Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NETCAD ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NETCAD ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 AFET BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NETCAD ÇALIŞMALARI
Dr. Emin BANK NETCAD Kurumsal Temsilci 1

2 AFET BİLGİ SİSTEMİ Afet Bilgi Sistemi çalışmaları ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 7269 Sayılı Afetler Kanunu ile tanımlanan görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanım ihtiyacını karşılamak amacıyla; Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası tüm süreçlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi (AFET SÜREÇ YÖNETİMİ) Afete yönelik tüm verileri içeren veri tabanın kurulması (AFET VERİ YÖNETİMİ) Sistemin kullanımı için gerekli olan Sorgulama, Analiz, Raporlama, Haritalama uygulamalarının gerçekleştirilmesi (AFET SİSTEMİ UYGULAMA ARAYÜZLERİ) Sistemin etkin kullanımı için gerekli olan rehberlerin hazırlanması, kullanıcı eğitimleri, sistemin paylaşıma açılması (AFET SİSTEMİNİN PAYLAŞIMA AÇILMASI) hedeflenmektedir

3 SUNUM İÇERİĞİ > > > ÜLKE DÜZEYİ AFAD İL DÜZEYİ ÇANAKKALE
TEKİRDAĞ KIRKLARELİ NAZİLLİ VAN > DÜZEYİ BELEDİYE ÜMRANİYE BEYLİKDÜZÜ ATAŞEHİR SULTANGAZİ KADIKÖY > > >

4 Ulusal Afet Jeo-Arşiv Sistemi
AFAD Ulusal Afet Jeo-Arşiv Sistemi

5 ABİS HAKKINDA…(Mevcut Durum/İhtiyaçlar)
Proje öncesindeki durumda; Afet sonrası oluşturulan tüm süreçlerin tek koldan izlenebilmesi mümkün değildi. Tüm birimlerden ve müdürlüklerden gelen bilgiler ayrı ayrı tutuluyor ve arşiv sistemi de ayrı ayrı oluşturuluyordu. Gerçekleşen afetle ilgili bilgilere dışarıdan kolayca erişim mümkün değildi. Afet bilgilerinin koordinat bilgisi dâhilinde harita üzerinde bir arada gösterimi gerçekleştirilemiyordu. Birimlerde veya bölgelerde oluşturulan raporlar mutlaka kargo, mail gibi yöntemlerle iletiliyor koordinasyon bu şekilde sağlanmaya çalışılıyordu ve kurum içi kontrol mekanizması yavaş işliyordu Afet sürecinin etkin yönetimi mümkün olamadığı gibi afet konusunda halk ile bilgi paylaşımı ve bilinçlendirme faaliyetlerinde yetersiz kalınıyordu.

6 ABİS HAKKINDA… (Yapılanlar/Kazanımlar)
Proje kapsamında, kurumun tüm işleyişi analiz edildi ve süreçler çıkarıldı. Bu işleyişe ve süreçlere uygun uygulamalar geliştirildi. Aynı proje kapsamında Türkiye Ulusal Afet Arşivi (TUAA) kuruldu. Kazanımlar: ABİS ile; Tüm afet öncesi ve sonrası veriler tek bir merkezde toplanmakta ve yönetilmektedir. Kurum içi koordinasyon ve iletişimin daha sağlıklı ve etkin işlemesi sağlanmıştır. Jeolojik etüt süreçleri ve afete duyarlı yerleşim bölgelerinin belirlenmesi daha etkin yönetilmektedir. TUAA ile; Afetlerle ilgili dokümantasyon, broşür, anlık bilgi ve görüntü paylaşımı, istatistiksel sorgulamalar gerçekleştirilmektedir. Arşiv, kurum bünyesine dahil olamayan akademisyenlerin, diğer kurum ve vatandaşların da kullanımına imkan vermektedir. Sistem uluslararası standartlarda veri sağlayan International Charter Space Servisi ile koordinasyonu da sağlanmıştır.

7 ÇANAKKALE-KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ-NAZİLLİ
İL DÜZEYİNDE AFET BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI ÇANAKKALE-KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ-NAZİLLİ

8 İHTİYAÇLAR NEYDİ? Afet anını en iyi şekilde yönetebilmek ve yönlendirebilmek Afet riskine karşı hazırlıklı olabilmek için afete ilişkin tüm verileri bir sistem üzerinde görüntüleyebilmek, analizler yapmak Afet Bilgi Sistemi altyapısını kurabilmek ve bu sistemi güncel tutarak afet yönetimini planlayabilmek Afet sonrası kayıp ve hasarları doğru tespit etmek

9 NE YAPILDI? Afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, önemli noktalar gibi afet yönetimi için gerekli olan tüm bilgileri içeren İl Afet veri tabanı hazırlandı. Sistemin kullanımı için gerekli olan Sorgulama, Analiz, Raporlama, Haritalama uygulama ara yüzleri hazırlandı.

10

11 ÜMRANİYE-BEYLİKDÜZÜ- ATAŞEHİR-SULTANGAZİ-KADIKÖY
BELEDİYE DÜZEYİNDE AFET BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI ÜMRANİYE-BEYLİKDÜZÜ- ATAŞEHİR-SULTANGAZİ-KADIKÖY

12 BELEDİYE-ABİS Afete yönelik hayati bilgileri içeren Afet Veri tabanı kuruldu. Toplanma alanları, çadır kent alanları, aş evleri, fırınlar, soğuk hava depoları; İlk yardım merkezleri, ambulans bekleme noktaları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler, ecza depoları; İleri dağıtım ve lojistik destek noktaları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, trafik kontrol noktaları; Tüm kamu kurumları, belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, polis noktaları; Su istasyonları, su vanaları, yangın hidratları Sistemin kullanımı için gerekli olan Sorgulama, Analiz, Raporlama, Haritalama uygulama ara yüzleri hazırlandı. Kullanıcılar için rehberler hazırlandı, eğitimler verildi, Web üzerinden vatandaşın ve diğer kurumların kullanımına açıldı

13 MOBİL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI
TEMEL UYGULAMALAR Coğrafi Tabanlı Mobil Afet Bilgi Sistemi, Afet verilerine erişim 360 derece fotoğraflara erişme Artırılmış Gerçeklik SMS yoluyla yardım çağıran Acil Yardım Butonu uygulaması

14 MOBİL ABİS – AFET VERİLERİNE ERİŞİM
Afete ilişkin tüm hayati bilgiler mobil harita üzerinde görüntülenebilmekte, afet durumunda mobil uygulamanın konum bulucu özelliği sayesinde yakındaki ihtiyaç duyulan tesise ait adres bilgilerine ulaşılabilmektedir.

15 MOBİL ABİS – 360 DERECE FOTOĞRAFLARA ERİŞME
360 Görünüm Tam Ekran 360 Görünüm Yarım Ekran

16 MOBİL ABİS – ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Mevcut konumda AR bileşeni çalıştırılarak radar ekranından bakılan konum ve etraftaki yapıların konumlanması izlenebilmektedir.

17 MOBİL ABİS – ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Bina üzerinde beliren etikette yapı adı, bulunulan konumdan uzaklığı ve koordinat bilgisi yer almaktadır. Etiketin bilgi balonu seçildiğinde; binaya ilişkin adres, yapı bilgisi, yapı tipi gibi yapısal bilgilere erişilmektedir.

18 MOBİL ABİS – ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Binanın Bağımsız Bölüm Listesi’ ne erişilmektedir Bağımsız Bölüm Seçilerek Yaşayan Kimlik Bilgilerine erişilmektedir.

19 MOBİL ABİS – ACİL YARDIM DÜĞMESİ
Afet Yardım SMS Uygulama İkonu Afet Yardım SMS Açılış Ekranı

20 MOBİL ABİS – AFET YARDIM SMS BİLEŞENLERİ

21 MOBİL ABİS – ACİL YARDIM DÜĞMESİ
Panik Butonu uygulaması, herhangi bir acil durum sırasında butona basarak yardım istenmesini sağlayan bir uygulamadır. Vatandaşın gireceği İsim ve TC. no bilgisi; bulunduğu yükseklik, koordinat, acil yardım istediği tarih ve saat bilgileri ile Turkcell interaktif SMS servisleri aracılığıyla merkez sunucuya gönderilmektedir. NETCAD Mobile Tracking System uygulaması ile bu servisten gelen bilgiler yorumlanarak veri tabanındaki ilgili tabloya indirilmektedir. NETCAD NETIGMA fonksiyonları ile gelen yardım çağrıları anlık olarak dinlenmekte, belediyenin belirleyeceği telefon numaraları ve adreslere SMS ve mail olarak iletilmektedir.

22 MOBİL ABİS – AFET YARDIM SMS BİLEŞENLERİ
Girilen ad/soyad, TC. Kimlik No ve seçilen afet tipi ile kullanılan mobil cihazın GPS ‘ ten elde ettiği konum koordinatı, bulunulan yükseklik, yardım çağrısı yapılan tarih ve zaman bilgileri ile Afet Yönetim Merkezine iletilmektedir.

23 MOBİL ABİS İLE KAZANIMLAR
Mobil ABIS uygulamasındaki coğrafi konumlama ile vatandasın tahliye akslarına ve toplanma alanlarına yönlendirilmesi sağlandı. Mobil ABİS içerisinde bulunan Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması ile yıkılan binalardaki kişi bilgilerine UAVT odaklı erişim sağlanabilir hale getirildi. AR uygulaması ile binaların yapı bilgilerine erişilebilir hale getirildi. Acil Durum Düğmesi Uygulaması ile vatandaşın afet sonrasında bulundukları konum bilgilerini otomatik SMS ile merkeze aktarabilmeleri sağlandı. Binaların ölçülebilir fotoğrafları üstünden bina yüksekliği, genişliği, binadaki çıkmalar, kaçak katlar gibi bilgilere mühendislik odaklı olarak erişmeleri sağlandı. 360 görüntüler ile kayıp ve hasar tespiti yapılabilir olması sağlandı.

24 VAN DEPREM ÇALIŞMALARI
AFET SONRASI GERÇEK BİR UYGULAMA VAN DEPREM ÇALIŞMALARI

25

26 NETCAD’İN SAĞLADIĞI HİZMET VE DESTEKLER
Firma bünyesinde; masaüstü platformlarda çalışan veri üretimi ve güncellenmesine yönelik yazılımlar ile üretilen bu akıllı haritaların web üzerinde yayınlanmasına yönelik yazılımlar geliştirilmektedir. (NETIGMA + NETGIS SERVER) Yazılım üretimi dışında gerekli altyapının oluşturulması kapsamında NETCAD; Afet yönetimine yönelik verilerin standartlaştırılarak düzenlenmesinde, Afet ve afetzedeler ile ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde yerinde toplanıp güvenli bir şekilde merkeze aktarılmasında, Projesi geliştirilen alanların mekânsal olarak yorumlanarak en uygun yer, en kısa mesafe gibi stratejik öneme sahip sorgulamaların hızlı ve yüksek doğrulukta yapılabilmesinde, Afet planları üretilirken ihtiyaç duyulan analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasında merkezi ve yerel yönetimlere destek olmaktadır.

27 AFETTEHLİKE HARİTALARI VE YER SEÇİMİNDE ETKİN KULLANILABİLECEK
NETCAD TEMEL VE İLERİ SEVİYE ANALİZ YETENEKLERİ NETCAD ANALIST Konumsal Analizler Overlay Uygulamaları, Tampon ve Çoklu Tampon İşlemleri, Voronoi Analizleri Uzaktan Algılama / Raster Analizler Filtre Uygulamaları, Renk Bandı İşlemleri & Band Aritmetiği, Sınıflandırma İşlemleri, Kontrollü & Kontrolsüz), Vektörizasyon ve GeoReport, Sektörel İndisler, Görüntü İyileştirme(Fusion) ve Renk Dengeleme İşlemleri, Değişiklik Analizleri Yüzey Analizleri Eğrisellik, Plan Yamaç Eğriselliği , Profil Yamaç Eğriselliği , Yamaç Eğimi (Sonlu Farklar & Horn), Yamaç Yönelimi (Sonlu Farklar & Horn) , Pürüzlülük (RP, SDE, SV, TRI)  , Özgül Havza Alanları – As, Nehir Aşındırma Gücü Endeksi - SPI , Topografik Nemlilik Endeksi – TWI, Sediman Taşıma Kapasite Endeksi - LS , Yıllık Güneş Radyasyonu , Isı Yük Endeksi İleri Konumsal Analizler  Weighted Overlay (Ağırlıklı Çakıştırma Analizleri), Fuzzy Logic (Mamdani Bulanık Modelleme Analizleri), AHP ve mAHP (Analiztik Hiyerarşik Proses Analizleri), İleri Konumsal Analizler ile Tehlike Riski ve Duyarlılık Analizleri) NETCAD KORİDOR ANALİZİ NETCAD HAVZA ANALİZİ NETCAD NETWORK ANALİZİ NETCAD ZAMAN GEZGİNİ

28 NETCAD Kurumsal Temsilci
TEŞEKKÜRLER… Dr. Emin BANK NETCAD Kurumsal Temsilci netcad.com.tr /netcadim /netcadim /netcadgis 28


"AFET BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN NETCAD ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları