GBI Organizational Structure
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011


"Introduction to Business Process" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları