Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/48 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KONSOLİDE ANALİZ RAPORU Hakan KARA Devlet Muhasebe Uzmanı 21 Mart 2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/48 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KONSOLİDE ANALİZ RAPORU Hakan KARA Devlet Muhasebe Uzmanı 21 Mart 2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 1/48 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KONSOLİDE ANALİZ RAPORU Hakan KARA Devlet Muhasebe Uzmanı 21 Mart 2010 Ankara

2 2/48  Tarihsel Gelişimi ve Mevzuatı  Yönetim ve Teşkilat Yapıları  Faaliyet Alanları  Mali Yapıları Sunum Planı

3 3/48 Döner Sermaye Mevzuatı Yasal Düzenlemeler - 11 Özel Kanun sayılı Kanun (Kuruluşa ilişkin yetki md.) - Teşkilat Kanunları (Kuruluşa ilişkin yetki md.) Yönetmelikler - Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği - 33 adet Kurumların döner sermayeli işletme yönetmelikleri

4 4/ sayılı “Muhasebe-i Umumiye Kanununun” 49. maddesi: "Genel bütçe içinde yönetilen sınai ve ticari kurum ve idarelerin ilk madde ve malzeme alım bedelleri ile uzman ve işçi ücretleri döner sermaye adıyla bütçelere konulan ödenekler ile karşılanır ve ödenir. Bu kurum ve idarelerin döner sermaye ödeneklerinden kullanılmayan tutarlar yılsonunda yok edilir; kullanılan sermayeden doğan gelir fazlaları da gelir yazılır." Döner Sermaye Mevzuatı

5 5/48  tarih ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun –40. maddesi: “Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ihtiyaç halinde döner sermaye işletmesi kurabilirler. Döner sermaye işletmesinin kurulması, sermayesi, gelirleri, işleyiş ve denetimi ile ilgili esas ve usuller kanunla düzenlenir” –Geçici ikinci maddesi: “Döner sermayeli işletmeler ilgili bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının ve Sayıştay’ın olumlu görüşü alındıktan sonra teklif yapan bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir “ Döner Sermaye Mevzuatı

6 6/48  Genel Kuruluş Amacı;  Piyasadaki talebin karşılanması,  Devlete ek gelir sağlanması,  Atıl kapasitenin doldurulması,  Özel Amaçlar;  Giderlerde serbestlik,  İdari özerklik,  Mali Özerklik  Özel olanak ve ayrıcalık sağlama Amaç

7 7/48 Döner Sermayeli İşletmeler  Sağlık  Üniversiteler  Tarım  Denizcilik  Ulaştırma  Kültür ve Turizm  Milli Eğitim  Eğitim Teknolojileri  Milli Savunma  Gülhane Ask. Hast.  Trafik Hizmetleri  Yargıtay Yayınları  Adli Tıp  Başbakanlık Basımevi  SHÇEK  Dini Yayınlar  TÜİK  Devlet Personel Başk.  TASİŞ  Dış Ticaret  Vakıflar  Darphane  Bayındırlık Yapı İşleri  Bayındırlık Teknik Araştırma  Tapu ve Kadastro  Çalışma Bak. Eğitim ve Araşt.  Çalışma Bak. İş Sağlığı ve Güv.  Çevre ve Orman  Orman  Meteoroloji  Devlet Konukevi  Nüfus ve Vatandaşlık  Polis Akademisi

8 8/48 Bağlı Olduğu İdareİşletme Sayısı Saymanlık Sayısı Sağlık Bakanlığı Mili Eğitim Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü247 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı186 Çevre ve Orman Bakanlığı84 Üniversiteler6554 Milli Savunma Bakanlığı59 Başbakanlık49 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı27 Diğer İdareler11 Toplam İşletme ve Saymanlık Sayıları

9 9/48 İşletme Sayıları

10 10/48 Faaliyet Alanları (1)  Sağlık  Tarım  Eğitim  Çevre ve Orman  Kültür ve Turizm  Baskı ve Matbaa  Belge, Sertifika ve İzin İşleri  Proje, Araştırma, Ölçüm, Analiz

11 11/48 Faaliyet Alanları (2)  Sağlık  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık döner sermaye işletmeleri  Üniversite hastaneleri  GATA  Askeri Hastaneler  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi  Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi

12 12/48 Faaliyet Alanları (3)  Eğitim  MEB Teknik Öğretim Okulları  Ders Aletleri Yapım Merkezi  Eğitim Teknolojileri  Genel Depo döner sermaye işletmeleri  Üniversiteler  SHÇEK  Çevre ve Orman  Orman Genel Müdürlüğü İşletmeleri  Çevre ve Orman Bakanlığı İşletmeleri

13 13/48 Faaliyet Alanları (4)  Tarım  İl Müdürlükleri  Şap Enstitüsü ve Araştırma Enstitüleri  İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri  Test-Tescil-Sertifikasyon Müdürlükleri  Zirai Karantina Müdürlükleri  Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü  Kültür ve Turizm  Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü  İstanbul İşletme Müdürlüğü  Geleneksel El Sanatları ve Kitap Satış Mağazaları İşletme Müdürlüğü

14 14/48 Faaliyet Alanları (5)  Baskı ve Matbaa  Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi  Yargıtay Yayınları Döner Sermaye İşletmesi  Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi  Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Döner Sermaye İşletmesi  Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi

15 15/48 Faaliyet Alanları (6)  Belge, Sertifika, İzin İşleri  Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi  Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi  Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi  Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi  Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi

16 16/48 Faaliyet Alanları (7)  Proje, Araştırma, Ölçüm, Analiz  Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Döner Sermaye İşletmesi  Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi  Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi  Dış Ticaret Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi  Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

17 17/48 Faaliyet Alanları (8)  Diğer  Vakıf Memba Suları Döner Sermaye İşletmesi  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kavacık Memba Suyu Döner Sermaye İşletmesi;  Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Döner Sermaye İşletmesi  Özürlü Rehabilitasyon Merkezi Döner Sermaye İşletmesi  Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi  Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmesi  Askeri Fabrikalar  Adli Tıp Kurumu

18 18/48 Yönetim ve Teşkilat Yapısı  İstisnalar dışında tüzel kişilik yok,  İşletme ile idare arasında yönetim, teşkilat yapısı ve görevler açısından net ve sınırları belirlenmiş bir ayrım yok,  İşletmelerin ana kuruluşla olan bağlılığı iç içe geçmiş ve çok sıkı olup adeta birbirleriyle kaynaşmış tek kuruluş şeklinde.

19 19/48 Yönetim Birimleri  İdare merkezlerinde merkez yönetim birimi,  Yönetim Kurulu, İşletme Kurulu  İşletme Müdürü  Muhasebe Yetkilisi

20 20/48 Personel Yapısı  Standart bir personel rejimi yok,  İşletmede çalışan personellerin bir kısmı Döner sermaye bütçesinden bir kısmı bağlı idare bütçesinden maaş alıyor,  Özellikle temizlik, güvenlik ve bilgi işlem alanlarında hizmet alımı yoluyla da eleman çalıştırılıyor.

21 21/48 Personel Yapısı  İşletme bütçesinden personel istihdamı (Üniversiteler hariç):  Memur, sözleşmeli personel, işçi :  Hizmet alımı :  Toplam :

22 22/48 Mali Yapı  Bütçe ile ilişkisi kurulamamıştır.  Bağlı olduğu idarenin mali ve idari yapısı ile kaynaşmış durumda,  Harcamaların kapsam ve sınırı tam olarak belirlenemediğinden harcama açısından döner sermaye ve idare açısından geçişmeler var.  Döner sermaye idarelerin yardımcı bütçesi işlevini görüyor.

23 23/48 Fiyatlandırma  Sağlık  Tedavi Uygulama Tebliği  Sağlık Uygulama Tebliği  Diğerleri  hammadde, malzeme, işçilik giderleri  çeşitli işletme giderleri  amortisman payları  belirli bir kar yüzdesi

24 24/48 Hazine Hissesi  Aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarın % 3 ü ile %1 ini genel bütçeye aktaracak olan işletmeler  Aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilen tutarın % 15 ini genel bütçeye aktaracak olan işletmeler  Yıl sonu kârlarının % 10 unu genel bütçeye aktaracak olan işletmeler

25 25/48 Yıl Sonu Karları  Karlarını Hazineye Yatırmakla Yükümlü Olanlar  Karları Sermayelerine İlave Edilenler  Karları Bir Sonraki Yılın Gelirine İlave Edilenler  Karlarını Fona Yatıranlar

26 26/48 Vergi Mükellefiyeti  Kurumlar Vergisi  K.V.’ne tabi işletme sayısı 391  Katma Değer Vergisi  Muafiyet ve istisna kapsamına giren sağlık dışında tüm işletmeler  Damga Vergisi  Tüzel kişiliği olan Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işletmeleri

27 27/48 Katkı Payı (1)  Aylık gayrisafi hasılat üzerinden  Sağlık Bakanlığı  Üniversiteler  Adli Tıp Kurumu  Kültür ve Turizm Bakanlığı  Polis Akademisi  Vakıf Gureba Hastanesi  Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

28 28/48 Katkı Payı (2)  Yıl sonu karı üzerinden  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Milli Eğitim Bakanlığı  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü  Yargıtay Yayınları  Diğerleri  Milli Savunma Bakanlığı  Milli Eğitim Bakanlığı (Parça başı ücret)

29 29/48 Merkezi Yönetim / Döner Sermaye Giderleri (2009)

30 30/48 Sağlık Bakanlığı Genel Bütçe / Döner Sermaye Giderleri (2009)

31 31/48 Üniversite Özel Bütçe / Döner Sermaye Giderleri (2009)

32 32/48 Orman Genel Müdürlüğü Özel Bütçe / Döner Sermaye Giderleri (2009)

33 33/48 Tahsis EdilenÖdenmiş Sağlık Kültür Turizm Orman Gn.Md Tarım Milli Eğitim Üniversiteler Çevre Orman Başbakanlık Adalet Bakanlığı Ulaştırma Vakıflar Gn.Md Milli Savunma Bayındırlık Çalışma Sos.Güv Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı TOPLAM Tahsis Edilen / Ödenmiş Sermaye Tutarları Tahsis edilen sermaye miktarı muhasebe kayıtları esas alınarak oluşturulmuştur.

34 34/48 YILGİDER Değişim Oranı % GELİR Değişim Oranı % Enflasyon Oranı % Ortalama Döner Sermaye Gelir ve Giderlerindeki Değişim( )

35 35/48 Döner Sermaye Gelir, Gider ve Hazine Hisselerindeki Değişim Gelir Gider Katkı Payı Ödemeleri Hazineye Yatan Tutar

36 36/48 KURUMLAR Sağlık Üniversiteler Orman Gen.Md M.E.B Başbakanlık Bayındırlık Tarım ve Köyişleri Ulaştırma Milli Savunma Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Bak11499 Diğer9665 TOPLAM Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri ( ) Milyon TL

37 37/48 KURUMLAR Sağlık Üniversiteler Orman Gen.Md M.E.B Başbakanlık Bayındırlık Kültür ve Turizm Milli Savunma11667 Çevre ve Orman10878 Tarım ve Köyişleri8794 Ulaştırma63218 Diğer10761 TOPLAM Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri ( ) Milyon TL

38 38/48 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri

39 39/48 Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri

40 40/48 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirlerinin Trendi ( )

41 41/48 Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri ( )

42 42/48 Döner Sermaye Giderlerinin Dağılımı (2009) Milyon TL (Hazine hissesi, Merkez payı, Arş fonu, SHÇEK payı ) (Yatırım ve personel giderleri dahil) (Terkinler dahil)

43 43/48 Döner Sermayelerin Kamuya Katkıları

44 44/48 Devlete Vergi ve SGK Prim Tahsilat Katkısı (2009)

45 45/48 Devlete Vergi ve SGK Prim Tahsilat Katkısı

46 46/48 Mali Büyüklükler Milyon TL Hazır Değerler Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Borçlar Sermaye Dönem Net Karı/Zararı Hazine Payı Katkı Payı Devlete Vergi ve SSK prim tahsilat katkısı

47 47/48 Borç ve Alacaklar

48 48/48 Borç ve Alacaklar (2009) Milyon TL


"1/48 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KONSOLİDE ANALİZ RAPORU Hakan KARA Devlet Muhasebe Uzmanı 21 Mart 2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları